Op de Neude in Utrecht heerst een ‘fietsparkeerprobleem’ en het is niet zo simpel dat op korte termijn aan te pakken Op de Neude in Utrecht heerst een ‘fietsparkeerprobleem’ en het is niet zo simpel dat op korte termijn aan te pakken

Op de Neude in Utrecht heerst een ‘fietsparkeerprobleem’ en het is niet zo simpel dat op korte termijn aan te pakken

Op de Neude in Utrecht heerst een ‘fietsparkeerprobleem’ en het is niet zo simpel dat op korte termijn aan te pakken
Foto: Bas van Setten
Tot in de jaren 90 was het plein nog een parkeerplaats en ondanks dat auto’s hier al lange tijd niet meer welkom zijn is het anno 2023 volgens de gemeente nog niet gelukt om van de Neude een volwaardige plek te maken waar mensen graag verblijven. Een deel van de open ruimte in het historische centrum wordt in de zomermaanden weliswaar gebruikt door horecaondernemers die hier hun terrassen uitstallen, maar het andere deel dient nog steeds als parkeerplaats; dit keer echter voor fietsen. Desondanks blijft het de wens van de gemeente om van de Neude een plek te maken waar mensen graag samenkomen. Ook wordt er nu weer een aantal stappen gezet om de obstakels die dit plan in de weg zitten te overkomen.

Tot in de jaren 90 was het plein nog een parkeerplaats en ondanks dat auto’s hier al lange tijd niet meer welkom zijn is het anno 2023 volgens de gemeente nog niet gelukt om van de Neude een volwaardige plek te maken waar mensen graag verblijven. Een deel van de open ruimte in het historische centrum wordt in de zomermaanden weliswaar gebruikt door horecaondernemers die hier hun terrassen uitstallen, maar het andere deel dient nog steeds als parkeerplaats; dit keer echter voor fietsen. Desondanks blijft het de wens van de gemeente om van de Neude een plek te maken waar mensen graag samenkomen. Ook wordt er nu weer een aantal stappen gezet om de obstakels die dit plan in de weg zitten te overkomen.

Met name op drukke momenten, zoals in de weekenden en tijdens evenementen, kan het zijn dat de Neude helemaal vol staat met fietsen. “Dit ziet er rommelig uit, beperkt de toegankelijkheid en ze staan soms gevaarlijk gestald”, schrijft het college van burgemeester en wethouders. Omdat er rondom het plein ‘slechts’ zo’n 2.000 officiële parkeerplekken zijn, zoals bijvoorbeeld in de stallingen onder het voormalige postkantoor en in House Modernes, maar ook de rekken op straat, kan er geen fietsparkeerverbod worden ingevoerd voor de Neude omdat op piekmomenten meer mensen hun fiets kwijt willen dan het gebied aankan. Rijwielen die echter gevaarlijk gestald zijn worden wel weggehaald.

Ondanks de hoge druk op de piekmomenten zijn de stallingen nooit helemaal vol. Er staan dus meer fietsen buiten de rekken dan eigenlijk nodig is. Een belangrijke verklaring hiervoor is volgens de gemeente dat de Neude, buiten de evenementen en terrassen om, zogenoemde ‘verblijfswaarde’ mist. Zo staan er bijvoorbeeld geen bankjes en tijdens warme zomerdagen is er nagenoeg geen schaduw te vinden. “Dit draagt eraan bij dat het plein een plek is die wordt gebruikt als ‘overstapplek’ in plaats van als bestemming”, aldus het college.

Een andere belangrijke reden waarom fietsers de Neude als parkeerplek gebruiken, dat voor de duidelijkheid dus niet verboden is, is dat de fietsenstalling onder Post Utrecht niet makkelijk te vinden is vanaf het druk bereden fietspad dat langs de Potterstraat loopt. Tot slot is er volgens de gemeente ook ‘in sterke mate’ sprake van kuddegedrag. “Geparkeerde fietsen trekken meer geparkeerde fietsen aan. Onderweg naar de inpandige fietsenstalling is de verleiding groot om je fiets op het plein te parkeren bij de andere fietsen die er al staan.”

Tekst loopt door onder de foto

Campagne

Er is in de tussentijd wel enige winst geboekt. Zo is in december 2022 een campagne van start gegaan waarmee met name jongeren worden aangespoord hun fiets in een stalling te zetten. Ook is met onder meer verlichte borden en een rode loper geprobeerd de ingangen van de fietsenstallingen nog beter in de schijnwerpers te zetten. Zoals hierboven ook al even is genoemd, is de gemeente ook harder op gaan treden tegen fietsen die gevaarlijk gestald zijn in de openbare ruimte.

Dit kunnen bijvoorbeeld rijwielen zijn die op een blindengeleidestrook of voor een nooduitgang staan, maar ook alle fietsen die langs de bibliotheek zijn neergezet worden weggehaald. “Omdat gestalde fietsen voor de bibliotheek de doorgaande route voor voetgangers en tevens de vluchtroute van de bibliotheek blokkeren, wordt daar sinds begin dit jaar strikter gehandhaafd.” Er zijn geen harde cijfers maar volgens de gemeente is de bezettingsgraad van de stallingen bij de Neude en in House Modernes de afgelopen tijd gestegen. Dit is volgens het college weliswaar een positieve ontwikkeling, maar nog geen definitieve oplossing voor het ‘fietsparkeerprobleem’ op de Neude.

Fietscoaches

Zo’n definitieve oplossing voor het probleem is op papier simpel; er moeten meer plekken rond de Neude komen waar mensen hun fiets kunnen stallen. In de praktijk blijkt dit toch lastiger. Rondom het plein komen weliswaar binnenkort vijftig extra plekken, de vindbaarheid van de fietsenstalling wordt nog groter gemaakt met markeringen op de grond, vanaf deze maand worden zogenoemde fietscoaches ingezet die verwijzen naar de stalling en door het jaar heen wordt op verschillende momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de UITweek voor studenten, gecommuniceerd over de ondergrondse stallingen.

Ook komen er op de Neude bankjes, meer groen waaronder een aantal bomen en wordt onderzocht of er kleinschalige evenementen kunnen worden georganiseerd door bijvoorbeeld de bibliotheek met als doel dat Utrechters elkaar kunnen ontmoeten. Dit alles zal er wel weer aan bijdragen dat nog meer mensen de stallingen gaan gebruiken, maar zolang het aantal gebruikers hoger blijft dan het aantal parkeerplekken kan er geen fietsparkeerverbod worden ingevoerd op de Neude.

Uitbreiden capaciteit

Daarom werkt de gemeente naar eigen zeggen stap voor stap aan uitbreiding van de parkeercapaciteit in de hele binnenstad. Dit wordt onder meer gedaan door het opheffen van parkeerplekken voor auto’s, zodat deze omgetoverd kunnen worden naar parkeerplekken voor fietsen. Ook worden op locaties waar voetgangers er geen last van hebben extra parkeerplekken gerealiseerd. Tot slot is de gemeente ook alert op ruimtes die vrijkomen en waar mogelijk weer een inpandige stalling gemaakt kan worden. “We vertrouwen erop dat we op deze manier het probleem in de binnenstad – en rond de Neude in het bijzonder – snel kunnen verminderen.”

Zodra het capaciteitsprobleem is opgelost kan er een parkeerverbod worden ingevoerd, waarmee het de bedoeling is dat alle fietsen van de Neude verdwijnen. Hierdoor, en door de bovengenoemde maatregelen, wordt het voor mensen ook weer aantrekkelijker om bijvoorbeeld op het plein op een bankje te zitten. Het wordt, om in de woorden van de gemeente te spreken, ‘een stadsplein waar je graag bent en dat recht doet aan de status van de Neude als bekendste plein van Utrecht’. Wanneer het echter zover is, is nu nog niet te zeggen.

Gekoppelde berichten

45 Reacties

Reageren
 1. Natte Otter

  Het is een heel simpel op te lossen? Bordje ‘gij zult niet fietsparkeren’, en elk uur een vrachtwagentje langs laten rijden om ze naar overvecht te brengen?

 2. Wim

  Begin nou eerst eindelijk eens met die bomen terug te zetten die in de loop der jaren zijn gekapt. Hoe lang moet dat in hemelsnaam nou nog duren.

 3. Len

  Het is net zo’n draak van een plein als het Vredenburg, die puur voor de uitzonderingen een functie heeft. Voor het Vredenburg is dat de markt en voor de Neude is dat een handjevol festivals.

  De Mariaplaats is een voorbeeld van hoe het ook had kunnen en moeten zijn.

 4. Peter van Zoest

  Dieptriest! Oplossing: parkeerverbod en handhaven, dat wil zeggen: fietsen weghalen. Zo simpel kan ‘t zijn.

 5. JdV

  Beste gemeente. Zoals vaker wil ik u hierbij graag helpen met de oplossing van dit klaarblijkelijk vor u lastige probleem. Gratis en voor niets want ik ben ook de beroerdste niet tenslotte. Hieronder mijn aanpak.

  1) Verbied het stallen op de Neude en plaats bord: verboden fietsen te stallen
  2) Geef termijn aan waarop zal worden gehandhaafd (bijvoorbeeld 2 weken)
  3) Bij het vervallen van de gedoogperiode laat u in de ochtend, tussen de middag en begin van de avond een of meerdere auto’s van handhaving/stadswerken naar de Neude rijden. Alle daar gestalde fietsen worden verwijderd en afgevoerd naar het depot.
  4) Herhaal dit voor minimaal 6 maanden elke dag.

  Graag gedaan !

 6. Nina

  Tijd om het fietsbezit te belasten en betaald parkeren voor fietsen in te voeren. Dan is er geld voor meer fietsenstallingen en handhaving.

 7. Rutger

  Utrecht zou toch in gaan zetten op voetgangers en lopen promoten? Mogelijk zijn ze dat even vergeten want in dit voorstel gaat het alleen maar om fietsparkeren te faciliteren. Als meer mensen gaan lopen ben je van die fietsen af.

 8. JvdJ

  Wat mij vooral verbaast is de intensiteit waarmee het de afgelopen jaren is toegenomen. Een paar jaar geleden, zeg net voor corona, stonden er echt niet zoveel fietsen op dit plein. Ik ben dan benieuwd naar oorzaak – gevolg. Weten we door het fietsbeleid de stad beter te vinden maar zijn we te lui om de fiets in de stalling te zetten? Waar zit de crux en vooral hoe los je het op, want het ziet er niet uit.

 9. BdV

  Best simpel. Zo te zien zijn ze gevaarlijk gestald. Probeer hier maar eens te lopen. Levensgevaarlijk.

 10. Scherpschutter

  @BdV

  Exact wat is “levensgevaarlijk” aan een gestalde fiets? LOL

 11. Stadsie

  Als je alle auto’s de stad uit jaagt en het plein kado doet aan de horeca. Dan is het toch logisch dat de brave fietsers een plek opeisen waar ze verder niemand in de weg staan.

 12. Lombokker

  Kuddegedrag?
  Hoe kan dat nou, het zijn toch allemaal intelligente hoogopgeleide studenten die daar komen?

 13. Uuu

  Hoe is het niet simpel om het probleem aan te pakken?

  Een auto die midden op de Neude geparkeerd wordt, wordt ook weggesleept.

  Het is daar niet toegestaan fietsen te parkeren. Überhaupt mogen fietsen geen doorgaande stoep of blokkeren. Dat is al een bestaande regel (waar nooit tegen opgetreden/ naar gehandeld wordt), dus je hoeft niet weer een nieuwe maatregel in te voeren. Je moet gewoon de fietsen verwijderen.

 14. Kloek

  HET Nederlandse probleem van niet willen handhaven, niet willen optreden, mensen niet willen aanspreken, etc., doemt weer eens op. We zien het zo vaak. Gewoon borden met “u mag hier niet parkeren met de fiets en doe je dit toch dan is hij weg”, in het NL en Engels en met een pictogram erbij . Lees je niet of kijk je niet of heb je schijt (dat laatste zijn we van de Utregters gewend), dan is dat lekker je eigen probleem. Dan ben je je fiets kwijt en kan je hem in het depot, waar ze hem keurig 3 maanden voor je stallen, bewaren en bewaken, weer ophalen. Doe je dat alsnog niet dan ben je een lapzwans met nul respect. Zou mooi zijn om de fietsen die achterblijven aan arme mensen uit te delen (maar ook daar moet weer aan verdiend worden helaas). Lang leve het neoliberale ikke = ikke nederland.

 15. Katja

  Teveel fietsen en dito horeca op de Neude, graag een fontein, Elke mooie stad heeft er minstens één.

 16. rmn

  Ja, als je vanwege het geriatrisch smaldeel en rabiaat links geen reet mag doen op die pleinen, zet er dan maar gewoon fietsen neer. Zijn ze ten minste nog ergens goed voor.

 17. Binnenstadbewoner

  Fietsers mogen er nu parkeren en dus doen ze dat ook. Uitgaanspubliek en wie maar kort in de binnenstad moet zijn, heeft geen zin om naar een fietsenstalling te gaan. Zelf zet ik mijn fiets ook niet in een stalling als ik bijv. even snel wat kleins bij de HEMA wil kopen. Dat doe je m.n. als je langer in de binnenstad wil verblijven en een dure fiets hebt.

  Enige oplossing is A) verbieden en B) daarna heel strikt en langdurig handhaven.

 18. wollie

  toen ik jong was legden wij onjuist gestalde fietsen rond een lantaarnpaal…

 19. Peter Rothengatter HetFotoAtelier

  Wekelijkse boekenmarkt net als op spui Amsterdam
  Ook leuk zo voor de bieb!

 20. Lachgas

  Gemeente al jaren bezig met automobilistje pesten.
  Waarom niet nu de fietsers weren?
  Er komt een dag datje alleen als voetganger fe stad in mag. Geen auto, geen fiets.

 21. Petertje

  @scherpschutter:
  Aan één geparkeerde fiets is niets gevaarlijk. Maar dat is hier helaas niet aan de orde. Honderden fietsen worden hier neergeflikkerd en men heeft overal maling aan.
  Wonderlijke redenatie van de gemeente om niet te handhaven: op piekmomenten is er te weinig parkeerruimte. Zeg dat maar eens tegen een automobilist die zijn auto op de stoep zet omdat alle parkeervakken bezet zijn.

 22. W.

  Opvallend, jaren geleden stonden daar inderdaad praktisch geen fietsen. Tegelijkertijd zijn er daar ook best wat stallingsplekken op straat verdwenen, richting de Voorstraat bijvoorbeeld.

  Ik kan me overigens nog wel een reden bedenken waarom dat nu wel zo is, kijkt u even mee op Streetview: https://www.google.com/maps/@52.0933527,5.1183732,3a,75y,100.5h,82.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1dVVdVcpTMrFps-fHD9dng!2e0!7i16384!8i8192

  De gemeente heeft een tijd lang overdag zelf zo’n tijdelijke fietsenstalling op de Neude gehad. Na sluitingstijd werden de hekken weggehaald en de fietsen die er nog waren lieten ze daar staan. Dan is het voor het uitgaanspubliek ineens wel aantrekkelijk om de jouwe er ook bij te zetten. Hoef je niet zo ver te lopen naar de kroeg.

  Ik snap ook wel dat het voor fietsers een hele praktische plek is, maar het ziet er tegelijkertijd ook wel erg rommelig uit.

 23. Iris

  De Neude is inderdaad een plein waar ik nog niet dood gevonden wil worden. Alleen maar steen, druk verkeer erlangs – hier ga je niet voor je lol naartoe. Zet er weer bomen neer, een fontein, groene plantenbakken… Dat zou al een hoop schelen!

 24. Vrolijk rechts

  Zelf fiets ik vaak in de stad.Maar wat er op de Neude gebeurt is verwerpelijk.Val een ander niet lastig met je fiets.Tijd dat de gemeente hier snel iets aan gaat doen

 25. FietsParkeerCrimineel

  Ik geef toe; ik ben in de ogen van sommigen een fietsparkeercrimineel. Ik ga mijn fiets niet in de fietsenstalling zetten, ik zet m liever ergens neer waar ik m zo kan pakken, geen trap naar beneden hoef, geen kaartje hoef te pakken, niet in de rij hoef te staan, mij niet hoef aan te melden. Gemak! Liefst zet ik m ook nog neer op korte afstand van de voortuin of lefebvre. Meestal zet ik ‘m op het tussenstukje op de voorstraat dus. Maar de bibliotheekgangers (is altijd druk daar!) zetten m natuurlijk direct voor de bieb neer.

  Al die mensen die “handhaven”-roepen… onbegrijpelijk. Ik snap werkelijk niet waarom je dat wenst. Handhaving is symptoombestrijding en geen oplossing.

  Als er geen rede is om je fiets op de Neude neer te zetten, dan doen mensen dat niet. Maak er een lekker en mooi plein van, met groen. Zitplekken. Hangplekken. Dat nodigt uit om te zitten en om af te spreken. Voor die paar evenementen per jaar haal je dan gewoon de bankjes weg. Of ze passen het festival aan, aan de bomen die er staan.

  De huidige Neude toont flinke gelijkenissen met de Neude uit de jaren 90. Grijze vloer. Weinig bomen. Geen groen. Weinig bankjes. Toevallig ziet de gemiddelde parkeerplaats er ook zo uit. Bovendien heeft de gemeente er zelf jaren lang een bewaakte fietsenstalling neergezet. Vind je het gek dat we er blijven parkeren.

  Rest alleen het probleem: waar moeten de fietsen / mijn fiets dán heen?

 26. W.

  @Petertje: hoe wil je handhaven op iets wat niet verboden is?

 27. Koel Hoofd

  Dus de autoparkeerplaats is een fietsparkeerplaats geworden.
  Goed gedaan gemeente, ga vooral zo lekker door met dagdromen….

 28. WJM

  Weg met die tweewielers op ons plein!
  Zijn dat niet dezelfde mensen! of hun ouders! die in het buitenland zo euforisch zijn over die mooie lege pleinen!!!! En hier maken ze er een zooi van!
  De gemeente heeft voldoende fietsparkeerplekken geregeld! in de binnenstad.
  Handhavend optreden svp!

 29. Fontein

  @Katja:

  Fontein op het Lucas Bolwerk, bij de schouwburg. Gewoon wat bomen (terug) hier.

 30. Toine Goossens

  Kuddegedrag. De spijker op de kop. Er is zegge en schrijve één hoofdpersoon in Utrecht die fietsers niets in de weg wil leggen. En het hele apparaat loopt er als een kudde achteraan.

 31. Jvs

  Door de hele stad worden fietsrekken weggehaald. Een kelder inlopen kost meer tijd. De auto kan je niet meer pakken/ stallen in het centrum. Het ov is duurder geworden. Er wordt nooit gehandhaafd. We krijgen steeds meer inwoners. Stalling is vaak te vol. Kratfietsjes kunnen er niet in. Etc.

  Erg vreemd die volle pleinen.

 32. De schout

  Neude is fietsenchaos
  Stadhuisplein Ganzenmarkt fietsen chaos
  Schoutenstraat fietsenchaos
  Wanneer je als gemeente mega veel horecavergunningen afgeeft
  Dan krijg je vanzelf mega veel fietsen chaos

 33. Pee

  @Wim 11/5/2023 – 9:39
  Dat gaat niet meer gebeuren .
  Verder hebben ze de fiets heilig verklaard maar gaat voor grotere problemen zorgen dan geparkeerde auto’s.
  Ik zeg, een apk keuring voor fietsen , zie er fietsen voorbij komen die levensgevaarlijk zijn maar bij een aanrijding met een auto krijgt de automobilist de schuld.
  Ook veel teveel zonder verlichting.
  Wegenbelasting betalen.
  En verplichte verzekering.
  Dus een kentekenplaatje erop en bij fout geparkeerd een boete
  Dan word het gauw de helft van wat er nu rondrijd.

 34. Wim

  Fietsentransferia aan de rand van de binnenstad en vandaar lopen. Simpel as that.

 35. De schout

  Reactie op Len
  Klopt de mariaplaats is een plein zoals plein hoort te zijn
  Bankjes
  Bomen
  Openbaar gebied
  Prachtig
  De Neude Ganzenmarkt Vredenburg Stadhuisplein ,bijna alle ruimte is vergeven aan de horeca
  Of marktdagen of lossen van bulderende vrachtwagens
  Tel daar de fietsenchaos bij op
  De chaos is compleet

 36. Peter

  Veel overdreven negatief gezeik. Het was voorheen een parkeerplaats voor auto’s en een taxistandplaats met ronkende motoren. Fietsen zijn een veel efficiëntere manier van ruimtegebruik. Zowel onderweg als bij het parkeren.

  In de zomer is tegenwoordig ongeveer de helft van de Neude een terras.

 37. John

  @ Wim

  Met een slagboom aan de rand van de binnenstad voor entreeheffing bij de voetgangers.

 38. FD

  @W. 11/5/2023 – 15:03
  Precies, de gemeente is begonnen met het faciliteren van het fietsparkeren op ‘t Neude.
  Laat ze het ook maar oplossen dus.
  En voorts ben ik van mening dat het fietsplaatje wederom moet worden ingevoerd.

 39. Brabander030Hadoe

  Maak het moeilijker om met je fiets op het middenstuk van Neude te komen. Bankjes langs de zijkant van het plein, stoepranden minder vlak. Doe iets met kunst langs de kanten. En wat de FietsParkeerCrimineel zegt, maak het eenvoudiger om “even snel” in de stalling te parkeren om naar de bieb etc te gaan.

 40. BW

  Vraag me af of mensen zo’n artikel uberhaupt lezen, of direct getriggerd worden door de kop. Want ja, in de meeste stallingen is vaak nog ruimte, maar die ruimte is dus sowieso onvoldoende om alle fietsen te stallen.

  En weet niet of het iets uitmaakt, maar for the record: ik parkeer ‘m zelf (bijna) altijd in de stalling onder het stadhuis.

 41. Su

  Er zijn te weinig plekken, fietsers parkeren hun fiets oneigenlijk en De Neude is een ongezellig plein.
  Maak een ondergrondse fietsenstalling onder De Neude, streng handhaven op verkeerd gestalde fietsen en richt de Neude in als een plein waar je wil vertoeven met bomen, bankjes en een fontein.

 42. JdV

  @Su. Er zijn niet te weinig plekken. Er zijn teveel fietsers die op hetzelfde moment hun fiets willen stallen. Bouwen voor piekbelasting is onzin. Gewoon door middel van geld het onaantrekkelijk maken om op bepaalde tijdstippen de fiets in de stad te stallen. Verplicht stallen in stalling, verbod op stallen op straat, prijsvariatie voor stallingskosten.

 43. Nuchter

  Ik begrijp werkelijk niet waarom jonge mensen op de fiets naar de binnenstad komen. Er rijdt uitstekend OV. Weg met die fietsen die niet in een parkeergarage staan.

 44. Statler

  @Nuchter:
  ging altijd met de bus. Halte op kruipafstand. Is weg.(Motivatie: dat kan toch niet, een bus door een woonwijk?) Kon uitstappen op de Voorstraat. Is weg. (Fietsstraat geworden) Alternatief: lijn 55. Elk half uur. Uitstekend OV? Lamenielache. Fietsen zal u, in de zelfbenoemde fietshoofdstad van de wereld.
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 45. Zo kan t ook!

  Waarom is er niet voor gekozen om onder de Neude een eenvoudige stalling te maken. Eventueel half verzonken. Daarbovenop een fijne plek om de zitten, de horeca en wat groen, hekje er om heen.Door een verhoging met 4 tredes gaat niemand zn fiets daar meer bovenop zetten. Prima locatie voor evenementen met een ruimte eronder. En natuurlijk een rolstoel vriendelijke opgang.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).