Geen 3000 maar 1000 nieuwe woningen in Utrecht; bouwtempo blijft achter Geen 3000 maar 1000 nieuwe woningen in Utrecht; bouwtempo blijft achter

Geen 3000 maar 1000 nieuwe woningen in Utrecht; bouwtempo blijft achter

Geen 3000 maar 1000 nieuwe woningen in Utrecht; bouwtempo blijft achter
Het bouwtempo in Utrecht blijft fors achter. Eigenlijk zou er dit jaar gestart moeten worden met de bouw van 3000 woningen, maar dat zijn er maar 1000. Ook de komende jaren zijn de prognoses onzeker, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het bouwtempo in Utrecht blijft fors achter. Eigenlijk zou er dit jaar gestart moeten worden met de bouw van 3000 woningen, maar dat zijn er maar 1000. Ook de komende jaren zijn de prognoses onzeker, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad.

De afgelopen jaren werden er steeds ongeveer 3000 woningen in aanbouw genomen. Dat was ook het plan voor de komende jaren, maar het zijn onzekere tijden. De reden laat zich raden; economische omstandigheden als stijgende rente en inflatie, schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan bouwmaterialen zorgen voor vertraging.

In de brief staat: “Wij zien op dit moment dat ontwikkelaars en woningcorporaties met ons in gesprek willen om te overleggen hoe zij hun actuele woningbouwplannen ondanks deze factoren toch door kunnen zetten. Dat zien we bijvoorbeeld bij Smakkelaarsveld, in Leeuwesteyn en in Leidsche Rijn Centrum.”

In gesprek

De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars om te kijken hoe plannen toch zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Ook wil het college stevig inzetten op het bouwen van tijdelijke woningen om de tekorten niet te hoog te laten oplopen.

In de volgende DUIC krant gaan we verder in op het bouwtempo en welke mogelijke oplossingen er zijn om sneller meer woningen te bouwen.


Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.

27 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  “De reden laat zich raden; economische omstandigheden als stijgende rente en inflatie, schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan bouwmaterialen zorgen voor vertraging.”

  Lees: socialistische planeconomie faalt opnieuw, zoals alle socialistische plan-economietjes altijd en overal gefaald hebben. Geld kapot, arbeidsmarkt kapot, supply chains stuk en woningmarkt compleet naar de haaien; de zegeningen van het socialisme komen naar je toe de komende jaren. LOL.

 2. Lexus

  Zo zal het er in het hele land aan toegaan. Ik heb er geen trek meer in om weer uitvoerig uit te leggen hoe dat gekomen is, in ieder geval hoofdzakelijk door inmiddels decennia durend rechts neoliberaal beleid. Arm Nederland…

 3. Wim Vreeswijk

  En dat is maar goed ook, want Utrecht is vol, extreem vol. Niet voor niet sdat Utrecht, ná Amsterdam, 2e staat op de landelijke ranking van vluchtende jonge gezinnen naar andere, rustiger provincies buiten de Randstad, vooralsnog rustiger want Nederland is al decennia het meest overvolle landje van Europa !

 4. Bill

  @Wim: Utrecht is helemaal niet vol, sterker nog, we zijn van twaalf stedelijke gebieden in Nederland die met de laagste woningdichtheid, en dat als vierde stad van het land! Er kan dus nog genoeg bij, zonder dat de stad daar ook maar enigszins leefbaarheid voor hoeft in te leveren.

 5. Rietje

  De stad is vol. Het wordt onleefbaar als je blijft verdichten.

 6. Lexus

  @Wim Vreeswijk: uw reactie gaat voorbij aan de nijpende situatie op het gebied van de volkshuisvesting in het hele land. Het zal naar ik vrees nog erger worden. Ik hoop dat DUIC deze reactie wel plaatst, de vorige is kennelijk geweigerd.

 7. Pee

  En ook nog de klimaatdoeleinde halen na al dat gebouw?

 8. Miep Gist

  Moet je zien wat voor een huizen…. alleen maar weer voor de allerrijksten, en geen sociale woningbouw

 9. Henk

  Het college vergeet een hele belangrijke reden voor vertraging: de onzekerheid over de huuropbrengsten door de plannen van Hugo de Jonge, waardoor investeerders huiverig zijn geworden. Maar dergelijk enonomisch nadenken is natuurlijk niet populistisch genoeg…..

 10. jankanerwatvan

  @wim: al eens bij stilgestaan dat deze gezinnen wellicht vluchten omdat zij in Utrecht geen geschikt huis kunnen vinden?

 11. Willem

  @wim : prima toch dat mensen op het platteland gaan wonen omdat ze het in Utrecht te druk vinden. Wordt je extreem volle stadje ook rustiger van.
  Ergo: wat is je punt?

 12. JdV

  Echt super. Goed voor de waarde van de bestaande woningen. En met Hugo de Jonge hoeven we ook absoluut niet bang te zijn dat er op korte en lange termijn enige bouwproductie van de grond zal komen, dus blijft het woningtekort in Utrecht hoog en de prijsstijgingen navenant. Dank je wel Hugo !!!

 13. W

  Bill! Noem mij svp de 12 stedelijke gebieden waarover jij praat! En ja ik denk aan Rotterdam en Amsterdam…..en nu die andere 10 svp!
  Volgens mij ben jij niet van hier(Utrecht, Nederland?) Vaak geen je antwoorden waar veel twijfel over is namelijk. Of ben je echt een beetje naïef? Kan ook natuurlijk.
  In welk deel van Utrecht leef jij dan Bill dat je zo sterk Jan oordelen.

 14. Fvw

  Rijnenburg, Rijnenburg, en nogmaals Rijnenburg gemeente Utrecht. Bouwen. De stad dicht bouwen is ook niet de oplossing.

 15. Lexus

  Excuses voor mijn verwijt aan DUIC: Ziggo heeft er een tijdlang uitgelegen!

 16. Geenstijl@Utrecht

  Dat krijg je al die hoogopgeleide apothekers in Nederland, die willen allemaal een dure woning.

 17. Koel Hoofd

  Bouwers zijn de kanarie in de economische kolenmijnen omdat ze een lange termijn visie moeten hebben. Dus als bouwers niet willen bouwen dan komt er een grote recessie die lang gaat duren. Bouwers trekken al sinds begin dit jaar hun stekkers eruit, maar de (internationale) politiek wakkert de inflatie en tekorten alleen maar verder aan.
  Een grotere clash tussen de politieke fantasiewereld en de reele economie bestaat niet.

 18. Lexus

  Vanmorgen het bericht dat er voor het terugdringen van de stikstof zeven maal zoveel boeren uitgekocht zullen moeten worden dan de 600 à 650 die nu genoemd worden. Ziet u het al gebeuren met deze regering? Bovendien ligt er dan boerenterreur op de loer. Kortom, jongeren, vergeet die honderdduizenden nieuwe huizen voorlopig, dit wil zeggend de komende decennia, maar. Het is jammer, maar helaas…

 19. Massegast

  Het valt me op dat in alle reacties de kern van het probleem niet benoemd wordt: de immigratie. En dat behelst wat meer dan alleen asielzoekers en statushouders. Jongeren komen niet aan de bak op de woningmarkt, omdat huizen door immigranten worden gekocht of gehuurd. En die hebben blijkbaar wat diepere zakken. Zo simpel is het. De woningbouw in de komende jaren en de achter ons liggende 20 jaar heeft vnl. de immigratie gefaciliteerd. Maar ja, het is voorlopig een taboe onderwerp, totdat de wal het schip gaat keren. Ik ga er verder niet over uitweiden, omdat ik de bijdragen van Prof. Jan Latten op dit vlak niet kan verbeteren.

 20. Jesse

  @W

  Altijd grappig dat het de geniddelde reaguurder, vooral diegene die trolt, die andere mensen zwart maakt, die groepen of mensen tegen elkaar opstookt, altijd ontbeert aan de meest simpele internetzoekvaardigheden of google skills. Jij dus in dit geval. Of überhaupt kennis en hersens.

  Ik help jou en Bill even. Bill heeft gelijk. Wim V. niet. Die roept maar wat. Zoals zo vaak bij extreme en rechtse luitjes. Hun achterban neemt het voor waar aan, omdat het de onderbuik voedt.

  Hier de cijfers:
  https://deopenbareruimte.nu/dit-zijn-de-10-dichtbevolktste-steden-van-nederland/

 21. Rob

  @Lexus,
  We zouden eens moeten kijken naar onze buurlanden. Die hebben namelijk helemaal geen stikstofprobleem. Ze hebben geen onmogelijk Aries-model, praten niet over KDW’s en ze leveren hun stikstofcijfers niet in bij Brussel.
  Probleem opgelost! Onze boeren kunnen hoogwaardig blijven boeren, huisjes gebouwd, u hoeft niet meer bang te zijn voor de boeren ‘terreur’ en we besparen een HELE hoop geld.

 22. Lexus

  @Lexus: ik noem dat struisvogelpolitiek, de kop in het zand steken dus, maar ook kwaadaardig. Feit blijft dat de stikstofuitstoot door de agrarische industrie in Nederland veel groter is dan in de buurlanden.

 23. Lexus

  @Lexus moet vanzelfsprekend zijn: @Rob.

 24. Lexus

  @Rob: niet te vergeten: het terugdringen van de intensieve veehouderij is ook nodig voor het behoud van de biodiversiteit, dus om te voorkomen dat het groen in Nederland op den duur nog hoofdzakelijk bestaat uit akkers met maïs, weilanden met raaigras, bramenstruiken en brandnetels.

 25. Massegast

  @Lexus — Waarom is die biodiversiteit zo belangrijk? De natuurfanatici willen in Nederland de natuur terug van eind 19e eeuw. Kijk naar de schilderijen van de Haagse Schoolschilders. Nederland had toen nauwelijks industrie, geen auto’s en 3 miljoen inwoners. Nu: 10 miljoen auto’s, 18 miljoen inwoners, industriële landbouw en industrie (staal, petrochemie etc.). Die primaire landbouw (de boerderij) is een belangrijke schakel in het zeer succesvolle exporterende NL agro-complex. Dat moet worden afgebroken en ge-outsourced, net als bij de industrie gebeurt is. Martin Sommer zei het mooi in de Volkskrant: Europa besteedt de defensie uit aan de VS, de industrie aan China en de energie aan Rusland en het Midden Oosten. Ik voeg daar aan toe: we halen de beta-opgeleiden voor ASML etc. als immigrant uit India etc. Dat zijn de immigranten die concurreren met NL jongeren (meestal alpha-opgeleid) op de Nederlandse woningmarkt. Met groet. Massegast

 26. Lexus

  @Massegast: u gaat niet in op mijn argumenten waarom die biodiversiteit belangrijk is en de bio-industrie buitengewoon schadelijk. Over de rest van uw opmerkingen valt ook wel het nodige te zeggen, maar dat is buiten de orde van dit lijntje op het DUIC-forum en heeft niets met mijn reacties te maken. Misschien een andere keer.

 27. Lexus

  @Massegast: het is goed ook nog op te merken dat het terugdringen van de stikstofuitstoot is afgedwongen met een rechterlijk vonnis, omdat de overheid niet aan haar wettelijke verplichtingen voldeed. Schande en een aanslag, helaas niet de eerste en de enige, op de rechtsstaat. Het is een proces dat zich helaas inmiddels al enkele decennia, maar vooral sinds tien jaar onder VVD-premier Rutte, afspeelt.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).