Er komen toch windmolens en zonnevelden in Utrechts poldergebied | De Utrechtse Internet Courant Er komen toch windmolens en zonnevelden in Utrechts poldergebied | De Utrechtse Internet Courant

Er komen toch windmolens en zonnevelden in Utrechts poldergebied

Er komen toch windmolens en zonnevelden in Utrechts poldergebied
Polder Rijnenburg
De kogel is door de kerk, er komen toch windmolens en zonnevelden in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Dat heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad donderdag besloten. Volgens het voorstel komen er maximaal acht windmolens van 235 meter hoog en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden.

De kogel is door de kerk, er komen toch windmolens en zonnevelden in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Dat heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad donderdag besloten. Volgens het voorstel komen er maximaal acht windmolens van 235 meter hoog en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden.

Er is al lang een stevige discussie gaande rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen en van omwonenden.

Het energielandschap zou 20 procent van de gemeente Utrecht van elektriciteit kunnen voorzien. Het gaat om zo’n 82.500 huishoudens. De grond is voor 70 procent in handen van ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties.

De grondeigenaren willen er koop- en huurwoningen bouwen en niet alléén een energielandschap. Hun medewerking is echter wel nodig. Eerder gaven ze aan wel te willen praten over een combinatie van wonen en energieopwekking.

Slagschaduw

Ook omwonenden uit Utrecht en uit de gemeenten Woerden, Nieuwegein en IJsselstein maken zich zorgen. Vooral over slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling door de windmolens.

Poldergebied Rijnenburg en Reijerscop is een gigantisch gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn. Tot 2001 hoorde de grond bij de gemeente Nieuwegein, maar in dat jaar werd de grond aan de gemeente Utrecht toegevoegd voor verdere uitbreiding van de stad.

Gekoppelde berichten

31 Reacties

Reageren
 1. Ceeteewee

  Alsof mensen in een windmolen of een Zonneveld kunnen wonen? Toch weer verbaasd over zoveel tunnelvisie in de Utrechtse gemeenteraad. Maar goed, de Utrechtse burgers en studenten hebben super links gestemd en worden nu dus op hun wenken bediend.

 2. Bill

  Nou, die windmolens ben ik ook niet voor gezien de mogelijke overlast. Aan de andere kant is er nog zát te verdichten en de hoogte in te gaan in Utrecht, in vergelijk met andere steden is de stad zo plat als een pannenkoek. Kijk in de komende 20 jaar eerst maar eens naar de locaties boven het spoor, de oude industrieterreinen, boven de A12/A2/A27 en de NRU (verdiept aanleggen en bekostigen door veel woningen er bovenop?) en b.v. een (te) ruime opzet van Papendorp om daar woningbouw te plegen. Dus eerst binnen de stadsgrenzen en dan pas het groen in.

 3. Dewoningzoeker

  Jammer dat de gemeente niet toe durft te geven dat ze een fout hebben gemaakt met het besluit om geen huizen te bouwen in de Rijnenburg. Met verdichten binnen de huidige grenzen van Utrecht ga je nooit aan de vraag naar nieuwe woningen kunnen voldoen. Te zot dat dit plan dan toch doorgevoerd dient te worden. Naar mijn weten is er geen alternatieve locatie voor stadsuitbreiding die op korte termijn beschikbaar is. Dit gaat op langer termijn een kostbare vergissing zijn.

 4. JJ

  @ Ceeteewee

  De Utrechters hebben helemaal niet superlinks gestemd. Misschien nog eens de verkiezingsresultaten erbij pakken? https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/verkiezingsuitslagen/2018-uitslag-gemeenteraadsverkiezingen.pdf

  Links= Groen Links en SP= 23,0 procent en 4,1 procent, samen 27,1 procent

  Partij voor de Dieren is een Beetje links, maar lang niet op alle terreinen= 5,3 procent

  PvdA is al lang een middenpartij, wel links van het midden= 6,2 procent

  De liberalen (midden en erg rechts van midden):D’66 zelfs 20,7 procent (bijna 21%). VVD= 13 procent Daarmee zijn dit partij 2 en 3 in Utrecht, vlakbij GL.

  De liberalen: midden-rechts samen dus 33,7%; een sterker blok dan (echt) llinks in Utrecht en vertegenwoordigt ook meer stemmen.

  Het college in Utrecht is GL, D’66 en CU. Niet echt een kneiterlinkscollege ook.

  De rest van de gemeenteraad, de meerderheid in procenten, die dus ook weer in meerderheid voor dit energietransitievoorstel heeft gestemd is al helemaal niet links te noemen.

  We zitten nu eenmaal in een situatie dat er echt iets gedaan moet worden aan alternatieve energieopwekking. Dat levert helemaal niet per sé fijne situaties op. Ik zou het liefste niks in polders doen, geen windmolens, geen huizen, maar soms kan je niet anders.

  Overigens ben ik voor landschapsspreiding qua bouwen van huizen (alleen is dat in Nederland een heel vies woord),, zoals dat in Duitsland of Franzaamkrijk meer gebeurd, dus geen concentratie van nieuwbouwwijken, maar wat huizen verspreid in een polder of nieuwe tuindorpen/ tuinsteden. Deze zoveel mogelijk energieneutraal maken doet ook al een hoop. Heb je en energieqprobleem voor de toekomst al deels opgelost en je bent ook nog aan woningbouwprobleem aan het werken en je behoudt groene buitenruimte, buiten de stad.

  Onze energie moet echter welergens vandaan komen. Doorgaan op oude voet KAN niet, want dan is er geen toekomst meer in Nederland en de wereld. Daar zijn inmiddels zo’n beetje ALLE partijen van doordrongen, op een paar uitzonderingen na. Daarom stemt de gemeenteraad ook in ruime meerderheid VOOR. Echt niet alleen de linkse partijen OOK de midden en rechtse partijen (op een kleine minderheid na).

 5. Herman

  Natuurlijk komen die er,daar heeft niemand iets overige zeggen.
  Als “men besluit dat ver ergens windmolens en of zonnevelden komen,dan kun je hoog en laag springen, rechtszaken voeren en zo, maar uiteindelijk komt het..
  Vage krachten bepalen dat, een rechtszaak wordt vrijwel nooit gewonnen, voorbeelden ten over.
  Absurd eigenlijk!

 6. UtrechtseSjoerd

  Het is nog maar afwachten of het allemaal doorgaat. De grondeigenaren hadden aangegeven niet mee te willen werken als er niet ook huizen gebouwd gingen worden en daar ging GroenLinks voorliggen.

  De studenten van Student&Starter waren overigens tegen. Net als alle, op de PvdD na, andere oppositie-partijen.

  Ook opvallend dat D66 hier zo makkelijk op hun rug ging liggen. Zeker nadat er op de ledenvergadering van D66 een motie werd aangenomen om zo snel mogelijk te gaan bouwen in Rijnenburg.

  https://utrecht.d66.nl/content/uploads/sites/3/2020/05/AAV-D66-Utrecht-moties-overzicht-27-juni-2020-2.pdf

 7. Nina

  Was niet vorige week door de Tweede Kamer besloten woningbouw in Rijnenburg serieus te laten onderzoeken 🤔

 8. hadjemenaar

  Toch grappige zo’n politieke strijd. Het CDA in den Haag spreekt zich uit voor woningbouw in Rijenburg en de coalitie in Utrecht “beslist” dat er windmolens en zonneweides moeten komen die woningbouw uitsluiten. Dat wordt touwtrekken 🙂 ik ben benieuwd wie er gaat winnen.

 9. Utrecht Klimaat Neutraal 2030 - Ron

  Er komen 8 windmolens, zonneweides én tienduizenden woningen in Rijnenburg. Tot gisteren verloor duurzame energie steeds wanneer dit belang tegen andere belangen zoals woningen werd afgewogen, vandaar ook dat we in Utrecht na 10 jaar praten maar 2% duurzame energie hebben. Dit uitstelgedrag is mede oorzaak dat grote stappen nu onvermijdelijk zijn. Top dat de gemeenteraad nu ook inziet dat dit niet anders kan, willen we over 20 jaar op 100% duurzame energie zitten.

  Maar die woningnood, ja die is er gewoon óók, niemand die dat ontkent. Net zoals niet valt te ontkennen dat we gigantisch achterlopen met de ontwikkeling van duurzame energie en de gevolgen van klimaatverandering zoals neerslagtekorten nu overal om ons heen zichtbaar wordt. Wonen en duurzame energie, beide hebben prioriteit nodig. En nu ligt er een plan waarin we én tienduizenden huizen bouwen, én we 20% van alle stroom van onze stad duurzaam kunnen opwekken : een typisch Hollandse middenweg. Hoe kan je daar op tegen zijn?

  Maar we zijn er nog niet. In de komende 20 jaar 98% duurzame energie regelen, dat red je niet met alleen welwillende bewoners die bij gebrek aan regie zelf maar plannen maken, daar moet je als politiek knopen voor durven doorhakken. Dus wordt er nu hard gewerkt aan een Regionale Energiestrategie waarin ook onze gemeente moet duiden hoe ze in 2030 maar liefst 50% van al onze energie duurzaam gaat opwekken. De gemeente moet dus in de RES aangeven hoe ze in de komende 10 jaar voor nog eens 28% aan duurzame energie erbij gaat organiseren, dat is 1,5x project Energielandschap Rijnenburg. En in de 10 jaar erna komt er 50% bij: 2,5x project Energielandschap Rijnenburg. Het is daarom geen moeilijke conclusie dat de discussie over wonen & duurzame energie de komende 20 jaar de gemeentepolitiek gaat beheersen. Voor nu: gefeliciteerd aan alle volhouders op dit dossier. Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel!

 10. Lombokker

  @Ceeteewee
  “de Utrechtse burgers” zegt u. Ik denk dat Groen Links het toch vooral van de studenten moet hebben. Demofoben’66 en Gristenunie zijn trouwens niet superlinks, maar het ontbreekt hen wel aan realiteitszin, wat ze dan weer met GL gemeen hebben.

 11. Marcel

  Je kan ook huizen bouwen met een plat dak en daar iets zonnigs op doen?
  2 vliegen in de bekende klap?

 12. Utrechter2

  @Ceeteewee: zoals ik in een ander topic ook inbracht: studenten informeren dat hun studieschuld en kamerhuurhoogte rechtstreeks samenhangt met hun eventuele stem op windmolen-partijen. Het zijn overigens partijen die ook voor immigratie zijn maar weigeren om daar voldoende woningen voor te bouwen. Zelfs voor linkse studenten zal dit een belangrijk vraagstuk zijn.

 13. UtrechtseSjoerd

  @Utrecht Klimaat Neutraal 2030 – Ron

  GL wil geen woningen in Rijnenburg en dat is volgens hun ook niet nodig.

  https://twitter.com/KoningFloor/status/1281313837300547586

  Utrecht wordt niet in 2030 klimaatneutraal, maar pas in 2050 volgens Groenlinks

  https://twitter.com/UtrechtseSjoerd/status/1281330340431310848

  Interessant is ook te weten dat GL vast houdt aan hun plan en geen enkele ruimte bood aan de oppositiepartijen voor ook maar de kleinste aanpassing . Zelfs de motie om achteraf de troep op te ruimen haalde het niet. Het is dat ik geen alu-hoedje op heb, anders zou ik nog denken dat GL een deal heeft met de energiereuzen.

 14. Utrecht Klimaat Neutraal 2030 - Ron

  @ UtrechtseSjoerd
  Het plan ging van 11 windmolens, zonnevelden en geen woningen, naar 8 windmolens, zonnevelden en tienduizenden woningen. Dus er is wel degelijk een flinke beweging geweest om op een middenweg uit te komen.

  Voorts heten wij Utrecht Klimaatneutraal 2030 omdat 2030 het jaartal was waarin het vorige college Utrecht klimaatneutraal wilde hebben. Als groep bewoners die zich zorgen maakt dat onze gemeente klimaatverandering niet serieus neemt, zijn wij toen met dit platform gestart.

  @Nina en anderen
  Wat nu de boel juist zo ingewikkeld maakt is dat de 2e kamer eist dat elke energieregio, Utrecht zit ook in eentje, plannen maakt om in 2030 de helft van haar eigen energie duurzaam op te wekken, maar de 2e kamer ook eist van Utrecht om veel huizen te bouwen. Onze politiek staat dus met de rug tegen de muur, want beide – huizen en duurzame energie – wordt opgelegd door de 2e kamer. Je zal nu maar in hun schoenen moeten staan, want als we een van de twee niet doen, komt een minister met een aanwijzing en wordt onze bestemmingsplan vanuit de 2e kamer aangepast. Niks doen is dus geen keuze; dapper dus dat onze politiek de middenweg kiest en beide – huizen en duurzame energie – faciliteert in 1 plan.

  En om het nog moeilijker te maken: deze discussie rondom extra huizen en extra duurzame energie móeten we van de 2e kamer de komende decennia nog veel vaker gaan voeren. De lokale politiek doet er misschien goed aan samen te gaan werken zodat het niet wéér tien jaar duurt voordat we met zowel tienduizenden huizen als duurzame energie aan de slag kunnen. We hebben beide toch nodig. Dus stop met doen alsof dit niet zo is en stop met elkaar te blokkeren, want dan heb je beide niks en worden de tekorten voor woningen en duurzame energie alleen maar groter.

 15. Hans B.

  Sommige mensen kunnen niet zo goed lezen geloof ik.

  Er komen dus OOK woningen, anders werken de grondeigenaren niet mee. Er komen ook MINDER windmolens.

  De grote honger naar electriciteit moet ergens vandaan komen trouwens en dan moet je wel kijken naar hoe en wat er in Nederland op korte termijn mogelijk is.

  Persoonlijk zou ik kiezen voor zo veel mogelijk zonneparken op daken en de minst kostbare grond. Is simpeleweg 1 van de meest schone(re)vormen. Zeker als zonnecellen van gerecycled materiaal gemaakt worden en uit Europa komen. Windmolens kennen beperkingen en nadelen.

  Echter kan ons stroomnet de capaciteit van de enorm toegenome hoeveelheden zonneparken niet aan. Dat is nog wel een dingetje. In Brabant en Limburg wordt bij veel stroomstations per direct een stop op nieuwe zonneparken ingevoerd. De stroomcapaciteit aanpakken duurt minstens 5-7 jaar. Wel een dingetje zeg maar.

  @het standaard reaguurvolk. De Utrechtse gemeenteraad is verre van zo links als iedereen denkt. Zie JJ’s reactien en de totale verkiezingsuitslag. Verder maakt het niet zoveel uit wie Utrecht bestuurd. Utrecht moet EN meer woningen bouwen EN moet verduurzamen. Dat moet van de landelijke overheid en deze afspraken liggen al lang vast. Geen ontkomen meer aan dus.

 16. UtrechtseSjoerd

  @Ron Waar haal jij vandaan dat er tienduizenden woningen zouden komen? In het aangenomen voorstel staat geen enkele belofte over wat voor woningbouw dan ook.

  D66 wilde ook woningbouw. Hun leden wilden ook woningbouw. Toch stemde D66 gisteren tegen alle amendementen en moties die woningbouw voorstonden.

  De enige hoop is nog dat met RSU er nog wat gedaan kan worden. Maar zelfs de link naar RSU werd door D66 getorpedeerd.

 17. UtrechtseSjoerd

  @Hans B.

  D66 heeft aangeven de grond te gaan onteigenen als grondeigenaren niet meewerken. Het huidige plan sluit woningbouw niet uit. Dat is het enige dat er over woningbouw in staat.

  Dat er daar woningen moeten komen is volgens GL ook niet nodig omdat er in Utrecht nog genoeg capaciteit is.

 18. Scherpschutter

  Leuk dat wat ambtenaartjes van de Gemeente dit denken te beslissen, maar voorlopig mogen ze eerst nog even om toestemming gaan smeken bij de werkelijke bazen: de grondeigenaren. En die zullen deze vreemde tamelijk misplaatste move niet kunnen waarderen…

  En als ik grondeigenaar was zou ik dit onzalige plan onmiddellijk door de shredder halen en als ik de reacties van de grondeigenaren tot nu toe lees dan gaan ze dit ongetwijfeld ook doen. Dit kan niet….

 19. Wim Vreeswijk

  UtrechtseSjoers@: Het onteigenen van grond is helemaal geen optie omdat dit volledig in strijd is met het eigendomsrecht. Utrecht heeft dit ook immers al vruchteloos ervaren met Ovast van Wim Oostveen die de gronden van half Leidsche Rijn bijtijds had opgekocht. Toen probeerde Utrecht ook al te onteigenen, maar een beetje ervaren advocaat kan dit tegengaan op basis van het eigendomsrecht want dat weegt gewoon zwaarder als het recht op onteigening. Uiteindelijk bleek er een megabedrag betaald te moeten worden als schadeloosstelling door de gemeente Utrecht aan de erven Oostveen.

 20. Utrechter2

  Dat krijg je als je op middenpartijen stemt inclusief de VVD. Voor de buhne zijn ze rechts en voor woningbouw, maar ze tekenen wel mee aan klimaatverdragen waardoor volgens GroenLInks stemmers de regio Utrecht een windmolenopgave heeft waardoor het woningtekort alleen maar groter gaat worden.

 21. HArry

  Ook al had de gemeenteraad tegen gestemd waren deze inferieure chemisch vervuilende en moord machines er gewoon gekomen. Deze plannen moeten nou eenmaal worden uitgevoerd vanuit het centrale gezag in Den Haag. Plannen waar geen enkel democratisch proces over heeft plaatsgevonden en die overal in Nederland door de publieke strot worden geduwd.

  Het ergste is dat er helemaal niets groens of duurzaams is bij windmolens en zonneweides. Het is 1 grote subsidiezwendel die geen enkele gas of kerncentrale kan vervangen. Inferieure wiebelstroom met een energiedichtheid van 2 eeuwen terug.

  Kortom het volk wordt bestolen en moet zijn mond houden.

 22. Koel Hoofd

  Ik heb gisteren de moeite genomen om de urenlange live stream van deze raadsvergadering online te volgen. Ik raad elke geïnteresseerde reaguurder met een menig aan om deze eens te terug te kijken op de website van de gemeente. Het is echt met reden dat D66 er van langs kreeg.

  Bijvoorbeeld Tim Schippers (SP) meldt aan het begin van deze vergadering dat: hij is benaderd door iemand van Rijne Energie (een van de belanghebbenden van Rijnenburg), met de vraag of hij een nog niet ingediend amendement wilde aanpassen. Hij vond dat serieus niet prettig. Hij heeft namelijk zijn concept amendementen de avond voor de vergadering met de woordvoerders (van de politieke partijen in de Raad) gedeeld en NIET met Rijne Energie. Hij zei dat als hij dat had gewild, dan had hij ze zelf wel naar Rijne Energie gestuurd. Hij weet wie of hoe, maar vind het buitengewoon irritant dat iemand blijkbaar bij Rijne Energie een soort goedkeuring gaat vragen voor een amendement van iemand anders van een andere fractie, wie oh wie zit daar zo op schoot? En geeft aan dat hij hier later op terug zal komen in het presidium (maandelijkse vergadering alle fractievoorzitters).

  Kortom, iemand heeft er gelekt, iets wat wel vaker gebeurd binnen het Nederlands bestuur, denk maar aan Prinsjesdag waar geen kruit noch afspraak nog wet tegen gewassen is. Maar in dit geval duidt het op ongewenste belangenverstrengeling en niet op een media primeur. Immers, een niet ingediend amendement (voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit) van de oppositie in de gemeenteraad moet worden aangepast naar de wensen van Rijne Energie.

  Wie zijn eigenlijk die stakeholders die kennelijk onevenredig veel invloed uit kunnen oefenen op het college en dat ook wensen in de raad? Om drie grote te noemen…
   Eneco, sinds kort in Japanse kapitalistische handen en daarmee haar Hollandse knuffelfactor kwijt, die vol inzet op windenergie omdat hierbij weinig concurrentie is verwachten is van particuliere initiatieven voor zonenergie. Deze particulieren zijn immers duurzame energie ondernemers en in die hoedanigheid directe en eigenwijze concurrenten van grote energiebedrijven.
   Rijne energie, een coöperatie van bewoners en gebruikers met financiële belangen in duurzame energie in de polder. Ook een coöperatie van particuliere energie ondernemers heeft namelijk financieel belang zonder dat daarbij een winstdoelstelling nodig is. Hun winst zit namelijk in de lagere energielasten door investeren in duurzame energie waar ze een goed gevoel van krijgen.
   Dan zijn er nog de grondeigenaren cq. initiatief nemers welke hun grond ter beschikking stellen voor een energiepark, dat is zuiver winst bejag voor de korte termijn.

  Laten we hier gewoon eerlijk over zijn, het gaat niet om een paar pepernoten of om het klimaat te redden, maar om keiharde euro’s welke met groene ideologische listen aan de belastingbetaler worden ontfutseld en diens vrijheid wordt beperkt. En daarvoor is nodig dat de polder wordt aangewezen als energiepark en niet als woonwijk. Het moge wel duidelijk zijn dat de belangen om het energie park Rijnenburg te realiseren voor zowel D66 als GroenLinks groot zijn. Want het is niet alleen het winstbejag van de stakeholders, het gaat ook om politieke belangen van de partijen D66 en GL alsook de persoonlijke belangen van politiek betrokkenen en achterban. D66 verdedigde dan ook vol verve de business case van Eneco en Rijne Energie. Maar de oppositie stelde dat ze helemaal niets te maken hebben met de business case van een commerciële partijen maar enkel met het belang van de stad.

  Het college van D66, GL en CU werd ook verweten “te kiezen voor een ‘top down’ benadering waarin zij als gemeente voor alleen hoge energieopbrengsten en winsten voor windontwikkelaars gaat en niet bereid is om te spreken over woningbouw. Het gaat zijn eigen gang, zelfs wanneer het geen steun heeft van grondeigenaren.” Dit is een hele nette en politiek correcte formulering voor een totalitair repressief regime naar model Kim, Xi Ping, Stalin en andere dubieuze repressieve leiders uit het heden en verleden. Terecht, we leven immers in een democratie waarbij er ook geluisterd moet worden naar de inwoners en belanghebbenden met een andere mening. En dus niet alleen naar belanghebbenden die er financieel baat bij hebben om politieke ideologische wensen te laten uitkomen.

  Voor diegene die nu nog steeds denken dat Utrecht met 8 windmolens van bijna 250m hoog het wereldklimaat kunnen redden, ik weet nog wel een goede psychotherapeut die kan helpen met waanideeën. Het gaat bij duurzame energie helemaal niet om het klimaat, maar om de keiharde euro’s en status en macht wat daar mee gepaard gaat. Het is een ongewenst huwelijk tussen kapitaal en politiek waarbij het volk alsook de natuur en klimaat worden opgeofferd.

  Kortom, voor de eerst volgende die begint te piepen over peperdure piepkleine hokjes zonder groen is er maar een optie: stem dan de volgende keer op een partij met rationeel denkvermogen en hart voor het algemeen belang! We hebben hiervoor in de aanbieding: CDA, VVD, PvdA, SBU en SP. Want zij geven wel om zowel het belang van inwoners als natuur en willen daar balans in. Balans is juist iets wat bij D66/GL/CU volkomen zoek is want die bevoordelen slechts hun eigen achterban.

 23. JN

  @Utrecht Klimaat Neutraal 2030 – Ron
  U geeft aan dat Utrecht binnen 10 jaar (!) 50% en binnen 20 jaar 100% van de energie duurzaam moet opwekken?. Ik ben altijd zo benieuwd hoe… heel Nederland zat in 2018 op 2,5% als je biomassa buiten beschouwing laat (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-7-4-procent)

  U geeft aan dat het energielandschap 20% van de elektriciteit zal opwekken en geeft aan dat 2,5x dat landschap voldoende is…. maar energie is meer dan elektriciteit (ook gas etc), er komen naar verwachting 100.000 inwoners bij tot 2040 en elektrische auto’s en Warmtepompen zullen de elektriciteitsbehoefte doen groeien. Kortom uw berekeningen zijn wel erg simplistisch.

  Er moet wat gebeuren en misschien dat alle kleine beetjes helpen. Maar laten we een eerlijk verhaal vertellen, gebaseerd op technische en financiële onderbouwing en geen onrealistische deug ambities.

 24. Toine Goossens

  @Koel Hoofd,
  En zo is het. Het rijk en de 2e kamer zijn al druk bezig om de macht die gemeente hebben gekregen op het gebied van ruimtelijke ordening terug te draaien.
  D66 en GroenLinks offeren betaalbare woningen op voor Groen Stroom. Waar hun beleid toe leidt zijn we aan de prijzen voor nieuwbouwhuur op de kop van Tuindorp en Merwede. Binnenstedelijk bouwen jaagt de grondprijs verschrikkelijk omhoog met hoge huren en koopprijzen als gevolg. Utrecht wordt meer en meer de stad van de hoge inkomenselite, die bij de vele (semi) overheidsinstellingen werken die de stad rijk is.

 25. Toine Goossens

  Ondertussen dienen al die kantoren waar deze elite werkt over 3 jaar een C-label te hebben
  Dat C label leidt tof CO2 reducties die de noodzaak van het onttrekken van Rijnenburg aan woningbouw overbodig maakt. Die reducties moeten er namelijk al over 3 jaar zijn.

  Maar ze komen niet. De gemeente treedt vrijwel niet handhavend op. Daar gaan onze stedelijke doelstellingen weggespoelt om iets ‘groots’ tot stand te brengen, terwijl de simpele oplossingen bij ons allemaal om de hoek liggen.

 26. Nina

  Nou ja, zinloze beslissing.

  De subsidiepot voor duurzame energie kan niet meer gevuld worden – de regering heeft tot nu toe zo’n 70 miljard uitgegeven aan de coronacrisis – dus komen die windmolens er toch niet.

  Zeer vreemd dat het in het college hier over gaat en niet over de naderende economische mailaise.

 27. Pee

  Rutte heeft zelf aangegeven dat windmolens puur voor de subsidies zijn.
  Zoek het maar eens op.

 28. Bromsnor

  Bromsnor denkt dat de “grondeigenaren” inmiddels bestaan uit speculanten en bouwbedrijven. Hoe zou het komen dat zij staan op woningbouw?

 29. HArry

  Koel Hoofd (10-7) 22.45. Hulde! Eindelijke weer eens iemand die er eigen tijd in stopt voor het vormen van een eigen mening.

  Hier nog een andere deskundige over de gevolgen van de meest groteske zwendel van de Groen Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=MkUWYC_X6co

  Het wordt tijd voor een tegenbeweging om de natuur en de mens te redden!

 30. Toine Goossens

  Klopt @Bromsnor. Dat is hun belang. Maar wat is nou het belang van de gemeente om prioriteit te geven aan binnenstedelijk bouwen, dat, door afwenteling van kosten voor dure openbare voorzieningen, tot veel te hoge grondprijzen leidt? Ik zie uw quote met veel genoegen tegemoet.

 31. Koel Hoofd

  @Harry, dank.

  Maar ik zou zo graag willen dat meer mensen dat eens deden in plaats van klakkeloos aan te nemen wat de (a)social media ze voor hun voeten in het eigen bubbeltje werpt! Want hoe groter de macht van internet, hoe dommer mensen worden. Dat internet is een grotere bedreiging voor de mensheid dan die hele klimaatverandering. Op klimaat kunnen we anticiperen met techniek, maar op de menselijke geest krijgen enkele slimme mensen dagelijks steeds meer macht dankzij techniek. Google is evil.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).