Museum DOMunder heeft een tekort van 1,6 miljoen euro | De Utrechtse Internet Courant Museum DOMunder heeft een tekort van 1,6 miljoen euro | De Utrechtse Internet Courant

Museum DOMunder heeft een tekort van 1,6 miljoen euro

Museum DOMunder heeft een tekort van 1,6 miljoen euro
Het museum DOMunder kampt met grote financiële tekorten. De bouw van de attractie onder het Domplein heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan verwacht en ook is er een opgebouwd exploitatietekort van vier ton op de voorganger van DOMunder; Schatkamer Domplein.

Het museum DOMunder kampt met grote financiële tekorten. De bouw van de attractie onder het Domplein heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan verwacht en ook is er een opgebouwd exploitatietekort van vier ton op de voorganger van DOMunder; Schatkamer Domplein.

De bouwkosten zijn zoveel hoger uitgevallen dan gepland vanwege archeologische opgravingen. De totale kosten zijn opgelopen van 4,2 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. Ondanks dat het hele project draaide om opgravingen en dat dat daar nu juist ruim een miljoen euro aan onvoorziene kosten bij zijn komen kijken, verklaart directeur Bas Pickkers van DOMunder aan DUIC als volgt: “We waren natuurlijk heel blij met alle opgravingen en onverwachte vondsten, maar dat had als gevolg dat het project groter werd en bijvoorbeeld de entree gedraaid moest worden.”

“Daarnaast moesten we een oversteek maken met kabels en leidingen naar het UCK gebouw”, vervolgt Pickkers. “Onder dat stuk grond vonden we ineens een klokkengieterij waar de klokken van de Dom zijn gegoten. We wisten gewoon niet wat we tegen zouden komen en dat is een stuk meer gebleken dan gedacht.”

Als andere onvoorziene kosten worden het verleggen van kabels en leidingen, de luchtbehandelingsinstallatie en extra eisen aan het betondek genoemd. Pickkers laat weten dat tijdens de bouw de verwachting heerste dat er voldoende dekking was voor de extra kosten. “Meteen na de start bleek, dat stoppen of onderbreken van de bouw als gevolg van het meerwerk kostbaarder zou zijn dan doorgaan.” Dit kwam mede door de verplichting om subsidies terug te betalen indien het bouwplan niet of niet geheel zou worden afgemaakt.

 

Exploitatietekort

Het exploitatietekort is ontstaan door de vertraging van een jaar die tijdens de bouw van het museum is ontstaan. Doordat het wel goed gaat met de bezoekersaantallen dacht de directie dit probleem eigenhandig te kunnen oplossen. Dit bleek echter niet het geval waardoor nu de gemeente om hulp wordt gevraagd.

Faillissement

In het project zitten subsidies van de gemeente, het Rijk en de Europese Unie. De grote tekorten zijn echter nog geen reden tot een naderend faillissement volgens Pickkers. “Dat is in tegenstelling tot wat andere media beweren niet aan de orde. We zijn nu een jaar in gesprek met stakeholders en zijn dichtbij een oplossing. Wat die oplossing is kan ik in dit stadium van het proces nog niet zeggen.”

Verantwoordelijkheid

Het bestuur neemt de volledige verantwoording op zich. “We blijven tot het eind van het jaar zitten en dan moet er een oplossing zijn”, vertelt Pickkers. “We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.”

21 Reacties

Reageren
 1. Michiel B

  Dit is een privaat initiatief gespekt met overheidsgelden en subsidies. Common sense (zoals dat graven onder het domplein zal leiden tot archeologische ontdekkingen) was kennelijk afwezig bij de budgetering van gelden. De oorspronkelijke bestuurders zijn al gevlogen, als ik zo even google.

  Wat zou het bestuur vangen? Tonnetje of 2 de neus per jaar? De oplossing lijkt duidelijk.

  Zo niet: lekker failliet laten gaan en dan kan de gemeente – in plaats van een privaat project met winstoogmerk in leven proberen te houden – domUnder uit de failliete boedel kopen voor een leuk bedrag en het zelf gaan exploiteren.

  Maar nee, we gaan de private partijen die hebben gefaald weer redden en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. De salarissen blijven ongekend hoog, want “zo een verantwoordelijke baan…”, terwijl wettelijk gezien de aansprakelijkheid van bestuurders (behoudens opzet) meestal toch nihil is. Publiek geld is om de eigen zakken mee te lijnen.

  Jammer hoor. Als je als bestuur je verantwoordelijkheid neemt, dan lever je je salaris in (in plaats van blijven zitten en doorbetaald krijgen). Doen ze in Japan ook.

  Als dit allemaal anders zit hoor ik het graag hoor, maar een stichting die geen verantwoording openbaar maakt op haar website wantrouw ik direct.

 2. Barend

  Een uniek en prachtig project. Dat royale steun verdient van alle stakeholders.

 3. HH

  Ach, kleinstedelijke problematiek. Las net een stuk over de Elbphilharmonie in Hamburg. Bouw oorspronkelijk aangenomen voor 77 Miljoen. Volgend jaar wordt het gebouw officieel in gebruik genomen (7 laar te laat) met een uiteindelijke bouwsom van 860 Miljoen Euro. Meer dan het tienvoudige!

 4. Wim P M Van Wezel

  Dit project moet slagen en zeker bij de verdere ontvangen uitleg. Nihil volentibus arduum est (niets is moeilijk voor hen die willen) is zeker van toepassing op de historische project onder het fameuze Domplein. Een Oud-Utrechter.

 5. Arnaud

  gewoon een kwetsie van de bestuurders korten op nun salaris. Heb je dat tekort zo terug. Men verdient vast meer dan een ton p.p.. Er is geen enkele rechtvaardiging om bestuurders een dergelijk hoog bedrag te betalen. Zoals altijd blijkt heeft dit de problemen niet voorkomen. Voor de oplettenede kijker, overal waar problmen ontstaan heben de hoge slaraissen deze problemen niet voorkomen, Men krijgt juist een hoog salarais vanwege een eventueel, in de praktijk niet bestaand risico, om er uit gegooid te worden en niet meer snel aan de bak te komen. Beiden zijn dus niet waar.

  Waarschijnlijk gaat men snijden in de personeelskosten van de mensen onderaan de werkladder, terwijl het omgekeerde veel logischer zou zijn, dan heb je het geld binnen het jaar terug en een tekort omgezet in winst. Zo simpel kan het leven soms zijn.

 6. Michiel B

  @HH,

  Stelt u nu omdat op andere plekken ook mensen het verprutsen en met geld wordt gesmeten, dat we dat in dit geval maar moeten accepteren? En al helemaal omdat het “kleine bedragen” betreft?

  In dat geval ontvang ik graag van u een envelop met uw maandsalaris als schenking. Die uitgave is niet zo heel groot vergeleken met uw totale loonbelasting! Moet toch kunnen…

  Of is dat anders als het uit eigen zak komt?

 7. Willem

  Waarom zou de gemeente (en dus de belastingbetaler) nu financieel over de brug moeten komen bij dit private project waar al miljoenen aan subsidies heen gegaan zijn..?
  Overjgens stoor ik mij bijzonder aan de naam DOMunder. Hoezo “under”? We live in England?

 8. Domdom

  En daar gaan we weer. Direct weer brallen over te hoge salarissen, subsidies, enzovoorts. De kern beste lezers is dat het hier een prachtig project betreft dat uit inderdaad privaat initiatief tot stand is gekomen maar voor Utrecht grote cultuurhistorische en daarom ook commerciele waarde heeft. En dat moeten we behouden

 9. BM

  Stelt natuurlijk niks voor, 1.6 miljoen. De Gemeente Utrecht moet in hun handjes knijpen met zo’n trekpleister dat gerund wordt voor een appel en een ei en vrijwel volledig draait op vrijwilligers.
  Ze zouden deze kosten moeten dekken en vervolgens nog een miljoen er in investeren want Utrecht gaat er op vooruit.

  2 dagen Tour de France kostte 15 Miljoen, dat vinden we toch ook goed voor de stad?

 10. gerard

  Amsterdam wil graag toeristen kwijt. Utrecht is dichtbij Amsterdam gelegen. We moeten dan wel iets te bieden hebben.

  Meer toeristen naar Utrecht betekent meer omzet bij horeca, winkels en overnachtingen.

  Wellicht een tijdelijke DOM Under belasting bij bovengenoemde bedrijven.

 11. Willem

  @domdom: met die commerciele waarde valt het dus wel mee…
  En waarom zou men geen vragen mogen stellen mbt de salariering van bepaalde bestuursleden? Lijkt me legitiem en relevant. Misschien dat Duic daar eens in kan duiken..?

 12. Johannes de B

  @ Michiel B

  “Een privaat project met winstoogmerk”? Hoe komt u hier in vredesnaam bij. Graag uzelf eerst goed informeren voordat u onzin begint te roepen. We hebben het hier over een stichting zonder winstoogmerk die grotendeels op de inzet van vrijwillgers draait. En die verdienen lof in plaats van uw geroeptoeter.

 13. Frank

  @Domdom: als je daadwerkelijk van mening bent dat “we het moeten behouden” staat het je natuurlijk vrij om een donatie te doen aan de private stichting. Maar dan ook niet zeuren als later blijkt dat het in de zak van de bestuurder verdwenen is…

 14. Michiel B

  @Domdom, het wordt toch ook behouden als het verkocht wordt uit de failliete boedel van deze private partij? En als iets een “mooi project is”, moeten we dan een private partij spekken met subsidies? Kan de overheid het dan niet beter onder de vleugel nemen, als ze het toch al moeten betalen? En betaal jij anders even het tekort? Nee? Maar het is toch zo’n mooi project?

  @BM, een appel en een ei? De kosten zijn kennelijk gigantisch… Of bezoekt niemand het? Lijkt mij het uitgelezen moment om eens te kijken naar hoe deze club deze attractie draaiende houdt en waar al dat geld heen gaat als vrijwilligers al het werk doen…

  Dit project behouden? Ja. Private partijen met winstoogmerk spekken met subsidies? Neen. Alle ja-knikkers hier krijgen zeker ook bedeeld uit de overheidsruif…

 15. maarten van den oever

  Er zijn inderdaad vragen te stellen bij het financieel plaatje. Eerstens is het uiterst vreemd dat bij een dergelijk project geen aanzienlijke post ‘onvoorzien’ was gereserveerd. Juist omdat de overschrijding maar circa 1 millioen is, is het raar dat dat niet voorzien was. Totaal amateurisme of juist geplande budgetoverschrijding?
  Tweedens vind ik een zware bestuursstruktuur voor een betrekkelijk klein project nogal onzinnig. Het betreft hier een interdisciplinaire aanpak van ingenieurs en archeologen en bouwkundigen, waardoor ik absoluut niet een behoefte zie aan meer dan 1 coordinerende manager. Wat doen die anderen daar dan behalve geld kosten?
  Ten derde vind ik dat de inkomstenkant in de rapportage vakkundig onder de mat wordt geveegd, want het lijkt me een inkomstendervingsprobleem als deze attractie zo weinig open gaat als die nu doet. Het lijkt me inderdaad een trekpleister van belang zodat die eigenlijk 7 dagen op 7 en van 9 tot 19.00 uur open zou moeten zijn,maar dat is echt niet het geval.
  Samengevat: het tekort lijkt me typisch een kwestie van eigen schuld dikke bult. De gemeente moet dit niet oplossen maar het failliete gebeuren gewoon overnemen.

 16. Herman

  Belachelijk!
  Dit amateuristische project is door een stel wetenschappers (met name archeologen) opgezet, die over de ruggen van de gemeenschap hun hobby hebben kunnen bedrijjven.

  Zelf terugverdienen dit tekort en anders op slot met die handel, die hopen steen liggen er al honderden jaren en die blijven heus wel liggen.

 17. Michiel B

  Ik moet mijn woorden opeten (behalve dan dat het inderdaad een privaat initatief is). Na enig onderzoek – niet met dank aan de website van Stichting Domplein 2013 – heb ik ontdekt dat zij een ANBI zijn en – door specifiek daarop te googlelen – heb ik het beloningsbeleid weten te achterhalen (zie ook http://www.initiatiefdomplein.nl/anbi ). Deze webpagina is overigens verouderd en daarom niet overeenkomstig de eisen van de Belastingdienst (ook dat deze webpagina niet via de hoofdsite is te vinden, het beleidsplan kennelijk dateert van 2011? en de verantwoording over 2015 nog niet online staat is niet in orde, maar goed).

  Het beleid is: “De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen vergoeding. De aan het project verbonden medewerkers zijn als zzp’er verbonden of gedetacheerd vanuit het Utrechts Centrum voor de Kunsten, die daar een vergoeding voor ontvangt.”

  Welnu, dat is bewonderingswaardig. Mea culpa! Neemt niet weg dat er nu gekeken moet worden naar de baten en lasten en waar het probleem zit.

 18. Johannes de B

  @ Michiel B

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen, dat siert U. Eet smakelijk.

  Blijft wel dat het geroeptoeter zonder enige kennis van zaken door veel van de reaguurders op deze site uitermate vermoeiend en soms ook verontrustend is.

 19. TP

  Jammer inderdaad van het opgelopen tekort. Tegelijkertijd is dit private initiatief vooral tot stand gekomen door bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen, aangevuld met subsidies. Het bestuur is onbezoldigd, zoals de meeste besturen in de culturele sector.

  Op de website van DOMunder staat bovendien dat niet alleen met de gemeente wordt gepraat over een oplossing, maar met alle betrokken partijen (crediteuren, fondsen, etc.).

  Daarnaast loopt de exploitatie goed, alleen kan daarmee het tekort niet worden terugbetaald.

 20. Erik Vergeer

  Vorig jaar hebben 42.000 mensen Domunder bezocht. Dat zijn er 115 per dag. Geen aantallen om over naar huis te schrijven. Waarschijnlijk valt hier nog een wereld te winnen. In samenhang met een verhoging van de toegangsprijs zorgt dit ervoor dat de tekorten snel zullen verdwijnen.
  Reken even mee: gemiddeld 200 bezoekers per dag zou toch mogelijk moeten zijn. Dat zijn er 73.000 per jaar. Als die allemaal 15€ betalen heb je zo een miljoen bij elkaar.

 21. Dirk

  Toen ik op de (lagere) Dompleinschool zat -tussen ’45en ’52, hebben ze ook hele diepe kuilen gegraven …… romeinse vesting ontdekt!! Ook nog een flink gat voor een fundament voor die half blote dame.
  Tegenwoordig heet zoiets archeologie, daarom is het duurder geworden dan in mijn jeugd, misschien heeft de Euro er ook nog mee te maken .
  Was dit nu slecht budgetteren of normaal besturen, met de metro en Tivoli ging het toch ook mis en Hoog Catrijne.
  Toen ik op de hbs zat hebben ze Tivoli overigens ook gesloopt, prachtig gezicht was dat die enorme vent die met een enorme hamer de wereld onder zijn eigen voeten vermorzelde!
  Nu stop ik anders gaat er nog meer mis, de singel dicht en weer open en dat mooiegebouw van de Utrecht en………

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).