Is het pand in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant Is het pand in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant

Is het pand in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag

Is het pand in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag
Het pand in De Meern. Bron: Google Streetview 2019
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een pand gekocht aan de Meentweg in De Meern om jongeren van 14 tot 18 jaar met een onzekere verblijfsstatus op te vangen. Het huis moet worden omgebouwd tot een opvang voor maximaal 20 jongeren en krijgt 24-uurs begeleiding. Het COA wil zoveel mogelijk mensen in kleinere woonvormen onderbrengen. Het zijn jongeren in een onzekere situatie, met een kans dat zij uiteindelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst. De jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Veel omwonenden zitten echter niet te wachten op de opvang en menen dat er geen draagvlak voor is. Er zijn zo’n 1400 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de gemeente om de opvang te voorkomen. Is de locatie aan de Meentweg in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een pand gekocht aan de Meentweg in De Meern om jongeren van 14 tot 18 jaar met een onzekere verblijfsstatus op te vangen. Het huis moet worden omgebouwd tot een opvang voor maximaal 20 jongeren en krijgt 24-uurs begeleiding. Het COA wil zoveel mogelijk mensen in kleinere woonvormen onderbrengen. Het zijn jongeren in een onzekere situatie, met een kans dat zij uiteindelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst. De jongeren zijn leerplichtig en gaan naar school. Veel omwonenden zitten echter niet te wachten op de opvang en menen dat er geen draagvlak voor is. Er zijn zo’n 1400 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de gemeente om de opvang te voorkomen. Is de locatie aan de Meentweg in De Meern geschikt als opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers? Dat is de vraag.

Sander Dilweg – namens de bewoners

“De betrokken bewoners – die overigens niet tegen opvang in kleinschalige woonvoorzieningen zijn – vinden de keuze om twintig voornamelijk mannelijke asielzoekers in de leeftijd van 14 tot 17 jaar op deze locatie Meentweg 168 te huisvesten onbegrijpelijk. Zo ligt de locatie afgelegen en ontbreekt het aan de nodige faciliteiten en overige voorzieningen waardoor er in veel extra’s moet worden voorzien in de vorm van vervoer, sociale opvang, recreatie, sport en dagbesteding. Daarnaast wonen er in deze wijk veel ouderen, waardoor directe aansluiting en daarmee integratie met naaste buurtbewoners ontbreekt. Bovendien is de woning gelegen aan de rand van een park, recht tegenover een plek waar sprake is van het dealen van drugs en andere vormen van overlast.”

Edward Ernst – namens het COA

“Het COA heeft in Utrecht gekeken naar beschikbare panden die geschikt zijn om een dergelijke woonvoorziening te maken en is daarbij op het pand in De Meern uitgekomen. De woning is groot genoeg om als kleinschalige woonvoorziening gebruikt te worden. Met kleine aanpassingen kan het als opvang van jongeren gebruikt worden. Er zijn veel slaapkamers en een grote woonkamer, rondom het gebouw is een voldoende grote tuin, het gebouw aan de Meentweg ligt aan de rand van een woonwijk en ligt op fietsafstand van het asielzoekerscentrum Utrecht en de diverse scholen waar de jongeren onderwijs krijgen. Het COA wil graag meer kleinschalige woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers realiseren. Zo willen ze voor jongeren een situatie creëren die zoveel mogelijk aansluit bij een normale gezinssituatie. Kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk en met 24-uurs begeleiding. Het COA bekijkt in overleg met de gemeente Utrecht hoe de woonvoorziening zo goed mogelijk kan worden ingepast in de buurt daarbij rekening houdend met de gevoelens die leven in de wijk.”

Cees Bos – Fractievoorzitter Stadsbelang Utrecht

“Stadsbelang Utrecht is voor kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in Utrecht. Kleinschaligheid is wat ons betreft geen opvanglocatie voor twintig kinderen met één begeleider, zoals het COA voorstelt in De Meern te willen ontwikkelen. Een groot deel van de ama’s in de opvang is ‘veiligelander’, heeft een negatieve verblijfsbeschikking gekregen en kan niet snel worden uitgezet. Er is vaak sprake van trauma’s/psychische problemen. Het thuisfront oefent druk op deze kinderen uit om geld te sturen naar de familie. Dit alles vertaalt zich in bovenmatig agressief/crimineel gedrag en op termijn vertrekken veel van deze kinderen in de illegaliteit. Deze kinderen zijn gebaat bij kleinschalige opvang met intensieve begeleiding, om vanuit een stabiele gezinsvervangende situatie te kunnen werken aan hun problemen en ontwikkeling. De samenleving is gebaat met kleinschalige opvang om onrust/ongeregeldheden in buurten en wijken te voorkomen. Wij kiezen voor kleinere groepen, van maximaal tien kinderen, of een combinatie van kinderen met gezinnen. De plannen van het COA, voor De Meern zijn in dit perspectief te grootschalig en niet ideaal.”

Rachel Streefland – raadslid ChristenUnie Utrecht

“De ChristenUnie is vier keer op de locatie aanwezig geweest om zelf in de straat, in de buurt en bij bewoners te kijken en te praten over de situatie van een mogelijke opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in de Meern. De omwonenden geven aan dat deze locatie ongeschikt zou zijn voor opvang. Als CU vinden we deze locatie geschikt voor opvang. Het huis biedt de ruimte om daar AMV-ers kleinschalig en goed op te vangen. Het is er rustig, het biedt de mogelijkheid voor deze kinderen om te werken aan een toekomst in Nederland (mits dat de uitkomst is van hun traject), of er wordt gewerkt aan teruggaan naar land van herkomst. We snappen tegelijkertijd ook de onrust in de buurt. Past het wel qua sfeer? Wie zijn het? Gaat onze waarde van de woningen naar beneden, krijgen we onrust in de buurt, wat betekent dit voor onze jongeren? Zorgen die er leven. En daar zal de gemeente en het COA ook echt wat mee moeten doen. Dat betekent, mocht deze locatie daar komen, dat het veilig is en blijft, dat de begeleiding van deze kinderen en jongeren stevig is, weinig verzuim op school en goede inbedding in de buurt, dat er aan talentontwikkeling van deze jongeren gewerkt wordt, dat zij meewerken in de wijk. Gelukkig heeft de gemeente al eerder laten zien dat dat in Utrecht kan (plan Einstein in Overvecht en de opvang aan de Joseph Haydnlaan).”

Gekoppelde berichten

32 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  De vraag is in mijn beleving helemaal niet of die locatie geschikt is of niet. Het is niet relevant. De burger heeft gesproken: dit opvangcentrum is ongewenst.

  Het is het COA dan ook zwaar aan te rekenen dat ze niet eenvoudigweg op voorhand contact heeft gezocht met in de omgeving wonende burgers om te peilen of er draagvlak is onder de burgers voor het project. Dat is werkelijk het enige dat ze hadden hoeven te doen om deze hele situatie te voorkomen. Dan hadden ze geweten dat ze totaal ongewenst zijn in de buurt. Ze zijn daar dus of werkelijk zo onmetelijk dom dat ze helemaal niet bedacht hebben dat burgers daar wel eens op tegen zouden kunnen zijn…..of zo onmetelijk kwaadaardig dat ze heel goed aanvoelden dat burgers mordicus tegen dit project waren en het er dus gewoon doorheen geramd hebben.

  Hoe dan ook: COA zit hier zwaar fout en zal nu verantwoordelijkheid moeten nemen richting diegenen die haar bestaan financieren: burgers. Ook de burgers die in de buurt van deze nieuwe opvanglocatie wonen betalen tenslotte mee aan het COA via belastingen…

  Geschikt of niet-geschikt: burgers hebben gesproken. In niet mis te verstane bewoordingen. Massaal is aangegeven dat deze opvanglocatie niet gewenst is. Nu zijn de autoriteiten aan zet om de wil van burgers uit te voeren en er als nederig en dienend orgaan voor te zorgen dat deze opvanglocatie nooit geopend zal worden. Zo simpel is het.

 2. M

  @Scherpschutter: veel burgers zijn te dom om te poepen, laat staan om zich een geïnformeerde mening te vormen over maatschappelijke vraagstukken. Ik ben er vooral niet voor om veel aan burgers te vragen.

  Dat gezegd hebbende: Ik vind dat dit geen handige plek is voor een opvang, voor wie dan ook, zeker gezien de drugsproblematiek in De Meern. Verder kan zoiets als dit veel beter in een jongere woonwijk geplaatst worden zodat er aansluiting en integratie is.

 3. M. uit O.

  @Scherpschutter: klinkklare onzin. Soms moeten zaken omwille van het collectieve belang nu eenmaal gebeuren (zoals in dit geval opvang van asielzoekers). Dat begrijpt u zelf ongeacht uw gebruikelijke anti-overheidsretoriek ook best. Of wilt u soms beweren dat Rijkswaterstaat voortaan ook maar moet afzien van enige vorm van wegenbouw als een of meerdere omwonenden het er niet mee eens zijn? Uw reacties m.b.t. de verbreding van de A27 doen namelijk het tegenovergestelde vermoeden.

 4. Tiny

  @scherpschutter Blijkbaar zijn ruim 350.000 Utrechtse burgers het eens met de komst van de opvanglocatie. Want die hebben niet gesproken. Dat is pas massaal. Of geldt deze redenatie – die je zelf heel vaak gebruikt – alleen als die in je straatje past?

 5. Scherpschutter

  @Tiny 9/9/2019 – 11:55

  Wat denkt u nou met belachelijke insinuatie/kromredenering in één te bereiken, mevrouw/mijnheer?

  De feiten spreken voor zich. Ik stel voor dat u zich tot die feiten beperkt en de conclusie kan op basis van de feiten maar tot één sociaal acceptabele uitkomst leiden: alle vergunningsaanvragen van het asociaal handelende COA dienen subiet door te shredder te worden gehaald. Eigen schuld. Dikke bult.

 6. Volkswagen

  @scherpschutter waarom praat je alsof de heel de meern/utrecht tegen deze opvang is. Dit onderwerp + petitie is meerdere malen gepromoot in onder andere duic en rtvU en er zijn maar 1400 handtekeningen ingezameld. Lijkt mij nou niet alsof iedereen er wakker van heeft gelegen op een paar zure ouwe pruimen na. Dit wilde ik je even zeggen omdat je het steeds had over “de wil van de burger”. Noem het eerder de wil van scherpschutter en zijn mede zure pruimgenoten.

 7. Nina

  Dit kost ons burgers veel geld en schept oneerlijke verwachtingen bij deze jongeren. Uiteindelijk moeten ze toch terug.

  Wij moeten ons richten op hulp aan oorlogsvluchtelingen.

  COA staat voor Centaal Orgaan opvang Asielzoekers. Deze jongeren zijn geen asielzoekers, omdat zij uit veilige landen komen. Zij hebben bovendien een negatieve verblijfsbeschikking. Geen aangelegenheid voor COA, lijkt mij zo.

 8. Scherpschutter

  @Volkswagen 9/9/2019 – 12:28

  Irrelevant. Het gaat niet om ‘iedereen’. Het gaat alleen om de buurtbewoners zelf. Dat zijn de belanghebbenden. Die hebben tenslotte te dealen met de ‘zegeningen’ van een opvanglocatie in je spreekwoordelijke achtertuin. En dan is de enige relevante primaire vraag natuurlijk waarom het COA niet zelf eerst een enquête heeft gehouden onder buurtbewoners om te peilen of er sociaal draagvlak is…

  Had het COA dit wel gedaan, dan had ze al snel ontdekt dat het draagvlak er totaal niet is onder buurtbewoners en had ze ergens anders op kosten van de mogelijk dubbel gedupeerde belastingbetaler een villa kunnen kopen.

  Wie zijn billen brandt moet op blaren zitten! De gemeente heeft geen andere keuze dan alle vergunningsaanvragen door de shredder te halen. Er is geen enkel sociaal draagvlak….

 9. Toine Goossens

  @ Scherpschutter,
  Denkt de volgende keer eens goed na over wat u schrijft. U bepleit namelijk de dictatuur van de aanwonenden. Grondwet en grondbeginselen spoelt u door het toilet.

  Net als Kick Out Zwarte Piet denkt u dat de fundamentele rechten voor de mens, absolute rechten zijn. Niets is minder waar.
  Of neem de wahabitische salafisten. Die absoluteren hun opvatting over geloof boven onze grondwet en grondbeginselen.

  Scherpschutter, niemands wil is wet. Wat het volk wil komt tot stand na zorvuldige afweging van belangen door uw overheid. Daarbij dient zij zich aan de AWB, de Algemene Wet Bestuursrecht te houden. Wilt u die uitwerking van de grondwet soms bij het grof vuil zetten?

  Scherpschutter kom terug tot het gezonde verstand, en verdedig de fundamenten van de rechtsstaat.

 10. MJPD

  @M. uit O.
  Sinds wanneer is de opvang van asielzoekers met een onzekere verblijfsstatus omdat zij uit veilige landen komen in het kader van het “collectieve belang”? Vraagt u dat maar eens aan de omwonenden in AZC Ter Apel. Dit zijn geen vluchtelingen maar gelukszoekers die voor potentiele overlast zorgen en terug moeten naar het veilige land van herkomst.

  1.400 handtekeningen gemeten op de totale populatie van de gemeente Utrecht is overigens representatief genoeg.

 11. BW

  Laten we er niet omheen draaien: vrijwel niemand zit te wachten op zo’n centrum in de achtertuin, ook ik niet. Ik stoor me wel eens aan het woord ‘NIMBY’ wat op DUIC te pas en te onpas wordt gebruikt, doorgaans ten onrechte, maar als de betrokken bewoners zelf verklaren “niet tegen opvang in kleinschalige woonvoorzieningen te zijn”, dan vrees ik toch echt dat dit een schoolvoorbeeld is van ‘NIMBY’-gedrag. Niet onbegrijpelijk, want nogmaals: ik zou zelf ook niet staan te juichen, maar misschien beter om dat dan maar gewoon te zeggen.

 12. Tostelli

  Een handtekeningenactie zegt niets. Het is een eenzijdige peiling, waarbij de frequentie van één specifieke mening wordt gepeild. De frequentie van alle mogelijke tegenstrijdige meningen worden niet in kaart gebracht. Zo’n actie is dus verre van representatief. Het zou zomaar kunnen dat de mening “ik heb geen moeite met die opvang” veel vaker voorkomt bij buurtbewoners. Handtekeningenacties zijn losse flodders. Maar de scherpschutters die onze samenleving tegen naderend onheil menen te moeten beschermen, zien er munitie in. Het zegt wel wat over hun vaardigheden als verdedigers.

  Het gaat om maximaal twintig kinderen waar niemand nog de achtergronden van weet. Er wordt nu gedaan alsof er per definitie criminelen-in-opleiding worden gehuisvest. Er komen kinderen die nota bene onder permanente begeleiding staan. Ze zouden zomaar eens hard hun best kunnen doen op school, een positieve blik op de toekomst kunnen hebben (ondanks de permanente dreiging van uitwijzing) en de blijvers zouden over tien jaar wel eens verpleger, loodgieter, arts of docent kunnen zijn, van die beroepen waar een schreeuwend personeelstekort in bestaat dus. En ik zie de volgende handtekeningenactie al komen, als over een paar jaar diezelfde buurtgenoten eisen dat een uitgeprocedeerd kind toch in Nederland mag blijven omdat het zo’n leuk klasgenootje van hun kinderen bleek te zijn. Want zo gaat het nog al eens.

  Zo kun je het natuurlijk ook benaderen. Het zijn immers opgroeiende kinderen die nog alle kanten op kunnen, niet de immer pessimistische winkeldochters van DUIC wiens positieve levensinstelling al een decennium geleden is uitgeprocedeerd.

 13. Scherpschutter

  @Toine Goossens

  Weet u wat uw ‘probleem’ is? U heeft nooit nagedacht over wat een moreel verdedigbaar wettenstelsel zou zijn. En dat is wat u tot een zwaartekracht tartende tegenstrijdigheid brengt als “niemand’s wil is wet” en tegelijk “wat het volk wil komt via de overheid tot stand”.

  Toine Goossens, dit is uw kans. Begin eens na te denken over hoe een samenleving nog meer bestuurd kan worden, anders dan via een gewapende bende die zichzelf eenzijdig tot allesbeheersende overheid heeft uitgeroepen. Dit is uw kans om terug te keren naar beschaving, waar mensen niet op basis van (overheids)dwang samenleven, maar op basis van vrijwillige gronden.

  Ik zal u vast een moreel basisprincipe geven: “geen mens heeft ooit het recht om het lijf of goed van een ander mens te schenden” En wanneer u daar over na gaat denken, zult u concluderen dat dit het enige morele basisprincipe is voor iedere werkelijke beschaving. U zult ook concluderen dat iedere deviatie van dit basisprincipe in essentie zuiver barbarisme vormt, ook wanneer dit enige werkelijke recht dat bestaat geschonden wordt door mensen (gewoon als u en ik) maatpakken dragen en zich overheid noemen.

  En wie weet Toine Goosens, wie weet zullen U en ik nadat u er voor het eerst in uw leven echt goed over heeft nagedacht het amorele vod dat een GrondWET genoemd wordt (en vreemd genoeg zuiver bestaat uit plichten voor burgers) gezamenlijk eens door de shredder halen omdat ze het papier waarop ze afgedrukt is niet waard is.

 14. M. uit O.

  @MJPD: Sinds we, hoe vervelend ook, de humanitaire verplichting hebben om deze mensen op te vangen tot er een meer permanente oplossing omtrent hun verblijf is gevonden. Maar misschien heeft u een andere humanitaire oplossing. Een vluchtelingenkamp op de Drentse hei wellicht?

 15. Kadoendra

  Een oud Hollands gezegde stelt;

  “Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest doch dat nooit op komt dagen.
  Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft”.

 16. Frits

  @Scherpschutter,
  Een zeer groot deel van de 1400 handtekeningen is van lieden uit het hele land. Fijn dat iemand uit Enschede zich uitspreekt tegen de opvang… 1400 lijkt heel wat, tot je een klein beetje zelf op onderzoek uitgaat en ontdekt dat een aanzienlijk deel van (ver) buiten De Meern komt.

  @M,
  Laat je niet van de wijs brengen. Het is een zeer gemengde buurt waar zowel oudere echtparen, gezinnen met oudere kinderen als jonge gezinnen wonen. Alleen alleenstaanden, die zijn er niet veel. Lijkt me een wijk met een prima samenstelling om tieners op te vangen. Er zijn veel voorzieningen in de omgeving, het is rustig en achteraf.

  @BW,
  Zo is dat. Ik zou ook niet staan te juichen als er bij mij in de wijk een opvang wordt geopend, ongeacht of het een opvang betreft voor kleine kinderen, bejaarden, gehandicapten, autisten, studenten of asielzoekers.

 17. Theo

  Het COA wil voor deze jongeren een situatie creëren die zoveel mogelijk aansluit bij een normale gezinssituatie.

  Maar het COA kan zoveel willen. Het beleid zou erop gericht moeten zijn om asielaanvragen uit veilige landen onmiddellijk af te wijzen en deze mensen terug te sturen. Ons land heeft geen enkele verplichting jegens hen.

 18. Scherpschutter

  @Frits 9/9/2019 – 20:18

  Als het COA of de gemeente ZELF nou gewoon eerst eens netjes gevraagd zouden hebben aan de mensen die in de betreffende buurt wonen hoe ze tegenover de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers stonden, zoals ieder fatsoenlijk mens gedaan zou hebben, dan hadden u en ik dit hele gesprek niet hoeven te hebben. Dan was het zowel u als het COA en de gemeente duidelijk dat er geen enkel maatschappelijk draagvlak bestaat voor de komst van dit centrum.

  Gaat u gerust de buurt even rond, Frits.

 19. Hadjememaar

  @Theo, wat denk je dat het beleid is, laat iedereen maar komen? Nederland heeft een zeer restrictief asielbeleid en het COA staat onder streng politiek toezicht van een regering die gewoon rechts is en hard werkt om er voor te zorgen dat er geen “aanzuigende werking” van ons asielbeleid uitgaat.

  Dat bovenstaande is goed gelukt. Wij behandelen asielzoekers met de minst mogelijke hoffelijkheid (zeg maar gewoon “honds”), maar dat schrikt klaarblijkelijk niet af.

  Het probleem is dat asielzoekers of gelukszoekers zoals je wilt, niet altijd direct teruggestuurd kunnen worden. Als wie dan ook in ons land verblijft en onder onze “zorg” valt, dan zijn wij “verplicht” die zorg, ook al is het slechts de meest elementaire zorg, te verlenen. Het gaat hier om minderjarige jongens, dat zijn ook mensen, die kan je niet dehumaniseren of reduceren tot hormonaal gedreven galgenaas. Als je ze als beesten behandeld, zullen ze zich als beesten gedragen (zie Ter Apel). Ze moeten terug, dat staat vast, maar zolang ze hier zijn vallen ze onder onze zorg. Onderzoek wijst uit dat asielzoekers die goed behandeld worden meer geneigd zijn mee te werken aan hun terugkeer dan asielzoekers die slecht behandeld worden. Door mensen goed te behandelen schep je helemaal geen verwachtingen. Als je duidelijk bent dat uitzetting die enige optie is, maar dat je tot die tijd werkt aan hun opleiding, zodat ze terug in eigen land meer kans maken op betaald werk, dan zullen ze ons daar dankbaar voor zijn en minder geneigd zijn om rotzooi te schoppen.

  Uw rancune afreageren op jeugdige mensen waarvan wij niet weten waarom ze hier zijn (gestuurd door familie? geronseld? gevlucht? op eigen initiatief op zoek naar een beter leven?) is ongepast.

 20. Toine Goossens

  @ Scherpschutter,
  Jammer dat u zich in uw woede zo laat gaan. Maar het zij zo.
  Ergerlijk is dat u blijk geeft van grote onkunde over de grondwet en de grondbeginselen. Er is bijkans geen land in de wereld waar burgers een zo sterke positie t.o.v. de overheid hebben als Nederland. U negeert de AWB en de fundamentele Beginselen van Behoorlijk Bestuur waar uw overheid zich aan te houden heeft.
  Dat neem ik u wel kwalijk. U hoort beter te weten, ook al bent u woedend.

 21. Scherpschutter

  @Toine Goossens 10/9/2019 – 9:40

  Sterke rechtspositie? In Nederland?! Proest!! Waar heb je het nou toch over man? Er is hier niet eens zoiets als een constitutioneel hof….Het is rechters in Nederland verboden om wetten te toetsen aan de Grondwet. Uw geliefde Grondwet is -zoals ik al zei- het papier waarop ze staat niet waard. Het is andersom: vrijwel nergens ter wereld bent u zo totaal rechteloos overgeleverd aan de grillen van uw overheid als in Nederland…

  U kunt uw eigen onkunde wel proberen te verbergen door hard te roepen dat uw gesprekspartner er geen kaas van heeft gegeten of boos is, maar mij neemt u echt niet in de maling, heer Goossens. U weet totaal niet waar u het over heeft. Maar dan ook echt totaal niet. Punt. U ziet slechts sectie A. subsectie 37c, op een totaal spectrum van A-Z.

  U heeft zich ook nog nooit een seconde ingespannen om extra kennis te vergaren, hetgeen nogmaals wordt benadrukt door het gegeven dat u maar blijft wapperen met lachwekkende wegwerpvodden als de AWB en wat abbb’tjes, volledig over het hoofd ziet dat het dezelfde organisatie is die de regels bedacht en toeziet op naleving van de regels, waarbij u bij overtreding van de regels eerst onderzocht wordt door iemand van wederom diezelfde organisatie, en uiteindelijk berecht wordt door iemand van wederom dezelfde organisatie. Al zult u dit ongetwijfeld anders zien, omdat u wegens een totaal gebrek aan kennis ongetwijfeld ook nog gelooft dat er echt zoiets bestaat als een scheiding der machten…

  Gelukkig voor ben ik de beroerdste niet en help ik u graag aan wat licht in uw duisternis. Begint u eens met het lezen van het volgende boek:

  https://www.bol.com/nl/p/het-fundamenteel-rechtsbeginsel/9200000016170525/

  Een uitstekend boek voor beginners als u die zich nog nooit in fundamentele rechtsbeginselen hebben verdiept! Lees het. Daarna zijn uw excuses voor onwetendheid wat mij betreft verbruikt.

 22. BW

  @Scherpschutter (9:27)
  Vragen aan bewoners of ze liever wel of geen opvang voor minderjarige aszielzoekers in de achtertuin willen is natuurlijk vragen naar de bekende weg. Nou gaat dit om ‘veiligelanders’, maar toen het in 2016 om ‘echte’ Syrische oorlogsvluchtelingen ging waren de reacties niet anders. Het simpelweg uitzetten van die ‘veiligelanders’ is vaak niet zo eenvoudig, omdat het land van herkomst in veel gevallen niet meewerkt, dus je zult ze uiteindelijk toch ergens moeten onderbrengen.

  Nogmaals: dit is geen verwijt aan de omwonenden, want ik wil zelf ook liever geen opvang in mijn achtertuin, maar laten we de discussie wel zuiver voeren.

 23. Scherpschutter

  @BW 10/9/2019 – 12:10

  “Vragen aan bewoners of ze liever wel of geen opvang voor minderjarige aszielzoekers in de achtertuin willen is natuurlijk vragen naar de bekende weg”

  Exact. En dat zal ook de reden zijn geweest dat het COA maar even besloot om het ongevraagd en ongewild door de strot van de bewoners te rammen, zonder ook maar enig sociaal draagvlak….

  “Nou gaat dit om ‘veiligelanders’, maar toen het in 2016 om ‘echte’ Syrische oorlogsvluchtelingen ging waren de reacties niet anders.”

  Als je dat nou weet (en ik ga er vanuit dat zowel het COA als de gemeenten dit wisten), waarom ram je het dan toch met een spreekwoordelijk opgestoken middenvinger door de strot van je broodheren?

  “Het simpelweg uitzetten van die ‘veiligelanders’ is vaak niet zo eenvoudig, omdat het land van herkomst in veel gevallen niet meewerkt, dus je zult ze uiteindelijk toch ergens moeten onderbrengen.”

  Dan breng je ze ergens onder waar wel sociaal draagvlak is (hetgeen je eerst intensief onderzoekt middels direct contact met alle bewoners), of je kiest voor een gebied dat zo afgelegen is dat er geen sociaal draagvlak nodig is… Simpel!

  “Nogmaals: dit is geen verwijt aan de omwonenden, want ik wil zelf ook liever geen opvang in mijn achtertuin, maar laten we de discussie wel zuiver voeren.”

  Dat zou u tegen het COA en de gemeente moeten zeggen, die alle discussie uit de weg zijn gegaan en als een dolle gewapende olifant met opgestoken middelvinger door een delicate porseleinkast denderen. Verscheuren die vergunningsaanvragen!

 24. Theo

  @BW
  Met ‘echte’ Syrische oorlogsvluchtelingen is het een ander verhaal, maar deze veiligelanders zijn illegaal hier binnengekomen of ze hebben een toeristenvisum gehad en zich niet aan de voorwaarden daarvan gehouden. In ieder geval hebben ze de regels aan hun laars gelapt en dan verwachten ze dat wij ons wel aan regels houden.

  Onze overheid heeft geen voorzorgen of voorzieningen getroffen om deze mensen buiten de deur te houden. Daarmee is de overheid in gebreke.
  En de mensen in De Meern (en Ter Apel, en zo) mogen het probleem oplossen. Nou ik ben daarop tegen en ik hoop dat ik dat mag vinden.

 25. Hadjememaar

  By the way, maar dat heb ik al eerder aangegeven, ik heb GEEN probleem met kleinschalige opvang van jong-volwassen asielzoekers in mijn achtertuin. Mijn buren ook niet. Misschien heb ik die jonge asielzoekers wel liever dan die bralapen die ik nu in mijn achtertuin heb (wit, jong, man, vaak dronken en zeer luidruchtig, zingen ‘s-nachts onverstaanbare liederen en zijn overdag niet te zien). Dus ik neem het de bewoners in de Meern weldegelijk kwalijk dat ze die opvang niet in hun buurt willen. Ordinair NIMBY gedrag. ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikken. Ik zou er niet tussen willen wonen.

 26. Toine Goossens

  Dank u voor de tip Scherpschutter. Helaas aan mij niet besteed, maar dat had u al begrepen.

 27. Toine Goossens

  @BW,
  U hebt mooie reacties geschreven, dank daarvoor.

 28. BW

  @Theo
  Dat mag je zeker vinden, maar dat is niet helemaal wat ik zei (helemaal niet zelfs). Die mensen zijn hier nu eenmaal en kun je vaak niet zo makkelijk uitzetten, dus zal je ze toch ergens moeten opvangen. Natuurlijk is het wenselijk wanneer de omwonenden daar happy mee zijn, maar waarschijnlijk zal 99% van de omwonenden desgevraagd aangeven dat men het liever niet heeft (inclusief ikzelf).

  Met “niet zo makkelijk uitzetten” bedoel ik dat je niet even een vliegtuig landt op Casablanca Airport, paar mensen buiten zet en weer vrolijk wegvliegt. Daar moet het thuisland aan meewerken en in veel gevallen gebeurt dat niet. Ook daar mag je van alles van vinden, maar dat is helaas wel de praktijk.

  Tenslotte was het met ‘echte’ Syrische vluchtelingen helemaal geen ander verhaal, want daar is behoorlijk heftig tegen geprotesteerd. Google anders even op Steenbergen.

 29. Scherpschutter

  @Toine Goossens

  Uitstekend. En als u mij dan voortaan betogen bespaart over een onderwerp waar u kaas van heeft gegeten noch enige interesse in heeft, dan kunnen we deze uitglijder uwerzijds wat mij betreft voortaan onbesproken achter ons laten. Zand erover.

 30. Toine Goossens

  @ Helaas Scherpschutter. De AWB, de grondbeginselen en de grondwet ken ik beter dan u. Verder ben ik doordrongen van het belang om de fundamentele waarden van de rechtsstaat altijd boven deelbelangen te stellen.
  Ik laat dat steeds opnieuw bij fundamentele discussies op DUIC zien.

  De wijze waarop u deelneemt aan de diverse discussies stoort mij zeer. Altijd is uw interpretatie en weergave daarvan een absolute waarde. Absolute waarden zijn het kwaad van deze tijd.
  Maar u hebt veel medestanders. Kick Out Zwarte Piet, de wahabitische salafisten, de populaire Nederlandse anti bewegingen, maar ook mensen als Poetin, Trump, Erdohan, Johnson en Baudet.
  Net als u geven zij niets om de waarden van de rechtsstaat.

 31. Theo

  @BW
  Maar zijn we het er dan wel over eens dat de overheid in gebreke is?

  Nog steeds kunnen veiligelanders het land binnenkomen en ons met ongewenste situaties, en veel kosten, opzadelen.

 32. BW

  @Theo
  Ik weet niet of “in gebreke” de juiste term is. Het is niet dat de overheid die mensen actief uitnodigt oid, die zijn hier ineens. Zoals gezegd kun je die niet zo makkelijk uitzetten, dus als je niet wilt dat ze rechtstreeks in de illegaliteit verdwijnen, zul je toch onderdak moeten regelen.

  Begrijp me niet verkeerd Theo, over het probleem zijn we het denk ik wel eens (namelijk dat massale migratie onze verzorgingsstaat onder druk zet), maar de oorzaak is iets complexer dan de overheid in gebreke te stellen en de oplossing zie ik eerlijk gezegd ook niet goed (met de te verwachten bevolkingsexplosie in mijn achterhoofd). Dat gezegd hebbende vind ik wel dat we echte vluchtelingen moeten blijven opvangen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).