Open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn:”De verkeerde is opgestapt” | De Utrechtse Internet Courant Open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn:”De verkeerde is opgestapt” | De Utrechtse Internet Courant

Open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn:”De verkeerde is opgestapt”

Open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn:”De verkeerde is opgestapt”
Bernard Tomlow. Bron: Facebook
Ik begreep het niet. Waarom moest gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof opstappen? Vanwege het debacle met de Uithoflijn. Donderdag heb ik een groot deel van het Raadsdebat gevolgd. Ik kwam er niet uit. Inmiddels ben ik er wel uit. Degenen die moesten vertrekken, zitten op het pluche, degene die geen blaam treft is in een enorme spin met schending van de geheimhouding tot persoonlijke aantijgingen toe als een brokkenmaker afgevoerd. 

Ik begreep het niet. Waarom moest gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof opstappen? Vanwege het debacle met de Uithoflijn. Donderdag heb ik een groot deel van het Raadsdebat gevolgd. Ik kwam er niet uit. Inmiddels ben ik er wel uit. Degenen die moesten vertrekken, zitten op het pluche, degene die geen blaam treft is in een enorme spin met schending van de geheimhouding tot persoonlijke aantijgingen toe als een brokkenmaker afgevoerd. 

Gesuggereerd wordt dat Verbeek-Nijhof als gedeputeerde de ene flater na de andere geslagen heeft en verantwoordelijk is voor € 84 miljoen vertraging.

Wat zijn de feiten?

In 2012 had de gemeente Utrecht een bestuursovereenkomst met de BRU gesloten om de Uithoflijn aan te leggen met een financiële verhouding van 76% voor de provincie en 24% voor de gemeente Utrecht. Terzijde, de gemeente Utrecht had al vanaf de ’70-er jaren niet voor een behoorlijke verbinding met de Uithof gezorgd.

In de bestuursovereenkomst tussen deze partijen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ook is een tijdlijn afgesproken, dat wil zeggen, wie moet wanneer wat doen. Voor de uitleg: er zijn twee gedeelten van de Uithoflijn, het A gedeelte is het stationsgebied, het B gedeelte is vanaf Vaartsche Rijn naar de Uithof.

Toen de provincie na opheffing van de BRU in 2015 de nieuwe partner van de gemeente Utrecht werd, bleek de provincie dat er een PM post in het infrastructuur budget zat. € 27 miljoen bleek niet afgedekt. € 20 miljoen voor proef- en ontvangstorganisatie; zeg maar het regelen dat de tram gaat rijden nadat ze opgeleverd is (denk aan begeleiding, opleiding). En ook moest er nog een aantal miljoenen extra voor de bouw van de tramremise vrijgemaakt worden. Verbeek-Nijhof heeft in de presentatie in de Staten op deze PM post gewezen en inmiddels is in de begroting van de provincie een bedrag opgenomen. Samen met een deel van de “erfenis” van de BRU (van € 14 miljoen) kan de provincie dit financieel afdekken. De gemeente Utrecht heeft nog helemaal niets op dit bedrag afgedekt. Pas bij de voorjaarsnota 2018 wordt dit “lijk” van 24% van € 27 miljoen aan de orde gesteld door wethouder Van Hooijdonk. Let wel, de gemeente Utrecht was al in 2015 drie jaar op de hoogte van de PM post.

Blijft over ongeveer € 59 miljoen. En nu komt het. Waarom zijn die vertragings- en meerkosten ontstaan? Ik had het over het A en B gedeelte. In de 84 miljoen extra zit geen euro voor het B gedeelte. De financiële pijn zit alleen in het A gedeelte, namelijk in het stationsgebied. Volgens de afspraak in de bestuursovereenkomst had de gemeente Utrecht al een jaar geleden (!) de onderbouw moeten opleveren voor de infrastructuur van de tram. De gemeente Utrecht bleek toen helemaal niet klaar. Reden, ze had met de projectontwikkelaar van Hoog Catharijne overeenkomsten getekend, die de oplevering van de onderbouw verhinderde. De provincie Utrecht was geen partij bij die overeenkomst met de projectontwikkelaar. Dus wethouder Everhardt heeft kennelijk de projectontwikkelaar voorrang gegeven boven de verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de provincie. Die keuze, waarvoor ook wethouder Van Hooijdonk verantwoordelijk is (zij zit namelijk in de stuurgroep) heeft geleid tot een vertragingsschade van bijna het gehele bedrag van € 59 miljoen (inclusief kosten spoorplaten en meerwerk).

Verantwoordelijk
Dat de gemeente Utrecht alleen verantwoordelijk is voor de feitelijke vertraging blijkt ook uit de arbitrage die over deze kwestie gehouden is. Op geen enkele wijze is de provincie voor de feitelijke vertraging verantwoordelijk gehouden. Niet de provincie, maar de gemeente Utrecht moest namelijk de onderbouw opleveren. Deze vertraging kan dus nooit aan gedeputeerde Verbeek-Nijhof toegerekend worden. Als iemand verantwoordelijk was, waren dat de wethouders Everhardt en Van Hooijdonk. Zij hebben niet geleverd toen ze moesten leveren met als resultaat grote vertragingsschade.

En nu komt het hoofdstuk politiek overleven. Hoe regel je dat hoewel je als wethouders verantwoordelijk bent voor alle ellende van vertraging, dat die kosten in de schoen van een ander geschoven worden? Er ligt een audit over organisatie van de projectorganisatie. De audit zegt helemaal niet dat Verbeek-Nijhof de oorzaak van het debacle is. Dat wordt wel keihard in de media beweerd. Immers, de indruk wordt gewekt dat de audit de oorzaak opzoekt van de extra kosten. Met geen woord wordt in de audit over de vertraging gerept die de oorzaak is. De audit ging over het organisatorische gedeelte: waren aanbevelingen opgevolgd en wat zou een goede organisatorische voortzetting zijn?

Afgesproken was dat deze audit geheim zou blijven. Kennelijk voelt wethouder Everhardt al de bui hangen. Hij moet immers uitleggen, samen met wethouder Van Hooijdonk, waarom de onderbouw al een jaar lang niet geleverd is (waardoor een enorme vertraging is ontstaan). Dus maken de wethouders in een geheime bespreking kenbaar dat er een audit is. Vervolgens schendt de Gemeenteraad de geheimhouding en wordt gesuggereerd dat uit de audit zou blijken dat de gedeputeerde de hoofdschuldige is. De gedeputeerde wordt nu de extra kosten van € 84 miljoen verweten. In de audit wordt met geen woord over de infrastructuur en vertraging gesproken. Het gaat alleen – nogmaals – om de organisatie en systeemintegratie.

Opmerkelijk is dat daar waar de audit kritisch is naar de provincie (lees: gedeputeerde) betreffende het niet opvolgen van een aanbeveling uit 2015, de audit in een nader rapport bevestigt dat de provincie de juiste keuze had gemaakt door die aanbeveling niet op te volgen. Het ging over de ontvangstorganisatie.

Ook het hele verhaal over dat de gedeputeerde de kwestie van de spoorstaven gemist zou hebben, is geheel uit zijn verband gerukt. De spoorstaven waren geen onderdeel van de projectorganisatie, maar een eenzijdige verplichting van de gemeente Utrecht (lees: de wethouders) in de onderbouwoplevering in het stationsgebied. Het was dus een opdracht van de projectorganisatie aan de gemeente Utrecht om behoorlijke spoorstaven te leveren.

De feitelijke vraag betreffende de spoorstaven is nu of de beheersorganisatie wel bereid is om de spoorstaven die de gemeente Utrecht wil opleveren, wil accepteren. De gemeente Utrecht zit hier dus met twee petten. Ze moet de onderbouw (spoorstaven) deugdelijk opleveren en daar zijn vraagtekens bij. Daarnaast is zij, samen met de provincie, opdrachtgever in de projectorganisatie. Dus waar had het debat donderdag in de Raad over moeten gaan?

Wethouder Van Hooijdonk, waarom heeft u niet direct die PM post van € 27 miljoen x 24% (het financiële percentage waarvoor de gemeente Utrecht verantwoordelijk is) in uw begroting opgenomen?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, waarom is het A gedeelte onderbouw niet begin 2017 opgeleverd, zoals contractueel met de provincie afgesproken?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, waarom heeft u de geheimhouding betreffende de audit geschonden?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, is de provincie c.q. de gedeputeerde iets te verwijten dat de gemeente Utrecht het onderbouw A gedeelte (stationsgebied) niet op tijd heeft opgeleverd?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, is het juist dat de € 59 miljoen vertragingskosten grotendeels veroorzaakt zijn door het niet tijdig opleveren van het onderbouw A gedeelte?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, is het juist dat al had de audit volgestaan met complimenten, dan nog steeds de tram niet had gereden, omdat er een infrastructureel probleem was, namelijk dat de gemeente Utrecht niet op tijd de onderbouw opleverde?

Wethouders Everhardt en Van Hooijdonk, kunt u met zo’n tekortschieten in uw verplichting om de onderbouw in het stationsgebied tijdig op de leveren voor het aanbrengen van de infrastructuur nog wel uw wethouderszetels behouden? Heeft u met uw tekortschieten de stad Utrecht niet bijna € 60 miljoen schade toegebracht? Moet u niet opstappen?

Mijn conclusie is duidelijk: de Gemeenteraad heeft zitten slapen in haar toezichthoudende taak, de media zijn op een verkeerd spoor gezet en de verkeerde is opgestapt.

Bernard Tomlow
(op persoonlijke titel)

52 Reacties

Reageren
 1. Ronald

  Hartelijk dank voor deze feitenanalyse, die eigenlijk journalistiek had moeten worden opgebracht. Helaas blijkt hieruit maar weer eens dat het Utrechtse een groot gebrek heeft aan goede onderzoeksjournalisten

 2. G.H.

  Goeiedag, hier gaat even een -goed onderbouwde- knuppel het hoenderhok in.
  Fascinerend om te zien dat bestuurders van bepaalde partijen geen enkel moreel bezwaar hebben om anderen te offeren om hun eigen hachje te redden.
  Ik ben benieuwd of en welke gevolgen dit gaat hebben. Houdt u dit aub in ieder geval in het achterhoofd bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

 3. GeenStijl@Utrecht

  Wat een goed stuk heer Tomlow,misschien dat de raad nu eens wakker word geschud en journalisten ook ééns wat onderzoeken verrichten.
  Bravo voor dit duidelijk en helder stuk.

 4. Theo Haffmans

  Bedankt, Bernard, voor deze duidelijke en feitelijke analyse.

 5. Floris

  Ik zeg: Everhardt en van Hooijdonk; opstappen!

 6. wimutrecht

  Ja hoor. Als het verhaal ontdaan wordt van alle persoonlijke haat en nijd blijft er maar weinig over aan tastbaar falen. Wat in ieder geval wel overeind blijft staan is de onvergetelijke maar met zekerheid onvergeeflijke blunder überhaupt de provincie een rol in het geheel van mobiliteit in en rond de stad te geven. Als van meet af aan de stadsregio de regie had gekregen was deze gedeputeerde en de rest van het feodale provinciebestuur in ieder geval bezig geweest met werkzaamheden op eigen niveau. Wat mij betreft op geen enkel niveau.

 7. Mark

  Wat kun je hier nog aan toevoegen? Benieuwd naar de reactie van de betrokken wethouders. Van Hooijdonk is onlangs voor de zoveelste keer verkozen tot beste jonge bestuurder van het jaar. Wat je daarvoor moet kunnen? De belangrijkste invalswegen versmallen met als effect het vergroten van de onbereikbaarheid en luchtverontreiniging en verkeersonveiligheid, tientallen miljoenen verspillen door afspraken niet na te komen, en (als gevolg daarvan) grote aantallen OV reizigers duperen die nog langer een plekje moeten proberen te veroveren in de overvolle lijn 12 bussen. En natuurlijk: politieke spelletjes tot in de puntjes beheersen, zoals collega’s slachtofferen. Als inwoner van Utrecht ben ik enorm onder de indruk.

 8. Sannieboy

  Heel goed stuk. Nog eens nalezen vlak voor de gang naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Echter, als het zo kennelijk eenvoudig op te stellen is, hoe heeft de Gedeputeerde zich dan verweerd?

 9. R

  Als het klopt wat Tomlow zegt, dan mag er een hele dikke enveloppe met een grote bos bloemen naar de geslachtofferde dame. Rehabilitatie lukt immers zelden tot nooit wanneer iemand met badwater en al is weggegooid. En de wethouders? Die dienen dan publiekelijk excuses aan te bieden en via de achterdeur het pand te verlaten.

 10. GeenStijl@Utrecht

  Jammer dat de heer Tomlow geen politieke aspiraties heeft, hij zou een zeer goede volksvertegenwoordiger zijn in de Utrechtse gemeenteraad.

 11. Paul

  Waarom werd dit deel A zo laat aangepakt?
  Als leek zeg ik, je weet toch al jaren wat er gaat gebeuren bij het station, dus waarom dan hier vertraging?

 12. Jacob

  Dit grenst aan maffiapraktijken. En u bent de dupe, zoals altijd. Gelukkig kunt u binnenkort wel stemmen!

  Victor Everhardt is van D66 – Niet op stemmen!
  Lot van Hooijdonk is van Groenlinks – Niet op stemmen!

  Stem NIET langer op deze partijen D66 en Groenlinks. Denk een keer aan u zelf en niet aan het pluche van deze beroepspolitici. Zij denken namelijk ook alleen aan zichzelf.

 13. Walther

  Wat een geweldig onthullend geschreven artikel van Bernard Tomlow. Blijkt maar weer eens hoe iemand onterecht de zwarte piet krijgt toegespeeld. Schande hoe dit politieke wespennest functioneert! Wees maar blij dat je hier geen deel meer van uit maakt Jacqueline Verbeek-Nijhof!

 14. Adriaan

  EN DAN NU DE OPLOSSING OM VAN DE ZOMER TE GAAN RIJDEN:….

  Bel een steigerbouwer en laat in de bocht aan de zuidkant van het station een perron maken. Rij vervolgens over het zelfde spoor heen en weer naar de Uithof, als er niet ergens kruiswissels zijn.
  Een nieuwe tram heeft het eerste jaar weinig onderhoud nodig en hoeft echt niet naar Nieuwegein door te kunnen. Ach, vraag die steigerbouwer voor de zekerheid op het doorlopende stuk tussen parkeergarage en A28 een overkapping te bouwen en met krimpfolie waterdicht te maken. Beetje schuimbeton met dun afwerkvloertje rond de rails en er is een weer makkelijk weg te halen werkvloer.

  Bel een in oplossingen denkende automatiseerder en regel dat er over het hele spoor achteruit gereden kan worden, mocht dat al niet kunnen.
  Hoe veel kruisingen komen we onderweg tegen??

  Verzin een plek waar je de nieuwe tram vanaf een dieplader met een kraan het spoor op hijst…..

 15. arbeider

  Hartelijk dank heer Tomlow voor deze heldere maar ook verbijsterende uiteenzeting.

  Voeg daarbij het manipuleren met cijfers betreffende dieselauto’s en de fijnstof theorie , het door mevrouw van Hooydonck onbereikbaar maken van de stad , en je kan constateren dat het balletje in de Gemeente omhoog word gehouden door 2 partijen die niets hebben met de gewone burgers van de stad en puur bezig zijn voor hun zelf en de partij! Pure arrogantie to van de Utregters.

  Ik sluit me aan bij Wim….niet stemmen op Groen Lnks en D’66!
  Hoogste tijd voor andere bestuurders, en Tomlow for president!

 16. Anthony B.

  Prima artikel, helder en duidelijk, vooral waarschuwend voor de toekomst.
  De vraag is nu hoe we verder moeten. De diverse vervoersdeskundigen die ik de laatste tijd gesproken heb zijn ervaren vakspecialisten en goed op de hoogte, maar waar het nu om gaat is om een ter zake kundige bouwdirectie te vormen, die voor de komende jaren telkens weer (ruim vooraf) een juiste functionele afweging van technische en vervoersdeskundige prioriteiten weet te maken. Er liggen nog belangrijke pijnpunten met veiligheidsaspecten open, zoals de diverse plaatsen waar de Uithof-fietsers de trambaan moeten oversteken. Het betreft tijdens de spitsen tienduizenden fietsers en veelvuldig rijdende trams. Een fietsersstroom van die omvang is niet goed met gewone stoplichten in toom te houden.

 17. Teun

  Het zou ook nog kunnen dat Veerbeek-Nijhof is opgestapt om Everhardt en Van Hooidonk te sparen. Part of de deal is natuurlijk dat zij ergens terugkomt op een mooiere positie.

 18. GeenStijl@Utrecht

  De heer Tomlow zou een goede voorman zijn voor een politieke partij, Nieuw Leefbaar Utrecht.
  Er zijn weinig volksvertegenwoordigers die zich in dit soort belangrijke stads aangelegenheden interesseren.

 19. Frank Bosch

  Vinger op het grote zeer. Dank voor het meer dan uitstekende uitleg over de tekortkomingen van de wethouders. Dit toont maar weer aan dat zij incompetent zijn voor hun functie!! Hopelijk worden zij “weggepromoveerd”na de gemeenteraadsverkiezingen.

 20. Hans Visser

  Natuurlijk uitstekend dat Tomlow hiervoor is gaan zitten, dat zou hij vaker moeten doen … Dat de “projectontwikkelaar het van de wethouder wint” is voorspelbaar maar dat “de media” zich op een verkeerd spoor laat zetten mogen we wel een serieus probleem noemen … je zou je af kunnen vragen wat er mis is met de opleiding Journalistiek … of is daar geen beginnen meer aan … ben blij dat ik muzikant ben; een verkeerd akkoord hoort iedereen onmiddellijk … dan zal nooit de verkeerde het podium moeten verlaten …

 21. Arjeh

  Dank voor dit heldere verhaal, Bernard. Ik kan niet wachten op de krant van maandag die hier natuurlijk diep op ingaat.

 22. BW

  @Teun
  Had ik zelf nog niet aan gedacht, maar daar zeg je zo wat. Er vanuit gaande dat Verbeek-Nijhof niet op d’r achterhoofd is gevallen (maar ik ken ‘r niet persoonlijk) is het anders toch bizar dat je verantwoordelijkheid neemt (haar eigen woorden) voor iets waarvoor je aantoonbaar geen verantwoordelijkheid draagt.

  Serieus, dat is nog helemaal niet zo’n rare gedachte.

 23. Michiel

  Misschien ook handig om bij een stuk als dit iéts van achtergrondinformatie over de schrijver mee te delen DUIC?
  Verder ze interessant stuk. Het lijkt Utrecht nogal eens te ontberen aan kritische journalistiek die politici ter verantwoording roept. Een publicatie als DUIC kan toch ook eens kritische vragen stellen aan de wethouders? Wat wordt het vervolg hierop? Wie bijt zich hierin vast?

 24. Meldingsdrang

  Een klein en zeker niet onbelangrijk detail: de vastgoedsector en projectontwikkelaars bepalen het beleid van de gemeente en dus ook de keuzes van twee wethouders. In dit geval de projectontwikkelaars in het stationsgebied en de projectontwikkelaar van Hoog Catherijne. Heeft wethouder Geldoff (VVD) ook nog een rol?

  Alleen zo’n beetje de Partij voor de Dieren is niet besmet in Utrecht. Belangrijk voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 25. John van den Hurk

  Als dit is wat er gebeurt is dan is dat schandelijk en zorgwekkend. Een onpartijdig en diepgaand onderzoek op de kortst mogelijke termijn is dan urgent. Uit democratisch oogpunt is het een politieke plicht om met de waarheid als uitgangspunt de kiezer volledig te informeren. Je mag hopen dat dit proces uiteindelijk op alle niveaus tot meer bestuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel zal leiden. De schade is helaas al aangericht.

 26. Frank

  Geen woord over mogelijkheden om de tram toch eerder te laten rijden. Denk aan een tijdelijke eindhalte onder de Moreelse brug, of hen inkorten van de testperiode (hoe risicomijdend willen we zijn) en een tijdelijke noodverbinding door het stationsgebied naar de remise. Allemaal niet ideaal, maar ik mis plannen om de schade te beperken.

 27. een bezorgde burger

  Eerder riepen al twee andere zaken t.w. de stadsverwarming die eerder een stadsverarming betekende en de verkoop van sociale woningen door onze vrienden uit Qatar tijdens deze coalitie al een behoorlijke verontwaardiging op bij velen. Ook de aangekondigde verkoop van monumentale sociale corporatiewoningen in onze mooie Binnenstad zal mogelijk een dossier zijn dat terug gaat komen met als conclusie eens maar nooit meer.
  Dit dan wel allemaal over de rug van de huurders. Dit doordat buiten de huurders om overleg wordt gevoerd over zogenaamde prestatieafspraken die vol met vaagheden staan en die behoorlijk onvolledig zijn. Nimmer hebben de gemeente en de corporatie Mitros de vermeende afspraak over verkoop van de monumentale panden uit een zeer ver verleden in de prestatieafspraak herhaald; de plek waar dit soort zaken sinds de invoering van de nieuwe wetgeving moeten staan. Dit moeten de corporaties en gemeente weten.
  Iedereen weet immers, dat door nieuwe wetten en regels oude afspraken weleens niet meer van toepassing kunnen zijn zeker als de nieuwe wetten en regels juist hier het gevolg zijn van ‘zonnekoningen’-gedrag van de corporaties met als uiteindelijke slachtoffer: de huurders. Juist daarom gaf de minister een duidelijke stem aan de huurders. Zij kregen dankzij de minister weer een belangrijke stem, maar laat die stem van dé huurders dan ook daadwerkelijk doorklinken. Neem ook waarschuwingen van dé huurders serieus. Kies als gemeente eerder partij voor de burgers. Wees als gemeente glashelder in de prestatieafspraken. Praat dan vooral geen Chinees of Frans.
  Uiteraard zijn die afspraken zo opgesteld, dat er straks geen schuldigen (corporatie, gemeente, vermeende huurdersorganisatie) maar wel slachtoffers (huurders) zijn aan te wijzen. Steeds praten over de ‘ongedeelde stad’, terwijl de yuppificatie van de stad al vele jaren bezig is; er wordt eerder voor hoge rendementen dan voor betaalbare woningen gekozen. Zelfs de wijken waar mensen niet snel wilden gaan wonen blijkt nu de nieuwe goudkust van de stad te worden; Kanaleneiland, Ondiep en straks ook Overvecht. Als men nu nog wil verhuizen, dan betaalt men de hoofdprijs of moet men de mooie stad Utrecht gewoon verlaten. Dit kan toch niet de bedoeling van dit gemeentebestuur zijn.
  Laat de ongebreidelde groei van onze stad onze stad niet verdelen. Laat de groei niet het doel zijn. Samen maken wij er een kleurrijke en fijne stad van. Een stad met woningen die er zijn om in te wonen. Niet voor die enkeling die het wil betalen maar voor iedereen.
  Spreek straks geen verbazing uit, dat de stad helemaal geen ongedeelde stad meer is. Denk niet voor de korte maar slechts voor de langere termijn. Zwicht niet voor het grote geld. Een corporatie hoeft nu eenmaal geen winst te maken. Een corporatie hoeft zich nauwelijks zorgen te maken, als de wachtlijsten nog steeds langer en langer worden. Inkomsten gegarandeerd.
  Laat de verkoop van de monumentale panden in onze Binnenstad niet de volgende politieke en bestuurlijke vergissing worden waar wij later enorm veel spijt van hebben. Zeker als dit nu op valse ‘inbreng’ is gebaseerd. Alleen dit is dan mosterd na de maaltijd.
  Een tram aanleggen of de Binnenstad fietsvrij maken is echt wel iets anders, dan het gaan spelen met het dak boven het hoofd van kwetsbare huurders; huurders die geen kant meer op kunnen. Hoe zouden de huizenbezitters met een hypotheek zich voelen, als de hypotheekrenteaftrek ineens stopt. Dan beleeft deze groep ook ineens slapeloze nachten onder hun eigen dak. Dan beseft iedereen zich, dat dit soort belevingen onnodig en ongewild oproepen zoveel als mogelijk moeten worden vermeden.
  Stop het verkwanselen van onze stad aan beleggers. Vastgoedbeleggers hebben maar een doel: snel winst maken op redelijk korte termijn. Vergeet niet: wij allen hebben deze ongedeelde stad slechts ter leen gekregen.
  Voorkom de volgende vergissing.

  De heer Tomlow, een prima analyse. Zij bevestigt wel, dat er in het project wel degelijk fouten zijn gemaakt. Zij zet wel mensen aan tot nadenken. Dankzij een heldere analyse van de heer Tomlow krijgen de Staten in een notendop wat er speelt en waar het mogelijk allemaal mis is gegaan. Heel benieuwd hoe het allemaal verder gaat tot het moment dat de allereerste tram is gaan rijden.

 28. Kees de Mol

  Bernard, vriendelijk bedankt voor dit uitstekende stuk! Als “professional” in dit soort technisch hoogstaande projecten kan ik je visie op alle punten onderschrijven. De gemeenteraad van Utrecht schiet duidelijk tekort in haar controlerende taak! Vanaf de start van de herbouw van Hoog Catharijne is het duidelijk dat het College teveel heeft toegegeven aan de eisen van de projectontwikkelaar. Het wordt tijd dat middels een raadsbreed besluit hier duidelijke grenzen aan wordt gesteld. Het is spijtig en volkomen onterecht dat Mevr. Verbeek van deze gehele gang van zaken het slachtoffer is geworden. Op zeer korte termijn dient er te worden ingegrepen om de Uithoflijn tijdelijk te laten rijden tussen De Uithof en station Vaartsche Rijn. Utrecht stevent af op een verkeersinfarct waarvan de bewoners de grootste slachtoffers zijn! Lawaai, onnodige luchtverontreiniging en de verkeersdruk moeten voorkomen worden! De bal ligt duidelijk bij de Gemeenteraad van Utrecht om in te grijpen! Dat de journalistiek hier
  ook heeft zitten slapen is evident! Ga op onderzoek uit dames en heren…. de onderste steen moet naar boven!

 29. Cico

  Waarschijnlijk ben ik dan de enige die geen snars begrijpt van dit ‘superheldere’ stuk en ik zit hier ook niet met een Tomlow fanclub shirt aan. Dit zit in de was.

  Dus zonder gecijfer, zonder de ambtenarentaal en bestuursjargon: wat is nu het probleem precies? Waarom is die vertraging+bijhorende kosten een enorme verassing? Hoe komt het eigenlijk dat de provincie het grootste deel betaald van een gemeentelijk infrastructuurproject? Het komt nu over als boekhoudkundig geschuif van kostenposten, dat is redelijk technisch voor een simpele figuur als ik.

 30. Reinout

  Zoals @hans visser al stelt, n.l. [dat de “projectontwikkelaar het van de wethouder wint” is voorspelbaar] blijkt dus grote en dure gevolgen te hebben.
  Klépierre dicteert veel zaken waar grote weerstand tegen bestaat, zoals het verbod op trappen van de Moreelse brug naar de perrons, het straks vanaf de tramhalte door HC naar de binnenstad moeten omlopen langs een glazen muur, de verplichte 7-daagse openstelling van de winkels, het verbod op straatmuzikanten, enz. enz.
  En dus kennelijk eisen voor het stationsplein die grote bouwtechnische problemen en dus een dure vertraging hebben veroorzaakt.
  Daarom zou m.i. degene die de contracten met Klépierre heeft getekend moeten opstappen, [of diens opvolger(s).]

 31. Luuk Upuuk

  Ik moest ineens hier aan denken: Website RTV Utrecht 18 januari 2018: “Wethouder Lot van Hooijdonk in Utrecht mag zich nog steeds de beste jonge ambtenarenbaas van het land noemen. Lezers van tijdschrift Binnenlands Bestuur riepen de bewindsvrouw van GroenLinks vanmiddag uit tot Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar. Vorig jaar won ze de verkiezing ook.

  De 39-jarige Van Hooijdonk was bij de wedstrijd Beste Bestuurder genomineerd in de categorie Jonge bestuurders. Volgens de jury had ze dat te danken aan haar enthousiaste inzet voor een duurzaam Utrecht en haar aanpak van de verkeersproblemen in de stad.”

 32. BW

  @Cico
  Eerlijk gezegd vond ik het stuk ook niet enorm helder geschreven, maar ik heb er het volgende uit begrepen: de gemeente was/is verantwoordelijk voor het deel van CS naar Station Vaartsche Rijn (deel A) en de provincie was/is verantwoordelijk voor het traject van Station Vaartsche Rijn naar de Uithof (deel B). De vertraging en kostenoverschrijding is volledig opgelopen in deel A, dus de verantwoordelijkheid van de gemeente, specifieker: Van Hooijdonk en Everhardt. Die twee zijn dus verantwoordelijk en niét de vertegenwoordiger van de provincie die nu is opgestapt, Verbeek-Nijhof. Daar komt nog bij dat Van Hooijdonk en Everhardt zich hebben verweerd met een rapport wat 1) daar niet over ging en 2) geheim was.

  Mijn conclusie: knap speurwerk van Tomlow (minder knap speurwerk van het journaille), maar schrijftechnisch zie ik nog wel verbeterpunten :). En uiteraard hoop ik dat mijn samenvatting wél duidelijk is, maar anders hoor ik het wel.

 33. maarten van den oever

  Iedereen die zoals bernard Tomlow zijn reputatie en marktkansen in de weegschaal werpt om de integriteit van de besluitvorming te beschermen verdient waardering, zelfs ongeacht het waarheidsgehalte van de tekst. Of al de beweringen waar zijn of niet is van buitenaf niet goed te beoordelen. Maar cruciaal in dit verhaal wat betreft de aansprakelijkheid van de betrokken wethouders is de vraag of de beweerde manipulatie met de geheimhouding van het auditrapport juist is of niet. Zoja, dan hebben die wethouders niks meer te verdedigen, zonee, dan blijft nog staan dat de gemeente zeer in gebreke is gebleven maar dat niets heeft te maken met integriteit. Als hier werkelijk de aangewreven politieke manipulatie in het spel is kan de gemeenteraad beter als geheel aftreden.
  Wat bij dit alles wel voorop moet staan: de klokkenluider in dit geheel steekt zijn nek uit en het is zaak dat hij hiervoor niet met verlies aan klandizie (gemeente, Mithros, SHMN) wordt afgestraft, wat voorspelbaar wel dreigt te gebeuren. De discussie moet vrijuit gevoerd kunnen worden en sancties tegen Bernard Tomlow beperken die vrijheid van spreken.

  Ik ben lid van groen links en was aanwezig op de ledenvergadering van groen links op de avond na de persconferentie over de uithoflijn; daar is van dit alles niets ter sprake gekomen.

 34. Cornelis Enkeling

  Lokale politici hebben nu eenmaal heel veel verschillende taken, zijn daarbij meestal generalisten, ik denk dat ze met bedrijven en partijen te maken hebben die hen makkelijk de loef afsteken op gespecialiseerde terreinen en complexe partijen, als zich dan ook nog allerlei ander overheidsorganisaties en bestuurslagen zich in mengen kan ik me prima voorstellen waarom allerlei projecten duurder uitvallen. Kritiek is altijd makkelijk, wanneer er grote investeringne mee zijn gemoeid roept de boze burger al snel om het rollen van een kop, maar ik denk niet dat dit het fundamentele fenomeen oplost. Een grotere post onvoorzien opnemen is ook geen oplossing, die wordt dan waarschijnlijk direct gesoupeerd. In het bedrijfsleven is ook vaak sprake van grote inefficiëntie en verspilling, maar die managers blijven doorgaans buiten schot. Als iemand het veld ruimt, de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, kun je dat ook zien als ‘taking one for the team’. Het is niet zielig, maar praktisch, hoe het werkt. En voer voor het journaille, dat de boze burger graag geeft waarom ze roepen, ten koste van het aanzien van de politiek. Het that tram on the rails all ready en zeur niet zo. We leven in een rijk land en het bevrijdt die arme studenten van koude tenen en regendruppeltjes, en het oude centrum van al wild fietsende studenten. Fijn dat dat ding er komt, toch? Nu nog de pedelecs en scooters de gracht in. 😉

 35. Edwin

  Vooralsnog schetsen andere media (rtvutrecht, ad) een ander beeld dan Tomlow. Dit stuk van Tomlow is derhalve “ook maar een mening”.

 36. Berk

  Voordat we de heer Tomlow hier de hemel in gaan prijzen, is het misschien goed om de vraag te stellen wie deze man überhaupt is (blijkbaar een advocaat), waar ie zn informatie vandaan haalt, of die informatie ook klopt en of ie wellicht een belang heeft om dit verhaal zo te brengen (dat hebben advocaten namelijk nog wel eens). Als dit overigens klopt, is dit wel een aardige scoop en heeft de gemeenteraad echt zitten slapen

 37. Wim

  @Tomlow ,
  Dank voor de bevestiging wat ik vorige week al heb gemeld. waar blijft Lotte met het aankondigen van haar verantwoordelijkheid.
  Wil daar nu aan toevoegen gemeente raad wanneer worden jullie wakker uit jullie dorpse middagdutje.
  Geef ook niet HC eigenaar de schuld die zet in dit dorp toch maar weer een van de grootste winkelcentra neer van Europe in Utrecht waardoor we eindelijk mee gaan tellen .

 38. Juliet

  Meetellen door een winkelcentrum?

 39. WP

  Bijzonder hoe iedereen hier meeloopt met de opinie van de heer Tomlow… Mevrouw Verbeek-Nijhof en provinciesecretaris Goedhart zijn echt niet zomaar opgestapt… Het werkelijke probleem is de organisatorische chaos na het opheffen van BRU en de overname van de tram door de provincie. Daar schuilen veel problemen in. Laat de provincie lekker buiten de stad! En dan bedoel ik de stad maar meteen even als agglomeratie Utrecht. Kan het provinciebestuur ook gewoon worden afgeschaft! Onzinnige bestuurslaag is maar weer eens duidelijk….

 40. herman

  Tomlow is een advocaat en die zijn goed in betogen houden om mensen te overtuigen. Lees dit artikel en de reageerders vallen over elkaar heen om hem gelijk te geven.
  Toch is Tomlow wel wat feitjes “vergeten” , zo is er ook een brief (U10 brief) waarin 10 wethouders van Utrechtse gemeenten hun vertrouwen in Verbeek opzeggen, niet geheel onbelangrijk. Tevens is de hoogste ambtenaar van de provincie ook opgestapt, die neemt zijn verantwoordelijkheden echt niet zomaar.

  Dit Uithof debacle is te gecompliceerd om alleen Verbeek of alleen de wethouders van Utrecht de schuld te geven. Tomlow zijn verhaal is een leuk rechtbank betoog, maar politiek een slecht stuk.

 41. Piet

  De beste stuurlui staan aan wal.

  Beste Tomlow als je het beter kan moet je je het zelf doen.

 42. Berend

  Hulde voor deze man. Alles is te lezen in de projectdocumentatie en besluiten. Ik denk zelf dat het moeilijk was hier als projectbetrokkene niet bewust van te zijn. Iedereen heeft er zijn voordeeltje uit gehaald. En dat is schandalig ten aanzien van alle burgers van Utrecht.

 43. Frits

  @Tomlow;
  Ik begrijp dat je een uitstekend advocaat bent en ongetwijfeld heb je de bestuursovereenkomst goed bestudeerd.

  Het is in voorkomende gevallen ook handig om andere dingen dan sec. een overeenkomst te bestuderen. Bijvoorbeeld het auditrapport dat vernietigend is over de rol van de provincie en juist lovend is over de gemeente.

  Of de vakbladen van de spoorsector waarin de problemen beschreven staan rondom het beveilingssysteem dat niet goed functioneert en de overweg Koningslaan met hetzelfde probleem. [Bovendien hebben de levering en certificering van veiligheidssystemen en de overweginstallatie bij de Koningsweg vertraging opgelopen]

  Als het gedeelte van Vaartsche Rijn naar de Uithof wel goed had gefunctioneerd, dan was er vast een oplossing te vinden geweest zoals het vervoeren van de tramstellen per dieplader naar dit deel van de lijn. Tenslotte zijn ze ook per dieplader naar Utrecht gebracht.

  Om af te sluiten: de planning is de verantwoordelijkheid van de provincie geweest en al jaren is duidelijk dat de planning veel te optimistisch was – met name door het stationsgebied. Dat de provincie daar niets mee heeft gedaan, wordt de provincie in het auditrapport zwaar aangerekend.

 44. Fabian

  Duic pakken jullie de handschoen op om in deze welles / nietes discussie een helder feitenrelaas te schetsen?

 45. Angelique

  Van Hooijdonk was toch de beste bestuurder van het land?

 46. Pr-machine

  Eens met Fabian. Dit stukje is slechts een mening van een iemand die de kans grijpt om vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de aanval in te zetten. Rechts versus links: de media oorlog is van start. Zet uw schrap!

 47. FD

  @PR-machine; Wat heeft deze opsomming van feiten door Dhr. Tomlow te maken met links en rechts ?
  Als het waar is wat er geschreven staat dan hebben de wethouders echt wat uit te leggen.
  Die miljoenen hadden we links of rechtsom ook voor andere dingen in de stad kunnen gebruiken.

 48. Willem

  @Fabian: dream on (qua handschoen die opgepakt dient te worden).

 49. Bernard Tomlow

  @Frits;vanmiddag was ik inspreker in de staten van de provincie Utrecht.De essentie is dat de gemeente Utrecht niet op tijd de laatste kilometer(Stationsgebied) van het traject begin 2017 opgeleverd heeft. Direct gevolg;tenminste 40 miljoen schade. De audit heeft nergens de gedeputeerde hiervoor verantwoordelijk gesteld.Wethouder van Hooijdonk heeft juist bepleit dat dit beveiligingssysteem,dat al op de westelijke tramlijn( naar Nieuwegein ) werd gebruikt, gekozen zou worden. Nergens blijkt uit de audit,dat de 40 miljoen schade voor een euro schade veroorzaakt is door die keuze. De planning was niet van de provincie ; de planning was door de twee partners afgesproken.En de gemeente als leverancier (haar andere rol)van de onderbouw van het Stationsgebied faalde. De laatste kilometers isde enige oorzaak van de schade.Mijn enige motivatie ,dat ik dit uitzoek( en de 1500 m van Wüst miste)is,dat ik als burger niet door bestuurders bedrogen wil worden.Dit blijken nota bene mijn Utrechtse wethouders te zijn. Wethouders van partijen,die niet het old boys network zouden zijn,maar de vernieuwing.
  Het is frustrerend ,dat de hele Utrechtse gemeenteraad hun wethouders niet ter verantwoording roept voor 40 miljoen schade. De gedeputeerde had hier geen enkele invloed op.Het komische is,dat ik in jouw en mijn belang pleit voor faire politiek en jij mij beschuldigt ,dat ik het niet begrijp,terwijl zelfs in de staten niemand mijn feitelijke analyse- door mijzelf – aan de staten gevraagd,bewistte.

 50. Dirk

  Tomlow heeft een ding bereikt: de gehele gemeenteraad en het journaille, inclusief DUIC, staan in hun hemd.

  Ze zijn niet in staat gebleken om dit zelf uit te vinden en zelfs nu Tomlow deze aanzet heeft gegeven, gebeurt er niets richting de lokale politieke partijen.

 51. Harry

  Mag ik voorstellen dat dit item met reacties een wat prominentere plaats krijgt op deze website? Ik stel voor bovenaan op de eerste pagina.

  Dit is namelijk wat groter dan het gemiddelde wisse wasje.

  Dank

 52. Vincent van Polanen Petel

  Tomlow heeft een punt, maar stelt het wel zwart wit. Inderdaad ging dat rapport dat de gemeente Utrecht openbaar heeft gemaakt NIET over de opgelopen vertraging en daarbij horende kosten. WEL over organisatie en coördinatie en over hoe is omgegaan met aanbevelingen uit 2015. Dat laatste had de Provincie niet of te weinig gedaan. In ieder geval wisten een aantal medewerkers die de opstellers van het rapport spraken niet eens van het bestaan van het rapport uit 2015…. De gemeente en de projectorganisatie Uithoflijn hadden de aanbevelingen wel opgevolgd. Het op orde brengen brengt mogelijk extra kosten met zich mee, in ieder geval risico’s.
  Dat zijn wel kosten bovenop de eerder genoemde 84 miljoen vanwege de opgelopen vertraging.
  En inderdaad, in de berichtgeving door de media wordt die 84 miljoen gemeld na de berichtgeving over het rapport, waardoor een schijnbare link ontstaat tussen het een het ander.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).