Geen 1000 tijdelijke woningen per jaar in Utrecht, maar 1050 stuks tot 2026 Geen 1000 tijdelijke woningen per jaar in Utrecht, maar 1050 stuks tot 2026

Geen 1000 tijdelijke woningen per jaar in Utrecht, maar 1050 stuks tot 2026

Geen 1000 tijdelijke woningen per jaar in Utrecht, maar 1050 stuks tot 2026
Het is niet duidelijk wanneer de containerwoningen aan de Pagelaan bewoond zullen zijn
Er worden komende jaren veel minder tijdelijke woningen gebouwd in Utrecht dan eerder werd verwacht. DUIC bracht vorige maand al aan het licht dat de toegezegde 1000 woningen in 2023 er niet gaan komen, nu blijkt ook dat de komende jaren de bouw ver achter blijft. De gemeente verwacht nu dat er tot 2026 maar 1050 woningen bijkomen, in plaats van elk jaar 1000 stuks. “De problematiek in de wooncrisis neemt verder toe”, schrijft het college van B&W.

Er worden komende jaren veel minder tijdelijke woningen gebouwd in Utrecht dan eerder werd verwacht. DUIC bracht vorige maand al aan het licht dat de toegezegde 1000 woningen in 2023 er niet gaan komen, nu blijkt ook dat de komende jaren de bouw ver achter blijft. De gemeente verwacht nu dat er tot 2026 maar 1050 woningen bijkomen, in plaats van elk jaar 1000 stuks. “De problematiek in de wooncrisis neemt verder toe”, schrijft het college van B&W.

Er zouden 1000 tijdelijke woningen gebouwd worden in Utrecht in 2023. Die toezegging deed de gemeente Utrecht meerdere malen. Het werd door wethouder Dennis de Vries zelfs een voorwaarde genoemd, bij de maatregel van vorig jaar om statushouders voorrang te geven op de Utrechtse woningmarkt. DUIC schreef hier in augustus al uitgebreid over toen duidelijk werd dat aan die voorwaarde niet wordt voldaan; die 1000 tijdelijke woningen komen er niet dit jaar.

Nu blijkt ook dat er de komende jaren ook veel minder tijdelijke huizen gebouwd gaan worden. Eerder sprak de gemeente nog de ambitie uit om 1000 tijdelijke woningen per jaar te realiseren tot 2026. Nu is dat aantal naar beneden geschroefd, de verwachting is nu dat er in totaliteit maximaal 1050 tijdelijke huizen komen tot 2026.

‘We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld’

Zoete broodjes

D66-raadslid Maarten Koning is kritisch: “We willen dat het college stopt met zoete broodjes verkopen over de snelheid waarmee tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. Vorige zomer werd beloofd dat er in 2,5 jaar tijd 2500 tijdelijke woningen extra gebouwd zouden worden. Nu blijkt dat voor slechts een klein deel daarvan ruimte gevonden kan worden en dat het ook nog eens veel langer duurt. We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld en het er steeds minder worden.”

Na aanleiding van de publicatie uit augustus op DUIC stelden verschillende politieke partijen vragen aan het college. Die benadrukt nogmaals de vertraging te betreuren. “De woningnood in Utrecht is onverminderd hoog en tijdelijk wonen is de enige manier om op relatief korte termijn een substantieel aantal woningen toe te voegen.”

Tegenvallers

Dit jaar zouden er huizen komen in Hoograven aan de Pagelaan en op het Befu-terrein. Het college legt in haar beantwoording op de vragen nog eens uit hoe de vertraging is ontstaan. Op de eerste locatie spelen financiële tegenvallers door stijgende bouw- en rentekosten een grote rol bij de vertraging. Op het Befu-terrein heeft de levering van de woningen gezorgd voor vertraging. Er is niet alleen sprake van vertraging, ook de genoemde aantallen waren op sommige locaties te ambitieus. Zo zouden er op Wetering-Zuid maximaal 500 tijdelijke huizen komen, maar dat is bijgesteld naar 149 omdat het St. Antoniusziekenhuis de grond nodig heeft.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het Befu-terrein

D66-raadslid Koning was een van de vragenstellers. Hij laat naar aanleiding van de beantwoording weten: “De beantwoording van onze vragen is ronduit teleurstellend. Over tijdelijke woningen is het verhaal van het college steeds zegt dat ze snel te realiseren zijn. Dat blijkt onzin. In 2021 is al vastgesteld dat er tijdelijke woningen moeten komen in Hoograven. Begin vorige zomer beloofde het college dat er in 2023 al 450 tijdelijke sociale huurwoningen in Hoograven gebouwd zouden worden. We zien nu dat ze er niet zullen staan voor de zomer van 2024. Terwijl de woningnood zo enorm hoog is. We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld en het er steeds minder worden.”

Locaties

Het college laat verder op de vragen vanuit de politiek weten dat het vinden van geschikte locaties voor tijdelijke huizen lastig is, en ook dat bij elke locatie weer andere problemen spelen.

In een brief aan de raad staat dat de gemeente samen met corporaties gezocht heeft naar nieuwe locaties, maar die zoektocht is erg lastig. Het overgrote deel van de onderzochte locaties is afgevallen. “Redenen hiervoor zijn deels locatie- specifiek en technisch van aard, zoals onvoldoende beschikbare ruimte door aanwezige bomen, kabels en leidingen in de ondergrond en de keuze om eerst te onderzoeken of ontwikkeling van permanente woningen mogelijk is. Hiernaast is een aantal locaties niet aangemerkt voor tijdelijk wonen na belangenafweging met andere functies, zoals groen en economie.”

Waar worden de 1050 woningen tot 2026 nu verwacht?

Aan de Pagelaan 280 woningen, Befu-terrein 135 woningen, Tussen de Rails in Lunetten 200 woningen, Wetering Zuid 149 woningen, P+R Overvecht 35 woningen en op het Utrecht Science Park 250 stuks.

Gekoppelde berichten

8 Reacties

Reageren
 1. Woningnood Utrecht groeit.

  Kan begrijpen dat de werkelijkheid weerbarstig is, tegelijker tijd lijkt er voor op aannames te worden gehandeld. Dus wellicht heb je 10 potentiële locaties nodig om er 5 sneller te kunnen gebruiken
  Tevens geld voor de hele woningbouw vertraging dat zonder extra middelen, of meer woningen per project deze financieel moeilijk lijken te realiseren.
  Tijd voor een aparte task Force die kijkt hoe per project met de ontwikkelaar er een specifieke oplossing gevonden kan worden voor voortgang van het project.

 2. Martin Jonkergouw

  Maar wel voorrang geven.!!!!!

 3. annemarietje koekoek

  We worden gewoon belazerd waar we bijstaan

 4. Sarah

  Dit is toch wel zeer schandelijk. Als de wethouder niet heel zeker wist dat hij die belofte kon waarmaken dan had hij behoorlijk wat bedachtzamer te werk moeten gaan bij toewijzen van woningen op basis van afkomst. Het College van de Rechten voor de Mens gaf met een hoop woordacrobatiek aan dat het reeds gevoerde beleid niet ‘discriminerend’ was vanwege noodzaak en maatregelen. Het versnelde bouwen was daar onderdeel van. Nu dat totaal mislukt is zou ik zou zeggen dat dit consequenties moet hebben voor wethouder Dennis de Vries. Het zou hem sieren als hij zelf verantwoordelijkheid neemt en opstapt.

 5. Marcel 59

  Het is toch wel bizar, dat tijdelijke woningen nu een doel op zich zijn geworden. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat je een doelstelling hebt voor het totaal aantal nieuw te realiseren woningen. Tijdelijke woningen zouden daarbij slechts een noodgreep moeten zijn als het op een bepaald stuk grond echt niet anders kan. De politiek heeft zichzelf wijs gemaakt, dat tijdelijke woningen aanzienlijk sneller te realiseren zouden zijn dan permanente woningen. Die tijdswinst is echter maar zeer beperkt, vanwege o.a. de doorloop van procedures. De voornaamste belemmeringen zijn echter de beschikbaarheid van bouwlocaties en de grondprijzen; feitelijk dezelfde problemen die gelden voor permanente woningbouw. Het domste wat je kunt doen is om locaties aan te wijzen voor tijdelijke woningen, als er met iets meer inspanning ook permanente woningen kunnen worden neergezet. Er wordt nu slechts de illusie gewekt, dat er met tijdelijke woningen iets aan de woningnood wordt gedaan; helaas blijkt dat maar zeer marginaal het geval te zijn.

 6. Geenstijl@Utrecht

  De enigste oplossing voor dit probleem is om de asiel instroom te stoppen,en gezinshereniging per direct te stoppen,hoe lullig dit ook klinkt,want tegen deze bevolkingsgroei is niet op te bouwen.
  Het zijn simpele keuzes voor iedereen die realistisch denkt.

 7. Cohen

  Het woningdrama is een combinatie van incompetentie, een gebrek aan lef en onverschilligheid. Het aantal daklozen verdubbeld, een miljoen economisch daklozen. Waar is de empathie voor hen?

  Het is wrang omdat we uit ervaring en uit het buitenland weten dat dit gewoon op te lossen is als de overheid zich echt inzet. Of beter gezegd, het door haar gecreëerde probleem rechtzet. Ten eerste, technisch gezien kan je gewoon enorme aantallen woningen realiseren binnen een paar jaar en niet eens tijdelijke woningen. Het probleem is vooral geld en regels. De overheid (in dit geval via de EU) kan met gemak de hele huizenmarkt bekostigen. Dat heeft ze ook al gedaan, maar precies de verkeerde kant op. Ze zijn eindeloze tekorten aangegaan (wat op zichzelf niks uitmaakt) zodat veel partijen alles bij elkaar konden lenen (wat wel uitmaakt). In plaats daarvan had men die stimulans (ook) moeten gebruiken om te bouwen. En nu we een huizenbubbel hebben kan zogenaamd helemaal niets meer. Voor de private industrie kan niets meer uit. Alles zit vast. Tja, dat komt omdat ze de verkeerde kant van de markt hebben gestimuleerd en dat gaat de komende 10 jaar gewoon niet opgelost worden totdat de overheid zelf radicaal ingrijpt. Dat geldt ook voor al die problemen rondom vergunningen e.d. Dat kan snel opgelost worden, kijk maar hoe snel men kon handelen tijdens corona. De noodzaak wordt gewoon niet echt gevoeld.

 8. Nina

  Ieder dorp en iedere stad een ring huizen eromheen en het woningtekort is volledig opgelost. Wegen, riolering en electra is daar reeds in de buurt.

  Nood breekt wet en dus doen we hier niet moeilijk over de tijdelijke (!) extra stikstofuitstoot. Dat klinkt te eenvoudig? Misschien doet men wel veel te moeilijk.

  Tijdelijke huizen bouwen en deze weer afbreken verspilt stikstof en grondstoffen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).