Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moeten Utrechtse woningzoekenden gaan helpen | De Utrechtse Internet Courant Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moeten Utrechtse woningzoekenden gaan helpen | De Utrechtse Internet Courant

Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moeten Utrechtse woningzoekenden gaan helpen

Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moeten Utrechtse woningzoekenden gaan helpen
Archieffoto
De gemeente Utrecht heeft een tweetal maatregelen genomen die woningzoekenden moeten helpen. De zelfbewoningsplicht stelt dat een huis alleen bewoond mag worden door de koper en het anti-speculatiebeding dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden.

De gemeente Utrecht heeft een tweetal maatregelen genomen die woningzoekenden moeten helpen. De zelfbewoningsplicht stelt dat een huis alleen bewoond mag worden door de koper en het anti-speculatiebeding dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden.

De regels gaan gelden voor koopwoningen die maximaal 307.400 euro kosten en die op grond van de gemeente zijn gebouwd. Daarnaast wil de gemeente Utrecht afspraken maken met ontwikkelaars zodat de regels ook kunnen gelden wanneer zij geen grondeigenaar zijn.

Volgens de gemeente Utrecht moeten de maatregelen ervoor zorgen dat beleggers en speculanten van de woningmarkt worden geweerd, waardoor de kans dat woningzoekenden een huis vinden groter wordt. De regels gelden al bij de koopwoningen van de stadswijk Merwede en bij het project Leeuwesteyn in Leidsche Rijn geldt de zelfbewoningsplicht.

Verhuur

De zelfbewoningsplicht houdt in dat een huis alleen door de koper bewoond mag worden, waardoor verhuren dus niet mogelijk is. Er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo mag een woning wel worden verhuurd aan familieleden en ook tijdens bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het anti-speculatiebeding zorgt ervoor dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden. Als iemand het huis toch eerder verkoopt moet een deel van de winst afgedragen worden aan de gemeente.

Het is de laatste tijd voor veel woningzoekenden lastig om een huis in Utrecht te vinden. De prijzen zijn fors gestegen doordat de vraag naar woningen veel hoger is dan het aanbod. “Wij willen bereiken dat de woningen ten goede komen voor wie ze bedoeld zijn. In dit geval zijn dus starters en mensen met een middeninkomen”, aldus wethouder Kees Diepeveen.

Gekoppelde berichten

18 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Goh. Ik verwacht veel huizen die voor 310.000 euro gaan worden gebouwd. Nog binnen de NHG en geen communistische inperking van je rechten als koper. Utrecht oftewel PyongYang aan de Vecht.

 2. trol

  Ik neem aan dat speculatiebeding enkel voor nieuwbouw geldt

 3. Bromsnor

  Heel goed. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen.

 4. MJPD

  Volgens een Telegraaf artikel geldt de eerste maatregel alleen voor kopers van nieuwbouwwoningen tot 307.400 euro. Als dit zo is, dan heeft de maatregel weinig zin. Starters in deze regio kopen in de regel geen nieuwbouw lijkt me, maar bestaande appartementen. Als daar de maatregel niet voor geldt, dan houd je speculatie in dit segment, minder aanbod, nog hogere huurprijzen, etc. Ik zou er als appartementeigenaar bij zijn gebaat als kopers *mede-VvE’ers) worden verplicht er te wonen, in plaats van elke paar jaar nieuwe huurders met mogelijke (nieuwe) overlast. Een koper die er woont is ook meer betrokken bij onderhoud/behoud in tegenstelling tot een speculant die enkel streeft naar winstmaximalisatie.

 5. Fred

  Links kan weer goede sier maken met beleggertje pesten, maar voor de rest zet dit allemaal geen zoden aan de dijk. Er moet gewoon veel meer bijgebouwd worden, waaronder in het GL-fantasy-windmolenpark Rijnenburg.

 6. Monique

  Ik vind dit een goede maatregel. Alleen de gemiddelde huizenprijs in Utrecht is 357 k euro. Ze zouden de grens moeten verhogen of geen grens stellen. Huizen zijn n.l. Om in te wonen.

 7. Katja

  Uitbreiden naar alle bestaande woningen, waar dan ook !

 8. Teringjantje

  Hopelijk ook voor bestaande woningen? Goede maatregel in dat geval, woon zelf ook in een appartementencomplex en het lijkt de laatste tijd meer een soort IBB studentenflat te worden met alle nare gevolgen van dien. En voor de mensen die vinden dat een koper vrijgelaten moet worden wat hij/zij met zijn woning wil doen geldt aan de andere kant ook dat een koper gegarandeerd moet zijn van woongenot, wat moeilijk wordt als je omringd bent door lallende studenten.

 9. Trol

  Monique…er wordt toch in die huizen gewoond? Als je niet kan kopen, moet je huren. Iedereen die dit dus een goed idee vindt, vindt dat die groep maar op straat moet slapen. Want denken dat door deze maatregel de huizenprijs zakt is wel erg naïef. En @terinbjantje.. ik vind lallende studenten beter dan jankende babies. Maar dat mag je dan weer niet zeggen.

 10. Arjan Verhoeven

  Als een belegger een huis koopt dan kan er opeens niemand meer in wonen kennelijk.

  Het totale economische onbenul blijkt ook uit het stuk van de gemeente “Speculatie leidt tot prijsopdrijving als speculanten woningen kopen en binnen korte tijd met winst doorverkopen.” Het is gewoon lachwekkend.

 11. W

  Wel een laf besluit hoor van dit college als het alleen maar voor nieuwbouwwoningen geldt. Wees eens stoer politiek en maak dit besluit nou eens breed, dus ook voor de verkoop van alle woningen in Utrecht!
  Dit is weer zo’n half besluit, het is het weer nèt nie!
  Jammer!

 12. Wouter

  @Katja
  En iedereen dwingen om een woning te kopen? Ook als je nog geen hypotheek kunt krijgen? Of als je geen woning wil kopen, bijvoorbeeld omdat je verwacht dat je voor je werk binnenkort moet verhuizen?

  @Teringjantje
  Er bestaan regels mbt overlast, in het kader van het recht op woongenot dat je ook aanhaalt. Je kunt enerzijds in gesprek gaan, of anders de politie inschakelen.

  Ik woon ook naast studenten en moet zeggen dat ik er gelukkig weinig last van heb. In mijn ouderlijk huis had ik destijds echter wel regelmatig overlast van de buurman, een woningeigenaar en destijds al 50+.

  Een betere aanpassing zou wat mij betreft zijn dat individuele huurdersrechten bij herhaaldelijke overlast sneller, semi-permanent en persoonsgebonden worden ingeperkt (e.g. ze mogen makkelijker de woning uitgezet worden, deze status vervalt pas na x jaar en ze behouden de status als ze verhuizen), en dat verhuurders bij herhaling van overlast door verschillende huurders mede verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de huurders die zij toelaten. Wellicht valt bij voortdurende problemen het recht tot verhuur van het pand op te zeggen. Wellicht bestaan dergelijke maatregelen al, in welk geval ze laagdrempeliger mogen worden.

 13. Toine Goossens

  Kopen en huren zijn gelijke vormen van bewonen. Vraag en aanbod veranderen niet door de ene of de andere keuze. Het aanbod van nieuwe woningen is veel te klein.
  Jarenlang is er nauwelijks gebouwd. Na de bankencrisis kreeg Nederland het er verschrikkelijk van langs. Nederlandse banken waren veel te afhankelijk van de hypotheken op woningen. Het kopen van een gefinancierd huis is enkele jaren onmogelijk gemaakt. Alle binnenstedelijke nieuwbouwprojecten zijn toen gecanceld. De gemeente Utrecht verlaagde de grondprijs aanzienlijk, maar zelfs dat had geen enkel effect.
  Tegelijkertijd kregen de grootste verhuurders een flinke belasting opgelegd, waardoor hun interne financieringscapaciteit ernstig werd uitgehold. Coöperaties mochten geen middenhuur meer bouwen, zij werden dubbel gepakt. Het drama van Vestia deed de deur helemaal op slot.

  Starters met een studieschuld kunnen op hun beurt helemaal geen huis kopen. De studieschuld wordt dermate uitvergroot, dat iedere hypotheekfinanciering onmogelijk is gemaakt. Mensen die wel ruim voldoende inkomen hebben, worden verplicht om te gaan huren. Zij zijn de pineut. Huren is op netto basis vrijwel twee keer zo duur als kopen.

  Daar zijn particulieren op twee manieren op ingesprongen. Rijke ouders schonken hun kinderen een ton, waardoor zij voldoende eigen vermogen hadden om toch te kopen. Ouders zonder een vette bankrekening, maar met wel een goed inkomen, kochten zelf het huis om vervolgens de kinderen een dak boven het hoofd te kunnen geven. En ja, dan kun je buren krijgen die normaliter ergens anders zouden wonen.

  Doordat de politiek en de Nederlandse Bank het bouwen van woningen volledig aan banden heeft gelegd zitten we nu met een groot huisvestingsprobleem. Buitenlandse beleggers konden hun slag slaan omdat de toezichthouders van de woningcoöperaties enorm hebben gefaald. Zij lieten hun directeuren vrij hun gang gaan. Daar sloeg de hebzucht toe. Omdat ook het Rijkstoezicht faalde, kon het gebrek aan moraal, aan normen en waarden bij de coöperaties lang doorrotten.
  De andere groei in de verhuur van woningen komt van particulieren die rendement zoeken. Een nieuwe woning kopen, de oude gaan verhuren. Een huis met achterstallig onderhoud kopen, opknappen en gaan verhuren. Omdat de huurrendementen heel hoog zijn, hebben steeds meer burgers deze markt betreden. Zijn dat nu ineens kapitalisten, of uitbuiters? Dacht het niet.

  Zij benutten marktkansen die willens en wetens zijn gecreëerd.

 14. uu

  Goed idee, maar Utrecht heeft eerder gezegd van erfpacht af te willen… zo te lezen geldt het voor huizen op grond van de gemeente… en nadere afspraken met projectontwikkelaars… het is een begin.

  Of het ook voor bestaande woningen kan gelden, zou wel mijn voorkeur hebben, maar is een forse inperking van het eigendomsrecht… als het oorspronkelijk niet in de leveringsakte staat kan dat er niet zomaar ingefietst worden…
  De gemeente kan wellicht wel iets doen met vergunningen… verplicht vergunning aanvragen en weigeren bij nieuwe huurcontracten voor woningen bij huurderswissel onder een bepaalde prijs en/of oppervlakte…
  maar dat betekent dat beleggers die hele flats bezitten dan niet meer kunnen verhuren en moeten verkopen als een huurder opzegt… gaan de prijzen wel zakken naar een acceptabeler niveau…

 15. Wim Vreeswijk

  Op termijn verwacht ik veel meer telewerken vanuit de privé woning waardoor veel kantoorruimte in Utrecht leeg komt en wellicht getransformeert kunnen worden naar appartementen. Scheelt ook in de files en CO2 uitstoot.

 16. G. Veldhuijzen

  Nu ik deze reacties zie uit een hok vol kakelende kippen zonder een haan want die had wel bevolen hou je snavel, krijg ik toch de onweerstaanbare behoefte tot een reactie: De gemeente Utrecht had in de jaren 70, 80 en 90 een heel goed vergunningenstelsel dat bureau Huisvesting uitvoerde. Indien de eigenaar er niet woonde of het inkomen was te hoog of het aantal personen wat in de woning zou willen wonen klopte niet, werd geen woonvergunning afgegeven. Gewoon even in het archief van de gemeente Utrecht kijken en het kan zowel door ambtenaren als burgers worden gevonden ?. Ik heb het thuis maar ik kan geen bijlage aan deze reactie toevoegen?. Dhr. of mevr. UU rept ook al over een stelsel van vergunningen, dan een rijkaard uit Quatar geen flat met sociale huurwoningen in Kanaleneiland meer kopen en extreem hoog in huurprijs verhuren. Er is helemaal geen woningnood maar de woningen zijn verkeerd verdeeld, niet onder de personen die het nodig hebben maar de rijken die kopen alles op om het vervolgens voor een enorme hoge prijs in de z.g. markt te zetten. Onbegrijpelijk waar het huidige gemeentebestuur zich mee bezig houdt in ieder geval niet, met een betaalbare woning gerelateerd aan inkomen, voor hun inwoners ?

 17. Nlz

  Je zal door omstandigheden zoals een scheiding je samen gekochte huis noodgedwongen moeten verkopen en daar winst op maken. Mag je naast al het gedoe wat je al hebt ook nog even een boete naar de gemeente overmaken…

 18. Paul

  Dankzij particuliere investeerders is er juist meer huur aanbod gekomen en indirect is daarmee de vraag verkleind.
  indien bij bestaande bouw de eigenaar het of zelf moet bewonen of verkopen is de impact enorm. De huurder wordt verplicht tot kopen of verhuizen. Kan ws niet kopen , dus moet Utrecht maar uit ? De eigenaar kan er om bepaalde rede bv niet wonen omdat er te stijlen trappen zijn of het zijn voormalige kantoor of winkel was. Alternatief : leegstand.
  De praktijk leert: stem vraag en aanbod goed op elkaar af als overheid door royaler te bouwen dan is voor echte speculanten de make niet meer intressant.
  Natuurlijk kun je 8 wind molens neer zetten in Rijnenburg , maar daarmee neem de gemeente dus geen verantwoordelijkheid na de krapte aan woningen voor haar burgers.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).