Tweede open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn: ‘Gemeenteraad doe uw werk’ | De Utrechtse Internet Courant Tweede open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn: ‘Gemeenteraad doe uw werk’ | De Utrechtse Internet Courant

Tweede open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn: ‘Gemeenteraad doe uw werk’

Tweede open brief Bernard Tomlow over debacle Uithoflijn: ‘Gemeenteraad doe uw werk’
Bernard Tomlow. Bron: Facebook
In mijn eerste open brief schreef ik: ‘De verkeerde stapt op‘. Door deze brief kreeg ik enorm veel reacties. Het is opmerkelijk hoe bestuurders kunnen liegen om hun hachje te redden. Ik heb het dan over de schrijvers van de U10 brief; Lot van Hooijdonk, wethouder te Utrecht en Kees van Dalen, wethouder te Houten. Zware beschuldigingen, maar de feiten geven mij gelijk.

In mijn eerste open brief schreef ik: ‘De verkeerde stapt op‘. Door deze brief kreeg ik enorm veel reacties. Het is opmerkelijk hoe bestuurders kunnen liegen om hun hachje te redden. Ik heb het dan over de schrijvers van de U10 brief; Lot van Hooijdonk, wethouder te Utrecht en Kees van Dalen, wethouder te Houten. Zware beschuldigingen, maar de feiten geven mij gelijk.

De feiten.

De concept brief, die door Van Hooijdonk en Van Dalen naar de wethouders gestuurd was, had als kop “reactie op Concept Mobiliteitsprogramma 2019-2023 provincie Utrecht”. Van Dalen zegt in een reactie dat niet iedereen de verstuurde brief van de U10 gezien had. Hij en Van Hooijdonk hadden deze brief ondertekend. Feit is dat niemand van de wethouders deze brief vooraf gezien heeft. Deze brief is rechtstreeks bij een medewerker van RTV Utrecht bezorgd.

Ook was er niet, zoals Van Dalen nu beweert, een deadline van de provincie voor de zienswijze. Op 6 februari 2018 was al ambtelijk gecommuniceerd dat het ook later mocht: “(…) en dat de deadline dus niet hard op de 8e februari ligt.”

Conclusie: er was dus geen enkele noodzaak om niet eerst deze brief af te stemmen met degenen namens wie de brief geschreven zou zijn.

Uithof-kwestie

En dan is er nog een verrassende verandering tussen de definitieve en de concept brief. Het concept spreekt over de wethouders Mobiliteit van de regio Utrecht (26 wethouders). In de definitieve brief is het opeens niet de regio Utrecht, maar zijn het de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten, Stichtse Vecht, Zeist, Woerden, Bunnink en De Bilt. Die wijziging is niet toevallig. In het concept wordt met geen woord gerept over het Statenvoorstel nieuwe planning en extra budget Uithoflijn. Met andere woorden, de hele Uithof-kwestie komt niet aan de orde.

Het ging alleen om een Concept Mobiliteitsprogramma voor de hele provincie. De wethouders hadden kennelijk bedacht dat de gedeputeerde vastgenageld moest worden aan de tekorten die de gemeente Utrecht had veroorzaakt en maken er opeens van een U10 gemeentebrief. Daardoor kon de BRU kwestie aan de orde gesteld worden, dat wil zeggen de Uithoflijn. De BRU was namelijk het voormalig bestuursorgaan van de 10 gemeenten en niet van de 26 gemeenten. Zij moeten uitleggen hoe het kan dat zij eerst een concept sturen namens alle wethouders in de provincie (de regio Utrecht) en dan opeens een definitieve brief versturen namens de U10 gemeenten. Zonder enig overleg.

Sjoemelen

Overigens heeft al een aantal wethouders van de U10 gemeenten aangegeven dat zij én de definitieve versie niet gezien hebben én het er totaal niet mee eens zijn, bijvoorbeeld wethouder Nieuwenhuizen uit IJsselstein, wethouder Luca uit Zeist en met zoveel woorden wethouder Ten Hagen uit Woerden: “De brief is niet behandeld, dus hij is niet verstuurd.” Woordenboek Van Dale noemt sjoemelen: oneerlijke trucjes toepassen of knoeien.

Zoals gezegd, opeens wordt in de definitieve brief het Statenvoorstel (de € 84 miljoen tekort) erbij gehaald (in het concept wordt er met geen woord over gerept) en worden allerlei beschuldigingen geuit. Zo wordt beweerd dat de eerste versie van het Concept Mobiliteitsprogramma pas op 16 januari 2018 gepresenteerd was. Apert onjuist. Al op 13 juli 2017 (een half jaar er voor) nodigt de provincie alle wethouders uit de provincie Utrecht uit voor een bijeenkomst op 25 oktober 2017. Dan zal de eerste schets van het Mobiliteitsprogramma gepresenteerd worden. Twee wethouders waren op 25 oktober 2017 niet aanwezig: de briefschrijvers Van Dalen en Van Hooijdonk, die nu de provincie verwijten de wethouders onvoldoende betrokken te hebben bij de totstandkoming.

Ambtelijk was er al in augustus 2017 een eerste gesprek geweest tussen de provincie en de U10. Afspraak was dat de U10 een vervolg zou plannen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ambtelijk is de provincie vervolgens bij alle gemeenten op bezoek geweest over het Concept Mobiliteitsprogramma, dus ook bij de U10 gemeenten.

Daar blijft het niet bij. Ik had het in mijn eerdere brief over de erfenis van de BRU van € 14 miljoen. In de transitieafspraken BRU-provincie van 8 december 2014 was afgesproken dat tegenvallers bij investeringsprogramma’s (denk aan de Uithoflijn) door de provincie gedekt mochten worden uit die erfenis (punt 4). De gedeputeerde heeft hier nog uitdrukkelijk op gewezen in het Statenvoorstel d.d. 7 februari 2018.

Bespreking

Als er één persoon is, die zich hierdoor niet overvallen moet voelen, is dat Kees van Dalen. Hij heeft namelijk op 12 januari 2018 expliciet met de gedeputeerde een bespreking gehad over deze kwestie en zelf dit onderwerp vastgelegd in zijn e-mail van 23 januari 2018: “In ons gesprek legde jij uit dat zorgen over de kosten als gevolg van de vertraging Uithoflijn maken dat het voor de provincie nu niet mogelijk is om deze gelden te beschikken. Ik heb begrip voor dat standpunt om (eerst) zorg te dragen voor inzicht in het financiële beleid alvorens nieuwe verplichtingen aan te gaan, ook gegeven transitieafspraken BRU.”

Verder wordt op die dag de afspraak gemaakt om op 21 februari 2018 aan de U10 bestuurstafel over mogelijke knelpunten verder te spreken. Van Hooijdonk en Van Dalen waren volgens de brief overvallen. Dit klopt dus aantoonbaar niet. Zij waren precies op de hoogte van de handelwijze van de gedeputeerde en van de gemaakte BRU afspraken. Men zou ook overvallen zijn door het Statenvoorstel op dit punt. Al op 30 januari 2018 was dit verwoord in het Statenvoorstel. Ben je geschikt als wethouder als je stukken niet leest, niet op bijeenkomsten komt en leugens verspreidt?

Onbetrouwbaar

Overigens was het Statenvoorstel van 7 februari 2018 gebaseerd op twee eerdere voorstellen, namelijk van 19 december 2017 en 30 januari 2018, maar dat voert te ver.

De definitieve brief sluit met de opmerking dat het voorstel van de provincie over het dekken van tekorten op de Uithoflijn door middel van het schrappen van de regionale mobiliteitssubsidies gemeenten voor grote financiële problemen stelt en dat daarover geen overleg zou zijn gevoerd. De aantijging is opmerkelijk. Er wordt geen mobiliteitssubsidie geschrapt door de provincie. De provincie maakt gebruik van gelden waarover afspraken (afspraak 4 uit het besluit van Provinciale Staten, 8 december 2014) zijn gemaakt. De U10 gemeenten zijn onbetrouwbaar als zij opeens die afspraken vergeten.

Samengevat: de definitieve brief is een totaal andere brief dan de oorspronkelijke versie. Van Hooijdonk en Van Dalen hebben de brief niet gecommuniceerd met de wethouders. Daarnaast hebben ze eigenmachtig allerlei nieuwe kwesties in die brief aan de orde gesteld onder het mom van tijdsdruk die er niet was. Ze liegen aantoonbaar over hun stelling dat zij en hun collega’s niet geïnformeerd zouden zijn en wijzigen zonder overleg de afzenders van de brief.

Gemeenteraad

De bedoeling van de valse brief was duidelijk – zoals het AD schreef: “Boze gemeentebestuurders gaven Verbeek laatste zetje.” Nu is duidelijk wie die boze gemeentebestuurders waren: Van Hooijdonk en Van Dalen. Het wordt tijd voor rehabilitatie en het ter verantwoording roepen van dit bestuurlijk wangedrag. Gemeenteraad Utrecht: doe uw werk.

Graag citeer ik de Tocqueville: “Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruik maken van hun eigen oordeelskracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.”

De provincie doet in ieder geval wel haar werk: een spoeddebat over deze kwestie is inmiddels aangevraagd.

Bernard Tomlow
(op persoonlijke titel)

Gekoppelde berichten

26 Reacties

Reageren
 1. Frits

  De gemeenteraad van Houten hoeft haar werk niet te doen? De rol van Van Dalen lijkt me vooralsnog groter dan die van Van Hooijdonk.

  De onderste steen moet boven!

  Ook ben ik benieuwd wat de rol van de provincie is rondom de nog altijd niet verbouwde remise en de problemen met de beveiligingssystemen van de Uithoflijn. Denkt de provincie de beveiligingssystemen op tijd op orde te hebben?

  Welke rol heeft de gedeputeerde gespeeld door tot het laatst toe vast te houden aan een onrealistische datum van oplevering? Heeft de stad Utrecht tijdig aangekondigd dat er niet op tijd opgeleverd kon worden?

  Waarom zwijgt Tomlow over alle feiten die wel eens nadelig kunnen uitwijzen richting de gedeputeerde?Kennelijk weet hij, als zelfbenoemd deskundige, van de hoed en de rand. Waarom dan niet alle feiten op tafel?

 2. Scherpschutter

  Opnieuw vakwerk heer Tomlow! Dit is journalistiek van een niveau dat je vrijwel nergens meer tegen komt.

  Wat valt “de beste jonge bestuurder van Nederland” -en alle journalisten die haar als blinde lemmingen structureel de hemel in prezen, ondanks een trackrecord van faal na faal na faal- hier even genadeloos door de mand zeg! Gênant.

  De enige vraag waar ik nog mee blijf zitten is: waarom laat Verbeek-Nijhof zich hier vrijwillig slachtofferen…? Daar kan ik gewoon niet bij met mijn verstand! Ook dat verdient zonder meer nader onderzoek, want het kan gewoon bijna niet anders dan dat van Hooijdonk, van Dalen en/of Everhardt een bepaalde ‘leverage’ op haar hadden om haar hiertoe te bewegen….

  Het is allemaal wel weer een typisch voorbeeld van hoe het er binnen het kasverrotte Utrechtse bestuur aan toe gaat zeg. Het zou me werkelijk niet eens verbazen als van Hooijdonk, van Dalen en Everhardt hier gewoon mee wegkomen, wat natuurlijk een ongekende schande zou zijn!

 3. Mikel

  Ik weet uitbetrouwbare bron dat de afgezette VVD-er is opgeofferd voor het behoud van Lot. Voor haar zogenaamde aanstaande politieke carrière in de tweede kamer.
  Tevens weet ik dat de vertraging van 1,5 jaar al een jaar geleden bekend was. Vieze spelletjes zijn gespeeld om dit onder de pet te houden door de dames politici.
  Denken jullie niet dat een heel groot bouwbedrijf een vertraging van 1,5 jaar pas kort voor oplevering bemerkt? Dat hebben ze al een jaar geleden aangeven.

 4. sjaak

  Hoi @Mikel, wat geheimzinnig! Graag meer (controleerbare!) info, anders ontstijgt het niet het niveau van insinuaties, en dat zouden we niet willen.

  Ennuh @Scherpschutter: zullen we alle classificaties als “kasverrotte” en “ongekende schande” even opschorten tot alle info op tafel ligt en we pas op dat moment een oordeel kunnen vellen? Er zijn namelijk nogal wat vragen te benantwoorden, wat je zelf ook al aangeeft.

 5. BW

  @Scherpschutter
  De vraag waarom Verbeek-Nijhof zich liet slachtofferen houdt ook mij (en anderen) bezig. Er vanuit gaande dat Verbeek-Nijhof niet op haar achterhoofd is gevallen (maar ik ken haar niet persoonlijk) is het anders bizar dat een VVD gedeputeerde verantwoordelijkheid neemt voor iets waarvoor niet zij verantwoordelijkheid draagt, maar een D66 en een GL wethouder. ‘Leverage’ zou kunnen, maar is mij te speculatief. Het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat Tomlow wat feiten over het hoofd ziet en/of achterwege laat.

 6. Scherpschutter

  @sjaak 16/2/2018 – 10:48

  Waar heeft u het over? Wat voor een informatie heeft u nu concreet(!) nog nodig om te kunnen voor uw idee gefundeerd te kunnen concluderen dat we hier met een paar gewetenloze totaal doorgeslagen non-bestuurders te maken hebben die geen enkel middel schuwen om het vege lijf te redden..?

  Werkelijk, wat mist u nog…?

 7. arbeider

  “”Graag citeer ik de Tocqueville: “Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds minder gebruik maken van hun eigen oordeelskracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.”

  Dit zegt alles over de politiek en het gekonkel in het Utrechts College.
  De “domme” burger word van alles wijs gemaakt met berekeningen over fijnstof en het nut om auto’s te weren etc. Nu weer deze soap wat miljoenen kost en iedereen doet een plas en het bleef zoals het was.

  Zijlstra stapte op na een leugen, die { nog} geen euro kostte.
  Mogen Lotte van Hooijdonk en dhr. van Dalen gewoon blijven zitten?

  Het zou ze sieren als ze zelf opstappen!

 8. Jasper

  @Mikel

  Jeetje wat interessant zeg dat je dat allemaal weet.

 9. Scherpschutter

  @BW 16/2/2018 – 10:54

  Laten u en ik een geestesoefening doen. Zou u -in een ultieme poging tot speculatie- zelfs ook maar iets kunnen fantaseren(!) dat het gedrag van Verbeek-Nijhof verklaart, anders dan dat van Hooijdonk, van Dalen en of Everhardt ‘iets’ in handen hadden dat als breekijzer ingezet kon worden? Met uiteraard als enige aanname dat mevrouw Verbeek-Nijhof inderdaad niet over een chromosoom teveel beschikt en gewoon een intelligente dame is?

  Zelfs met mijn 30 jaar ervaring op niveau in het bedrijfsleven (en gelooft u mij, ik heb gekke dingen gezien) lukt het niet namelijk. Deze dame dient aan de tand gevoeld te worden!

 10. sjaak

  @Scherpschutter: de vraag die bij mij leeft, en blijkbaar bij jou zelf ook aangezien je hem zelf stelt, is: waarom laat Verbeek-Nijhof zich hier slachtofferen?
  Zie ook de bijdrage van BW in dit draadje.
  Dat is toch wel het zwakke punt in het hele betoog van Tomlow.

  PS @Tomlow: waarom staat er onder uw bijdrage “op persoonlijke titel”? Op welke titel kunt u nog meer in deze kwestie spreken…?

 11. Floris

  Waarom wordt zo’n brief in godsnaam bij RTV Utrecht afgeleverd? En door wie? Met welk doel? Tomlow geeft op de laatste vraag een duidelijk antwoord.

 12. Dymph

  Chapeau, mijnheer Tomlow! Jammer dat de Utrechtse journalistiek geen significante rol speelt in deze ondoorzichtige geschiedenis.

 13. BW

  @Scherpschutter
  Dat hoeft geen ultieme poging te zijn hoor, ik kan best iets verzinnen. Of ze is omgekocht, of ze is chantabel. Misschien is ze wel met de CdK in compromitterende toestand aangetroffen achter het fietsenhok!! Maar ja, misschien ook wel niet…

  Neemt niet weg dat ze inderdaad aan de tand gevoeld dient te worden, want hier valt wel iets uit te leggen.

 14. Harry

  Opnieuw het verzoek aan de redactie om dit onderwerp voorop en links bovenaan op uw site te plaatsen en te houden als dossier.
  Dit maakt het NIET stemmen op WELKE partijen namelijk een stuk gemakkelijker.

  Een soort van handreiking negatief stemadvies en dus De Stemontwijker.

  Wordt tijd dat de landelijke en geschreven pers en televisie dit gaan oppakken!

 15. Vincent van Polanen Petel

  Wat mij ook nog interesseert , is de conceptbrief. De definitieve ‘namens’ de U10 heb ik gelezen. Maar ik kon hem niet vergelijken met de conceptbrief. Is die conceptbrief openbaar?

 16. Harry

  Dit graag nog toevoegen te completering:
  Reactie Gedeputeerde
  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1730591/

 17. waldorff

  @ Harry (en Duic) helemaal mee eens!

  Een raadsel waarom dit niet wordt opgepakt-het gaat om idioot veel gemeenschapgeld! Iedereen die het afgelopen jaar door het stations gebied heeft gelopen kon toch wel zien dat er geen tramstation was-en dat de deadline nooit gehaald zou worden?

 18. Renger Stemmer

  Harry, maak jij anders voor jezelf even een overzicht van de dingen die jij belangrijk vindt, print de artikelen uit en houd zelf een dossier bij.

  Iedereen stemt op basis van wat ‘ie belangrijk vindt. Jouw dossier is het mijne niet.

 19. R.v.t.

  Als er echt SLIMME mensen op het gemeentehuis hadden gewerkt.had men toen men de grootsteedse neigingen ging krijgen,hoog Catharijne dempen catharijnesingel en allerlei uitbreidingen van Utrecht. Oker nodig de uitbreidingen. Maar men had toen al moeten bedenken hoe zorgen we ervoor om deze nieuwe wijken goed bereikbaar te houden.begin met een metro i.p.v. heel veel geld in vrije busbaan.en nu uitholling.Amsrterdam heeft ook een metro door een oude binnenstad en Londen,Parijs en veel meer steden.

 20. Jacques Reckers

  Gedeeltelijk is het waar wat er gezegd wordt. Maar dit lijkt mij meer een poging om ‘zijn Poetin’ af te laten zetten. Daar heeft hij zeker nare ervaringen mee in het verleden?

 21. JdV

  Van Hooijdonk verschuilt zich achter haar “ woordvoerder” . Meestal een slecht teken. Hebben alle wethouders een persoonlijke woordvoerder? Dan zie ik nog wel mogelijkheden voor een mooie bezuiniging op het aantal fte’s bij de Gemeente Utrecht.

 22. GeenStijl@Utrecht

  Heer Tomlow steek uw energie in de Utrechtse politiek, de stad zit te springen om kritische raadsleden die vinger aan de pols houden.
  Heerlijk dit soort stukjes om te lezen,zeer scherp.

 23. Dirk

  Tomlow is waarschijnlijk een goede advocaat maar geen goed politicus (als hij resultaten wil bereiken).

  Deze discussie is een politiek achterhoedegevecht en gaat niets fundamenteels doen. De verborgen vraag/angst bij de politieke actoren achter deze briefkwestie en de vertraging van de uithoflijn is een en dezelfde:

  Wie is er verantwoordelijk voor de vertraging van de uithoflijn?

  De kwestie van deze brief gaat die vraag niet beantwoorden. Het is zelfs een afleiding omdat het de aandacht weghaalt van de vertragingskwestie en het voorkomt daarmee dat er lastige vragen aan van Hooijdink en Everhardt gesteld worden.

  We moeten het niet meer over deze brief hebben. De brief gaat enkel over de vraag of Verbeek-Nijhof met leugens gestimuleerd is om zichzelf op te offeren en dat is per definitie een non-issue omdat ze zelf opgestapt is en het is iemands eigen verantwoordelijkheid om de juiste overwegingen te maken los van wat anderen zeggen. Het feit overigens dat ze inhoudelijk zwijgt over de vertragingskwestie en op twitter nog wat nasputtert over misleiding geeft voor mij aan dat ze haar zaakjes niet op orde had.

  Terug naar de essentie dus: waar het om gaat is wie er verantwoordelijk voor de vertraging is. Er is kennelijk een rapport dat structurele oorzaken ziet in de aansturing door de provincie, maar we weten ook dat concrete vertraging is opgetreden door projecten waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Het verbaast me dat het CDA en de andere partijen die in het college zitten zo stil zijn hierover. Zouden we hier in Utrecht dan alleen hobbypolitici hebben die wegkijken wanneer de complexiteit en de dikte van de dossiers te groot wordt?

  Het is een heel naar politiek spelletje dat hier gespeeld is door GL, maar het spelletje negeren en terug naar de essentie gaan is het spel winnen.

 24. W.H de Groen

  Blij dat Tomlow zijn kop uit steekt waar anderen stilzwijgend blijven toe kijken wanneer de Utrechtse belastinggelden niet ordentelijk besteed worden.
  We zouden als burgers meer de vinger aan de pols kunnen gaan houden wanneer het dit soort zaken betreft want begrijp dat ondanks de goede intenties van vele gemeenteraadsleden en wethouders een participerende houding van goed ingevoerde mensen zoals Bernard Tomlow ons alleen maar ten goede kan komen .
  En wanneer je daarbij zelf niets te winnen hebt valt dit alleen maar te prijzen.

  Klasse.

 25. PeterM

  Erg goef dat dit allemaal nog vóór de verkiezingen boven tafel is gekomen. Ik weet nu waar ik niet op ga stemmen!

 26. betrokken bewoner

  Dank u wel meneer Tomlow, voor uw uitgebreide informatie betreffende het diamantlijntje de Uithof.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).