Nog een groene buurt in Utrecht: Westplein wordt Lombokplein Nog een groene buurt in Utrecht: Westplein wordt Lombokplein

Nog een groene buurt in Utrecht: Westplein wordt Lombokplein

Nog een groene buurt in Utrecht: Westplein wordt Lombokplein
Een impressie van het Lombokplein, met het park en de Leidse Rijn
Het is een bekende plek in onze stad, maar weinig Utrechters zullen het huidige Westplein zien als plek om lekker te ontspannen. Toch is dat, als het aan de gemeente ligt, wat het over een paar jaar moet worden. Onlangs zijn de plannen voor het gebied vastgesteld door de Utrechtse raad. Op de plek waar nu auto’s rijden en vooral veel asfalt ligt, wordt over een paar jaar gewandeld in het groen en langs het water. Ten noordwesten van Utrecht Centraal en grenzend aan de buurten Lombok, Nieuw Engeland, Hagelbuurt, Beurskwartier en Muntkwartier komt wat de gemeente voorlopig het Lombokplein noemt. De bouw begint op zijn vroegst in 2024, maar de plannen zijn al bekend.

Het is een bekende plek in onze stad, maar weinig Utrechters zullen het huidige Westplein zien als plek om lekker te ontspannen. Toch is dat, als het aan de gemeente ligt, wat het over een paar jaar moet worden. Onlangs zijn de plannen voor het gebied vastgesteld door de Utrechtse raad. Op de plek waar nu auto’s rijden en vooral veel asfalt ligt, wordt over een paar jaar gewandeld in het groen en langs het water. Ten noordwesten van Utrecht Centraal en grenzend aan de buurten Lombok, Nieuw Engeland, Hagelbuurt, Beurskwartier en Muntkwartier komt wat de gemeente voorlopig het Lombokplein noemt. De bouw begint op zijn vroegst in 2024, maar de plannen zijn al bekend.

De plannen voor het Lombokplein zijn uitgebreid en omvatten niet alleen het Westplein, maar ook bijvoorbeeld de Leidse Rijn en het gebied eromheen en een deel van de Graadt van Roggenweg. En om maar met de Leidse Rijn te beginnen: die moet weer gaan dienen als echte waterverbinding. Utrechters kunnen straks, als alle werkzaamheden zijn afgerond, namelijk weer met een bootje vanaf de Munt naar de Catharijnesingel varen. Aan de Lombokkant van de Leidse Rijn komt een park, waar gewandeld kan worden en een horecapaviljoen komt. Hoe het park precies wordt ingericht, wordt later samen met buurtbewoners uitgewerkt.

Wonen en werken
De Leidse Rijn splitst het projectgebied als het ware in tweeën. Er wordt gebouwd aan de Lombokkant van het water, maar ook aan de andere kant, bij de kade en de Graadt van Roggenweg. Naast wandelen moet er namelijk ook gewoond en gewerkt worden in het gebied. Rondom het Westplein moeten, verdeeld over twee nieuwbouwlocaties, 350 tot 400 nieuwe woningen komen.

De woongebouwen hebben tijdens het project werknamen: Parkblok en Leidseblok. Ook in dit project is de komst van sociale huurwoningen belangrijk. Zoals de gemeente dat heeft afgesproken, wordt 45 procent van de nieuwe huizen sociale huur, waarvan 10 procent studentenwoningen is. Verder komt er 35 procent middenhuur en –koop en 20 procent dure huur en –koop.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Parkblok en Leidseblok
Aan de noordkant van het nieuwe Lombokpark komt, schuin tegenover de Ulu Camii Moskee en vlakbij de gebouwen Los Angeles en Buenos Aires, een nieuw appartementencomplex dat nu de werknaam Parkblok heeft. Het gebouw wordt maximaal 20 meter hoog en krijgt zes woonlagen, met ongeveer 170 appartementen die voornamelijk vallen in de categorie middenhuur. Er komt een fietsenstalling in het gebouw, met plek voor ongeveer 500 fietsen van bewoners en bezoekers van het Lombokpark. Verder krijgt het complex horeca, winkels, een buurthuiskamer en een binnenplaats die alleen toegankelijk is voor bewoners.

Aan de andere kant van de Leidse Rijn komt, tussen de Leidseweg en de Graadt van Roggenweg en vlakbij het NH Hotel het Leidseblok. Een blok met een binnentuin die overdag voor iedereen toegankelijk is. Er komen twee ingangen, één aan de Verlengde Leidseweg en één aan de Leidsepoortstraat. “De woontuin zorgt voor een plek waar stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de groene ruimte”, schrijft de gemeente daarover in de plannen.

Op de hoek van de Verlengde Damstraat en de Verlengde Leidseweg komt ruimte voor horeca en winkels. Het gebouw wordt maximaal 16 meter hoog en krijgt vier woonlagen. Er komt echter ook een woontoren die hoger wordt. De toren komt aan de Graadt van Roggenweg en wordt 45 meter hoog, met maximaal 14 bouwlagen. In het Leidseblok ligt de nadruk meer op woningen in de categorieën dure huur en vrije sector koop. Er komen ongeveer 70 woningen uit die categorie, 80 sociale huurwoningen en 30 middenhuurwoningen.

“De woontuin zorgt voor een plek waar stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten” – Gemeente Utrecht

Dan is er ook nog een derde blok: het Hotelblok. Daar komen geen woningen, maar ligt de nadruk op de uitbreiding van het NH Hotel. Het gebouw aan de Verlengde van Sijpesteijnkade en de Verlengde Damstraat wordt maximaal vier bouwlagen en 16 meter hoog. De bebouwing aan de Verlengde Kanonstraat wordt iets hoger: vijf bouwlagen en maximaal 24 meter. De toren van het NH Hotel blijft even hoog als nu.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het hotel krijgt er verder maximaal zestig kamers bij en het bestaande restaurant wordt verplaatst en uitbreid. In het nieuwe deel komt verder ruimte voor creatieve bedrijvigheid, zoals ateliers, horeca en kleinschalige kantoor- en vergaderruimtes voor lokale ondernemers. Ook hier komt een deels publiek toegankelijke binnentuin, die het hart moet gaan vormen van het nieuwe blok.

Het dak van het gebouw wordt deels groen ingericht. Een maximum van 40 procent van het dakoppervlak is bedoeld voor een buitenruimte of daktuin. De andere 60 procent wordt gevuld met gras, beplanting, bomen en zonnepanelen.

Infrastructuur
Dat het gebied er straks volledig anders uitziet, is nu wel duidelijk. Dat geldt niet alleen voor de woningen en gebouwen die er komen, maar ook voor het wegennet. Op de Leidseweg wordt bijvoorbeeld de kade die er nu al is doorgetrokken.

De fietsroute op de Leidseweg loopt straks langs het water door naar Utrecht Centraal en de binnenstad. De kruising bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en de stadsstraat wordt ongelijkvloers, in de vorm van een fietstunnel.

Graadt van Roggenweg
Ook de Graadt van Roggenweg gaat in de nieuwe plannen flink veranderen. De weg wordt namelijk verlegd en loopt straks om het NH Hotel heen. Zo moet er meer ruimte vrijkomen voor fiets- en wandelroutes en voor groen. Nu heeft de Graadt van Roggenweg in beide richtingen nog twee rijbanen, maar dat gaat terug naar één smalle rijstrook per richting. De maximumsnelheid wordt teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur. Parkeren kan straks langs de rijbaan en de ventweg tussen de Croeselaan en de Koningsbergerstraat wordt een fietspad met twee rijrichtingen.

In de lijn van de andere plannen voor het gebied, moet ook de Graadt van Roggenweg groener worden. Er komen nieuwe bermen, rijen met bomen en langs de trambaan wordt een haag aangelegd. Utrechts mogen meedenken over hoe het groen eruit moet komen te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld over de keuze voor gras, struiken, bloemen of een combinatie ervan, maar ook over of geveltuintjes straks mogelijk zijn.

Bruggen
Nu de Leidse Rijn wordt doorgetrokken, ontstaat er ook behoefte aan extra bruggen. In het gebied komen er drie, die nu alleen nog een werktitel hebben. De Damstraatbrug, Kanonstraatbrug en Van Sijpesteijnbrug moeten Lombok verbinden met de buurten die om de wijk heen liggen. De Damstraatbrug gaat de Damstraat aan de ene kant verbinden met de Verlengde Damstraat aan de andere kant. Over de brug rijden straks auto’s in één richting. Fietsers en voetgangers kunnen er in twee richtingen overheen. Dat geldt ook voor de Kanonstraatbrug, die de Kanonstraat verbindt met de Verlengde Kanonstraat.

De Van Sijpesteijnbrug komt tussen de Van Sijpesteijnkade en de oever van het nieuwe Lombokpark, ter hoogte van De Stek en Park Plaza Hotel. Die brug wordt ongeveer 2,5 meter breed en is alleen voor voetgangers. Voor voetgangers die er met de fiets aan de hand overheen willen, komen er fietsgoten. De brug krijgt traptreden, omdat anders de benodigde doorvaarthoogte niet gehaald wordt. Mensen die een rolstoel of rollator gebruiken kunnen er dus niet overheen. Via de Kanonstraatbrug en het Lombokpark kunnen ze wel alle bestemmingen aan de kant van Park Plaza bereiken.

Geldtekort
Of de plannen daadwerkelijk in 2024 beginnen, hangt af van de financiële haalbaarheid. En daar ligt ook gelijk een moeilijk punt: er is te weinig geld. De dekking vanuit de voorjaarsnota’s en de bijdragen uit andere programma’s zijn niet alleen in geld onvoldoende, de dekking sluit ook in tijd niet aan op de start en looptijd van het project. De gemeente gaat de ‘financiële strategie’ verder uitwerken voor de voorjaarsnota van 2021.

Keuzes om de kosten verder te drukken zijn volgens de gemeente al gemaakt in het voortraject, bijvoorbeeld de keuze om het NH Hotel niet te slopen en geen autotunnel aan te leggen. Wethouder Eerenberg zegt dan ook dat hij geen mogelijkheden meer ziet om de plannen nog verder te versoberen.

Vooral de ongelijkvloerse kruising op de fietsroute van de Leidseweg naar de Sijpesteijntunnel is prijzig, 2,4 miljoen euro, maar volgens de gemeente noodzakelijk vanwege de groei van het fietsverkeer. De Utrechtse afdeling van GroenLinks schetste een zwart scenario, met fietswachtrijen van 700 meter, als er geen tunnel komt.

Volgorde
Als alles door kan gaan en de werkzaamheden beginnen, worden straks eerst kabels en leidingen verlegd. Daarna is de herinrichting en het verleggen van de Graadt van Roggenweg aan de beurt, vervolgens het Westplein en uiteindelijk wordt het water teruggebracht in de Leidse Rijn. Dan start ook de bouw van de gebouwen.

De gemeente is nog bezig met het verder uitwerken van de ontwerpen voor de buitenruimte. Bewoners die in de buurten wonen waar de plannen betrekking op hebben, worden steeds uitgenodigd om mee te praten over de ideeën. De eerste bijeenkomst voor bewoners is inmiddels geweest. Daar werd met bewoners gesproken over de plannen voor het groen op de Graadt van Roggenweg.

Gekoppelde berichten

40 Reacties

Reageren
 1. Barend

  Zo gaat dat. Allemaal mooie plaatsje en mooie verhalen om de burger te enthousiasmeren en te verleiden. Maar dan komt de grote disclaimer: GELDTEKORT! En begint het grote uitkleden. Waarna een armzalige uitvoering overblijft en iedereen denkt: ‘hoe hebben we dit in hemelsnaam ooit goed kunnen vinden‘.

 2. Massegast

  Ik ben er niet voor om straatnamen die verwijzen naar het vaak niet zo fraaie koloniale verleden te veranderen (het eind is zoek), maar als je met een nieuwe naam begint….. dan lijkt me Lombokplein niet zo passend. Op Lombok heeft in 1894 een Nederlands koloniaal ingrijpen plaatsgevonden (Wikipedia – Lombok-oorlog 1894). Daarom is de wijk Lombok genoemd. Hoogste tijd om eens een zwenking te maken op dit vlak. Noem het voor mijn part ‘Leidseplein’.

 3. Leon

  Er is veel ruimte voor groen daar, maar om aantrekkelijker te worden moet het aantal auto’s wel significant afnemen. Dat is sowieso een goed idee.

 4. Gerry Jöris-Higler

  Eerst zien, dan geloven. Utrecht is onherkenbaar aan het veranderen. Blij dat wij 10 jaar geleden vertrokken zijn.

 5. Moniek

  Is de dreigende lucht boven het laatste plaatje veelbetekenend?

 6. herman

  Mooie plannen, ook goed doel, net als de Graadt van Roggenweg.
  Maar zijn ze dan niet vergeten een tunnel vanaf die fly-over richting Jaarbeurs en HC in te plannen? Al die auto’s moeten toch naar die enorme parkeergarages?

 7. Lexus

  Voor zover ik weet, is er in Utrecht nog geen straatnaam naar de auteur Eduard Douwes Dekker (Multatuli) vernoemd. Daarom stel ik voor om het plein Multatuliplein te noemen. Weliswaar een witte Nederlandse schrijver, maar wel de eerste die met succes de schaamteloos schandelijke koloniale praktijken van Nederland sinds de zeventiende eeuw aan de kaak heeft gesteld.
  Wat de inrichting van het plein betreft: die ziet er weer miezerig aangeharkt uit, maar dat zijn we in Utrecht met zijn zogenaamd groen gemeentebestuur wel gewend.

 8. Ger

  Misschien Lombokpark noemen ipv Lombokplein?

 9. BW

  @Massegast
  Welja, laten we die discussie weer eens aanslingeren. Ik snap dat zo’n plein niet meer naar J.P. Coen zal worden vernoemd, maar ‘Lombok’ is de naam van een eiland. Is dat nu ook al beladen geworden?

 10. wim

  Het Lombok plein is een draaipunt voor het verkeer en niet een parkterrein maar dat wordt wel weer teruggedraaid als het hopeloos vast loopt.
  En het veranderen van namen is onzin.
  Lombok als gebied blijft gewoon bestaan als gebied in Indonesië dus ook hier, al die gevoelige hartjes moeten zich eens echt gaan verdiepen in waar iets ligt.

 11. Endie

  Aanvulling op @Massegast: let wel, het Nederlandse belang bij dat eiland Lombok was opium.

 12. De count

  @lexus, nog geen 100 meter van het voorgenomen plein ligt de douwes dekkerstraat. Zijstraat van bilderdijkstraat.

 13. Wim

  Zucht, Massegast. Lombokplein verwijst naar een wijk in Utrecht. Die wijk heet Lombok…

 14. Johan

  Goed dat de naam Westplein gaat verdwijnen. Als je je realiseert wat voor schanddaden onze voorvaderen in de West uithaalden, is het onbegrijpelijk dat ooit iemand de naam Westplein heeft durven munten.

 15. Erwin

  @gerry: want je vond het westplein beeldschoon?

 16. Kadoendra

  Er begint op dit draadje weer een discussie over het niet zo fraaie koloniale verleden van Nederland.
  Misschien is het daarom verstandiger om het Lombokplein de naam Boklomplein te geven.

 17. JdV

  @Lexus: Wel zeker. In Vleuten (gemeente Utrecht) ligt de Multatulistraat. Schrijft ook net wat makkelijker dan Eduard Douwes Dekkerstraat.

 18. JdV

  @Endie: Opiumplein past inderdaad stukken beter bij de scooters die daar de dienst gaan uitmaken.

 19. Massegast

  @Endie — Dan is het niet verwonderlijk dat drugs zo’n rol spelen in de huidige wijk Lombok 😉

 20. UTRECHTSE JANTJE

  @ Massegast ik begrijp je goede bedoeling en kritiek , maar er zijn landelijk al de vaste boetedoeningen , maar ik vind het idee van @ Lexus wel ‘n heel goed idee , en dat gecombineerd met het idee van Lombokpark , daar zullen de meeste mensen inclusief die van Indische afkomst wel vrede mee hebben lijkt mij ! En dan hoop ik dat de Pasar Perron , ook weer terug komt in Utreg …………

 21. W.

  Mooi. Het is er nu maar een kille en nogal verlepte plek die vooral een paradebaan voor allerlei idiote patserbakken vormt. Het zou fijn zijn als hiermee Lombok voor voetgangers beter op het centrum gaat aansluiten.

 22. Lexus

  @JdV 15:20: dat krijg je als je gemeentes gaat annexeren. Maar het zal inderdaad wel een onoverkomelijk probleem zijn voor onze bureaucratie. En voor een Soekarnoplein zullen we weinig handen op elkaar krijgen.

 23. Lombokker real og

  Waarom de Damstraat toegankelijk blijft voor auto’s is me echt een raadsel. Het is gewoon een macdrive die altijd vaststaat. En als fietser op de fietssnelweg , waarvoor een tunnel wordt aangelegd van 2,3 miljoen, moet je alsnog stoppen voor de shoarma file die de duizenden auto’s daar veroorzaken. Ik snap dat niet, maak die straat voor voetgangers en fietsers. Schoner, veiliger en sneller voor fietsers.

 24. vak K

  Om met het positieve te beginnen, de middenstrook van het Westplein word eindelijk aangepakt, weg met al die lelijke fietsen. Leuk als dat groen, maar hoe kom je nou nog van West naar Oost of Centrum, als de auto’s nog verder worden weg gejaagd?

  Groen Links was bang voor een fietsfile van wel 700 meter, nou…ik voor zie een auto file richting Centrum vanaf de A2, als de Graadt van Roggenweg 1 baans word ( grootste stedelijk blunder) tel daarop de Croeselaan die al geknipt is, dezelfde plannen voor de Catharijnesingel ( blunder 2) en dan weet je nu al dat het van alle kanten vast komt te staan, helemaal met alle Beurzen die er weer aankomen! Goed bedacht Lotte, maar niet heus!

  En dan de zgn fatsoenspolitie die weer beginnen te zeuren over straatnamen, je word er zo moe van, zijn er nog wel trotse Nederlanders te vinden? En moordenaar Che Guverra op de Croeselaan mag blijven staan….hypocriese ten top.

  Utreg word steeds minder Utreg met al die nieuwe inwoners en dit College…help!

 25. Koel Hoofd

  “De Utrechtse afdeling van GroenLinks schetste een zwart scenario, met fietswachtrijen van 700 meter, als er geen tunnel komt.”
  Tja, al die bakfietsen geeft wel een rijtje als ze net zoals ieder ander eerlijk op hun beurt moeten wachten.

  Mooie plaatjes Mooie praatjes.
  Intussen is er geen geld, weten ze niet eens of het financieel haalbaar is,maar kiezen wel voor de duurste versie (tunneltje van 2,4 miljoen), en zijn er volgend jaar weer verkiezingen.

  enne..die douwe dekkerstraat bestaal ook al lang, in nde schrijnversbuurt.

 26. Keesie

  Bouw eens iets betaalbaars en pleur er wat extra bomen en groen extra tussen ipv in te zetten op mensen met poen in het hogere segment waar deze gemeente vol op inzet,want dat valt niet op hoor.
  Mooie plaatjes vullen geen gaatjes gemeente Utrecht. Mensen met een kleinere beurs kunnen oprotten uit de stad (want da heje tog las van)

 27. MtU

  De Damstraatbrug en de Kanonstraatbrug. Twee straten hemelsbreed 70 meter van elkaar. De bruggenfetisjisten zijn weer lekker bezig.

 28. Harm

  Ik zou graag zien dat het plan gerealiseerd wordt. Alleen Utrecht heeft het geld niet denk ik? Net genoeg om de adviseurs te betalen vlor het 140 pagina lange ontwerp.

 29. Inez

  Ik ben bang dat dit ongeveer 30 jaar gaat duren voordat het klaar is dus dat ga ik niet meer meemaken. Alleen dat alles opgebroken en een puinhoop is. Ook geloof ik niet dat het groener wordt als het weer voller gebouwd word.

 30. Kees

  De hele infrastructuur wordt platgelegd door groene idealisten. Denken ze dat quinoa de biowinkel invliegt of zo? Verkeer is noodzakelijk om mensen te voorzien van goederen, dienstverlening of woongenot.

 31. arbeider

  Nou,het positieve is dat het Westplein eindelijk word opgeknapt,geen treurige fietsenrekken meer.

  Maar dan de praktijk:
  Groen Links is bang voor een fietsfile van wel 700 meter ja echt….niemand hoor je over de files die gaan ontstaan op de Graadt van Roggenweg met na het terug brengen naar 1 rijbaan…u hoort het goed…1 baan…alles wat via de A2 Utrecht binnen komt gaat filerijden, want buiten het verkeer van de A2 en visa verca,komen er Beurzen, is de Croeselaan afgesloten richting centrum, wil Lotte ook de Catharijnesingel nog ” knippen ” dus hoe kom je in godsnaam de stad in zonder vertraging? Want auto’s zullen er altijd blijven komen,sorry autohaters…een blunder van historische orde ligt weer op dit College te wachten met ons gemeensschapsgeld…

  En dan over de namen Westplein,Lombok etc….wat zijn dit voor mensen die deze namen willen afschaffen? Het word steeds gekker in dit land.

 32. Magic

  @Lexus, er is weldegelijk een douwes dekkerstraat in Utrecht hoor

 33. Eland

  Plein… plein… nee kan ook niet meer, vroeger werden mensen opgehangen op pleinen.

 34. Ton

  Als het Westplein dan toch een nieuwe naam moet krijgen kunnen we misschien beter naar onze Utrechtse geschiedenis kijken.
  Op deze plek had je ooit de Kanonstraat, de Kogelstraat, de Artilleriestraat en de Leidschedwarsstraat.
  Kanonkogelplein of Artillerieveld lijkt met niet zo passend.
  Ik ben voor Leidseplein.

 35. Wim

  @ Ton

  Wel eerst grondig onderzoek doen naar die naam hoor, of dat wel kan. Voor je het weet ontstaat er discussie over mogelijk koloniale connecties van Leiden.

 36. Uuuutje

  @ Arbeider

  Hoe je de stad in komt?

  Simpelweg in de toekomst je navigatie volgen. De gemeente en Rijkswaterstaat delen de te volgen routes en de snelst te rijden routes met de internetgiganten.

  De route richting toekomstig Westplein is niet meer bedoeld als doorgaande route door de stad heen, maar eindigt dus zo’n beetje bij het toekomstig Westplein en is dus vooral bedoeld voor woon-werkverkeer voor die kant van het station of het bereiken van de parkeergarages.

  Overigens waren deze plannen al in 2010 te zien en ook al te zien in de maquette die gemaakt is bij de plannen voor het stationsgebied. Toen heb ik al uitleg van een gemeentemedewerker gekregen over de toekomstige plannen vh Westplein en ook toen was het al geen doorgaande route voor auto’s meer. Alles behalve nieuw deze plannen dus en men trekt dus 15 a 20 jaar uit voor de plannen definitief gerealiseerd worden. Ongeveer 1/4 van een mensenleven. Men gaat dus allesbehalve over 1 nacht ijs.

 37. Ton

  @ Wim
  Ter informatie
  De Lombokstraat is naar Lombok genoemd n.a.v. de Lombok-oorlog in 1894, het moment waarop de straat werd aangelegd.
  Er stierven zo’n 400 Nederlandse soldaten en enkele duizenden Lombokkers.
  Daarom heet het ook niet, bijvoorbeeld, de Tenerifestraat, om maar eens een ander mooi eiland te noemen.
  De Leidseweg, Leidsekade, Leidse Rijn enz. zijn zo genoemd omdat ze ooit de route richting Leiden vormden.
  Maar dat weet je natuurlijk ook wel.

 38. Wim

  Ja Ton, dat weet ik Ton.
  Maar in het postkoloniale discours kan een naam zomaar opeens besmet blijken te zijn.

 39. Ton

  Wim, toch niet .’zomaar’?
  PS
  Het gaat hier om een nieuwe naam voor een nieuw plein.
  Die kiezen we dan vanuit de kennis en het inzicht van nu.
  Dus ook vanuit de actuele kennis en het huidige inzicht van onze geschiedenis.
  Hoe Utrecht over 100 jaar daarop terugkijkt weten we nu natuurlijk ook niet.

 40. Barend

  En nu maar hopen dat al die auto’s gaan verdwijnen, anders is het lombokplein opgeleukt met een ronkende autopolonaise.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).