Vier vragen over het aanstormende vuurwerkverbod in Utrecht. Gaat de traditie veranderen? Vier vragen over het aanstormende vuurwerkverbod in Utrecht. Gaat de traditie veranderen?

Vier vragen over het aanstormende vuurwerkverbod in Utrecht. Gaat de traditie veranderen?

Vier vragen over het aanstormende vuurwerkverbod in Utrecht. Gaat de traditie veranderen?
Vuurwerk. Archiefbeeld DUIC
Het zou weleens de laatste jaarwisseling kunnen worden dat Utrechters in de stad zelf vuurwerk af mogen steken. Het gemeentebestuur kwam in september namelijk met het voornemen om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden vanaf de jaarwisseling 2022/2023. De discussie over een verbod op consumentenvuurwerk is natuurlijk niet nieuw en ook de verdeeldheid over het onderwerp is er al jaren. Vuurwerk zorgt voor overlast, ongelukken, luchtvervuiling en rotzooi, maar anderen vinden dat oud en nieuw en vuurwerk bij elkaar horen. In Utrecht is momenteel een kleine meerderheid vóór een vuurwerkverbod. Tijd voor vijf vragen over het aanstaande vuurwerkverbod in Utrecht.

Het zou weleens de laatste jaarwisseling kunnen worden dat Utrechters in de stad zelf vuurwerk af mogen steken. Het gemeentebestuur kwam in september namelijk met het voornemen om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden vanaf de jaarwisseling 2022/2023. De discussie over een verbod op consumentenvuurwerk is natuurlijk niet nieuw en ook de verdeeldheid over het onderwerp is er al jaren. Vuurwerk zorgt voor overlast, ongelukken, luchtvervuiling en rotzooi, maar anderen vinden dat oud en nieuw en vuurwerk bij elkaar horen. In Utrecht is momenteel een kleine meerderheid vóór een vuurwerkverbod. Tijd voor vijf vragen over het aanstaande vuurwerkverbod in Utrecht.

1 Hoe is de discussie de afgelopen jaren verlopen?

Over een vuurwerkverbod wordt al jaren gepraat. Dat gemeentes zelf mogen beslissen over het al dan niet verbieden van vuurwerk is nog maar van de laatste paar jaar en kan door een landelijke wetswijziging. Gemeentes konden voor die tijd wel al zones instellen waar geen vuurwerk afgestoken mocht worden, zoals in de buurt van dierenweides, maar een totaalverbod afkondigen kan pas sinds kort. Overigens was de gemeenteraad in 2018 nog verder verdeeld dan nu. Een voorstel om vuurwerk in alle parken in de stad te verbieden, kon in 2018 niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

In de afgelopen jaren is het aantal vuurwerkvrije zones in Utrecht toegenomen en inmiddels zijn het meer dan honderd locaties in de stad. De gemeente is tegenwoordig wel voor een vuurwerkverbod, maar wilde dat dit via landelijke maatregelen geregeld zou worden en niet lokaal.

Deze zomer week de gemeente toch af van dat idee en wordt er gewerkt aan een vuurwerkverbod in Utrecht. Het lokale verbod in de stad zou moeten ingaan vanaf de jaarwisseling 2022/2023. Komende jaarwisseling geldt volgens het college als een overgangsjaar. Verder hoopt de gemeente nog altijd dat er een landelijk verbod komt, dus ook daar maakt Utrecht zich in Den Haag nog hard voor.

2 Waarom vindt het college dat het verbod er moet komen?

Afgelopen jaren is in Utrecht op allerlei manieren al gewerkt aan een ‘hervorming van de vuurwerktraditie’. Dat gebeurde met onder meer bewustwordingscampagnes, de eerdergenoemde vuurwerkvrijezones en vuurwerk-inleveracties. Het verbod is een stap verder, die volgens de gemeente verschillende voordelen heeft.

De gemeente heeft eigenlijk vijf argumenten om vuurwerk voor particulieren in Utrecht te willen verbieden. Het verbod moet ervoor zorgen dat er minder vuurwerkslachtoffers vallen, dat er minder overlast en geweld is tegen hulpverleners en dat er minder dierenleed en milieuverontreiniging is. Ook het voorkomen van branden en schade aan objecten in de stad speelt mee bij het besluit. Het vijfde argument voor de gemeente is dat het draagvlak voor een vuurwerkverbod de afgelopen jaren toeneemt.

3 Hoe denken Utrechters over een vuurwerkverbod?

De gemeente heeft door I&O Research onderzoek laten doen naar hoe Utrechters de vorige jaarwisseling beleefd hebben. Tijdens de vorige oud en nieuw besloot het kabinet om voor dat jaar een landelijk vuurwerkverbod op te leggen. Dat had vooral te maken met de druk op de zorg, die vanwege corona al erg hoog was. Vuurwerkslachtoffers zouden daar dan nog bij komen.

In het onderzoek is aan Utrechters gevraagd hoe ze de afgelopen jaarwisseling, toen het landelijke vuurwerkverbod van kracht was, hebben ervaren. De hoeveelheid lawaai en onrust was volgens veel van hen (64 procent) minder en ook de veiligheid op straat was volgens 63 procent van de deelnemende Utrechters beter. Dat bracht wel met zich mee dat veel mensen (54 procent) de gezelligheid op straat minder vonden dan vorige jaren. Ook het ‘Oud en Nieuw gevoel’ was volgens 54 procent minder aanwezig.

De onderzoekers hebben Utrechters ook gevraagd naar hun ideeën over een vuurwerkverbod. Uit het onderzoek blijkt dat een kleine meerderheid, 53 procent van de Utrechters, voor een lokaal vuurwerkverbod voor particulieren is. Een kwart is onder bepaalde voorwaarden voor een vuurwerkverbod en ongeveer een op de vijf inwoners is tegen. Onder handhavers en zorgverleners ligt het percentage dat voor een vuurwerkverbod is hoger.

Ouderen zijn duidelijk vaker voorstander van een vuurwerkverbod dan jongeren, blijkt uit het onderzoek. Bijna twee op de drie 65-plussers is voor een vuurwerkverbod, terwijl dat bij jongeren tot en met 27 jaar een op de drie is.

4 Waarom gaat het vuurwerkverbod niet gelijk dit jaar in?

De gemeente wil het jaar 2022 gebruiken om toe te werken naar een nieuwe invulling van de jaarwisseling. Komende jaarwisseling al wil de gemeente vuurwerkvrije alternatieven in de wijken stimuleren, maar er wordt ook rekening gehouden met de Utrechters die de vuurwerktraditie een belangrijke vinden. De gemeente wil samen met hen alternatieven ontwikkelen in buurten en wijken.

Verder wordt gekeken of er in de toekomst een centraal evenement kan worden georganiseerd, als alternatief voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Volgens de gemeente is het organisatie van zo’n evenement kostbaar en vraagt het een nauwe samenwerking met andere organisatoren van evenementen tijdens de jaarwisseling. Daarom wordt volgend jaar onderzocht of er zo’n centraal evenement kan komen en hoe dat er dan uit komt te zien.

Het aantal vuurwerkvrije zones wordt komende jaarwisseling wel uitgebreid. Er zijn al honderd vuurwerkvrije locaties in de stad, maar dit jaar kom daar de landtongen bij de Keulsekade, Strijkviertel in De Meern en het Heijcoppark in Leidsche Rijn bij. Enkele andere vuurwerkvrije zones groter, zoals groenstroken rond dierenverblijven.

De gemeente organiseert deze jaarwisseling ook weer vuurwerk-inleveracties. Vorig jaar werd ruim 210 kilo vuurwerk opgehaald, maar dat moet als het aan de gemeente ligt dit jaar nog meer worden. Op verschillende momenten en plekken in de stad worden daarom inleveracties georganiseerd.

25 Reacties

Reageren
 1. Katja

  Niet wachten, nu doen !

 2. Herman

  Nog even en december is een gewone maand. Geen Sint, Kerst en Oud en Nieuw……

 3. cas

  Ze hebben niet eens genoeg handhavers. Ik schiet gewoon wat mooi sier vuurwerk de lucht in hoor.

 4. Joop

  Voer het verbod dan gewoon direct in, per vandaag.
  Waarom eerst nog een jaarwisseling met vuurwerk, terwijl het de vorige keer ook verboden was door covid (wat er trouwens nog steeds is, en ziekenhuizen nog steeds zwaar belast worden daarmee).
  Als het straks toch verboden is (en terecht), doe dan dan nu gelijk.

 5. Mark

  pffff ik steek toch wel af. Als ik een boete krijg, dan betaal ik hem met liefde. Als het aan de overheid ligt gaat iedereen alleen nog maar braaf werken, sporten, slapen en is er geen ruimte meer voor plezier.

 6. Hans

  Zo snel mogelijk invoeren, dat verbod. Wat is er ‘gezellig’ of “plezierig’ aan als het buiten klinkt of je in een oorlogsgebied woont? Nog afgezien van alle andere schade.

 7. Moniek

  Wat is het plezier van harde knallen, stank, gezondheidsschade, milieuschade, bange huisdieren, gewonden, enorme rommel op straat?
  Liever meteen stoppen in plaats van pas volgend jaar.

 8. Koel Hoofd

  Het hele jaar door wordt er vuurwerk afgestoken en zijn er echt regelmatig vuurwerkbommen te horen in de HELE stad. Het afsteken gaat ook ‘gewoon’ het hele jaar door in de keurig nette voornamelijk blanke wijken vol electrische auto’s en bakfietsen….
  En dat terwijl er officieel alleen met oud en nieuw vuurwerk mag worden afgestoken.
  Dat mocht vorig jaar helemaal niet vanwege corona, maar ook toen gebeurde het toch…

  Dat vuurwerk komt het hele jaar door het land binnen dankzij open grenzen en online bestellen.
  Dat vuurwerk kan het hele jaar door worden afgestoken omdat er zolang op politie is bezuinigd dat Nederland tot een narcostaat is verworden met Utrecht als internationale criminele top universiteit.

  Dus ik vraag me af waarom deze achterhaalde non-discussie in Utrecht nog steeds door de politiek wordt gevoerd.
  Vanwege de komende verkiezingen…?

 9. Sjon

  Ik vind het altijd gezellig buiten,vrienden,familie en wat mooie stukken vuurwerk. Snap niet waarom de mensen het vergelijken met ‘oorlog’ of denken ze dat je een cobra in tuincentrum of dhz winkel kan kopen.
  Ga gewoon genieten van het mooie schouwspel in de lucht,want zelf afgestoken vuurwerk kan echt mooi zijn.

 10. Rottebert Peermans

  Vuurwerk verboden? Geen stress, Cobra 6!

 11. Mark

  @Sjon, sommige mensen vinden het leuk anderen weer niet. Ieder zn ding. Wat ik wel jammer vind is dat er zo’n groep is die ons niet even een paar uurtjes lol in het jaar gunt.

 12. Lombokker

  Verbod of geen verbod, er gaat gewoon als vanouds geknald worden.
  Droom lekker verder op het Stadskantoor.

 13. Jorn

  Een oud en nieuw zonder siervuurwerk in de straat is geen oud en nieuw.

  Stelletje zeurpieten.

 14. Natte Otter

  Wees niet bang Joop. Er is gewoon een verbod. Van 1 januari 02:00 tot 31 december 18:00.

  Alles wat je daar buiten hoort is gewoon verboden. Dus als je daar last van hebt, moet je het zoeken bij handhaving. Niet die 8 uurtjes rond middernacht ook verbieden.

 15. Joey

  Och wat een tijden vroeger, vanaf oktober leefde je naar oud en nieuw toe, stiekem kocht je al vuurwerk en met vriendjes de wijken in. Naar de fc lekker wat afsteken en gooien.
  En dan oud en nieuw, wow! Ik mis die tijden. Dit gun ik iedere puber in de toekomst

 16. Don

  Laat dit volstrekt in hun eigen wereldje levende progressieve gemeentebestuur toch lekker een vuurwerk verbod afkondigen. Kunnen ze elkaar weer op schouder slaan om dit moedige en doortastende besluit. Iedereen weet dat er niet gehandhaaft wordt in utrecht dus ook nu zal er zoals nu al met grote regelmaat te horen is illegaal vuurwerk afgestoken worden. Oudejaarsnacht steken gewone mensen die dat leuk vinden gezellig wat vuurwerk af en ruimt de volgende ochtend de rommel op. Iedereen weer blij. Volgend jaar verkiezingen lijkt me een mooie graad meter om vuurwerk onderwerp van verkiezingen te maken. Maar dan wel een volledig beeld vuurwerk verbod en de bijbehorende handhavingskosten en de eventuele kosten van gemeentelijk evenementen (is dat niet slecht voor het milieu en geluidloos ?) kijken wat er overblijft van het gemeentelijke vooropgezetteI &O Research onderzoek.

 17. RABE

  Veel mensen hebben schulden en lopen bij de voedselbank. Hoe kan het dan dat ze wel aan vuurwerk komen??? Is het niet belangrijk dat we eerst openstaande rekeningen betalen, zorgen voor een warme maaltijd en een warm huis???
  Soms snap ik niet dat mensen nog geholpen worden terwijl het een bodemloze put is. Van mij mag al het vuurwerk verdwijnen. Voor het geld dat je dan overhoud kun de heerlijk eten.

 18. Utrechter

  Laten we gelijk fietsen verbieden is met alle ongelukken het hele jaar een enorme belasting voor de zorg. Ook handhaving heeft hier de handen vol aan verkeerd gestalde fietsen registreren en weghalen al die fietsers die door rood rijden en waar handhaving dan weer achteraan moet. Kortom verbieden veel efficiënter dan een symbolisch vuurwerk verbod.

 19. G. Veldhuijzen

  Door ongebreidelde groei gaat onze planeet Aarde steeds verder achteruit, de ongebreidelde troep van afgestoken vuurwerk doet dit nog meer versnellen. In de reacties zie vooral het adagium van “ïkke, ikke en de rest stikken” wanneer wordt kortzichtigheid vervangen door, hopenlijk vele visie’s op langere termijn ?.

 20. Patrick

  Als gewoon vuurwerk niet te krijgen is… wat gaan ze dan kopen.. juist illegaal vuurwerk… want in de landen om ons heen word gewoon oud en nieuw gevierd..
  Word alleen maat erger.. als gewoon vuurwerk niet te krijgen is..

 21. RvD

  @ Moniek.
  Wat is het plezier van geluidsoverlast, volgescheten stoepen, tuinen en parken, 50.000x gewonden per jaar, miljoenen vogels die opgevreten worden, milieubelasting, verspreiding van ziektes en dat allemaal 365 dagen per jaar?
  Liever meteen stoppen met huisdieren in plaats van pas volgend jaar.

  Sommige mensen vinden vuurwerk mooi, andere houden van huisdieren. Gun elkaar wat… Word een beetje moe van alles verbieden…

 22. RABE

  Mijn reactie is weer niet geplaatst, maar met vuurwerk kun je je maag niet vullen of je rekeningen betalen.

 23. Geenstijl@Utrecht 🤔

  Met al die geïmporteerde GroenLinks stemmers in de vorm van studenten,krijg je al gauw een veranderde stad waar de geboren en getogen Utrechter niet op zit te wachten.
  En dan ook nog een linkse burgemeester die graag haar eigen agenda uitvoert.

 24. Marnix

  Dus er wordt door de tegenstanders van consumentenvuurwerk zó hard geschreeuwd dat zodra er 51% voor afschaffing ervan is er meteen moet worden gehandeld. Een gevaarlijke, populistische ontwikkeling..

 25. Zwaantje

  Gezellig? Traditie? Voor de enkelen die een vuurpijl af willen steken, laten zij zich voortaan melden bij de vuurwerkshows. Al jaren is Oudjaar een vrijbrief voor rapalje om legitiem de boel op stelten te zetten, dagen ervoor beginnen ze ermee.
  Politie, Ambulances, en Brandweer worden bekogeld. Wat is dat voor ongepast gedrag? Geen opvoeding gehad? DUS STOP ERMEE, DIE OORLOG GELUIDEN KUNNEN WE MISSEN ALS KIESPIJN! Mijn huisdieren en de dieren buiten zullen er ook heel blij mee zijn, ook voor hun is het Oudjaar. Geef ons feest weer terug ! En dat rapalje tuig keihard aanpakken en de ouders straffen wegens niet opvoeden !

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).