Woningbouw Utrecht (3): Sociale woningbouw van alle tijden maar niet altijd bij iedereen even gewild Woningbouw Utrecht (3): Sociale woningbouw van alle tijden maar niet altijd bij iedereen even gewild

Woningbouw Utrecht (3): Sociale woningbouw van alle tijden maar niet altijd bij iedereen even gewild

Woningbouw Utrecht (3): Sociale woningbouw van alle tijden maar niet altijd bij iedereen even gewild
Tuinstraat
Veel Utrechters wonen in een sociale huurwoning. Ongeveer een derde van het aantal woningen in de stad is een sociale huurwoning. Het is vaak prima wonen tegen een betaalbare prijs. Het krijgen van een huurwoning is tegenwoordig echter niet eenvoudig. In dit artikel zoomen we in op het wonen in een Utrechtse sociale huurwoning. We kijken hierbij naar de afgelopen decennia. Hoe heeft de sector haar rol vervuld in een veranderende stad? Voor wie waren de sociale huurwoningen? Was het altijd al zo lastig een sociale huurwoning te bemachtigen of was het vroeger eenvoudiger?

Veel Utrechters wonen in een sociale huurwoning. Ongeveer een derde van het aantal woningen in de stad is een sociale huurwoning. Het is vaak prima wonen tegen een betaalbare prijs. Het krijgen van een huurwoning is tegenwoordig echter niet eenvoudig. In dit artikel zoomen we in op het wonen in een Utrechtse sociale huurwoning. We kijken hierbij naar de afgelopen decennia. Hoe heeft de sector haar rol vervuld in een veranderende stad? Voor wie waren de sociale huurwoningen? Was het altijd al zo lastig een sociale huurwoning te bemachtigen of was het vroeger eenvoudiger?

Tekst: Luuk Beckers

De jaren 70 en 80: een sociale huurwoningen voor iédereen in een stad in verval

Het is bijna niet meer voor te stellen hoe Utrecht er in de jaren zeventig en tachtig uitzag. “‘A small old city with an ugly shopping mall, stay in Amsterdam’, schreef de Lonely Planet destijds”, vertelt Bastiaan Staffhorst. Staffhorst, bij velen bekend van de inmiddels verdwenen muziekwinkel Staffhorst, heeft er inmiddels een jarenlange carrière bij woningcorporatie Mitros op zitten. Sinds kort is hij directielid van Woonin. De corporatie waar Mitros in is opgegaan.

“In de jaren 60 gingen mensen naar de na-oorlogse wijken zoals Kanaleneiland en Overvecht, om in de jaren 70 en 80 de stad te verruilen voor de nieuwe gezinswoningen in Maarssenbroek of Nieuwegein,” vertelt hij.

“Door de wederopbouw groeiden de woningcorporaties. In de oude stad waren veel krotten en echte ‘achterbuurten’.” Een term die we nog steeds gebruiken en stamt uit die tijd. “Achterbuurten waren de buurtjes die vanwege ruimtegebrek in de tuinen van de panden aan de weg waren gebouwd”, legt Staffhorst uit. De kleine huisjes in deze achterbuurten waren in de loop van de tijd veelal in verval geraakt.

We spreken ook Marcel Trip. Hij is al bijna een decennium werkzaam bij de Woonbond, een belangenbehartiger voor huurders. Momenteel is hij er Senior Belangenbehartiger. Hij vertelt dat er in de jaren 80 heel anders aangekeken werd tegen sociale huur. “Sociale woningbouw was vroeger voor iedereen. Dus mensen konden onafhankelijk van het inkomen aanspraak maken op een sociale huurwoning. Er bestond geen inkomensgrens en ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid ging er in die tijd vanuit dat wonen het Rijk sowieso geld kost. Sociale huurwoningen werden gesubsideerd en mensen met een koopwoning kregen hypotheekrenteaftrek”, legt Trip uit.

Tuinstraat 1977

Vanaf de jaren 80: sociale huur vervangt krotten 

We maken een sprong naar 2023. Als we Utrecht opzoeken op de website van Lonely Planet begint het artikel over de stad met: “It’s hard not to fall in love with Utrecht”. Lonely Planet omschrijft Utrecht in superlatieven. Het is een “vibrant university city”, met “fascinating venues to eat, drink, dance or sleep” en Utrecht heeft een “brilliant cafe culture”. Utrecht lijkt door de jaren heen veel aantrekkelijker geworden. En dat geldt niet alleen voor toeristen. De achterbuurten van weleer zijn onherkenbaar veranderd. We lopen met Staffhorst door de Tuinstraat, een voormalige achterbuurt. Aan één kant van de straat zijn woningen te zien uit de jaren tachtig. Aan de andere kant staan eeuwenoude huisjes. Maar schijn bedriegt. Het is alleen de voorgevel die oud is, de rest van de woningen is in de jaren 80 opnieuw gebouwd.

“De straat laat een ontwikkeling zien die op diverse plekken in de oude stad heeft plaatsgevonden. De gemeente kocht in de jaren 80 veel vervallen woningen en fabriekjes op. Regelmatig zo vervallen dat ze leegstonden. Vervolgens gingen de woningcorporaties aan de slag. Ze bouwden nieuwe huizen of renoveerden oude panden. Woonin koestert deze nieuwbouw uit de jaren 80 in de binnenstad”, vertelt Staffhorst. “Bewoners wonen er graag in hun sociale huurwoning en er is weinig verloop. In tegenstelling tot de jaren 80 woningen heeft de woningcorporatie de monumenten in de binnenstad wel van de hand gedaan. Deze zijn overgedragen aan monumentenbeheer.”

Bastiaan Staffhorst

Vanaf de jaren 90: Sociale huurwoning gewild, maar niet in de politiek

Volgens Staffhorst is de wachttijd voor een sociale huurwoning altijd lang geweest, maar is deze wel langer geworden. “Wachtte je in de jaren 90 tot negen jaar voor een leuke woning, nu is dat met ruim elf jaar nog wat langer. Dit komt doordat de bouw van sociale huurwoningen geen gelijke tred heeft gehouden met de groei van de stad”, legt Staffhorst uit.

Marcel Trip, van de Woonbond, vertelt dat de rol van sociale woningbouw sinds de jaren 90 is afgenomen als gevolg van politieke keuzes. “In de politiek was jarenlang de gedachte dat het eigen woningbezit moest worden gestimuleerd. Met een eigen woning konden mensen immers eigen vermogen opbouwen, was de gedachte. Het idee van een brede volkshuisvesting werd in deze periode minder. Sociale huur is steeds meer voor lagere inkomens en mensen met een rugzakje geworden”, licht Trip toe.

Utrecht heeft volgens Staffhorst tegen de landelijke trend in geprobeerd de sociale huursector op peil te houden. Dit heeft volgens Staffhorst te maken met de linkse signatuur van de stad.  Maar ook in Utrecht werden in de jaren 90 sociale huurwoningen gesloopt om vervolgens minder sociale huur terug te bouwen. “Dit is bijvoorbeeld in de Staatsliedenbuurt gebeurd”, zegt Staffhorst. “Ook in Leidsche Rijn is deze politieke koers terug te zien. Er werd daar maar zo’n 20 procent sociale huur gebouwd. Veel minder dan elders in de stad gebruikelijk was. In die tijdgeest vond zelfs onder de Utrechtse PvdA-wethouder Harrie Bosch een krimp van de sociale huursector plaats”, vertelt Staffhorst.

Vanaf medio jaren 10: Sociale woningbouw weer in de belangstelling

In 2013 werd een extra belasting voor woningcorporaties geïntroduceerd: de verhuurdersheffing. Volgens Staffhorst kostte dit de corporatie zo’n twee maandhuren per huurwoning per jaar. Hierdoor was er minder geld om woningen te bouwen en moesten zelfs sociale huurwoningen worden verkocht. Maar er zijn meer oorzaken voor het tekort aan sociale huurwoningen. Zo is het moeilijker geworden om huizen te bouwen door het gebrek aan ruimte, stroperige procedures, en strenge milieunormen. Denk aan stikstof en PFAS.

Niet alleen het aanbod is een knelpunt. Ook is de vraag gestegen. Het aantal mensen dat zich inschrijft voor een woning neemt toe. Dit komt door arbeidsmigratie uit de EU en het kleiner worden van huishoudens door bijvoorbeeld scheidingen. Ouderen en psychiatrisch patiënten wonen langer thuis en het besteedbaar inkomen blijft achter bij de groei van de economie, waardoor mensen zich uit voorzorg inschrijven.

‘Er moeten meer locaties komen en het moet een tandje sneller’

Waar de Haagse politiek in 2013 nog de verhuurdersheffing invoerde, begon men in Utrecht rond dat jaar weer een grotere rol te zien voor sociale woningbouw. “Dit is terug te zien in de laatste fase van de ontwikkeling van Leidsche Rijn waarbij meer sociale huurwoningen worden gebouwd”, vertelt Staffhorst. Trip ziet deze ontwikkeling meer recent ook terug in Den Haag. “De pendule is de laatste vijf jaar aan het kantelen”, zegt Trip. “Je merkt dat het weer gaat over een grotere sociale huursector. De wachtijden zijn opgelopen en duurder wonen blijkt niet automatisch meer woningen op te leveren”, legt Trip uit.

“Men ziet ook de voordelen van woningcorporaties weer meer. Zo kunnen corporaties in crisistijden juist bouwen. Ze hebben geen winstoogmerk en kunnen goedkoop lenen omdat de overheid garant staat”, vertelt Trip. Ook Staffhorst ziet weer mogelijkheden. “Corporaties hebben weer geld om te bouwen, maar het kost tijd voordat het proces op gang komt. Woonin heeft geld om zo’n 800 woningen per jaar te bouwen, maar het tekort aan bouwlocaties zorgt ervoor dat het niet lukt. Hiermee zou de gemeente kunnen helpen”, zegt Staffhorst. Zowel Trip als Staffhorst pleiten voor meer ambitie. Staffhorst licht toe: “Er moeten meer locaties komen en het moet een tandje sneller.” Dat het tekort aan betaalbare woonruimte in Utrecht wordt opgelost, noemt Staffhorst ‘een illusie’. “Daarvoor is Utrecht te veel een magneet.”

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Plank Mis

  Interessant stuk! Keep ‘em coming DUIC.

 2. Mark

  Je had in de vorige eeuw verschillende lagen in de markt voor verschillende inkomens. Nu in de huidige tijd is er het probleem dat mensen die te veel verdienen voor sociale huurbouw en te weinig voor koopwoningen in duurdere vrije sector gedrongen worden. Terwijl ze met de uitgaven aan de vrije sector prima een huis kunnen kopen (maar niet volgens de banken).
  De laag die in de vorige eeuw aanwezig was en nu vrijwel niet meer te vinden is. De Premie A en B woning.

  De marktwerking en het beleid van de overheid en banken hebben er voor gezorgd dat er een gat is ontstaan tussen sociale huurbouw en Koopwoningen. Daarbij komt ook dat Nederland in de vorige eeuw og 15 miljoen mensen had, en dat nu wel anders is.

 3. TB

  Het artikel belicht de ontwikkeling wel erg eenzijdig. Utrecht is de afgelopen decennia zeker mooier geworden maar dat is eerder ondanks dan dankzij de corporatiesector.
  Het zijn in belangrijke mate de particuliere investeringen geweest die woningen en daarmee hele wijken hebben verbeterd. Ook de nieuwe duurdere woningen die door ontwikkelaars zijn gebouwd hebben de stad goed gedaan.
  De wijken waar de corporaties groot zijn blijven de minst aantrekkelijke. Toegegeven dat de huidige ontwikkelingen in Overvecht en Kanaleneiland voorzichtig positief stemmen.
  Maar meer dan 30% sociale huur lijkt mij slecht voor de stad.

 4. TB

  Het artikel belicht de ontwikkeling wel erg eenzijdig. Utrecht is de afgelopen decennia zeker mooier geworden maar dat is eerder ondanks dan dankzij de corporatiesector.
  Het zijn in belangrijke mate de particuliere investeringen geweest die woningen en daarmee hele wijken hebben verbeterd. Ook de nieuwe duurdere woningen die door ontwikkelaars zijn gebouwd hebben de stad goed gedaan.
  De wijken waar de corporaties groot zijn blijven de minst aantrekkelijke. Toegegeven dat de huidige ontwikkelingen in Overvecht en Kanaleneiland voorzichtig positief stemmen.
  Maar meer dan 30% sociale huur lijkt mij niet wenselijk voor de stad.

 5. Hans

  Een stad die zelfs zijn eigen middenklasse niet meer behoorlijk kan huisvesten is een gemankeerde stad.
  Daarom ben ik het niet eens met TB die zegt dat meer dan 30% sociale huur niet wenselijk is voor Utrecht. Het stadsbestuur moet zich blijvend inspannen om zijn bevolking fatsoenlijk te kunnen huisvesten. Bijbouwen van sociale huurwoningen moet prioriteit nr.1 worden en deze sector moet weer breed toegankelijk worden voor al diegenen die niet bovengemiddeld bemiddeld zijn. Wat de esthetische kant van de zaak betreft kan men te raden gaan bij de rijke historie die een stad als Amsterdam kent op dit vlak. De Spaarndammerbuurt is een mooi voorbeeld van wonderschone sociale huisvesting. Het bewijs voor de stelling dat mooi en sociaal goed samen kunnen gaan.,

 6. Rottebert Peermans

  Als werkende mensen blijkbaar zo weinig verdienen dat hun woonruimte gesubsidieerd moet worden, dan klopt er iets niet. Indirect worden dus eigenlijk de werkgevers gesubsidieerd, die er mee weg komen om hun personeel zo weinig te betalen omdat het tóch wel wordt aangevuld met belastinggeld.

 7. Charles van den Broek

  Utrecht is inderdaad veranderd. Bijna onherkenbaar veranderd. Maar zeker niet ten goede. Foeilelijke nieuwbouw op, om en rond het Jaarbeursplein, een mega moskee op de kop van Lombok en allerlei malle fratsen die meer dienen om architecten en bestuurders te plezieren dan om de stad te verfraaien. En het commentaar over de Utrechtse kroegen van de Lonely Planet gids…ach, laat ook maar.

 8. n Utrechter

  In de jaren 80 is door de woningcorporaties veel aan stadsvernieuwing gedaan. Voorbeelden Wijk C; Brandstraat; Tuinstraat, enz.
  #TB dus wel degelijk mede dankzij de corporaties.

 9. Stadsie

  De afgelopen 20 jaar zijn er enorm veel sociale woningen en monumenten verkocht. Van Amsterdam tot in Qatar plukken ze daar tot op de dag van vandaag nog steeds de vruchten van. Ongelooflijk dat dat uitgerekend onder links bestuur heeft plaatsgehad.

 10. Herman

  Een aanvulling: waarom de prijzen zo hoog zijn en waarom het aanbod laag is: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/amerikaanse-beleggers-kopen-europese-woningvoorraad-op-om-prijzen-omhoog-te-jagen

 11. Weledelgeleerde

  Utrecht wordt een stad voor hoogmidden/hooginkomens. Is waarschijnlijk ook de bedoeling.
  Utrecht heeft steeds minder indentiteit/authenticiteit.

  Lekker leven in een soort hoogopgeleide internationale Bubble ofzo.

 12. JdV

  @Rottebert Peermans: Uw stelling klopt gedeeltelijk. Dit zou namelijk het geval zijn bij mensen die 40 uur per week werken. Bij de vele vele vele part-timers die dit land en deze stad kent gaat dat uiteraard niet op. De belastingbetaler hoeft niet voor woonruimte te zorgen voor iemand die 24 uur per week wil werken. Die keuze heb je uiteraard, maar dan heb je wat mij betreft geen recht op sociale woningbouw. Net zoals mensen die hun eigen huur niet kunnen betalen maar wel een dure auto rijden of 2 x per jaar op vakantie gaan.

 13. Uuu

  Altijd vreemd dat de mensen die tegenstander zijn van het idee dat wonen een basisrecht is (en prima door ons allemaal samen betaald zou kunnen worden), altijd wel voorstander zijn van het subsidiëren van nota bene winstgevende bedrijven (die ook nog eens bewezen slecht voor ons allemaal zijn en alleen maar goed zijn voor de bankrekening van de top en aandeelhouders), daar mogen we WEL massaal aan mee betalen met ons allen. Vaak ook nog dubbel op. En dat geld stroomt niet terug de samenleving, maar wordt gewoon (stilstaand) vermogen, van de toch al vermogenden.

  Zoals hier bijvoorbeeld weer eens glashelder duidelijk wordt: https://nos.nl/artikel/2477043-miljoenen-nodig-voor-sloop-kerncentrale-dodewaard-bij-aandeelhouders-beland

  Wij subsidiëren de fossiele industrie, die dus winst maken met behulp van belastinggeld. Wij subsidiëren de boerenindustrie (agroindustrie) en subsidiëren zo al die miljonairs en miljardairs in deze bedrijfstak, met belastinggeld dat wij allemaal door hard te werken bij elkaar harken, maar waar vooral anderen van profiteren en op binnen lopen (vaak zonder er voor te werken, zoals aandeelhouders).

  @JdV Het bedrijfsleven biedt zelf die part time contracten aan (en vaak geen full time contracten). En waarom zou je jezelf als moderne loonslaaf uit de naad werken, als het geld wat jij verdient vooral bij een enkeling in de top terecht komt en niet bij jou en je collega’s? Heb je het nieuwe verdienmodel van de supermarkten al ontdekt de afgelopen 2 jaar?

 14. Utrechter

  Prima hoor dat er sociale woningen worden gebouwd maar waarom toch altijd op toplocaties zoals vlak bij de dom (lange nieuwstraat), tuinstraat, naast de sprinhavergarage, keizerstraat, stieltjesstraat etc. Op die grond hadden best dure woningen kunnen worden gebouwd, levert ook meer op. En bovendien: ik kan als jan modaal toch ook niet midden in centrum wonen, waarom ww-ers dan wel?

 15. Hans

  @ Uuu: zo is het!

 16. JdV

  @uuu: wonen is een basisrecht. Wonen in utrecht is geen basisrecht. Genoeg te koop en te huur, voor redelijke prijzen in Nederland.
  En verder, het bedrijfsleven zit te springen om mensen. Als je 40 uur wil werken kan dat probleemloos. Maat je hebt natuurlijk altijd profiteurs die van mening zijn dat andere hardwerkende mensen wel mogen betalen voor hun woning.

 17. Jankanerwatvan

  @utrechter: u doet uw naam geen eer aan, als u het verschil niet weet tussen springhaver en springweg. Daarnaast hebt u kennelijk geen benul van de geschiedenis van dit stukje utrecht. Ik zou zeggen; google eens op stadsvernieuwing en plaats dit in het perspectief van hoe de springweg e.o. er in de jaren ’70 bij lag. “Geen hond” die hier wilde komen wonen. Behalve pioniers en die “ww-ers” waar u over rept.

 18. Hans

  @JdV

  “Genoeg te koop en te huur, voor redelijke prijzen in Nederland.”

  Daar wringt ‘m nou net nou de schoen. En dat weet u best.

 19. JdV

  @Hans: Nee, vertel? Er zijn echt heel wat huizen te koop en te huur. Niet perse in Utrecht, maar Emmen, Heerlen of Den Helder zijn ook mooi hoor. Kun je geen huis betalen in Bloemendaal, de Bilt, Laren of aan de gracht in 020? Wil je wel graag een dak boven je hoofd? Dan kijk je elders lijkt me. Het is onmogelijk om te bouwen voor jan en alleman die graag voor weinig geld met subsidie in Utrecht of een andere AAA locatie willen wonen.

 20. Hans

  @JdV
  In gelul kun je niet wonen.

 21. Statler

  Eens met @JdV. Het huis wat ik in 1988 gekocht heb zou ik in 2023 niet kunnen kopen. De huizenprijzen in Utrecht zijn geexplodeerd. Voor lagere prijzen moet je naar het buitengebied. Je kan dan ook stellen dat ik blij ben in een suf middelgroot provinciestadje geboren te zijn en niet in de “bruisende metropool” waarin het geevolueerd is.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 22. w

  @Utrechter
  kunt u mij even uitleggen waar de garage van Springhaver is?
  ik rijd al uren rond maar kan ‘m niet vinden!

 23. buurtbewoner

  @utrechter
  van je verhaal klopt niets!! wat in centrum wordt gebouwd aan sociale woningen is 0,0, en wat er wel is, is al in jaren 80 gebouwd!

 24. Uuu

  @ Statler en @JdV

  Onjuiste berichtgeving van jullie hand weer eens (wederom).

  De GEMIDDELDE woningprijs in NEDERLAND was laatst 425.000 euro. Inclusief kleine studiootjes en huizen in de periferie.

  Ook in Venlo of Heerlen gaan rijtjeshuizen voor tussen de 325 en 500.000 euro de deur uit.

  Ik denk dat 60% van de mensen en ook een grote groep tweeverdieners (en dan hebben we het over mensen met normale en zelfs hoge lonen) never nooit in staat zijn om zonder erfenis of een andere zak geld (of ander vermogen) een dergelijk huis te veroveren. Ook in de periferie dus niet. In de randgemeenten van Utrecht al helemaal niet, want dat zijn supergewilde plekken om te wonen. Al helemaal aan de Bilt/ Bilthoven/ Zeist kant in de bossen. Denk je dat nog niet veel jonge gezinnen op het idee zijn gekomen om eens in de vredige dorpjes in het groen op 15 min van Utrecht te gaan shoppen? Dat zijn mensen al 20 jaar aan het doen, wakkere harry’s.

 25. Hans

  In gelul kan dus niet gewoond worden JdV en kompanen!.
  Dit citaat is ontleend aan de man die de politieke wil om te bouwen voor gewoon gemiddeld verdienende mensen wel wist te mobiliseren destijds. De Amsterdamse wethouder Jan Schaefer dus, voor het geval u het vergeten was. De man die wist te voorkomen dat de Kinkerbuurt ten prooi viel aan de sloophamer van perfide projectontwikkelaars.
  Wie zegt dat iets niet kan op dit vlak bedoelt dat de wil ontbreekt. De politieke wil om betaalbare en goede huisvesting voor iedereen te realiseren. Woningnood is geen natuurverschijnsel maar een gevolg van politieke keuzes. Het is een godsschandaal dat onderwijspersoneel, verpleegkundigen, politiemensen, arbeiders en noemt u maar op niet in of rond de stad kunnen wonen waar zij werken. Nogmaals: dat is het gevolg van rechtse politiek.

 26. Statler

  @Uuu
  ik beschreef mijn prive situatie. Bijzonder dat u daar een waarde-oordeel aan weet te hangen. Gegeven is dat als ik mijn stulp verkoop en in een buiten gebied een vergelijkbaar pand aanschaf ik redelijk fors zou overhouden. Overigens reken ik buitengebied op aanzienlijk verder dan “een kwartiertje” verderop.
  Verder is mijn bijnaam niet Harry.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).