DOMUS is failliet verklaard, met gemeente Utrecht als grote schuldeiser DOMUS is failliet verklaard, met gemeente Utrecht als grote schuldeiser

DOMUS is failliet verklaard, met gemeente Utrecht als grote schuldeiser

DOMUS is failliet verklaard, met gemeente Utrecht als grote schuldeiser
De vereniging DOMUS, huurder van het gebouw Domplein 4-5, is failliet verklaard. De gemeente Utrecht blijft als eigenaar van het pand vooralsnog achter als schuldeiser. De Utrechtse Muziekschool kan geen gebruik meer maken van het gebouw. Eerder schreef DUIC al een uitgebreide reconstructie over de problemen die er spelen. Theaterschool Utrecht wilde als een van de actoren toen geen vragen beantwoorden, maar kan nu wel reageren.

De vereniging DOMUS, huurder van het gebouw Domplein 4-5, is failliet verklaard. De gemeente Utrecht blijft als eigenaar van het pand vooralsnog achter als schuldeiser. De Utrechtse Muziekschool kan geen gebruik meer maken van het gebouw. Eerder schreef DUIC al een uitgebreide reconstructie over de problemen die er spelen. Theaterschool Utrecht wilde als een van de actoren toen geen vragen beantwoorden, maar kan nu wel reageren.

Er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren rondom Domplein 4-5. Het gebouw dat in handen is van de gemeente Utrecht is al lange tijd het thuis van amateurkunsteducatie. Eerst onder de vlag van het Utrecht Centrum voor de Kunsten, maar dat ging na een strijd met de gemeente failliet in 2019. De gemeente ging vervolgens opzoek naar een nieuwe huurder.

DOMUS

Tot voor kort huurde DOMUS het gebouw van de gemeente Utrecht. DOMUS was een vereniging opgericht eind 2021 door De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht. DOMUS werd op stel en sprong opgericht omdat de gemeente voor 2022 een hoofdhuurder gevonden moest hebben, anders zou het gebouw openbaar aanbesteed moeten worden en hadden de kleine amateurkunstpartijen het nakijken. Dit heeft te maken met het bekende Didam-arrest.

Er ontstonden echter al snel na de oprichting en het tekenen van het huurcontract problemen omdat de organisatie niet goed was ingericht. Uiteindelijk kwamen de partijen tegenover elkaar te staan en betaalde DOMUS de huur niet meer.

Stand van zaken is nu dat DOMUS failliet is verklaard en dat De Utrechtse Muziekschool (DUMS) op straat staat. Danscentrum Utrecht had het zinkende schip al eerder verlaten. Theaterschool Utrecht kan nog gebruikmaken van het gebouw. Desirée de Waal van het Utrechtse kantoor Haut Legal is aangesteld als curator en druk bezig om de boeken door te nemen en verschillende partijen te spreken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Verschillende lezingen

In de reconstructie die DUIC eerder schreef kwamen verschillende partijen aan het woord. Er bleken verschillende lezingen, waarbij voornamelijk door DUMS en DOMUS stevige verwijten werden gemaakt aan de gemeente Utrecht. Ook werd duidelijk dat er problemen waren ontstaan tussen de drie organisaties die gezamenlijk DOMUS vormden. In een onderzoek werd gesproken over een ‘onveilige’ werksituatie en ‘passief-agressieve’ communicatie.

Op het moment van de reconstructie was Danscentrum Utrecht al geruime tijd uit het pand vertrokken en Theaterschool Utrecht (TSU) was uit het bestuur van de vereniging gestapt. Alleen DUMS had nog een vertegenwoordiging in het bestuur van DOMUS, de voorzitter van DUMS was daarmee ook de voorzitter van DOMUS. TSU wilde niet meewerken aan de reconstructie, maar nu het faillissement is uitgesproken kunnen ze open kaart spelen. Waar DUMS en DOMUS zeer kritisch waren richting de gemeente is TSU veel genuanceerder.

Theaterschool Utrecht

Paul Adriaanse en Sofie Bienert zijn als bestuursleden sinds kort voor de start van DOMUS betrokken bij TSU. Volgens de twee betrokkenen was DOMUS eigenlijk al vanaf het begin gedoemd om te mislukken. Dat heeft allemaal te maken met de startperiode waarin met spoed de vereniging opgericht moest worden. “Maar er was geen ontkomen aan. Als er geen beheervereniging kwam zou het gebouw op de open markt komen, liet de gemeente ons weten. Er was een enorme tijdsdruk, er lag nog geen uitgewerkte businesscase, we waren als organisatie ook nog niet tot wasdom gekomen en het daadwerkelijke beheerplan van het gebouw was ook niet goed uitgedacht.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Volgens TSU was het daarom vanaf de start geen haalbare kaart, maar er was geen alternatief. Volgens de theaterschool is er niet even een ander gebouw in de stad waar ze hun activiteiten kunnen doorzetten. Daarbij wilden de instellingen en ook de gemeente Domplein 4-5 juist behouden voor amateurkunsteducatie. TSU zag echter al snel dat ze van DOMUS af moesten, er werd aan de bel getrokken en gesprekken met de gemeente kwamen op gang.

Dan beginnen ook al snel de barsten te ontstaan binnen DOMUS zelf. De drie partijen die de vereniging vormden, hadden niet dezelfde visie over hoe de (financiële) problemen, die er direct sinds de oprichting waren, opgelost moesten worden. Daarbij speelden ook nog eens dat er problemen waren met de governance-structuur, waardoor belangenverstrengeling op de loer lag.

“Toen het in de juridische sferen kwam, zijn wij uit het bestuur van DOMUS gestapt.” De twee van TSU vertellen verder: “DUMS wilde gaan procederen, maar dat ging voor ons vele stappen te ver. Wij zien de gemeente Utrecht als partner waarmee je om de tafel blijft zitten om het gesprek te voeren. We willen werken aan oplossingen en dit pand behouden voor amateurkunsteducatie.”

Ook de twee verwijten van DOMUS/DUMS die aan bod kwamen in de reconstructie – dat de gemeente financiële toezeggingen gedaan zou hebben en dat DOMunder, dat ook in het gebouw zat maar geen onderdeel uitmaakte van DOMUS, financiële afspraken zou schenden – werpt TSU van zich af. “Wij hebben een veel genuanceerdere kijk op dit alles.” Ook op de ‘beloofde’ verbouwing van het pand, die tot op heden niet is gebeurd, reageert TSU genuanceerd. “Daar hebben we wel over aan de bel getrokken, maar we begrijpen ook dat door de gemeente even op de rem is getrapt.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

En nu?

Al met al blijkt dat DOMUS onder hoge druk is opgericht omdat de drie instellingen anders op straat zouden kunnen komen te staan, maar dat De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht eigenlijk niet de capaciteiten hadden om ook daadwerkelijk het gebouw te beheren naast de dagelijkse activiteiten van het geven van cursussen en voorstellingen. Het had daarom weinig kans van slagen.

Toen er verschil van inzicht ontstond over hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden, ontstond er een definitieve breuk binnen DOMUS. Waar DUMS heel kritisch is op de gemeente en daar een deel van de schuldvraag neerlegt, is TSU vooral gematigd in hun woorden.

DOMUS had een flinke huurachterstand bij de gemeente, en TSU heeft ook niet altijd het geld weer kunnen afdragen aan DOMUS. Dat kwam doordat er op een gegeven moment beslag was gelegd op de rekening van DOMUS. TSU geeft aan het geld wel altijd gereserveerd te hebben en dat nu ook al deels betaald te hebben aan de curator. TSU kan nu ook gewoon nog gebruikmaken van het gebouw en is in gesprek met de gemeente over de toekomst.

TSU: “Al voordat DOMUS was opgericht, en ook recent nog, is geadviseerd door een adviseur om een professionele onafhankelijke beheerder – en daarmee hoofdhuurder – te zoeken. Daar zijn wij ook groot voorstander van. Dan kunnen wij ons blijven richten op het geven van theaterlessen en blijft het pand behouden.”

Voor DUMS is de situatie op dit moment lastiger. Deze instelling mag geen gebruik meer maken van het gebouw en staat als het ware op straat. Muziekdocenten en leerlingen moesten op zoek naar andere plekken in de stad voor hun activiteiten. Onder andere Cultuurcentrum Parnassos en Neude11 verleenden in de laatste week voor de zomervakantie medewerking aan docenten en cursisten. Ook liet de gemeente eerder weten subsidiegelden terug te willen vorderen bij DUMS.

Het bestuur van DUMS is ondertussen vervangen, en het nieuwe bestuur laat weten samen met de gemeente Utrecht naar een oplossing te zoeken. De gemeente Utrecht laat weten nu alle gevolgen van het faillissement te onderzoeken en te kijken wat er juridisch allemaal nodig is. “Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor het belang van de amateurkunsteducatie.”

Gekoppelde berichten

13 Reacties

Reageren
 1. Van Puffelen

  DOMUS werd op stel en sprong opgericht omdat de gemeente voor 2022 een hoofdhuurder gevonden moest hebben, anders zou het gebouw openbaar aanbesteed moeten worden en hadden de kleine amateurkunstpartijen het nakijken. Dit heeft te maken met het bekende Didam-arrest.
  Ja, dat komt er nou van als de gemeente op de stoel gaat zitten van commerciële bedrijven en nu mag de burger dat weer gaan bekostigen,
  (de belastingen in de stad zijn toch al torenhoog), want failliet is nou eenmaal failliet en bij een kale kip valt weinig te plukken.
  Misschien is een idee om wat minder duren panden en niet op top locatie te bekijken, maar naar plekken te kijken waar deze bedrijven samen met andere in één ruimte kunnen zitten en anders onder brengen in bedrijfspanden die al lang leeg staan, dat zou een win, win situatie zijn, die kan je misschien voor minder huren tot ze een echte huurder hebben gevonden. Dan hoef de burger niet leeg gemolken worden, voor de kleine amateurkunstpartijen!!!

 2. Lombokker

  Regelmatig te lezen in deze en andere media.

  Een door de gemeente gesubsidieerde club of instelling in de sport- of cultuursector, die van dezelfde gemeente een ruimte of faciliteit huurt, presteert het om jarenlang geen (of te weinig) huur te betalen.
  Het eindigt altijd met een faillissement waarbij de gemeente (lees: belastingbetaler) naar zijn centen kan fluiten.

  Zou het een goed idee zijn als de gemeente in zulke gevallen de verschuldigde huur alvast in mindering brengt op de subsidie, voordat ze deze overmaken aan de betreffende club of instelling?

 3. Rob

  “Dit heeft te maken met het bekende Didam-arrest.”

  Ha ha nooit van gehoord. Leg eens uit!

 4. Piet

  Ik heb begrepen dat DUMS een corporatie is. Deze heeft dus gewoon een winstoogmerk wat ze dan weer verdeeld onder de leden van de corporatie. Meestal zijn dit soort verenigingen gewoon een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Dus ook al is daar een nieuw bestuur laat DUMS het maar voor de laatste cent terug betalen en verhaal dat maar op de leden van de corporatie.

 5. De belastingbetaler

  Het zoveelste debacle van dit volledig incompetente gemeente bestuur.Geen enkel benul van financien of bedrijfsvoering. De ozb en parkeertarieven maar weer verhogen…

 6. Paul

  Waarom moet een Amateur vereniging op een AA top locatie zitten ? Er zijn echt wel lagere huur locaties te vinden of te combineren met andere instellingen. Bijvoorbeeld op Rots oord vlak bij Station Vaarstse Rijn.
  Deze locatie is ideaal voor een Utrecht Historisch Museum, mogelijk wat klein, maar ondergronds verder uit te breiden met Paleis Lofen en Dom Under.

 7. Toine Goossens

  Het stinkt behoorlijk bij DUMS. Sinds augustus 2019 heeft DUMS er 5 penningmeesters doorheen gejaagd. De laatste vertrok in april van dit jaar. De zittingsduur is zeer kort; een indicatie voor de financiële chaos bij DUMS?

  Voorzitter en secretaris zijn sinds juli 2020 aan het bewind. Nieuwe bestuursleden staan nog niet bij de KvK ingeschreven.
  Conclusie? Waarschijnlijk hadden de meeste penningmeesters van DUMS ook een heel andere kijk op de zaken, maar werden zij overruled door de voorzitter. Wat zou daarvan op papier staan? De verslagen van de curator zullen dat gaan uitwijzen.

  @Piet DUMS is UA; uitgesloten aansprakelijkheid. Bij de leden ga je niks halen. Mogelijk wel bij de bestuurders als er wanbeheer aangetoond kan worden.

 8. Pee

  Als ze nou de boel niet zo op laten lopen (een jaar lang geen huur of te weinig huur) en eerder failliet verklaren scheelt dat een hoop geld .
  Als ik de huur niet betaald dan ben ik binnen twee maanden het huis uitgezet.

 9. Peter Tol

  De term “AA toplocatie” is echt niet van toepassing op een gebouw dat neergezet is als school en ook in het bestemmingsplan aangewezen is als onderwijslocatie. Het geeft wel aan hoezeer het marktdenken de samenleving verziekt. Muziekscholen zijn broodnodig en hele generaties Utrechters hebben aan het Domplein balletles gehad, in een koor gezongen of een instrument leren bespelen. Het UCK genereerde ongeveer 65% van haar eigen inkomsten, wat voor een cultuureducatieve instelling prima is, maar de directeur en de wethouder konden volstrekt niet door één deur en de muziekschool werd uiteindelijk zoals in zoveel gemeenten subtiel de nek omgedraaid. Dat DUMS vervolgens in hetzelfde pand een muziekschool oprichtte geeft al aan hoe adequaat de visie van de gemeente op cultuureducatie is. De gemeente Utrecht heeft de langste adem en kan het pand nu wellicht met het argument dat kunsteducatie op een AA-locatie te duur is te gelde maken door de bestemming van het pand te veranderen. Er is vast wel een projectontwikkelaar die er een hotel of horecaformule in wil knallen. En Utrecht heeft als “stad van cultuur” straks geen muziekschool en geen filmfestival meer.

  https://www.lkca.nl/opinie/muziekschool-hoort-in-de-stad/

 10. Passant

  Welke no profit ( hobbyclub )kan zich nou deze locatie veroorloven de gemeente had dit toch zelf ook wel kunnen horen aankomen.
  Maar neem het je niet kwalijk laats zag ik een pindakaas verkoper in de stationshal huurtje van 7 000 pm is hem trouwens alweer gesmeerd.
  .

 11. Jan

  Gelukkig is de boel geklapt want de huidige situatie kon niet langer zo doorgaan.
  De zakelijk leider van DUMS was de grote katalysator van heel veel problemen zoals ruis, conflicten, intimidatie, manipulatie, belangenverstrengeling, onveilig voelen en gepruts met cijfers. Schandalig dat je tonnen subsidiegeld van de gemeente Utrecht niet kan verantwoorden. De boekhouding is nooit transparant geweest, blijkt uit verhalen onder de leden van DUMS, en de jaarcijfers en de bepaling van de cursusprijzen werden structureel te laat gepresenteerd. Een zakelijk leider, die zich voor deed als “directrice” van het hele Domplein 4-5 met nul ervaring en referenties als zakelijk leider in de culturele sector.

  Organisatiestructuur klopte ook voor geen kant met dezelfde voorzitter in zowel DUMS als DOMUS.
  Uit gesprekken onder de leden: “Er heerste een angstcultuur want er was totaal geen sprake van een coöperatie vorm, waarin het gangbaar is dat beslissingen democratisch genomen worden onder de leden. Er was te lang geen vertrouwenspersoon aangesteld, waar de leden hun verhaal konden doen. Als je met een probleem zat, werd je door het bestuur niet gehoord en sterker nog op een intimiderende toon duidelijk gemaakt dat je naar de voorzitter moest luisteren. In de ALV’s was er nooit sprake van overleg en werden beslissingen doorgedrukt door bestuur en zakelijk leider zonder stemming van de leden. “

 12. Wilfred

  Heel erg triest, dit verhaal kent te veel verliezers. Amateur en LiefhebbersKunst staat al erg onder druk. En met deze bestuurders en directies van alle ‘huurders’ of beter gezegd ‘bewoners’ van Domplein 4 wordt het er zeker niet beter op. De zwabberende koers van gemeente Utrecht helpt ook niet, maar deze betaald dan ook de rekening.
  In dit artikel worden straatjes schoongeveegd, maar zeker is dat alle bewoners de straat hebben vervuild. DUMS TSU DCU DOMunder hebben allen DOMus opgericht, wetens met wie en welke logische uitkomst. Compleet onverantwoord en getuigend van onvermogen en onkunde.
  Ga verantwoord en transparant AmateurKunstEducatie verzorgen, desnoods op een betaalbare en haalbare locatie. Laat UCK, UCK 2.0 en duur directiemodeldenken los en gebruik je creatieve maar vooral gezonde verstand.

 13. Wim

  Wat een gevoelige neus en wat een voorbarige conclusie. @ Goossens

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).