Woningen, windmolens, zonnepanelen en roeiwater: wat moet er allemaal komen in de polder bij Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant Woningen, windmolens, zonnepanelen en roeiwater: wat moet er allemaal komen in de polder bij Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant

Woningen, windmolens, zonnepanelen en roeiwater: wat moet er allemaal komen in de polder bij Utrecht?

Woningen, windmolens, zonnepanelen en roeiwater: wat moet er allemaal komen in de polder bij Utrecht?
Ivo Thonon, Joost Brinkman, Maarten Koning, Jessica van Eijs, Lyke Veen en Ross Goorden.
Wat moet er gebeuren met de kilometers aan weilanden die het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop vormen? Er kunnen duizenden woningen komen, maar het is ook een prachtig gebied voor windmolens en zonnepanelen zodat Utrecht een stuk duurzamer wordt. Waar het college voorlopig kiest voor dat laatste, heeft de gemeenteraad de laatste stem. Coalitiepartij D66 is voor het energielandschap, maar ziet ook graag een nieuwe stadswijk ontstaan. Tijd om de polder in te gaan.

Wat moet er gebeuren met de kilometers aan weilanden die het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop vormen? Er kunnen duizenden woningen komen, maar het is ook een prachtig gebied voor windmolens en zonnepanelen zodat Utrecht een stuk duurzamer wordt. Waar het college voorlopig kiest voor dat laatste, heeft de gemeenteraad de laatste stem. Coalitiepartij D66 is voor het energielandschap, maar ziet ook graag een nieuwe stadswijk ontstaan. Tijd om de polder in te gaan.

Op een bruggetje midden in de polder, op een van de laagstgelegen plekken van Utrecht, staat een delegatie van D66 samen met Ivo Thonon en Joost Brinkman van Rijne Energie en de voorzitter van roeivereniging Orca, Ross Goorden. In de regen maken ze een rondgang door het gebied om de plannen voor de toekomst te bespreken. Waar deze partijen elkaar vinden, is de wens voor een energielandschap – een gebied waar met windmolens en zonnepanelen duurzaam energie opgewekt kan worden.

Dit is echter niet het hele plan. D66 ziet graag op termijn woningbouw mogelijk worden. Daar moet volgens de partij nu al naar worden gekeken en moeten plannen voor gemaakt worden. Om dat mogelijk te maken zijn alle lagen van de overheid nodig; daarom staan ook Tweede Kamerlid Jessica van Eijs, Statenlid Lyke Veen en gemeenteraadslid Maarten Koning vandaag op het bruggetje in de polder.

Welk gebied?

Poldergebied Rijnenburg en Reijerscop is een gigantisch gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn. Tot 2001 hoorde de grond bij de gemeente Nieuwegein, maar in dat jaar werd de grond aan de gemeente Utrecht toegevoegd voor verdere uitbreiding van de stad.

Er is al langer discussie over wat er moet gebeuren met de vele weilanden. Eigenlijk draait het simpel gezegd om woningbouw of om duurzame energieopwekking, of zoals sommige partijen graag zien: beiden. Dan blijft ook nog een vraag over: wanneer moet er gestart worden met het bouwen van woningen? Daarnaast vechten de roeiverenigingen al jaren voor nieuw trainingswater, en laat de polder daar ook nog eens geschikt voor zijn.

Het college, waar D66 deel van uitmaakt, presenteerde eerder dit jaar hun visie. In het plan dat het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, staat dat er in het noorden van de polder maximaal acht windmolens met een hoogte van 235 meter komen, en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden. Vanaf 2040 kan opnieuw gekeken worden naar de functie die het gebied moet vervullen.

In de huidige visie ligt niet vast of, waar en wanneer er woningbouw moet komen. Raadslid Koning spreekt zich daar wel al over uit: “Wij denken dat hier een nieuwe stadswijk moet komen, samen met duurzame energieopwekking en recreatie. In het noorden moeten de windmolens en zonnepanelen komen. In het midden en het zuiden van de polder woningbouw.”

Verschillende plannen

Voordat de groep de polder intrekt komen ze samen in het snelwegrestaurant La Place langs de A12. Op een groot bord leggen ze de plannen uit. Thonon en Brinkman trappen af. Hun wens is helder; zij streven naar duurzame energieopwekking. De energiecoöperatie is al jaren bezig met plannen maken. Het is een coöperatie, iedereen kan zich daarbij aansluiten. Dit hebben ze eerder samen gedaan met de grootgrondbezitters in het gebied. Die trekken echter nu voorwaarts met een eigen plan, waarbij woningbouw veel sneller van de grond moet komen en energieopwekking minder belangrijk is.

Rijne Energie streeft vooral naar zo snel en zo veel mogelijk duurzame energieopwekking, acht windmolens en 230 hectare aan zonnepanelen. Daarmee sluit hun visie aan op die van het college. Iedereen in de corporatie moet daarvan mee profiteren. De coöperatie is overigens niet tegen woningbouw en houdt daarmee in hun plannen ook rekening.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

De aanwezigen bespreken de plannen in rondom een kaart van het gebied.

Goorden, voorzitter van Orca en belangenbehartiger van de Utrechtse roeiverenigingen, spreekt zich vooral uit voor nieuw roeiwater. “Dit is ideale plek voor het roeiwater waar we al jaren voor vechten.” Maar met het creëren van het energielandschap ziet de gemeente voorlopig geen financiële mogelijkheid voor roeiwater. Met het toevoegen van woningbouw zou dit volgens de aanwezigen in La Place wel kunnen. Zo moet er bij woningbouw niet alleen plek zijn om water op te kunnen vangen.

Ook kan volgens de aanwezige D66’ers het water mogelijk gebruikt worden voor aquathermie. “En wat te denken van de mogelijkheden om het roeiwater en de omgeving eromheen te combineren met recreatie. Een roeibaan kan op deze manier meer worden dan alleen een sportplek. Op deze manier heeft de baan gemengde functies die elkaar versterken”, vertelt Tweede Kamerlid Van Eijs.

Eerst verdichten

Hoewel er zeker woningnood is, ziet niet iedereen de noodzaak om in de polder te gaan bouwen. GroenLinks pleit er juist voor om binnenstedelijk te bouwen en de polder te gebruiken voor duurzame energie en recreatie – het groene gebied moet verbeterd en behouden blijven. Raadslid Koning zegt daarover: “Ook wij willen eerst woningen bijbouwen in de stad zelf. Maar als we naar de toekomst kijken, moeten we ook over de polder nadenken. We moeten het vraagstuk niet uitstellen. Uiteindelijk komen we toch bij deze plek terecht voor nieuwe woningen. Dus laten we daar nu over gaan nadenken en plannen maken.”

Statenlid Veen vult daarbij aan: “De uitdaging voor woningbouw is ook groter dan de stad. Dit is een van de locaties in de provincie waar we een grote slag kunnen slaan. We kunnen overal kleine stukjes bijbouwen, of kiezen voor een nieuwe hoogwaardige wijk.” Van Eijs: “We moeten het hebben over een wijk waar én energie opgewekt kan worden, én woningen komen, én waar plek is voor voorzieningen, werken en sport. Een gemengde wijk met alle voorzieningen, die klaar is voor de toekomst.”

Infrastructuur

Toch kan de gemeente niet alleen besluiten over de komst van woningen. De grondbezitters zien het wel zitten, maar de locatie is op dit moment zeer slecht bereikbaar. Koning: “Dat is inderdaad een grote uitdaging, daarom is het fijn van Jessica van Eijs hier is vandaag. Een van de knelpunten is infrastructuur. We hebben honderden miljoenen euro’s nodig van het Rijk, misschien wel miljarden euro’s, want onze ambities zijn groot, allemaal om de infrastructuur hier te regelen. Daar hebben we het Rijk voor nodig, dat kunnen we als gemeente niet alleen. Zolang dat geld er niet is, kunnen we niet beginnen aan woningbouw.”

Van Eijs heeft al een motie ingediend waarbij de regering in Den Haag wordt opgeroepen om het gesprek aan te gaan met de gemeente Utrecht. Het onderwerp van gesprek wordt het wegnemen van drempels om woningen in Rijnenburg mogelijk te maken. Dit om zo een nieuw stadsdeel voor Utrecht te realiseren. Maar met een gesprek trekt de regering niet ineens de portemonnee. Daar moeten nog een hoop onderhandelingen en visies aan te pas komen in alle overheidslagen; de gemeente, de provincie en het Rijk. “Des te meer reden om nu te beginnen om te kijken wat we nodig hebben”, zegt Koning.

Stemmen

De gemeenteraad moet eerst gaan stemmen over de visie die er nu ligt. Andere politieke partijen hebben eigen plannen. De grondbezitters hebben ook een grote vinger in de pap. Hun medewerking is nodig, wat er ook gaat gebeuren in de polder. En waar D66 en GroenLinks elkaar vinden in de coalitie en in het plan voor een energielandschap ziet GroenLinks nog niks in woningbouw in de polder.

Koning: “We ontkomen voorlopig niet aan de discussie. Daarom zeggen wij ook dat we moeten kiezen voor het redelijke midden. Een combinatie van functies is het beste voor de stad.”

De plannen voor polder Rijnenburg en Reijerscop blijven voorlopig voer voor gesprek. Ook op DUIC komen de standpunten en visies van de andere partijen aan bod. Houd de website in de gaten.

Bekijk hier de visie van de gemeente Utrecht.
Bekijk hier het appèl van de Consortium Grondeigenaren Rijnenburg.
Bekijk hier meer over Rijne Energie.
Bekijk hier het bidbook van de roeiverenigingen.
Bekijk hier het initiatiefvoorstel van de VVD Nu starten met woningbouw in Rijnenburg

17 Reacties

Reageren
 1. Erwin

  Lekker een natuurgebied van maken en in Utrecht (LR) meer de hoogte in gaan bouwen zodat aan de woningbehoefte kan worden voldaan.

 2. Ed

  Eens temeer blijkt het opheffen van het Ministerie van VROM en de Rijksplanologische Dienst een (twee?) van de grootste missers van de politiek in deze eeuw!!

 3. Adriaan

  Begon dat groene hart nou net buiten Utrecht of heb ik iets gemist?
  Is het inmiddels tussen Apeldoorn en de Duitse grens komen te liggen?

  Als je al voorstander van wind bent, dan moet je dat doen in gebieden waar het meer waait dan hier, op zee dus.

  Waarom losse PV? Clubs als https://exasun.com en vast wat concurrenten leveren complete daken als zonnedak. Dan ziet PV er plotseling mooi uit.

  En als je een energielandschap in een polder denkt te maken, zou je bijvoorbeeld de voedingstoffen uit rioolwater kunnen gebruiken om biomassa mee te kweken en dat voor verwarming in te zetten. Zorg dan wel even voor wat betere rookgasreiniging. Is niet ingewikkeld, ja kost iets geld ten opzichte van nul rookgasreiniging, maar levert draagvlak op.
  Zorg dat de biomassa mechanisch te oogsten is, dan is dat een interessante optie, arbeid is immers relatief duur.

 4. Herman

  De politiek maakt in zijn (on) wijsheid weer keuzes waar we veel last van krijgen….
  Prachtig gebied voor windmolens voor bijdrage Utrecht, onzin! Verduurzamen los je landelijk op, een stad kun je niet vergelijken met platteland. Waarom enorme overlast gevende onrendabele molens plaatsen en schaarse grond met zonnepanelen volgooien? Er zijn zat platte daken van loodsen, scholen, huizen enz. Windmolens zet je in zee.
  Waarom een enorme roeibaan? Een klein groepje roeiers claimt een enorme ruimte, terwijl Merwedekanaal voorhanden is en de toppers vlakbij in Rotterdam en Amsterdam op wedstrijdbanen kan trainen. De rest kan prima op het Merwedekanaal terecht.
  Waarom een woonwijk ingeklemd tussen 2 snelwegen met enorme herrie en viezigheid (ga eens luisteren in Veldhuizen….) zonder goede OV verbindingen?

  Conclusie laat de politiek alsjeblieft van dit gebied afblijven en laat het lekker groen, dat lijkt slecht gebruik, Maar de kwaliteit van ruimte en groen is onbetaalbaar.

 5. Metropool Utrecht

  Groen links maakt een denk fout. Inbreiding is absoluut het beste maar staat niet in tegenspraak met gelijktijdige ontwikkeling van deze nieuwe wijk.
  Voordat hier uberhaubt de 1e woning gebouwd kan worden zijn we al snel 10 jaar verder on dat er een gedegen stedenbouw kundig plan met infra structuur moet worden ontwikkeld.
  Dat bekend dus dat tot 2030 so wie so de woning behoefte alleen binnenstedelijk en in LR benut kan worden. Die locaties zijn dan hoogst waarschijnlijk wel al bijna volledig benut !
  Regeren en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst betekend dan ook nu kiezen voor stedenbouw, infra plan , en slim plan waarbij woning energie producerend worden.

  over Inbreiding gesproken; waarom zou ook energie ” LANDSCHAP” niet in inbereidings plannen geintergreerd kunnen worden…bv alle flats met zonne daken en zonne paneel zijkanten ipv groene hectares opofferen ?

 6. Aad Burger

  Gezien de woningnood is tempo nodig. Bouwen binnen de stad, maar tegelijk ook verder in Leidsche Rijn en in Rijnenburg. Veel mensen hebben nu een betaalbare woning nodig en niet pas over 10 of 20 jaar. Een veel hoger tempo is nodig, knopen moeten worden doorgehakt, te lang zijn plannen vooruitgeschoven. Rijk, provincie en gemeente moeten samenwerken om het tempo te verhogen en alle betrokkenen moeten zich gedragen alsof ze zelf nog geen goede woning hadden.

  Aad Burger

 7. HArry

  En nu maar hopen dat er een doorwrocht SWOT analyse wordt gemaakt waar ook de technische en economische risico’s deskundig worden afgepeld.

  De ervaring leert dat het waarschijnlijk niet verder zal gaan dan wat plannetjes en schetsen met RO en juridische onderbouwing.

  En dan kom je dus nooit tot een goed afgewogen besluit. Zie de Uithoflijn.

 8. Lombokker

  Ik ben zeker geen klimaatontkenner, maar zie helaas dat er veel te vaak verkeerde keuzes worden gemaakt. De oorzaak daarvan is het gebrek aan (technische) kennis bij het gros van de beleidsmakers.
  Eén van die verkeerde keuzes is wat mij betreft het plaatsen van windmolenparken aan land. Per opgewekt kWh zijn daar namelijk enorm veel vierkante meters voor nodig, wat wij ons in dit dichtbevolkte land niet kunnen veroorloven.
  Ik hoop dan ook van harte dat de betrokken partijen zo verstandig zullen zijn om te kiezen voor woningbouw.

  Bekijk hier de mening van een Groenlinkser met technische kennis:
  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wij-worden-met-die-energietransitie-ergens-ingerommeld~b47f1a79/

 9. Scherpschutter

  Zucht. De grondeigenaren zijn duidelijk geweest. De landelijke politiek was al vrij uitgesproken en duidelijk: er komt geen energielandschap op schaarse grond waar ook woningen kunnen worden gebouwd.

  Dus hoog tijd dat onze lokale bestuursstruisvogels kappen met dat totaal zinloze vergaderen en onmiddellijk aan de slag gaan met alternatieve plannen (alleen woningbouw) die wel werkbaar, haalbaar en bovenal rendabel zijn.

  Want laten we wel wezen: dit heeft vanuit een klimaat- of mileuperspectief als het nietige nietige Utrecht dat wij zijn op een globale schaal werkelijk NUL zin. Het effect is werkelijk zo klein (tienduizendsten achter de komma) dat het realistisch gezien eenvoudigweg onmeetbaar is te noemen. Kappen met die ongein. Kap met het verspillen van belastinggeld.

 10. Pee

  niet nog meer bouwen,en al helemaal geen groen voor op offeren.
  Als ze CO2 omlaag willen brengen doen ze dat niet middels groen weghalen en vol te bouwen.
  Windmolens leveren alleen maar subsidies op,dat zijn de woorden van rutte zelf.
  Zonnepanelen kunnen op de daken van huizen en andere panden geplaatst worden.

 11. Len

  Als we er nou gewoon 1 kerncentrale neerzetten dan is er nog alle ruimte over voor al het andere.

 12. Koel Hoofd

  Persoonlijk wordt ik misselijk van woorden als ‘energielandschap’. Want dat is namelijk helemaal geen landschap maar een industrieel gebied waar helemaal geen plaats is voor natuur omdat er energie wordt opgewekt. Windmolens hakken vliegende wezens aan stukken en onder de zonlicht reflecterende zonnepanelen is er alleen maar schaduw waar de natuur niet goed in gedijt. En als je bedenkt dat goudvissen al kunnen doodgaan aan 1 graad temperatuurverschil bij het verversen van hun kom, wordt ook aquathermie discutabel voor al het leven in het water.

  Grond is heel erg schaars in het piepkleine Nederland. Dat opofferen voor een theoretische groene ideologie is krankzinnig. Wat er nu in Noord-Nederland gebeurt (levende ecologisch verantwoorde wezens uit de weilanden halen en vervangen voor zonnepanelen en windmolens) is keiharde ongebreidelde en gesubsidieerde industrialisatie zodat ze er in Utrecht en de Randstad geen last van hebben. En, de politiek de wereld kan laten zien hoe goed ze het allemaal op papier doen. In de context dat D66 en GL meer natuur willen en daar zelfs boeren voor willen opofferen, wordt het helemaal krankzinnig. Ze willen dus feitelijk meer industrie en minder natuur want dat is circulair. Maar die gedachte gaat hun visieloze groene petjes heel ver te boven, onder die petjes kunnen ze alleen maar in kleine cirkeltjes denken want dat is circulair.

  Die miljarden voor infrastructuur wat Rijnenburg met het stadskantoor in Utrecht centrum moet gaan verbinden, waar gaat dat aan op?
  – Tramlijnen voor €65.000 per strekkende meter,
  – Fietsbruggen twv €25 miljoen per stuk,
  – Fietsstraten in een fijnmazig netwerk (300m) à €1 miljoen per strekkende kilometer,
  – Minstens 3 nieuwe spoorlijnen met minimaal 6 nieuwe hypermoderne stations met gratis bewaakte fietsenstallingen, gratis 5G wifi en immense flatscreens ter informatie en vermaak.
  Onze disfunctionele megalomane gemeente kennende, hebben ze aan €10 miljard nog niet genoeg….
  Wat er niet zal komen is voldoende parkeergelegenheid en goede en veilige wegen en aansluitingen op de snelwegen en het wegennet, want dat is tegen het autohatende milieuwerende korte termijn beleid.

  Wanneer houdt die waanzin nou eindelijk eens op?

 13. Wim Vreeswijk

  We moeten ons niet eeuwig blind blijven staren op dure windmolens of zonnepanelen, maar gewoon even de discussie afwachten over kernenergie, zodat letterlijk iedereen daarin zijn mening hierover heeft geuit. Frankrijk, België en Engeland zijn ons reeds voorgegaan in dit opzicht. Wat mij betreft ook geen massale woningbouw want we staan inmiddels landelijk op de 12 plaats van 355 gemeenten qua overbevolking met bijbehorende geluidshinder, verkeerscongestie en irritatie bij burgers onderling. Bepaalde partijen in de gemeenteraad willen het liefst Utrecht zo snel mogelijk, zo veel mogelijk volproppen, want iedere nieuwe burger is goed voor een jaarlijkse rijksbijdrage van 1600 euro uit het gemeentefonds. Dus bezint eer ge begint.

 14. Leen

  Een kerncentrale is het antwoord. Helaas hebben groene en linkse partijen deze 30 jaar geleden zo gedominiseerd, dat de meeste mensen er nog steeds bang voor zijn. Intussen hebben we flink doorgestookt met fossiele brandstoffen, de sluipmoordenaar van onze aarde.

 15. JdV

  Plus veel voor Len. Kerncentrale bouwen, verder mooie natuur en recreatie voor mens en dier.

 16. Fred

  Wat er moet komen ?
  Veel woningen, eventueel in combinatie met zonnepanelen.
  Een goede HOV verbinding, bij voorkeur een tram vanaf Papendorp of Nieuwegein door dit gebied naar LR.
  Absoluut GEEN windmolens, in een stad waar een sentimentele hoogbouwlimiet geldt, ga je immers geen windmolens van 235 meter hoog zetten.
  De gewenste duurzame energie hoeft niet binnen de gemeentegrenzen gerealiseerd te worden, als we dat overal zo zouden doen, wordt het wel een chaotisch en inefficiënt zooitje.
  Eventueel een overkapping van de A12 om zo beter aan te sluiten op LR.

 17. Toine Goossens

  Kernenergie

  Daar hoor je natuur- en milieuorganisaties niet meer over. Zij brachten Nederland massaal aan het verzet tegen dat alternatief om elektriciteit op te wekken. De gevolgen zijn desastreus.

  In arme moede besloot het kabinet toen kolencentrales als alternatief voor gascentrales te laten bouwen . Politiek strategisch afhankelijk zijn van slechts één energiesysteem bedreigt de stabiliteit van de opwekking in Nederland en daarmee de hele samenleving. De natuur- en milieuorganisaties hebben ons gedwongen om kolencentrales te bouwen. Hebben zij daar al hun excuses voor aangeboden? Nee, zij houden zich doodstil. Zij durven niet voor hun medeverantwoordelijkheid van de hoge CO² uitstoot van Nederland uit te komen.

  Bij het besluit om geen kerncentrales te bouwen, heeft Nederland ook al het wetenschappelijk onderzoek naar kernenergie geschrapt. Nederland liep destijds voorop bij het onderzoek naar de Thorium reactor. De reactor die nu weer opduikt als veilig alternatief voor de energieopwekking op momenten dat wind en zon ons massaal in de steek laten. Niet voor niets zagen de Germanen wind en zon als goden. Goden zijn zo wispelturig als de pest.

  Het gaat 20 á 30 jaar duren voordat Nederland met een Thorium reactor beschikt over een CO² alternatief voor stabiele elektriciteitsopwekking. Tot die tijd is het pappen en nathouden.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).