Meer dan 40 procent van de bezwaren tegen WOZ-waardes in Utrecht is gegrond Meer dan 40 procent van de bezwaren tegen WOZ-waardes in Utrecht is gegrond

Meer dan 40 procent van de bezwaren tegen WOZ-waardes in Utrecht is gegrond

Meer dan 40 procent van de bezwaren tegen WOZ-waardes in Utrecht is gegrond
Ongeveer 40 procent van de bezwaren tegen de WOZ-waarde van Utrechtse woningen is gegrond. De gemeente heeft in 2019 in 45 procent van de gevallen de WOZ-waarde aangepast. In 2020 was dat in 40 procent van de gevallen.

Ongeveer 40 procent van de bezwaren tegen de WOZ-waarde van Utrechtse woningen is gegrond. De gemeente heeft in 2019 in 45 procent van de gevallen de WOZ-waarde aangepast. In 2020 was dat in 40 procent van de gevallen.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien.

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente bezwaar maken tegen de voor hun woning vastgestelde WOZ-waarde. In 2019 ontving de gemeente 5.297 bezwaren, van woningeigenaren zelf, maar ook van adviesbureaus en zogenoemde no-cure-no-pay-bureaus. In 2020 ging het om 5.001 bezwaren.

Sommige bezwaarschriften hebben betrekking op meerdere objecten. De 5.297 bezwaren die in 2019 binnenkwamen, hadden betrekking op 8.025 objecten. In 2020 waren dat 7.895 objecten.

Aanpassen

De gemeente handhaafde in 2019 55 procent van de bezwaren, wat inhoudt dat de waarde die op de WOZ-beschikking was opgenomen na het bezwaar niet werd aangepast. In de andere 45 procent van de gevallen gebeurde dat dus wel. In 2020 werd de WOZ-waarde in 40 procent van de gevallen aangepast.

Proceskosten

Afgelopen jaren stijgen de proceskosten die de gemeente moest uitkeren. Vooral de hoogte van de proceskostenvergoeding aan no-cure-no-pay-bureaus valt daarbij op. In 2018 werd 160.422 euro aan proceskosten betaald aan deze NCNP-bureaus. In 2019 liep dat op tot 301.315 euro en in 2020 werd 429.394 euro aan proceskosten betaald.

De toename valt volgens de gemeente te verklaren doordat de drempel om via NCNP-bureaus bezwaar te maken laag is en de bekendheid van dit soort bureaus toeneemt. “Met name in de periode waarin de beschikkingen worden verzonden, onder meer door reclameboodschappen en huis-aan-huis-mailings.”

Gekoppelde berichten

19 Reacties

Reageren
 1. Wim Vreeswijk

  Een flinke bijscholing van de ambtelijke OZB-taxateurs is m.i. vanwege 40% missers lijkt mij zeer noodzakelijk en dan niet alleen een externe geveltaxatie, maar ook een interne contrôle of het er binnen nog een beetje uit ziet.

 2. Baliekluiver

  Als ik mijn werk zo slecht zou doen was ik gewoon mijn baan kwijt. Maar ja, bij ambtenaren speelt de kwaliteit van het uitgevoerde werk kennelijk geen rol.

 3. Don

  Dit klinkt als georganiseerde misdaad van de gemeente Utrecht.

 4. W

  Dit is geen onkunde van de ambtenaren, maar zéér bewust beleid van dit college van B&W, bestaande uit Groen Links, D66 en Christen Unie!
  Het is schandalig!
  Vraag me ook steeds af waar het tegengeluid van de oppositie blijft. Je hoort of leest hier nooit over. Jullie moeten je zeker nu al gaan warm lopen voor de verkiezingen maart 2022!
  We hebben in Utrecht op dit moment met dit college
  een auto-koe en een WOZ-koe.

 5. Wim

  Dus:
  – we verhogen de tarieven met 15 %
  – op huizenprijzen die 10-20 % gestegen zijn
  – die we bij het vaststellen van de WOZ- waarde nog eens in 40 % van de gevallen hoger inschatten.
  Gelegaliseerde diefstal is hier nog een eufemistische typering.

 6. Scherpschutter

  De gemeente stuurt dus spookfacturen.

  Volstrekt onacceptabel.

 7. waldorff

  @Wim / @ Baliekluiver / Don: zelfs makelaars kunnen de waarde van een huis momenteel niet meer goed bepalen-dat geven ze zelfs aan mij toe. Dus hoe kunnen ze dat dan wel goed doen voor een hele stad?
  Ook staat er in het artikel niet bij of de waarde te hoog of te laag is ingeschat. Wij hebben de WOZ waarde juist laten verhogen omdat die te laag was ingeschat. (gewoon zelf laten doen-geen extern bureautje…)Hierdoor daalt de inleg van onze hypotheek (werkt alleen bij niet NHG hypotheken)

 8. Jan

  @wim. Graag beter lezen. Het gaat niet om het totaal maar om een percentage van de bezwaren.

 9. MikeIlex

  Let op, 40% van de bezwaren leiden tot een aanpassing. Dat betekent niet dat de gemeente er 40% van de tijd naast zit met de WOZ-waarde. Er staat dat voor 40% van 7895 objecten de WOZ-waarde is bijgesteld, dus dat is voor 3158 objecten. Utrecht telt meer dan 150.000 woningen. Als alle fouten alleen gemaakt zouden worden voor woningen, zou dat neerkomen op 2.1% van de woningen waar het fout gaat. Echter vallen er meer objecten onder WOZ dan enkel woningen, dus het is aannemelijk dat voor minder dan 1% van alle objecten in Utrecht een bijstelling van WOZ-waarde gegrond is.

 10. Don

  @Mikellex dan ga je ervan uit dat de overige objecten waar geen bezwaar tegen aan getekend automatisch correct zijn. Wat nu als hier ook 40 % van niet correct is. Mogelijk dat de mensen die geen bezwaar hebben aangetekend nog vertrouwen in de gemeente Utrecht hebben. Maar nu blijkt dat de WOZ taxaties neigt naar georganiseerde oplichting gaan ze dat in combinatie met de absurde OZB verhoging volgend jaar wel doen. Wat is deze gemeente aan verkiezingen toe.

 11. Koel Hoofd

  De WOZ waarde wordt niet per woning vastgesteld, maar per cluster van woningen. Dus dat er mensen zijn die bezwaar maken is niet meer dan normaal, dat zoveel mensen bezwaar toegekened krijgen is ook niet vreemd.
  De huisprijzen zijn gierend door het dak gegaan, maar die huizen zijn ook opgeknapt voor de verkoop.
  Niet iedereen heeft zijn huis verbouwd (waardevermeerdering), maar gaat wel mee in de cluster van in waarde gestegen huizen.
  Moraal verhaal, het systeem werkt.

  Het alternatief is namelijk per woning de WOZ vaststellen, een tijdrovend proces. Maar die ambtenaren werken niet gratis, dus dan stijgen de kosten voor inwoners ook!

 12. Katja

  Er wordt gewoon een bedrag uit de duim gezogen in de hoop dat er geen bezwaar wordt aangetekend, dat is het beleid.

 13. Alain

  @Don

  40% lijkt veel, maar dit betekent dus dat ruim minder de helft van mensen die bezwaar maakt een punt heeft.

  Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de rest van de taxaties ook verkeerd is.

  Alhoewel je wel mag aannemen dat doorgaans alleen mensen die hun aanslag te hoog vinden, bezwaar zullen maken. Degenen met een te lage taxatie zullen stilletjes accepteren.

 14. jan

  wat een hoop negativiteit. gebaseerd op wat.?Niet op feiten in ieder geval. Omdat je het leuk vindt om overal tegenaan te trappen? Kijk eens wat positiever naar de wereld om je heen. Je medemens (ook ambtenaren) zijn er echt niet op uit om je standaard een poot uit te draaien of je te bedriegen.

 15. Willianne

  en dan willen ze óók nog de teruggave op de hypotheekrente er sneller vanaf hebben, plus ‘t huis in box 3 van de IB zetten!

 16. Soylent

  Soms vallen die schattingsfouten ook verkeerd uit, en levert het voordeel op. In mijn geval viel de echte taxatie 2 ton hoger uit dan de WOZ waarde. Dit is incompetentie, niet bewust gegrabbel.

 17. Johan

  @ jan

  Ik zal je verklappen waar die negativiteit vandaan komt.
  We hebben een bestuur dat zijn uitgaven niet in de hand houdt. Daarom meent dat bestuur de WOZ-tarieven met 15 % te moeten verhogen. Unverfrohren, zonder schaamrood op de kaken.
  En tegelijkertijd rolt datzelfde bestuur het ene na het andere hobbyprojectje over de stad uit.
  Het jongste: er moeten 50 parkeerplaatsen verdwijnen in de binnenstad. Per saldo levert dat € 1 mln minder parkeergeld op.
  Ik voel de volgende WOZ-tariefstijging alweer aankomen…

 18. Kees

  Het is dus de moeite waard om een bezwaar in te dienen. Helemaal omdat het kennelijk bijna in de helft van de gevallen prutswerk is.

 19. G. Veldhuijzen

  Met enige verbazing heb ik de reacties gelezen. De echte taxaties voor de WOZ waarde worden niet door ambtenaren uitgevoerd maar uitbesteed aan makelaars. Die dienen na hun taxatie een rekening in die gebaseerd is op een percentage van de prijs van het getaxeerde object. Die makelaars hebben dus geen belang bij het lager taxeren maar juist bij het steeds hoger taxeren. Nadat die makelaars hun taxatie en rekening hebben ingediend mogen ambtenaren aan de eigenaren van het vastgoed melden hoeveel belasting zij op grond van de mogelijke waarde zouden moeten betalen. De meeste beroepszaken worden gewonnen door eens goed naar de opgevoerde vergelijkbare objecten te kijken en dit in te dienen. Als de hogere WOZ waarden te weinig verhoging van de inkomsten oplevert wordt gewoon het tarief vehoogd. Het huidige gemeentebestúúr zorgt dus niet alleen dat hun huidige inkomsten worden verhoogd maar ook de inkomsten van de z.g.armlastige makelaars worden verhoogd. Ik ben heel benieuwd wat er in de verkiezingsprogramma’s voor volgend jaar staat..

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).