Roost aan de Singel mag voorlopig tóch in Park Paardenveld blijven Roost aan de Singel mag voorlopig tóch in Park Paardenveld blijven

Roost aan de Singel mag voorlopig tóch in Park Paardenveld blijven

Roost aan de Singel mag voorlopig tóch in Park Paardenveld blijven
Park Paardenveld. Foto: Robert Oosterbroek
Roost aan de Singel mag voorlopig toch openblijven. De tijdelijke vergunning van het pop-up restaurant in Park Paardenveld liep eind oktober af, maar de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het restaurant mag blijven tot er een nieuwe invulling voor het park is gevonden.

Roost aan de Singel mag voorlopig toch openblijven. De tijdelijke vergunning van het pop-up restaurant in Park Paardenveld liep eind oktober af, maar de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het restaurant mag blijven tot er een nieuwe invulling voor het park is gevonden.

Roost aan de Singel opende in 2017 de deuren. Het park is niet meer weg te denken, maar de vergunning van Roost liep wel af. Vorige week werd duidelijk dat eigenaar Sidney Rubens geen nieuwe vergunning zou krijgen en dat het restaurant dus moest sluiten. Rubens was teleurgesteld, maar had ook nog hoop dat er positief nieuws uit de raadsvergadering van donderdagavond zou komen.

Op initiatief van D66 werd tijdens die vergadering gesproken over de vergunning van Roost. D66 wil graag dat Roost voorlopig nog kan blijven en een meerderheid van de gemeenteraad is dat met de partij eens. Het restaurant mag open blijven totdat voor het park een nieuwe, definitieve invulling is gevonden.

Opmerking: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Roost aan de Singel in 2016 de deuren opende op een stuk braakliggend terrein. Dat was niet correct. Dat moet 2017 zijn, toen was het park ook als zodanig al open.

Gekoppelde berichten

41 Reacties

Reageren
 1. Baliekluiver

  Zullen we in Utrecht die vergunningen voor de horeca maar gewoon afschaffen? Die blijken uiteindelijk toch niets waard te zijn en het scheelt een hoop gedoe. Je vraagt voortaan even aan D66 of het mag, dat werkt veel beter!

 2. Hubert

  Goed nieuws! Hopelijk kunnen bezoekers met de omwonenden die bezwaren hebben geuit een beetje rekening houden (ik woon er zelf niet)

 3. Wim

  Bah. Is de Raad toch weer door de pomp gegaan voor de lobby die D66 in zijn zak heeft.

 4. JR

  Dat heeft hij dan mooi voor elkaar. Let op: die tent gaat daar nooit meer weg. Claimt natuurlijk bij de definitieve invulling gewoonterecht, met horecapartij D66 als hulpje.

 5. Floor

  Jammer dat je weer moet concluderen dat de betrouwbaarheid van deze gemeente raad geheel afwezig is. Hoe gemakkelijk gaan ze voorbij aan afspraken. En daar moet je als inwoner van deze stad genoegen meenemen.
  Voorlopig moet er eerst weer een verguning worden aangevraagd voordat Roost weer open kan.

 6. Dorine

  BAH BAH BAH
  De gemeenteraad is dus niet te vertrouwen. Afspraak is dus geen afspraak gebleken. Hoe kun je een stad besturen als je met dergelijke onbetrouwbare mensen te maken hebt? Wat is dit voor voorbeeldgedrag?
  Volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen en we weten dus wel op wie we NIET gaan stemmen.

 7. BB

  @Baliekluiver en @Wim: de raad heeft dit besloten, niet alleen D66. Wat is erop tegen dat een partij een voorstel doet en dat de raad dat wel of niet overneemt?

 8. Ben

  Top! Als bewoner om de hoek ben ik er blij mee. Het zal de levendigheid rond de saaie kop van de ASW ten goede komen.

 9. Moniek

  Het lijkt de voetballerij wel, waar contracten niets waard lijken te zijn. Hier in Utrecht zijn dus vergunningen niets waard. Als je maar zeurt, loopt alles gewoon verder. Willekeur. D66 laat definitief zien wat het waard is. U raakt kiezers kwijt. Roost, u raakt klanten kwijt.

 10. Hetty

  Het zou zonde zijn, als zo n gezellige plek met zo n mooie en zinvolle invulling zou worden verruild voor een stuk braakliggend terrein. Wat mij betreft is ROOST de nieuwe bestemming van dit stuk grond, en mag deze geweldige plek hier tot in lengte van dagen blijven. Er zijn genoeg plekken op en rond de singels, waar geen horeca is, waar liefhebbers van wandelen kunnen vertoeven, om daarna…..gezellig bij ROOST te verpozen.

 11. Bernhard

  @Floor: Ze gaan zelfs met speels gemak voorbij aan liberale grondbeginselen. Zie hoe handhavers binnenkort met keppeltjes en hoofddoeken over straat mogen.

 12. FJB

  Fijn dat Roost mag blijven, ik verheug me al weer op mooi weer. En pracht tent op een prachtplek.

 13. Binnenstadsbewoners

  D66 heeft horeca obsessie
  Horecalobby heeft D66 volledig in de tas
  Beschamend dat de gemeente zich niet aan afspraken conformeerd
  Alle vergunningen weg
  Horeca 24/7 open
  Een grote horecakermis van station vaartse Rijn tot aan de haven bemuurde Weerd
  Binnenstadsbewoners? Wegwezen

 14. W

  Niets is zo definitief als een tijdelijke vergunning!
  Kijk naar dit voorbeeld! Hoe betrouwbaar ben je dan in de politiek?
  Dit college bouwt voor yuppen en zorgt dat er vooral genoeg horeca voor deze groep is.
  Zouden ze wel weten dat er nog meer mensen in Utrecht wonen?
  De poffertjeskraam voor onze seniore Utrechters en ook Utrechtse kinderen had daar een geweldige plekje gehad! Kinderen vinden poffertjes een geweldige lekkernij en zeker met opa en oma!

 15. Johan

  @ BB

  Dat wordt procederen tegen de vergunningsverlening tot we erbij neervallen. En daarna aanspreken van de raadsleden die dit op hun geweten hebben.

 16. Baliekluiver

  @BB

  Beetje naïef hoor, hier is echt wel meer aan de hand dan alleen een regulier raadsbesluit. Het opzichtige cliëntelisme van D66 loopt inmiddels de spuigaten uit. Ik snap niet dat er niemand in die partij is die snapt dat zoiets je vroeg of laat in de problemen brengt.

 17. WijkCbewoner

  Door het aannemen van de met blabla doorspekte motie, heeft bijna de voltallige gemeenteraad gisteravond de middelvinger opgestoken naar de nieuwe Omgevingsvisie Binnenstad, in ieder geval de intentie ervan.
  Het schept bovendien een precedent werking voor de uitvoering op andere onderdelen uit de omgevingsvisie.

  Ter verduidelijking.
  In de laatste afgegeven vergunning (december jl.) aan Roost voor seizoen 2021 schrijft de gemeente het volgende;
  “Er wordt voor de laatste keer medewerking verleend aan een verlenging van de termijn van 1 jaar. In de concept-Omgevingsvisie Binnenstad staat namelijk: ‘Op het water en in het groen komen geen nieuwe gebouwen of (semi-)permanente commerciële functies (zoals terrassen)’. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is daarom een verlenging na deze vergunning niet gewenst. Het tijdelijk bouwwerk moet voor 31 oktober 2021 geheel verwijderd zijn en verwijderd blijven.
  Wij wijzen u erop dat aan een aanvraag voor verlenging na 31 oktober 2021 geen medewerking zal worden verleend. Dit betekend dat voor genoemde datum alle opstallen verwijderd moeten zijn en het terrein in de oude staat hersteld.”
  In de nieuwe omgevingsvisie (wie deze niet kent, dit beleidsstuk is gewoon te googelen) is Paardenveld onderdeel van het zgn. Singelpark. Wat het singelpark betekent, is te lezen op pag. 115-123. Waaronder “Ook bij het Paardenveld bevindt zich groen langs de singel dat wordt gebruikt alspark. Dit is één van de onderdelen van het nieuwe singelpark dat veel meer kwaliteit kankrijgen” en “Het principe ‘groen, tenzij’ is hierbij leidend: een plek wordt overwegend groen, tenzij het niet anders kan vanwege het noodzakelijke gebruik of beheer”.

  Er is niets noodzakelijks aan een bbq restaurant in het singelpark, ook niet semi-permanent. Er is in de afgelopen jaren aan vier bedrijven in de plint van de garage een horecavergunning verstrekt, waarvan 3 plus terrasvergunning. Desondanks is het verdwijnen van de bbq ondenkbaar voor de gemeente. Daarom heeft het college op 28 oktober aan de raad toegezegd (mondeling en 29 okt. schriftelijk) dat het bouwsel voorlopig niet zal worden afgebroken. Om zo de D66 fractie de tijd te geven haar motie op te tuigen en in te dienen.
  Tijdens de behandeling hiervan gisteren, bejubelde de wethouder de ondernemer door meermaals op te merken dat het gebied dankzij hem een Enorme Upgrade heeft gekregen. Niets over WijkC bewoners en anderen die zich jarenlang hebben ingezet voor het parkje en het stuk singel eromheen. Van het realiseren van een fontein, oeverplanten, extra bomen en struiken, ecologisch maaibeheer tot het planten van bollen, vuilraapgroepjes georganiseerd, prullenbakken regelen, fietsplekken etc.
  Nee, een park gaat reddeloos ten onder zonder een bierverkoper, zoals je kunt zien in de andere Utrechtse parken.
  De wethouder gaf in de vergadering aan dat weliswaar de huidige vergunning komt te vervallen, maar dat het de ondernemer vrij staat een nieuwe vergunning aan te vragen waar het college dan, ik citeer: “zeer positief naar wil kijken”.
  Dit vóór dat de motie in stemming werd gebracht.

  Kortom, het was een beetje voor de bühne dat in de Raadsbrief van 29 oktober B&W schreef dat ze de vergunning niet kan verlengen omdat ze een betrouwbare overheid wil zijn naar haar inwoners toe (zie ook artikel DUIC van 1 november, waarop de reageerders complimenten gingen rondstrooien aan het adres van de gemeente). Als ze het tijd vond om zichzelf een betrouwbaarheidsveer in het achterwerk te steken had ze beter kunnen communiceren: We kunnen de huidige vergunning niet verlengen omdat de looptijd is verstreken, dus de ondernemer mag een nieuwe aanvragen voor 5 jaar welke we positief gaan afhandelen als de raad ermee instemt.

  Waarom is überhaupt een motie nodig als een ondernemer ook zonder dat een vergunningaanvraag kan indienen? Net zoals iedere andere willekeurige ondernemer?
  Nou, omdat de gemeente nu snel de nieuwe aanvraag kan afhandelen, want de raad heeft hiervoor opdracht gegeven en staat er achter. Scheelt gedoe, tijd en kosten want het bouwsel kan blijven staan. Dat het er momenteel illegaal staat, want eventjes vergunningloos, is voor de gemeente geen probleem. Dat heet gedogen, of in afwachting van.
  En zo zet je je spel in elkaar als je iets wilt.

 18. Yoshua

  Dit is toch een vorm van corruptie.
  Die Sidney mocht 5 jaar blijven volgens afspraak en daar wil de gemeente zich aan houden.
  Dus doen ze dat niet.
  Waarom mag alleen Sidney daar een bedrijf exploiteren en niet een andere ondernemer.
  Zet er de komende vijf jaar een andere horeca ondernemer neer.
  Het begint allemaal wel heel erg op te vallen dat die Sidney op de leukste locaties bedrijven mag starten.
  Lijkt me verstandig om een onafhankelijk onderzoek te starten met betrekking D66 en aandeel in de belangen van Sidney.

 19. Katja

  Horeca mag alles in Utrecht.
  Met zuidenwind is de stank niet te harden.
  Kan het niet gewoon groen blijven ? Altijd maar weer moet er “iets” mee gebeuren.

 20. GeeWee

  Onbetrouwbare overheid. Dus nooit meer vertrouwen op de tijdelijkheid van vergunningen.

 21. Scherpschutter

  Het lijkt inderdaad effectiever om gewoon een D66 loket te openen, alwaar de dienstdoende D66’er ter plaatse geheel arbitrair bepaalt welke horecazaak open mag blijven en niet. Jij wel. Joj niet. Geen uitleg.

  Waarom nog langer de schijn ophouden dat dit een functionele rechtsorde is als je zaak eerst gesloten wordt op basis van “afspraak is afspraak, 5 jaar”, om twee dagen later door diezelfde entiteit weer geopend te worden?

 22. BB

  @Johan
  Procederen tegen de vergunningsverlening en aanspreken van de raadsleden die dit op hun geweten hebben lijkt me juridisch en democratisch de juiste weg als je het ergens niet mee eens bent.

  Ik vraag me af – veel commentaren lezend – waarover men nou precies boos is; gaat het om het principe – vijf jaar is vijf jaar – los van de inhoud? Of gaat het om Roost dan wel z’n ondernemer – overlast, misgunnen überhaupt geen horeca daar? Of gaat het om D66 die men lobbyisme toedicht? Of om de raad die men een zwakke ruggengraat toedicht?
  Ik heb geen specifieke voorkeur, maar dat een tijdelijke vergunning nog een tijdje wordt verlengd totdat een nieuwe invulling is gevonden voor het park lijkt op zichzelf niet onredelijk.

 23. W

  Wat een zwakke bestuurders heeft Utrecht!
  Als je de reactie van ‘Wijk-C-bewoner’ leest, is dit besluit van de gemeenteraad om Roost door te laten gaan, zeer onbegrijpelijk!
  En heel teleurstellend voor de lokale politiek!
  Jammer voor de Wijk-C bewoners!

 24. Kees van Oosten (bewoner ASW)

  De “nieuwe invulling” voor het Park Paardenveld is te vinden in de Omgevingsvisie Binnenstad: park, “ingericht met gevarieerde beplanting en mooi parkmeubilair”.

  De inkt van de voorgestelde Omgevingsvisie is nog niet droog of er wordt alweer een horeca locatie van gemaakt.

  In de Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2040 staat dat het aandeel groen in de stad moet worden uitgebreid. Hoe serieus is dat bedoeld?

 25. Debs

  Walgelijk dat dat rotte hout alsnog blijft staan, bah.

 26. Maartje Muizers

  @yoshua wat heeft u tegen mijn man…?

 27. Yoshua

  @Maartje Muizers,

  Ik heb helemaal niets tegen uw man.
  Bewonder hem zelfs, hoe is het mogelijk dat je een contract weet te breken bij de overheid.
  Ik stel alleen vragen over uw man als ondernemer die aan de hand van D66 echt dingen voor elkaar krijgt die een ander nooit voor elkaar kan krijgen.
  Al die gunningen en vriendendiensten van D66 naar uw lieve man…..
  Uw lieve man krijgt dingen voor elkaar die te mooi om waar te zijn…….

  Laat uw man zich vrijwillig aanmelden voor een BIBOB onderzoek.

 28. 'n utrechter

  Draaideur politiek.
  Weet iedereen inmiddels waar ze komende maart niet op moeten stemmen.
  Ik wel.

 29. Corrie Huiding-Stomp

  Is het vreemd dat ik het vertrouwen in de politiek kwijt raakt, dacht het niet.

  Corrie

 30. Peter

  Wat een zure reacties hier zeg. Dit is gewoon een hartstikke goeie beslissing van de raad. Complimenten aan de gemeenteraad!

 31. nietiedereeninwijkcheeftzand

  ik ben super blij !

 32. utrechter

  ONBEHOORLIJK BESTUUR!!!!

 33. Ooginaller

  Prima plan. Is een leuke tent en mede daardoor is het een leuke plek geworden. Van mij mogen ze inderdaad blijven tot er een betere bestemming voor de plek is gevonden. Maar dan ook echt weg.

 34. Toine Goossens

  Een gemeenteraad die een omgevingsvisie binnenstad vast stelt en zich daar bij het minste of geringste zelf niet aan houdt.

  Een ernstiger bedreiging van het functioneren van de rechtsstaat is bijkans niet mogelijk. Beleid is geen beleid, het is plooibaar als dat zo uitkomt. Waarom is dat beleid in dit geval wel plooibaar en bij de poffertjeskraam bij de manege, als onderdeel van recreatie voor Overvecht, niet?
  Ik kijk uit naar de jaarlijkse morele verantwoording door de raadspartijen. Ik nodig de redactie uit die hier uitgebreid aan de orde te stellen. Raadsbesluiten die altijd moreel in orde te zijn. Dat is hier niet het geval.

  Of dit een leuke tent is, is volstrekt niet aan de orde. Het gaat over de morele stabiliteit van de gemeentelijke besluitvorming.

 35. Napoleon B.

  Ik ben er heel blij mee! Gezelligheid, levendigheid, precíes daar waar er grote behoefte aan blijkt. Getuige ook het aantal gasten dat er met plezier gebruik van maakt. Ik verbaas me over hoe mensen die kiezen om in een stad te wonen hier lopen te mopperen over ondernemingen en horeca: dat hóórt bij een stad, dat voorkomt dat de stad een slaapstad wordt, een doodse bedoening. Wil je rust en groen? Overweeg een buitenwijk, of een dorp: er staat veel te koop in Drenthe!

 36. De count

  “We kunnen de huidige vergunning niet verlengen omdat de looptijd is verstreken, dus de ondernemer mag een nieuwe aanvragen voor 5 jaar welke we positief gaan afhandelen als de raad ermee instemt.” Ik neem aan dat er een wettelijk kader is rond de vergunningsverstrekking en dat de raad daar eigenlijk geen partij in is? Behalve wellicht als stempelzetter? Wordt het gewone vergunningstraject doorlopen, inclusief beroepsmogelijkheden etc?

 37. Wim

  Napoleon B, die dooddoener kennen we zo langzamerhand wel, verzin eens wat nieuws. Een gezonde stad kent een evenwichtige mix van wonen, werken en recreëren. En is dus niet één groot horecaplein.

 38. W

  Als je geregeld de reacties op artikelen in de DUIC leest Napoleon B., dan weet je ook dat het vooral in die reacties gaat over horecaondernemingen! en niet om andere ondernemingen!

 39. Yoshua

  @Napoleon B,
  Iedere inwoner van de stad omarmt alles wat jij benoemd, maar daar gaat het in dit nieuwsbericht niet over.
  Het gaat om afspraken en beloftes die worden gebroken door de gemeente voor slechts een enkele ondernemer.
  Deze ondernemer mocht tot 31 oktober 2021 horeca exploiteren, volgens de gemeente was daar niet aan te tornen, afspraak is afspraak waar de gemeente zich aan zal houden.
  Het was eerlijk geweest dat afspraken die de gemeente maakt ook worden nagekomen.
  Misschien vindt je het zelf prettig wanneer men zich aan afspraken en beloftes houden die jij of met jou zijn gemaakt.

  Niemand zegt en wil dat het daar een lege zandvlakte moet of zal worden.
  De afgegeven vergunning voor maximaal 5 jaar is verstreken.
  Laat een frisse nieuwe ondernemer een concept neer te zetten voor de volgende vijf jaar, tot er plannen voor die ruimte definitief is.
  Nu zijn er 350.000 Utrechters gigantisch in het ooitje genomen door onze ‘volksvertegenwoordigers’.

 40. Peet van stralen

  Ik durf het bijna niet te zeggen
  Maar dit lijkt toch echt op,D66 horeca pamperen corruptie
  Ik zeg het wel
  Ben benieuwd of duic dit plaatst

 41. Ertje

  Heb al een tijdje geen commentaar gegeven hier bij de diverse berichten over het gemeentelijk beleid. Dit wordt ook de laatste. Gemeente gefeliciteerd; jullie hebben een tevreden binnenstad bewoner zover gekregen dat ie verhuist. Na ruim 20 jaar met veel plezier is het genoeg. Wat Amsterdam overkwam had voorkomen kunnen worden maar nee; de binnenstad moet en zal horeca/feestgebied worden. Nou zonder mij.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).