1,9 miljoen euro naar TivoliVredenburg door verkoop Fentener van Vlissingenhuis | De Utrechtse Internet Courant 1,9 miljoen euro naar TivoliVredenburg door verkoop Fentener van Vlissingenhuis | De Utrechtse Internet Courant

1,9 miljoen euro naar TivoliVredenburg door verkoop Fentener van Vlissingenhuis

1,9 miljoen euro naar TivoliVredenburg door verkoop Fentener van Vlissingenhuis
Archieffoto TivoliVredenburg
De opbrengst van de verkoop van het Fentener van Vlissingenhuis op Maliebaan 42 zal naar het gebouw TivoliVredenburg gaan. Dat laat wethouder Paulus Jansen weten. Het gaat in totaal om 1,9 miljoen euro.  

De opbrengst van de verkoop van het Fentener van Vlissingenhuis op Maliebaan 42 zal naar het gebouw TivoliVredenburg gaan. Dat laat wethouder Paulus Jansen weten. Het gaat in totaal om 1,9 miljoen euro.  

In 1951 schonk Frits Fentener van Vlissingen het pand aan de Maliebaan aan de gemeente Utrecht, onder de voorwaarde, vastgelegd in de notariële akte, de villa ‘uitsluitend voor culturele of representatieve doeleinden te gebruiken en nimmer voor enig ander doel te bestemmen’. Eerst was het een dependance van het Centraal Museum, later de Kunstuitleen.

De gemeente houdt eigenlijk alleen vastgoed aan voor de eigen huisvesting (zoals het Stadskantoor), voor programma-activiteiten (zoals sportaccommodaties en buurthuizen) en voor de ruimtelijke ontwikkelingen (zoals het opkopen van boerderijen in Leidsche Rijn voor gebiedsontwikkeling). Zodoende kwam het pand aan de Maliebaan al eerder bij wethouder Paulus Jansen onder de aandacht. Hij vond al langer geleden dat het gebruik van dit pand met een culturele bestemming lastig in te vullen was en dat het daarom verkocht moest worden. Toen dit naar buiten kwam ontstond er echter ook discussie. De verkoop en transformatie naar appartementen zou namelijk in strijd zijn met de voorwaarden waaronder het gebouw geschonken was aan de gemeente.

Gesprek met erfgenamen

Niet veel later bleek dat het pand teruggekocht is door de nabestaanden van Frits Fentener van Vlissingen. Hun investeringsmaatschappij Boron heeft vergunning gekregen om er zes appartementen van te maken. Wethouder Jansen laat nu weten dat de gemeente in gesprek is geweest met de erfgenamen van de schenker over de opbrengst. “Wij hebben daarbij gesuggereerd om zo dicht mogelijk bij de intentie van de oorspronkelijke gever (de heer F.H. Fentener van Vlissingen) te blijven door de netto-opbrengst van de verkoop te bestemmen voor een cultureel doel”, is te lezen een brief naar de gemeenteraad.

In overleg met de erfgenamen is het culturele doel het gebouw TivoliVredenburg geworden. Het gaat om 1,9 miljoen euro. Het geld komt niet direct in de kas van het muziekpaleis, en wordt zodoende dus bijvoorbeeld ook niet gebruikt voor de programmering. Het geld wordt gebruikt om een eerder ontstaan gat te dichten aan de kant van sponsorgelden. De verantwoordelijkheid voor de werving hiervan ligt bij de gemeente Utrecht als eigenaar van het gebouw.

De naam van de oorspronkelijke schenker van Maliebaan 42 zal voor vijf jaar (tot 2023) verbonden worden aan de uitloopfoyer van de grote zaal. Na 2023 zal de naam van Frits Fentener van Vlissingen worden vernoemd in het nog te ontwikkelen Beurskwartier.

Na de verkoop zal het pand aan de Maliebaan weer een woonfunctie krijgen. Het gebouw wordt omgebouwd tot zes appartementen. Wethouder Jansen: “En die worden op een zodanige manier verbouwd dat dit bijdraagt aan de monumentale waarde van het pand. Ook de tuin wordt er beter van. Het is een schoolvoorbeeld van een win-win situatie.”

Gekoppelde berichten

20 Reacties

Reageren
 1. @UtrechtseSjoerd

  Triest nieuws. Deze 1.9 miljoen had imho besteed moeten worden aan cultuur en niet een de bodemloze financiële put die Tivoli Vredenburg genoemd wordt.

 2. hans

  Kijk zo doen we dat in de achterkamertjes. Ben benieuwd of onze huisadvocaat Tomlow ons een gratis advies kan geven of dit zo mag worden gedaan door de gemeente Utrecht.
  Want moet dit niet worden verkocht middels een openbare aanbesteding ipv van op deze onderhandse manier.

  Tot horens.

 3. M.W.J. de Bruijn

  Het was toch uit de schenking duidelijk dat het pand altijd een culturele bestemming moest behouden? In ieder geval was verkoop niet de bedoeling, ook niet om andere financiële gaten mee te vullen, of dit nu om cultuur gaat of niet. Bovendien gaan die appartementen de erfgenamen een veelvoud opleveren van de 1,9 miljoen waar het pand voor verkocht is. Ik houd hier een hele vieze smaak aan over. En mijn vertrouwen in de gemeentepolitiek van Utrecht was al niet groot.

 4. G.H.

  Wat zegt u, notariële akte?
  Daar hebben wij gewoon schijt aan. We verkopen het pand, vullen met de opbrengst een door wanbeleid ontstaan financieel gat en spinnen er een kulverhaal omheen om de schijn op te houden dat we recht doen aan de wens van de schenker.
  Bah.

 5. Dirk

  Wat bizar om dit in de bodemloze put die TivoliVredenburg is te gooien. Dit gratis geld stimuleeert niemand om de druk er daar vol op te houden om TivoliVredenburg zo kostenneutraal mogelijk te krijgen.

 6. Jolanda

  Briljant!
  Deze SP wethouder, mind you, weet het weer leuk te verkopen. Dit geld hebben we over, wat nou cultuur, nee we stoppen het gewoon in de bodemloze TivoliVredenburg put.
  En let op wat ie gaat doen met het gat dat gaat komen als ie de Vuelta naar Utrecht gaat halen!
  Oh nee, dan zit ie er niet meer, want dan zijn de GR2018 geweest….

 7. Barend

  SP en cultuur. Wat een ongelukkige combinatie.

 8. Roland

  Ik vind het goed dat dit zo geregeld is. We hebben een prachtig TivoliVredenburg in Utrecht, en ja die is flink gesubsidieerd maar dat zijn heel veel instelling in de kunst en cultuur sector. TivoliVredenburg brengt heel veel bezoekers naar de stad en dat is weer goed voor Utrecht.

 9. Kim

  Goede oplossing!

 10. Ratio

  Goede geregeld van wethouder Paulus Jansen. Vastgoed waar de gemeente niks aan heeft moet worden verkocht, anders kost het alleen maar te veel geld. Dat moeten we niet willen. In samenspraak met de nabestaanden is er gekomen tot een donatie van 1,9 miljoen euro aan TivoliVredenburg, ook in de culturele sector. Het monumentale gebouw wordt ook nog opgeknapt. Zoals de wethouder zegt win-win.

 11. M.W.J. de Bruijn

  @Roland, @Kim en @Ratio. U vergeet even dat dit volledig in strijd is met de schenkingsvoorwaarden. Bovendien is een verkoopprijs van 1,9 miljoen voor dit pand een schijntje. Of TivoliVredenburg een succes is, staat hier los van. Ik vind het overigens een horreur van een gebouw, zowel van binnen als van buiten (en ik kan het weten, want ik kom er vaak). In ieder geval is er een exploitatietekort, dat opgevuld moet worden.

 12. Scherpschutter

  Laat het een les zijn voor iedere vermogende die overweegt om afspraken te maken met een overheidsinstelling: meer onbetrouwbare zakenpartners bestaan niet. Hij had er in 1951 vast niet op gerekend dat er op een dag een brutale socialistische vandaal op “Vastgoed” zou zitten…

  ‘uitsluitend voor culturele of representatieve doeleinden te gebruiken en nimmer voor enig ander doel te bestemmen’

  Right.

 13. JdV

  De NETTO-OPBRENGST wordt besteed aan een cultureel doel. Dit bedrag is 1,9 mio. 6 appartementen in het gebouw. Dat is dus meer dan 300k per appartement. Daarbovenop de kosten om het pand te verbouwen naar 6 appartementen. Toch al gauw 1 ,1 mio. Kostprijs per appartement dus minimaal 500k. Nou maar hopen dat in deze overspannen markt de nieuwe appartementen dat ook waard zijn. Positieve afsluiter, het worden in ieder geval geen starters- of studentenhokken 🙂

 14. George Knight

  Afspraak is afspraak. Over een notarieel vastgelegde afspraak kan geen misverstand ontstaan. Die moet te allen tijde nageleefd worden. Maar een wethouder denkt het beter te weten en de afspraak in de wind te kunnen slaan. Hij denkt zich niet aan de afspraak te hoeven houden.

  Hiermee schaadt het gemeentebestuur het vertrouwen in het openbaar bestuur. Dat valt dit college aan te rekenen. Want wie schenkt nog een waardevol gebouw of een kunstwerk aan de gemeente als het beeld ontstaan dat de gemeente Utrecht het vervolgens verjubeld op de commerciële markt?

  Men zou nog kunnen redeneren dat enige pragmatiek geboden is en een notariële akte van 67 jaar oud opnieuw tegen het licht moet kunnen worden gehouden door veranderde omstandigheden. Daar moeten zwaarwegende argumenten voor gelden. Maar het valt niet in te zien dat er in dit geval zwaarwegende argumenten zijn die de ontbinding van de akte mogelijk maken. Het is eerder andersom, er is een tekort aan ruimte is voor culturele initiatieven in de stad. Daar zou Maliebaan 42 in kunnen voorzien.

  Wat het gemeentebestuur van Utrecht doet is een lose-lose situatie. Het toont zich onbetrouwbaar door afspraken niet na te komen en het onttrekt een waardevol gebouw dat onderdeel vormt van het Utrechtse erfgoed aan de openbaarheid. Het gemeentebestuur schiet met dit besluit door in de economisering van de politiek.

  Het argument van wethouder Jansen dat de gemeente geen ‘overbodig’ vastgoed in portefeuille wil hebben is misleidend en onjuist. Jansen is onvolledig en onwaarachtig in zijn gespeelde logica.

  Het gebouw van het Centraal Museum aan de Agnietenstraat is immers ook eigendom van de gemeente Utrecht. Ook na verzelfstandiging. Hetzelfde geldt voor het landhuis Oud-Amelisweerd in Bunnik waar nu de exploitant Stichting Museum Oud Amelisweerd museum houdt. Dat gebouw is met een investeringssubsidie in het vastgoed van de gemeente Utrecht van meer dan 1,6 miljoen euro recent opgeknapt. Het is eigendom van de gemeente Utrecht.

  Dus de gemeente Utrecht heeft nu al het Centraal Museum en landhuis Oud Amelisweerd in eigendom. In beide gebouwen is een museum gevestigd. Dat dit principieel voor Maliebaan 42 niet zou kunnen gelden omdat de gemeente Utrecht voor een museum of culturele bestemming het eigen vastgoed niet bestemt of aanhoudt, is dus een verkeerde voorstelling van zaken van wethouder Jansen.

  Het besluit van de wethouder Jansen om de afspraak uit de akte van 1951 niet na te komen vraagt om een toetsing door de bestuursrechter. Met als inzet het terugdraaien van het besluit. In die procedure kan ook Jansens argumentatie over de bestemming van gemeentelijk vastgoed worden betrokken. De vraag is of er nog wel sprake is van zorgvuldig bestuur.

  De inwoners van Utrecht die beseffen wat burgerplicht, maatschappelijk besef en historisch geheugen van een stad zijn, kunnen dit besluit niet over hun kant laten gaan. Het is werkelijk te absurd voor woorden.

 15. Henk

  Het besluit van wethouder Jansen om de afspraak uit de akte van 1951 niet na te komen vraagt om een toetsing door de bestuursrechter. Met als inzet het terugdraaien van het besluit.

  — Hélemaal mee eens!

 16. Bram de Goede

  Waarom is het pand niet aan een stichting geschonken die wel in staat is er een culturele activiteit in te organiseren. De huur kan dan laag blijven omdat alleen het onderhoud hoeft te worden betaald. Het gebouw blijft dan in zijn oorspronkelijke vorm behouden. Nu is dat nog niet zo belangrijk, maar over honderd jaar wel.

 17. Kees Truijens

  De Kunstuitleen die er zat was een uitstekende invulling van de wens van de schenker. Een mooie mogelijkheid ook voor Utrechters zo’n bijzonder pand met een mooi standbeeld in de tuin eens van binnen te zien. Maar de 7Kunstuitleen moest zo nodig verbannen worden naar een onooglijke locatie. Voor een veel te lage prijs verkopen, toestaan dat het huis verpest wordt door splitsing en de opbrengst gebruiken om een tekort in de begroting een beetje aan te zuiveren. Utrechts cultuurbeleid!

 18. Angelique

  Je moet natuurlijk ook niet iets denken af te kunnen spreken met de gemeente. Zelfs niet als je het bij de notaris laat vastleggen. Dat is toch wel de les die we hier kunnen leren.

 19. Harry Schuring

  Het pand was geschonken met een bindende bepaling. Schenken wil zeggen dat ook erfgenamen geen rechten meer hebben. Ook zij dienen te laatste wil van de schenker te eerbiedigen. Zou iemand die in de gelegenheid is om de schenkingsakte hierop mate zien dit openbaar willen maken ? Ik heb het iedee dat de gemeente Utrecht een onwettige daad gaat begaan. Dit is dan gemakkelijk terug te draaien.

 20. Armand Leenaers

  Wat een treurnis. De stad Utrecht en de familie Fentener van Vlissingen met het SHV-concern zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar kan deze geschiedenis beter getoond worden dan in dit monumentale paleis aan de Maliebaan? Kan het K.F. Heinfonds (ook een SHV-nalatenschap en even verderop gehuisvest) hier niet iets in betekenen? Zij hebben wel oog voor erfgoed en de historie van de stad.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).