Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Plan Ledig Erf doet recht aan verschillende belangen van Utrecht’ Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Plan Ledig Erf doet recht aan verschillende belangen van Utrecht’

Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Plan Ledig Erf doet recht aan verschillende belangen van Utrecht’

Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Plan Ledig Erf doet recht aan verschillende belangen van Utrecht’
Het huidige Ledig Erf
Het plan voor het Ledig Erf en omgeving doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende belangen van Utrechters. Zo meent wethouder Lot van Hooijdonk. Na een uitgebreid participatieproces werd woensdag het nieuwe ontwerp van de Zuidpoort, zoals het gebied genoemd wordt, door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Ledig Erf wordt het domein van fietsers en voetgangers.

Het plan voor het Ledig Erf en omgeving doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende belangen van Utrechters. Zo meent wethouder Lot van Hooijdonk. Na een uitgebreid participatieproces werd woensdag het nieuwe ontwerp van de Zuidpoort, zoals het gebied genoemd wordt, door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Ledig Erf wordt het domein van fietsers en voetgangers.

Omwonenden konden afgelopen tijd reageren op zes varianten voor de zogenoemde Zuidpoort, het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat. De verschillende varianten hadden overeenkomsten en verschillen, het belangrijkste was dat variant 1 uitging van het Ledig Erf als fietsstraat. Bij de andere vijf varianten zou het Ledig Erf autoluw worden.

Participatie

Er is de afgelopen tijd een uitgebreid participatietraject geweest waarbij ruim 1880 bewoners een enquête volledig invulden, met 42 omwonenden digitaal gesproken is en een rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden met bewoners- en belangengroepen. Ook zijn er gesprekken geweest met ondernemers, onderwijsinstellingen en hulpdiensten.

Daaruit is een plan gekomen voor de herinrichting. Het is een aangepaste vorm van variant 4, de variant die de voorkeur had van de gemeente. Die variant kon in het participatietraject overigens niet op de voorkeur van de meeste mensen rekenen.

27 procent van de ondervraagden vond variant 4 wenselijk. Variant 1 kon rekenen op het hoogste aantal mensen dat ‘wenselijk’ invulde: 51 procent. Ook verschillende bewonersgroepen gaven op voorhand de voorkeur aan variant 1. Toen de ondervraagden gevraagd werd welke variant de voorkeur had, kreeg variant 1 in totaal 32 procent van de stemmen en variant 4 in totaal 7 procent.

Varianten 2 tot en met 6 – bij al deze plannen wordt het Ledig Erf autoluw – kregen in totaal 56 procent van de stemmen. Daarmee meent de gemeente dat een merendeel van de ondervraagden voor een autoluw Ledig Erf is.

Variant 4A

Naar aanleiding van alle gesprekken en de enquête is variant 4 gedeeltelijk aangepast en is dat het nieuwe plan 4A geworden. Aangepast is onder meer dat er op de Vondellaan een verplichte afslag naar de Bleekstraat komt, maar dat er geen afslagverbod naar de Albatrosstraat komt. In het oorspronkelijke voorstel zouden omwonenden rond het Ledig Erf per auto flink moeten omrijden voor bepaalde bestemmingen, maar door deze aanpassing blijft de extra reistijd beperkt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Variant 4A

Wethouder Lot van Hooijdonk vertelt: “We hebben de suggesties uit het participatietraject meegenomen en een verbeterd voorstel gemaakt. Wat belangrijk is, is dat iedereen in het gebied zijn bestemming kan blijven bereiken. Ook denken we met deze variant recht te doen aan alle verschillende belangen die er zijn in Utrecht.”

De wethouder verwacht met dit voorstel een goede balans te hebben gevonden tussen het aantrekkelijker maken van het gebied en het bereikbaar houden van de stad. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat het doorgaande verkeer in Utrecht zo veel mogelijk via de ring moet rijden. Ook op andere plekken rond de binnenstad worden er daarom maatregelen genomen om te zorgen dat de singels niet gebruikt worden als doorgaande routes.

Eerder, bij de presentatie van het eerste voorstel in januari, legde Van Hooijdonk al uit: “De ruimte in de stad is beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen. Zeker dit gebied, centraal in de stad, leent zich niet voor doorgaand autoverkeer. Dat zou zo veel mogelijk rond de stad moeten rijden, en niet dwars er doorheen. We merken dat het hier nog wel gebeurt, net zoals we dat bijvoorbeeld zien aan de andere kant van de binnenstad bij de route Westplein – Adelaarstraat. Ook daar nemen we maatregelen om doorgaand verkeer te weren.”

Van Hooijdonk zegt nu: “Doorgaand verkeer via het Ledig Erf moeten we niet meer willen. Dat schuurt te veel tegen de binnenstad aan. Helemaal nu we de binnenstad als het ware een stuk verlengen richting station Vaartsche Rijn.” De afgelopen jaren was op het Ledig Erf al een flinke toename te zien van het aantal fietsers en voetgangers. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd nam het aantal auto’s af en verdween buslijn 12 met de komst van de Uithoflijn. Van Hooijdonk: “Deze plek schreeuwt om een soort plein, terwijl het nu een behoorlijk drukke verkeersader is. We willen voorrang geven aan voetgangers en fietsers.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Verplaatsing verkeer

De gemeente laat wel weten dat er, naar aanleiding van het plan, aanvullende maatregelen nodig zijn op wegen die ten zuiden liggen van de Zuidpoort. Want anders kunnen bijvoorbeeld de Waalstraat en Diamantweg rekenen op een verdubbeling van het aantal auto’s. Van Hooijdonk: “Een deel van het verkeer zal ‘verdampen’, dat zag je ook bij de herinrichting van de Tolsteegsingel. Die mensen zoeken een alternatief, bijvoorbeeld de fiets. Maar we willen ook extra maatregelen nemen op wegen waar het verkeer mogelijk gaat toenemen door dit plan. Dat moet geregeld zijn voordat we iets gaan doen bij het Ledig Erf.” Gesproken wordt over verlagen van de maximumsnelheid, het plaatsen van verkeerslichten en het aanpakken van de kruising op de ’t Goylaan met de Linschotensingel.

Het weren van doorgaand autoverkeer bij het Ledig Erf gaat overigens mogelijk geregeld worden met een ‘intelligent toegangssysteem’, waardoor het Ledig Erf wel toegankelijk blijft voor specifieke doelgroepen die een bestemming in het gebied hebben, net als voor nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer. Een dergelijk systeem bestaat nu al op het Domplein.

De gemeenteraad gaat nog in debat over de plannen en moet er uiteindelijk over stemmen. De uitvoering zal nog meerdere jaren op zich laten wachten.

Gekoppelde berichten

44 Reacties

Reageren
 1. 3512

  Het volk heeft gesproken maar het college beslist. Wat een verlakkerij!

 2. Adriaan

  Tja, weer lijkt de binnenstad onbereikbaarder voor auto’s te worden…..
  Snelheid omlaag, prima, auto te gast kan ook, maar geen auto’s gaat te ver.
  Maar goed, bestuurders van Groen Links hebben een naam in wensdenken hoog te houden!

 3. BdV

  Een bijzondere manier van rekenen. Het lijken net echte verkiezingen. Tel een paar varianten bij elkaar op, die als gemene deler de gewenste uitkomst hebben en bij elkaar opgeteld blijkt die gewenste uitkomst opeens het hoogste percentage stemmen te hebben.

  Het is maar goed dat ze zoveel varianten hadden, anders was deze rekentruc niet gelukt. Wisten de stemmers dat ze eigenlijk helemaal niet op een variant zouden stemmen?

 4. Dichtersdochter

  Wat in hemelsnaam is de definitie van doorgaand verkeer? Hoe kort of lang mag het traject zijn om nog bestemmingsverkeer te zijn? En hoe is dat gemeten?

  Als meer dan de helft van respondenten ( vooral ook onwonenden) tegen afsluiting zijn …..waarom dan toch doorzetten? Dit ljkt zo project Maliebaan 2.0! Het groene gemeente gif stroomt door de verkeersaderen van de stad en verlamt haar.

 5. Esrin W.

  Kom er maar in Utrechters! Maar: niét vergeten – jullie Lot zit er al een hele tijd omdat mensen dat blijkbaar willen.

 6. Utrechter2

  “Verdampen” zolang maar niet de winkels, ook op toplocaties, en de banen gaan “verdampen”

 7. Karla

  “Het is een aangepaste vorm van variant 4, de variant die de voorkeur had van de gemeente. Die variant kon in het participatietraject overigens niet op de voorkeur van de meeste mensen rekenen.”

  Juist ja. Echte participatie.

 8. Johannes

  Het is te gek voor woorden. Je houdt een enquête en daar komt een voorkeur uit: variant 1. Helaas, dat spoort niet met de voorkeur van de gemeente, want dat is variant 4. Dus wat nu, verzin een list, want variant 4 moet en zal er natuurlijk komen, zo werkt dat tegenwoordig. Dus wat doet de gemeente: een paar cosmetische aanpassingen op variant 4 en vervolgens roepen dat er recht is gedaan aan alle reacties.
  Dit is geen democratie, dit is geen bewonersparticipatie. Dit is autocratie gekoppeld aan dogmatiek.

 9. cas

  aan de beantwoording lees ja al dat ze ergens in gelooft wat niet waar is. Vandaar dat de aanvraag voor het nationaal fonds ook zo treurig is verlopen, was precies dezelfde denkwijze van dit college, maar daar is heel snel al doorheen geprikt.

  En hier kunnen ze gewoon hun neus ophalen en de arrogantie laten zegevieren.

 10. Hetkanverkeren

  “De gemeenteraad gaat nog in debat over de plannen en moet er uiteindelijk over stemmen. De uitvoering zal nog meerdere jaren op zich laten wachten”.

  Ohhhhh…. maar dan is GroenLinks in Utrecht allang uitgeregeerd en gedegradeerd. Dan worden deze prestigeprojecten hopenlijk vast weer de nek omgedraaid.

 11. WV

  Wat een schandelijke kletspraat. De variant die het meest gewild is wordt simpelweg opzijgeschoven.
  De variant die de wethouder van het begin af aan wilde wordt gewoon doorgedrukt. Met als drogreden dat het plan is aangepast om alle reacties recht te doen.
  Beste wethouder, als u van het begin af aan variant 4 ten koste van alles wilde, had u de bewoners niet moeten consulteren met 5 andere varianten.
  Ik noem het simpelweg voor de gek houderij dat er gedaan werd alsof deze alternatieven een serieuze kans maakten.

 12. BW

  Dit is prachtige woordsoep: “De wethouder verwacht met dit voorstel een goede balans te hebben gevonden tussen het aantrekkelijker maken van het gebied en het bereikbaar houden van de stad”

  Even los van ieders persoonlijke voorkeuren (met name of je meer of minder ruimte wil voor auto’s), maar zijn het er hopelijk toch over eens dat Van Hooijdonk er echt alles aan doet om de stad onbereikbaar te maken.

 13. Ronald

  Tsja. Als je maar genoeg varianten van een autoluwe variant in de wereld zet, krijgen ze op een gegeven moment vanzelf wel zoveel stemmen dat ze bij elkaar opgeteld de meerderheid krijgen. Wat een manipulatie zeg.

 14. Pelle

  Ik begrijp nog steeds niet waarom de wethouder niet inzet op het doorvoeren van het singelprofiel. Deze variant heeft overduidelijk de meest positieve reacties gekregen uit de verkenning van de gemeente: 51% vond deze situatie wenselijk en slechts 27% vond deze ingreep onwenselijk (het laagste percentage uit alle opties). Daarnaast heeft 32% van de respondenten nadrukkelijk op deze optie gestemd als voorkeursvariant dat is haast 1 op de 3. Deze variant werd positief ontvangen omdat hij aansloot op de Tolsteegsingel, het minste impact had op het overige verkeer in de stad en toch aan iedereen plaats wist te geven (iets wat de wethouder voor onmogelijk houdt). Een bijkomend voordeel is dat sluipverkeer uit lijkt te blijven. Variant 1 is verder met een overduidelijke voorsprong favoriet onder de klakbordgroepen, komt compleet overeen met de ingediende zienswijzen en is onder de stakeholders gunstig gebleven, waarbij deze variant de voorkeur lijkt de krijgen van de onderwijsfuncties.
  De wethouder geeft zelf aan dat deze methodiek vruchtbaar is gebleken in het verminderen van autoverkeer. Daarnaast blijkt al dat er steeds minder wordt gereden over het ledig erf. Waarom begint de gemeente niet klein? Begin met het doorvoeren van het singelprofiel en pas de routing en bestrating op het ledig erf aan zodat hier meer ruimte voor fietsers en voetgangers komt. Dit is niet onmogelijk. Zoals de foto hierboven laat zien is er aardig wat ongebruikt asfalt. Het resultaat is een prettiger verblijfsruimte waarbij de auto minder ruimte opslokt en de snelheid lager ligt. De toegangen via de Tolsteegbrug en de Ooster- en Westerkade kunnen dan, net zoals bij de Adriaan van Ostadelaan is gebeurd, veranderen in een shared-space of een aparte fietsstraat.
  De huidige situatie lijkt meer op een verkeersriool dan op een onderdeel van de binnenstad maar ik denk dat het allemaal een stuk simpeler kan. Een fietsstraat lijkt mij voor iedereen een winst. Er komt meer ruimte voor langzaam verkeer terwijl de Albatrosstraat, Baden-Powellweg, Vondellaan, Briljantlaan, Diamantlaan en Waalstraat niet belast zullen worden met omrijdend verkeer. Met deze minimale ingrepen kan het singelprofiel tot aan de bleekstraat worden vervolgd. Het is een minimale ingreep die alle gewenste uitkomsten lijkt te hebben. Gemeente, begin klein. Bij een bijensteek haal je eerst de angel eruit. De arm amputeren kan altijd later nog.

 15. Len

  Het ziet er uit als een rotzooi op de kaart, maar het Ledig Erf wordt mooi en minder auto’s binnen/op de singels is altijd goed.

 16. Ger

  creatief boekhouden waar een statisticus de hik van krijgt: Variant 1 kon rekenen op het hoogste aantal mensen dat ‘wenselijk’ invulde: 51 procent.
  Varianten 2 tot en met 6 – bij al deze plannen wordt het Ledig Erf autoluw – kregen in totaal 56 procent van de stemmen. Daarmee meent de gemeente dat een merendeel van de ondervraagden voor een autoluw Ledig Erf is.

 17. Johan

  @ Pelle

  Dat is een goede en zinvolle analyse. Maar je ziet één ding over het hoofd. De wethouder wilde variant 4 en die zal ze krijgen ook. Linksom of rechtsom. Ik begrijp alleen niet waarom ze in hemelsnaam die enquête heeft laten uitzetten. Een fopspeen van het laagste allooi.

 18. Wim

  @ Len

  Ja maar dat is het punt helemaal niet. Het Ledig Erf kan mooier en het Ledig Erf moet mooier. Met variant 1 wordt dat ook bereikt en met variant 1 wordt ook bereikt dat er minder auto’s komen. Maar variant 1 past niet in de politieke agenda.

 19. FF

  Bovendien ontbrak in de ‘enquête’ naast de vijf autoluwe opties de nul optie (de situatie zo laten als deze is). Een echte keuze was er dus er op voorhand al niet.

  Als de gemeente dan ook nog eens creatief met de resultaten om gaat en de overtuigende keuze voor een fietsstraat (dit was slechts 1 variant ten opzichte 5 autoluwe opties!) ter zijde schuift, dan kan je dit niet anders kwalificeren als totale minachting.

 20. Scherpschutter

  Je vraagt je af hoe het immobiliseren van een complete stad recht kan doen aan wie dan ook. Het is totaal inhumaan om de mensheid terug de 19e eeuw in te helpen.

 21. Moniek

  We zien vanzelf wel waar straks het doorgaand verkeer in de knoop raakt. Daar hoef je geen Nostradamus voor te zijn. Mijn reactie zal dan zijn: zie je wel?

 22. Rob H.

  Blijken kunnen (en moeten) autojunkies alleen cold turkey afkicken van hun verslaving.

 23. Marjan

  Volgende stap is afsluiten van de Oudegracht. Met het afsluiten van het Ledig Erf zullen automobilisten gaan sluipen via Lange Smeestraat – Oudegracht – Ledig Erf. En andersom via de Twijnstraat. De wethouder wil dat de mensen kiezen voor de omweg via Bleekstraat (2 stoplichten), Vondellaan (2 stoplichten) en Albatrosstraat (2 stoplichten). Waarom denkt de wethouder dat de mensen braaf zullen doen wat zij wil? De volgende stap is dus dat eerst mensen van hun sokken worden gereden op de Oudegracht en Twijnstraat en dat deze straten vervolgens ook moeten worden afgesloten. Prima (misschien), maar als dit de echte agenda van de wethouder is, meldt dat dan eerlijk.

 24. RABE

  Het plan van de gemeente is het geworden.
  Lang leve de inspraak!!!!!!!!!!!!!
  Ook hier had het weer geen nut om je mening te geven, want voor de gemeente was alles al in kannen en kruiken.
  Zo gaat het steeds.
  Nu maar hopen dat de uitvoering in 1 keer goed gaat.
  De euro’s liggen niet voor het oprapen.

 25. John

  Strak plan. De uurtarieven voor het onderhoud van de binnenstadpanden stijgen de pan uit. Leve de energietransitie.

 26. Koel Hoofd

  Dit is echt pure waanzin waar je heel erg bang van moet worden.

  Bron documenten: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/verkeersonderzoek-ledig-erf-en-omgeving/

  In dit onderzoek staat:
  “De enquête is bedoeld als een peiling en niet als een statistisch representatief onderzoek. De percentages zijn bedoeld om inzicht te geven in de voorkeuren.
  Er moet een onzekerheidsmarge in acht worden genomen aangezien het geen representatief onderzoek is.”

  Dan is er nog iets:
  “3051 respondenten zijn de enquête gestart, waarvan 1868 (61,1%) de enquête hebben afgemaakt. Een groot gedeelte (ongeveer 26%) heeft voor vraag 3 de enquête beëindigd. Van de ruim 2200 respondenten die bij vraag 3 gestart zijn met het scoren van de varianten heeft ongeveer 85% (1868 respondenten) de enquête geheel ingevuld.”

  Dat geeft een N=1868 en NIET MEER!
  De onzekerheidsmarge speelt hier niet eens een rol omdat het GEEN REPRESENTATIEF onderzoek is en daarmee dus ook GEEN REPRESENTATIEVE PEILING!

  Men heeft gewoon per vraag elk antwoord geteld waardoor de resultaten sterk zijn vertekend. Deze peiling kan dus gevoeglijk de prullenbak in wegens broddelwerk onder leiding/eindverantwoordelijkheid van de wethouder. Echter, met steggelen en de wetenschap verkrachten kom je een eind in de groene politiek.

  Maar dit is echt een gotspe:
  Respondenten konden aangeven of ze een plan wenselijk of onwenselijk vinden:
  -Variant 1: Ledig Erf als fietsstraat(n = 2234) = 51% wenselijk
  -Variant 2: Ledig Erf autoluw (n = 2131) = 43% wenselijk
  -Variant 3: Ledig Erf autoluw met doseren aan de randen(n = 2079) = 52% onwenselijk
  -Variant 4:Ledig Erf autoluw met 1 afslagverbod(n = 2038) = 56% onwenselijk
  -Variant 5: Ledig Erf autoluw met 2 afslagverboden(n = 2004) = 59% onwenselijk
  -Variant 6: Ledig Erf autoluw met knip Albatrosstraat(n= 1966) = 60% onwenselijk

  En vervolgens wordt ze gevraagd waar hun voorkeur ligt:
  -Variant 1 ledig erf als fietsstraat 32%
  -Variant 2 Ledig erf autoluw 15%
  -Variant 3 ledig erf autoluw met doseren aan de randen 9%
  -Variant 4 ledig erf autoluw met een afslagverbod 7%
  -Variant 5 ledig erf autoluw met twee afslagverboden 7%
  -Variant 6 ledig erf autoluw en knip albatrosstraat 18%
  -Geen van deze 10%
  -Weet niet 2%

  Mensen hebben hier letterlijk de keuze tussen:
  1 fietsstraat (1 variant) = doorgaand verkeer blijft mogelijk, geen toename reistijd, afname milieuvervuiling (lage snelheid evt verbeterde doorstroming), geen extra kosten door waterbedeffect)
  2 autoluw (in 5 varianten) = doorgaand verkeer weren waardoor verkeersdruk in andere straten toeneemt, langere reistijd, meer milieuvervuiling door omrijden, hogere kosten andere locaties door waterbedeffect.

  Meer keuze hebben ze hier niet.
  Mensen kiezen hier tot tweemaal toe met een overweldigende meerderheid voor een fietsstraat (resp 51% en 32%) waarbij doorgaand verkeer mogelijk blijft: dus geen extra reistijd en geen nodeloze extra milieuvervuiling vanwege verplicht omrijden, geen 100% toename in verkeersdruk in andere straten.

  Moraal verhaal:
  Inwoners zijn hier heel erg sociaal en vinden de situatie zoals die nu is niet zo heel erg rampzalig, al kan er wel meer groen bij en de verkeersveiligheid worden verbeterd omdat er meer verkeersbewegingen zijn dankzij toegenomen aantal inwoners. Wat wordt bevestigd in het onderzoek ”Conclusie over wenselijkheid van de varianten. Naarmate de ingreep in de varianten groter wordt, verschuift het percentage respondent dat een variant wenselijk vindt meer naar het oordeel onwenselijk.”

  Maar toch worden de resultaten geïnterpreteerd als:
  “Varianten 2 tot en met 6 – bij al deze plannen wordt het Ledig Erf autoluw – kregen in totaal 56 procent van de stemmen. Daarmee meent de gemeente dat een merendeel van de ondervraagden voor een autoluw Ledig Erf is.”

  Het optellen van alle autoluwe varianten en dan stellen dat men kiest voor autoluw is zo ongelooflijk dom en onbenullig, dat nu spontaan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs ook ter discussie staat! Iets wat de Commissie Dijsselbloem al in 2007 heel pijnlijk aan de kaak stelde. Dat spul is intussen opgegroeid en werkt nu voor de gemeente Utrecht?

  Waarom wordt dat zo geïnterpreteerd?
  Omdat de wethouder ten koste van alles haar zin wil hebben: “Eerder, bij de presentatie van het eerste voorstel in januari, legde Van Hooijdonk al uit: “De ruimte in de stad is beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen. Zeker dit gebied, centraal in de stad, leent zich niet voor doorgaand autoverkeer. Dat zou zo veel mogelijk rond de stad moeten rijden, en niet dwars er doorheen.”

  Hoe diep is Utrecht gezonken dat bullshit onderzoeksresultaten zodanig worden geïnterpreteerd dat het eigenbelang van het ideologische groene pluche prevaleert ten koste van het algemeen belang, wat hierdoor op bijzonder dubieuze wijze wordt geschoffeerd? Daar is een woord voor: dictatuur.
  Als de Raad nu ook weer in deze stinkende groene koeienvlaai trapt, dan zijn we zo ver van huis dat we nooit meer thuis kunnen komen.

  Want dit is niet de eerste keer dat bullshit onderzoek gebeurd onder leiding/eindverantwoordelijkheid van de wethouder: “Van Hooijdonk: “Een deel van het verkeer zal ‘verdampen’, dat zag je ook bij de herinrichting van de Tolsteegsingel.” Ook dat onderzoek Tolsteegsingel kan zo de prullenbak in omdat het broddelwerk is.

  Waarom kan de wethouder stelsematig haar standpunten niet op wetenschappelijk correcte wijze ondersteunen noch draagvlak voor vinden?
  Zouden die standpunten misschien toch een beetje waanzinnig kunnen zijn?

 27. JVA

  @ Koel Hoofd

  Hear, hear. Niets aan toe te voegen.

 28. HArry

  Er is nog een andere variant.

  Lekker laten zoals het is.

  Kan het nieuwe college volgend jaar wel naar de bevolking luisteten.

 29. Thomas

  De wijze waarop de wethouder ook hier weer haar eigen plan doordrukt is wederom de onbeschaamdheid ten top. Wie stopt dit ongewenste plan?

 30. Wim

  Weet waar je volgend jaar op stemd

 31. Nina

  @ Rob H.

  Of je hebt jaren geleden een woning gekocht / gehuurd op een plek in de stad die toen met de auto redelijk goed bereikbaar was en dat wordt nu door de gemeente ineens veranderd.

  Niet iedereen wil of kan op de bakfiets, mevrouw Van Hooijdonk.

 32. Ties

  Je zou ook kunnen zeggen dat de ondernemers die daar een zaak proberen te runnen veel zwaarder zouden moeten wegen. Wat hebben die aan doorgaand autoverkeer voor hun deur?

 33. Ger

  Weerdsingel, Maliebaan, Ledig Erf etc.: het is een Haags patroon, gemeenteraad doe iets

 34. Rivierenwijk

  Kom allemaal gezellig via de Waalstraat (wat na het invoeren van de bruggetjes over Merwedekanaal vermoedelijk een variant op een fietsstraat wordt) door de Jutfaseweg en Rijnlaan, over de Socrates- en Balijebrug. Lekker stilstaan voor de stoplichten en uitlaatgassen de wijken inblazen.

 35. Ties

  Ik zou als autobestuurder gewoon de navigatie op snelste route zetten met een lekker muziekje op. Rondom Vaartsche rijn is nu al een grote stoplicht-toestand. Alsof dat fijn rijden is.

 36. Jan

  Het is maar goed dat de gemeente vasthoudt aan de variant voor een groenere toekomst. Aan bovenstaande reacties en de uitslag van de enquête te zien hebben veel burgers maling aan het milieu!

 37. itsgreen

  @Jan wees niet bang, er gaat geen auto minder rijden richting het centrum. Het verkeer wordt alleen door de Albatros gejaagd. En bewoners van bijvoorbeeld de Watervogel moeten straks gaan omrijden om richting Kanaleneiland/Vondellaan/Jaarbeurs te geraken.

  Bewoners willen graag hun vrijheid behouden. De uitleg van de gemeente is broddelwerk. Creatief rekenen voor gevorderden. Als ik een conclusie op Universiteit op deze manier zou onderbouwen mocht ik het vak over doen. Dit plan heeft de voorkeur van 7% van de mensen. 71.4% vind dit plan niet wenselijk. Het is een schande.

  Als je je afvraagt waarom hele groepen mensen geen vertrouwen hebben in de politiek; is dit je antwoord.

 38. Rivierenwijk

  @Jan Als de gemeente de burgers niet serieus neemt, of zoals u maling aan hen heeft, dan moet ze hen niet vragen mee te denken.

 39. Marie Verhoeff

  Deze gang van zaken is precies zoals het met de Maliebaan is gegaan. Toen het 7 jaar geleden alleen nog om de herinrichting van de kruising ging, waren er participatieavonden, door de gemeente georganiseerd. 5 jaar is er ingesproken, met als uitkomst dat van de 4 voorliggende plannen het grootste deel van de omwonenden voorkeur had voor het plan met de nuloptie: toestand laten zoals het is. De gemeente had ook toen de tovertruc van opeens een plan 4A te hebben, waar toen door hen, maar door vrijwel niemand ondersteund, op voortgeborduurd werd. Participatie was toen al veranderd in informatieavonden. Daarna veranderde het speelveld totaal toen Van Hooijdonk en een paar bewoners met Park Maliebaan kwamen: afsluiting middenbaan en al het verkeer over de ventwegen. 3000 handtekeningen tegen dit plan werden ter zijde geschoven. Inmiddels dendert de gemeente verder en kwam bij de laatste vergadering met de verbijsterende mededeling dat achter de rug om van de omwonenden al jaren in het geheim met een derde partij, o.a. een particuliere geldschieter, plannen zijn uitgewerkt voor deze herinrichting. En wij maar braaf denken dat er een democratisch proces gaande is op deze info-avonden! Wees gewaarschuwd Ledig Erf-omwonenden!

 40. Wim

  @ Marie Verhoeff

  Het is zoals Rivierenwijk zegt. Als de gemeente maling heeft aan de burger moet ze niet vragen mee te denken.

  Ondertussen lees ik in diverse publicaties van de gemeente dat de enquete aangaf dat de meerderheid van de reageerder voor de autoluwe optie was. Hierboven is door meerdere lezers al aangegeven wat een manipulatieve uitleg van de resultaten dat is.

 41. wollie

  op vredenburg, steenweg, lange elizabethstraat en mariaplaats zijn ook ooit de auto’s verbannen. ik hoor vrij weinig geluiden om dit terug te draaien…

 42. Ties

  Tja, misschien voortaan de participatie in 2 stappen doen. Eerst de varianten duidelijk krijgen en daarna de voorkeuren.

  Variant 4a had denk ik wel meer dan 7% gescoord. Je kunt het afleiden aan wat men belangrijk vindt met de auto. 14% vlot doorrijden en 14% vlot op bestemming. Deze zijn de basis voor die 32% voor variant 1.

  Dus met variant 4a zou wel een deel van variant 1 naar 4a gegaan zijn. Beide groepen hebben feitelijk last van elkaar (met minder doorrijders kom je natuurlijk vlotter op je bestemming).
  Variant 4a zou dus misschien wel op 7+14=21% uitgekomen zijn en variant 1 op 18% (32-14).
  Verder stond variant 6 overigens gewoon op de 2e plek (met 18%).

 43. WV

  Zo lust ik er er nog wel een paar Ties. Met speculeren je een heel eind met het overeind houden van de gemeentelijke gemanipuleerde uitkomst.

 44. Ger

  Plan 1A van Pelle (zie boven) brengt eenheid in de singel en zal de meeste stemmen krijgen

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).