Bijna voltallige gemeenteraad vraagt om meer uitleg over mislukte huurovereenkomst Utrecht Cangeroes Bijna voltallige gemeenteraad vraagt om meer uitleg over mislukte huurovereenkomst Utrecht Cangeroes

Bijna voltallige gemeenteraad vraagt om meer uitleg over mislukte huurovereenkomst Utrecht Cangeroes

Bijna voltallige gemeenteraad vraagt om meer uitleg over mislukte huurovereenkomst Utrecht Cangeroes
Stockfoto
Bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad heeft het college vragen gesteld over de situatie rondom de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes. De vereniging maakte twaalf jaar gebruik van een sporthal van David Lloyd in Overvecht, maar de verhuurder zag op het laatste moment af van een nieuwe huurovereenkomst met Cangeroes.

Bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad heeft het college vragen gesteld over de situatie rondom de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes. De vereniging maakte twaalf jaar gebruik van een sporthal van David Lloyd in Overvecht, maar de verhuurder zag op het laatste moment af van een nieuwe huurovereenkomst met Cangeroes.

Hoe zit het ook alweer precies? BC Utrecht Cangeroes huurt al jarenlang een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Omdat de afspraken recent veranderden, werd de basketbalvereniging aangemerkt als hoofdgebruiker. Cangeroes moest daardoor ook ineens de volledige huur van de hal gaan betalen: 100.000 euro.

Om die huurverhoging te kunnen betalen, kwam de gemeente Utrecht de basketbalvereniging tegemoet met een subsidie van 75.000 euro voor vier jaar. Toen Utrecht Cangeroes aangaf dat die subsidie niet dekkend zou zijn, gaf de gemeente aan nog ruimer subsidie te willen verlenen.

Padelvereniging

De problemen leken dus opgelost, maar David Lloyd moest nog wel akkoord gaan met de huurconstructie. Volgens Utrecht Cangeroes was David Lloyd eind december al akkoord gegaan met de hoofdlijnen en zouden er nog praktische details uitgewerkt moeten worden.

Maar op 4 januari hoorde de vereniging plotseling dat David Lloyd afzag van de hele overeenkomst. In plaats daarvan wil het bedrijf een overeenkomst aangaan met een padelvereniging.

Opheldering

De Utrechtse fracties van CDA, D66, Stadsbelang Utrecht, DENK, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD willen nu van het college weten hoe het zover heeft kunnen komen. “Kunt u aangeven welke overweging ten grondslag ligt aan het besluit van David Lloyd om de zaal niet aan de Cangeroes beschikbaar te stellen, maar aan de padelvereniging?”, willen ze onder meer weten.

Ook vragen de partijen zich af in hoeverre er sprake was van een overeenkomst tussen David Lloyd en Cangeroes en welke rol de gemeente gespeeld heeft bij de gesprekken tussen de twee partijen. “Was er sprake van een schriftelijke overeenkomst of een akkoord op hoofdlijnen met een huurvoorstel?”

“Zijn er leegstaande bedrijfspanden die een tijdelijke oplossing kunnen bieden?” – Utrechtse gemeenteraadsfracties

Nu de overeenkomst met David Lloyd is mislukt, willen de partijen dat de Cangeroes zo snel mogelijk een alternatieve sportlocatie krijgen. De fracties vragen het college dan ook welke alternatieven de Cangeroes geboden kunnen worden ‘voor de korte en lange termijn’. “Zijn er bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden die een tijdelijke oplossing kunnen bieden?

Ook vragen ze zich af wat het stranden van de overeenkomst voor gevolgen heeft voor de toegezegde subsidie aan de Cangeroes.

Betrokkenheid gemeente

“Terugkijkend zijn de genoemde partijen (die de vragen stellen, red.) verbaasd dat er pas op een heel laat moment met de Cangeroes naar een oplossing werd gezocht voor een probleem dat al lange tijd bekend was”, aldus de fracties.

“Klopt het dat de betrokkenheid van de gemeente pas concreet werd na een dubbele oproep van de raad?” – Utrechtse gemeenteraadsfracties

Het college wordt daarom ook om uitleg gevraagd over die gang van zaken. “Klopt het dat de betrokkenheid van de gemeente pas concreet werd na een dubbele oproep van de raad om tot een oplossing voor Cangeroes te komen”, is een van de vragen dan ook. “Heeft dit naar mening van het college negatieve invloed gehad op de totstandkoming van een akkoord?

Het college heeft een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Gekoppelde berichten

7 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Bijzonder. 2 private partijen (vereniging en verhuurder) kunnen niet tot een deal komen. Dan volgen er vragen in de gemeenteraad. Dus de volgende keer dat Jumbo een pand wil huren van een investeringsmaatschappij en het niet eens kan worden over de huurprijs doen we dit ook? Of waarom niet bij particulieren die een vrije sector woning willen huren? Of een garagebedrijf die een verschil van mening heeft over de huur?
  Duidelijk is dat de gemeente a) te weinig te doen heeft en b) niet weet waar ze zich nou eigenlijk wel en niet mee horen te bemoeien. Een zakelijk verschil van mening tussen 2 private partijen lijkt me geen gemeentetaak. We kunnen dus klaarblijkelijk behoorlijk bezuinigen op het aantal ambtenaren in 030.

 2. Bromsnor

  Bromsnor verbaast zich over het gekrakeel in de raad om niets.

 3. Lombokker

  @JdV
  Het ligt iets ingewikkelder dan u hier voorstelt.

  Vanwege het maatschappelijk belang van sporten, stelt de gemeente faciliteiten ter beschikking waar o.a. scholen en sportverenigingen gebruik van kunnen maken. De vergoeding die voor dat gebruik wordt betaald is bij lange na niet voldoende om de kosten voor die faciliteiten te dekken. Het verschil wordt door de gemeente betaald uit de begroting “Samenleven en Sport”, welke voor 2022 € 20 miljoen bedraagt.

  Nu doet zich het geval voor dat een sportvereniging waarvoor geen gemeentelijke faciliteit beschikbaar is dan maar ruimte inhuurt bij een commercieel bedrijf. In tegenstelling tot de gemeente, zal een commercieel bedrijf een huurbijdrage vragen waarmee zij de kosten van de faciliteit kunnen betalen en ook nog een opslag om winst te kunnen maken.

  Degenen die roepen dat deze vereniging ‘zomaar’ een zak geld van de gemeente krijgt vergeten dat andere verenigingen weliswaar geen geld krijgen, maar wel door de gemeente in staat worden gesteld om een faciliteit te huren tegen een prijs die ver onder de werkelijke kostprijs ligt. Uit het oogpunt van gelijke behandeling is het niet meer dan fair dat deze vereniging ook recht heeft op een bijdrage in de kosten.

  Dat de gemeente hier concurreert met commerciële bedrijven is ten dele waar. Voor commerciële bedrijven zijn echter alleen die sporten interessant waar de beoefenaars voldoende voor willen én kunnen betalen. Vanuit maatschappelijk belang zorgt de gemeente er daarnaast voor dat ook nog andere sporten kunnen worden beoefend. Omdat de betreffende vereniging nu zo’n beetje tussen wal en schip valt, zal daar een pragmatische oplossing voor moeten worden gevonden.

 4. JdV

  @lombokker: in dat geval moet de gemeente geen energie steken in huurzaken tussen private partijen maar in het creeeren van faciliteiten die de noodzaak van commerciele huur onnodig maken. Dat ze dit de afgelopen jaren klaarblijkelijk heeft verzuimd en het eenvoudiger vond om er een zak geld tegenaan te smijten pleit alleen maar meer voor een grootschalige reductie van klaarblijkelijk incompetente en overbodige ambtenaten.

 5. Scherpschutter

  Een relevantere vraag is hoe de gemeente de paddlevereniging (nieuwe huurder) gaat compenseren….Door de schandalige marktverstorende interventie van de gemeente heeft de paddlevereniging zonder enige twijfel het bod van het basketbalclubje + marktverstoorder (significant) moeten overtreffen om tot een deal te komen.

  Was er geen marktverstorende gemeente in het proces, dan was het basketbalclubje immers geen partij, stond Lloyd met de rug tegen de muur en zouden ze wel een laag bod van de paddleclub moeten accepteren….Het is enkel en alleen aan de gemeente te danken, dat Lloyd twee partijen had om tegen elkaar uit te spelen, met alle gevolgen van dien.

  Hoe gaat de gemeente de paddlevereniging compenseren voor de consequenties van haar eigen naïeve Sinterklaasgedrag op kosten van de belastingbetaler? Kan de belastingbetaler nu eindelijk eens verwachten dat de gemeente geen stuiver belastinggeld meer aan subsidie verstrekt en zich beperkt tot kerntaken?

 6. Vraagje

  Waarom stelt de PVV hier geen vragen over?

  Die zijn te druk met het dubbel of driedubbel hernoemen van straten naar ex-zeehelden?

 7. Dunker

  @Scherpschutter moet maar weer eens op schietles met zijn manke vergelijkingen. Het PADEL clubje heeft reeds 2 hallen en is een commerciële partij. Gemeente had veel eerder iets kunnen aanbieden of bouwen ipv noodgedwongen in zee te gaan met de geldwolven van David Lloyd

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).