Belastingen in Utrecht gaan omhoog zodat gemeente kan blijven investeren Belastingen in Utrecht gaan omhoog zodat gemeente kan blijven investeren

Belastingen in Utrecht gaan omhoog zodat gemeente kan blijven investeren

Belastingen in Utrecht gaan omhoog zodat gemeente kan blijven investeren
De belastingen in Utrecht gaan volgend jaar omhoog zodat de gemeente kan blijven investeren en de begroting sluitend kan krijgen. Volgens het college is het extra geld nodig voor het herstel van de stad en haar inwoners na de coronacrisis. Bezuinigingen op de begroting zou volgens de gemeente juist meer kapot maken.

De belastingen in Utrecht gaan volgend jaar omhoog zodat de gemeente kan blijven investeren en de begroting sluitend kan krijgen. Volgens het college is het extra geld nodig voor het herstel van de stad en haar inwoners na de coronacrisis. Bezuinigingen op de begroting zou volgens de gemeente juist meer kapot maken.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die de gemeente Utrecht heeft gepresenteerd. Dit is een document waarin beschreven wordt hoe het met het huishoudboekje van de gemeente ervoor staat. Dit jaar is er veel aandacht voor de coronacrisis.

Die crisis zorgt namelijk voor een hoop extra kosten. Daarbij wil de gemeente Utrecht juist investeren om de stad er sterker uit te krijgen. Wethouder Anke Klein zegt daarover: “Als gemeente staan we voor een groot financieel vraagstuk. We willen sneller en sterker uit de crisis komen. Als we in crisistijd snijden in voorzieningen zoals onze dienstverlening of onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte draagt dat niet hieraan bij. Utrecht moet een fijne plek blijven om te wonen, werken en ontspannen.”

Maar het geld moet wel ergens vandaan komen. De gemeente spreekt zelf dan ook van een grote financiële uitdaging, de grootste opgave sinds de kredietcrisis van 2008.

Wethouder Klein vervolgt: “Dat betekent dat we onze buffer inzetten, op steun van het Rijk rekenen, maar ook aan inwoners vragen bij te dragen. We kiezen om flink te investeren in de stad en onze inwoners, zodat de stad snel herstelt na de coronacrisis.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Samenvatting Voorjaarsnota 2021

Hogere belastingen

Vorig jaar liet de gemeente al weten dat de parkeervergunningen een stuk duurder zou worden, daarmee moest er ook extra geld vrijkomen voor de kosten van de coronacrisis.

Nu kondigt de gemeente een verhoging van belastingen aan. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat met 12,1 procent omhoog, naast de reguliere inflatie van 3,3 procent. Voor huizenbezitters stijgen de woonlasten volgend jaar gemiddeld met 48,64 euro. Dit brengt  jaarlijkse zo’n 12,9 miljoen euro op. Ook de tarieven voor afvalstoffenheffingen zullen stijgen.

De hogere OZB treft ook ondernemers. Doordat sommige ondernemers het juist zwaar hebben vanwege de coronacrisis, stelt de gemeente wel een potje geld van 750.000 beschikbaar om kwetsbare bedrijven te ondersteunen. Daarbij gaat het wel om specifiek de meest kwetsbare MKB-ondernemers.

Investeren

Tot en met 2025 wil het college 58 miljoen euro investeren in een gezonde ontwikkeling van de stad. Denk hierbij aan urgent meer betaalbare woningen realiseren, een levendig Lombokplein, maatschappelijke voorzieningen in de Merwedekanaalzone en speelplekken voor kinderen.

Het college wil bij de ontwikkeling van de stad sturen op kansengelijkheid: werk, onderwijs en voorzieningen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. Volgens de gemeente staat de kansengelijkheid namelijk onder druk door de coronacrisis.

Ook wil het college geld vrijmaken voor de kwaliteit en leefbaarheid van de wijken en buurten, zoals de brede aanpak van de Kanaalstraat/Damstraat en Amsterdamsestraatweg en de uitwerking van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur ‘binnen 10 minuten’ bereikbaar zijn.

Herstel uit de crisis

Het college wil ook de herstelaanpak, die vorig jaar in de begroting is afgesproken, voortzetten. In de begroting 2021 is samen met partners 116,5 miljoen euro uitgetrokken om onder andere voorzieningen in de stad, wijken en buurten in stand te houden, Utrechters te helpen om bijvoorbeeld schulden te voorkomen, inwoners die hun baan kwijtraken te begeleiden naar een nieuwe baan en versneld te investeren in projecten op onder andere het gebied van wonen, groen en mobiliteit.

Aanvullend op deze herstelaanpak stelt het college 800.000 euro beschikbaar om de leegstand in de binnenstad aan te pakken en ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.

De komende tijd wordt de Voorjaarsnota nog met de gemeenteraad besproken.

73 Reacties

Reageren
 1. Natte Otter

  Volgend jaar weer stemmen.

  Het geld kan niet op volgens dit college, geen seconde wordt er twee keer nagedacht of het nodig is om geld uit te geven. Zolang bijvoorbeeld de wethouder op verkeer haar dwaze anti-auto plannen maar kan doorvoeren…

  Intussen stijgen de huizenprijzen als een raket en wil het college nog eens 12 procent daar boven op gooien…

 2. Monique

  Wordt het niet eens tijd voor een inkomensafhankelijke bijdrage? In ieder geval voor de afvalstoffenheffing lijkt mij dat eerlijker.

 3. Monique

  Wordt het niet eens tijd voor een inkomensafhankelijke bijdrage? In ieder geval voor de afvalstoffenheffing lijkt mij dat een stuk eerlijker.

 4. Max Poel

  Alsof de belastingen al niet genoeg zijn gestegen! Gemeentelijke belastingen dit jaar is ruim €90 hoger dan het jaar daarvoor. Ik vervuil niet minder dan anders. Stop met de wachtregeling voor ambtenaren, dat levert ook veel geld op! De gemeente moet efficienter werken. Verlaag subsidies en uitkeringen. Als ik geen baan heb dan mag ik mijn huis opvreten!

 5. trol

  Belasting op huizen verhogen, die dankzij de hogere waarde al enorm verhoogd is. Zo ken ik er nog wel meer. Bovendien kan ik er niks aan doen dat mijn huis ineens meer waard is geworden, Ik heb ook niks aan duurdere stenen, het is niet dat ik daarmee boodschappen kan gaan doen. Laten we belasting betalen bij verkoop, over de overwaarde ofzo, niet als je er gewoon in zit.

  Gaat de gemeente na de crisis ook weer verlagen, dan ben ik bereid nu te investeren, maar het antwoord laat zich alweer raden. Het geld moet op, aan wat, dat maakt niet uit. Onkundige ambtenaren verzinnen wel iets onnozels.

  Als mijn geld overigens in betaalbare huizen wordt getopt, verwacht ik ook wat terug van die investering. Eerlijk is eerlijk.

 6. Scherpschutter

  Precies wat je nodig hebt in een monetaire crisis. Een gemeente die nog meer geld afpakt van mensen die iets kunnen en produceren, om het in handen te geven van hen die niets kunnen en niets produceren: ambtenaren. Meer geld van de sterkste naar de zwakste economische handen….What could possibly go wrong? We komen de crisis vast wel uit met investeringen in ‘visdeurbellen’…LOL

  De Gemeente is een enorm economische sta in de weg geworden. Ze zou haar organisatie met 80% moeten reduceren, vrijwel alle belastingen moeten opheffen en terug moeten worden gebracht tot een clubje dat paspoorten uitgeeft en administratieve taken verricht. Het geld moet terug in de sterkste handen.

 7. Herman

  Investeren klinkt goed.
  Maar waarom voelt het dan zo vaak als verspillen?

 8. Robbert Kalff

  Bewoner, huis eigenaar en ondernemer in de stad ! en op alle vlakken moet ik extra bijdragen, Afval heffing vooral voor horeca bedrijf is al bizar hoog, prima maar niet nog hoger. Mag het een jaar of 2 wachten? mag ik eerst proberen überhaupt de crisis te overleven. Ik kan niet een klein stukje huis verkopen om beter uit te komen! Laat de gemeente vooral ook naar zichzelf kijken. Sneller reageren als zaken niet opleveren waar wel voor betaald moet worden! Lering trekken uit fouten….niet elke keer dezelfde fout maken. Afscheid nemen van Ambtenaren die alleen maar op hun geld zitten en niet werkelijk iets goed doen. Nou ja, kortom presenteer de hand in eigen boezem ook eens voor dat je het helemaal onbetaalbaar maakt om hier te wonen

 9. Don

  Dank voor dit stemadvies mevrouw de D’66 wethouder aan alle mensen die vinden dat ze al meer dan genoeg gemeentelijke belastingen en de structurele absurde jaarlijkse verhogingen zat zijn zullen hier volgend jaar dankbaar gebruik van maken. Gaat u ook binnen de gemeentelijke organisatie op zoek naar bezuinigingen ?. Heb enkele suggesties voor u het plan op de kanaalstraat damstraat gaat niet werken. Het plaatsen van een paar bloembakken gaat de verkeers aso niet tegen houden net zoals de voorgaande plannen met te lage drempels en spandoeken. Wat wel werk is handhaven handhavers heeft u al dus geen extra kosten wel gegarandeerde opbrengsten. Een format dat bij vele andere verkeersprojecten van de door u geadoreerde groen links collega ook van toepassing is. Het in stand houden van horeca keten tenten die de overkoepelende organisatie toch failliet laat gaan. nog even gratis geld tanken en dan de stekker eruit. De oude bibliotheek waar nu weer een culturele knutselclub onderdak moet krijgen. Pand is miljoenen waard verkopen maar. Stop met de geldverslindende onzichtbare mozaiken op het vredenburg de bouwplaats uitvoering op het neude. En wat voor prijskaartje hangt er aan het schrikbarende kunstwerk op het oude postkantoor. Dit soort ingrepen in de eigen begroting maakt helemaal niets kapot zal wel even slikken zijn voor de D66 en groen links achterban zoveel realiteitszin maar hier is behoefte aan.

 10. jos stelling

  Ik leef al zo’n drie jaar in de veranderstelling dat de gemeente geld zat heeft.

 11. P Janssen

  Misschien moet er eerst eens gekeken worden om minder te verspillen zoals steeds opnieuw moeten verbouwen van kruisingen zoals bij Goylaan of projecten die enorm boven budgetten uitstijgen zoals de nieuwe trambaan. En als er lering uit getrokken is pas een nieuw project starten.

 12. Aa

  Hoewel ik het verstandig vind dat er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van Utrecht maak ik mij zorgen om rupsje nooit genoeg, ofwel onze gemeente. Weten we bijvoorbeeld nog hoeveel geld er naar De Machinerie is gegaan? En wat te denken van andere bodemloze putten die niets te maken hebben met de kerntaken van de overheid. Er is zelfs al jaren een tekort aan politie op straat. En wat te denken van de afvalstoffenheffing waar je als single met een onevenredig hoog bedrag wordt geconfronteerd terwijl mega gezinnen in Kanaleneiland maar ietsjes meer betalen. De gemeente wil teveel controle, dat is de kern van het probleem. En voor totale controle is nooit genoeg geld.

 13. Marian

  stop onzinnige projecten als trappen laten begroeien

 14. Sergueï Markovic

  Dat belastingen omhoog gaan een noodzaak is om de dienstverlening van de gemeente te garanderen en niet alles naar de private sector te duwen lijkt me duidelijk. Los of ik eens ben met deze aanpak.
  Dat woningeigenaren weer hard worden aangepakt ligt minder voor de hand.
  Vanuit de gemeente zijn voor dit jaar (2020) is de OZB 10% omhoog gegaan en volgend jaar 12,1% (2021), de afvalheffing gaat ook verder omhoog.
  Vanuit de centrale overheid is gekozen om de hypotheekrente versneld af te bouwen, extra lasten als energielabels worden opgelegd
  De dienstverlening vanuit de diverese overheden worden teruggeschroefd terwijl de kosten worden verhoogd en daar wringt de schoen. Hogere bijdragen vanuit de burgers maar daling van wat je ervoor terug krijgt.
  Vanuit de banken worden de rentes stilaan verhoogd om hun rendementen niet ingevaar te brengen
  Op deze manier is de inclusieve maatschappij steeds verder uit beeld en daar maak ik me zorgen om. Wie geld heeft gaat het redden en de overigen zullen steeds verder afdrijven.

 15. WvR

  @Monique:
  Waarom is een inkomensafhankelijke afvalstoffenheffing eerlijker?
  Als je die dan al zo nodig ergens aan wil verbinden, dan lijkt mij de geproduceerde hoeveelheid afval al een stuk zuiverder.

 16. Peter

  Dat “levendige Lombokplein” kan best een paar jaar worden uitgesteld.
  Laten we nog eens iets ludieks bedenken wat het altijd goed doet. O ja, “speelplekken voor kinderen”.
  Leegstand in de binnenstad, hoe men dat met 8 ton denkt “aan te pakken”?

 17. Bert

  Een gemeente met meer dan 1.5 miljard schuld – die met geld strooit aan diverse ‘culturele’ ontvangers en evenementen, ondernemers actief dwars zit, grossiert in blunders en partij politiek boven goed bestuur prefereert – hebben nog een buffer?

  Hoe dan?

 18. JdV

  Fake news. De belastingverhoging is er niet zodat de gemeente kan blijven investeren. De belastingverhoging is er zodat de gemeente de gaten kan dichten die zij zelf middels haar wanbeleid heeft veroorzaakt. Het kost nou eenmaal geld om wegen 3 x in 1 jaar tijd open te breken. Om straten aan te passen en dan opnieuw omdat de eerste keer toch niet goed doordacht was. Om subsidie te verstrekken aan stichtingen dei niet levensvatbaar zijn. etcetera etcetera…..
  Belastingverhoging is niet nodig alas je als gemeente je werk beter doet, first time right, en de hand op de knip houdt en geen geld verspild aan hobbyprojectjes voor een elite die het prima zelf kan betalen.

 19. isabelle

  Dus wij betalen weer fors mee aan de doldwaze prestigeprojectjes zonder kostenplafond, en van Utrecht’s Rupsje Nooit Genoeg bestuursleden die leven voor persoonlijke publiciteit.

  Inwoners zijn de dupe, want de gemeente investeert totaal niet in betaalbare woningen of leefbaarheid tussen de almaar toenemende pretparkactiviteiten in de binnenstad.

  OV is tot op het bot uitgekleed en wordt ieder jaar fors duurder, en maar roepen dat we de auto moeten laten staan. Waar tienduizenden woningen gebouwd kunnen worden, kiest de gemeente voor windmolens voor ‘duurzame’ energie die geleverd wordt aan multinationals. Schiet je als inwoner dus tweemaal niets mee op.

  De hypocrisie druipt er weer van af!!!

 20. Pee

  Ze maken zelf fout op fout met alle ”projecten” die altijd duurder uitpakken dan dat er begroot was.
  Er zijn tal van andere zaken waar ze geld weg kunnen halen ,maar op deze manier is er weinig tegenstand.
  En ook gewoon corona de schuld blijven geven terwijl het al een zooitje was voor corona.
  Er moeten mensen op functies worden gezet die capabel genoeg zijn want wat er nu zit gaat ons nog veel verder de ellende in helpen ,en ze komen overal nog mee weg ook.

 21. cas

  Ik heb altijd geleerd dat je in een crisis eerst je uitgaven onder de loep moet nemen, blijkbaar heb ik dat altijd fout gehad…..

 22. Rutger

  Misschien toch het mes maar eens in het ambtenarenapparaat?

 23. GBrie

  Tijd voor een college dat oog heeft voor de burgers
  tijd voor een college dat niet zijn eigen speeltjes najaagt
  tijd voor een ander gemeentebestuur. Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen en hopelijk stemmen de Utrechters dan massaal op partijen met oog voor de burger, die niet de burger app kosten jaagt.

 24. M.a

  Weg met wachtgeld ambtenaren
  Wij moeten ook ons huis opeten als we werkloos worden.
  Op de eerste werkdag krijgen ze al een telefoon en laptop of ze die nodig hebben of niet.Een weekvoor de officiële lockdown zaten ze al thuis
  Geld om thuis te werken enz enz

 25. Barend

  @ Jos Stelling

  Dat denk ik al veel langer, als ik zo naar al die herinrichtings- en hobbyprojectjes kijk. De tering naar de nering zetten is een voor dit college wezensvreemd concept.

 26. RABE

  Kan de gemeente niet een andere boekhouder aanstellen. Ik moet ook eerst sparen voordat ik kan kopen. Steeds moeten de inwoners maar betalen voor de prestigedrang van de gemeente. De beurs van de burgers is ook een keer leeg.

 27. Kees

  Waarom is er maar één optie, belasting verhogen?

  Je kan toch ook denken aan bezuinigen of doelmatiger uitgeven? Er wordt zoveel geld uitgegeven aan dingen waar je serieus mag twijfelen of we dat nu echt nodig hebben in deze barre tijden?

 28. Sloeber

  Utrecht heeft toch linksgeoriënteerde bestuur
  Maak de gemeentelijke belastingen inkomensafhankelijk

 29. Anneke

  De gemeente kan besparen door geen extra geen bruggen te bouwen over het Merwedekanaal. Veel omwonenden en de meeste watersporters hebben er sowieso geen behoefte aan.

 30. Lombokker

  Kan iemand mij vertellen hoe ver de gemeente Utrecht inmiddels in het rood staat?

  Ik kan mij nog trouwens herinneren dat de gemeente een jaar of 20 geleden onder financiële curatele van het Rijk heeft gestaan. Maar 20 jaar is in de politiek héél erg lang, en de meeste politici hebben ook nog eens last van een slecht geheugen.

 31. Wim Vreeswijk

  Zo gaat de afvalstoffenheffing in Utrecht fors omhoog. Maar wat mij al jaren irriteert is dat er per huisadres wordt aangeslagen en dat er niet wordt aangeslagen naar gezinsgrootte, terwijl men ook in Utrecht uit zou moeten gaan van het beginsel ‘de vervuiler betaalt, wat ooit in betere tijd een slogan was van GL. Dus meer vervuilers per adres betalen in dat geval meer dan een kinderloos gezin. Dit kan de gemeente Utrecht via het Gemeentelijke Bewoners Administratie (GBA) eenvoudig zelf controleren en corrigeren. Ik heb het dan nog niet over het feit dat kinderrijke gezinnen ook nog eens extra gematst worden door kinderbijslag en jaarlijks 80 miljoen wat Utrecht jaarlijks betaald aan jeugdzorg terwijl dat feitelijk in de 1e en laatste plaats een taak is voor de ouders.

 32. Wim

  Als het crisis is moeten de belastingen omhoog: kredietcrisis.
  Als de crisis voorbij is blijven de belastingen hoog en wordt de ruimte die ontstaat gebruikt voor de hobby’s van het bestuur.
  Als er dan weer crisis is moeten de belastingen weer omhoog: coronacrisis.

  Het probleem is dat onze colleges de welvarende tijd tussen krediet- en coronacrisis niet gebruikt hebben om de bestedingen in de hand te houden. Dan was er nu ruimte geweest voor maatregelen zónder de belastingen omhoog te gooien. OZB 15,4 % omhoog is echt een bloody shame. Hoe durven ze het voor te stellen. Zonder maar met de ogen te knipperen.

 33. Erwin

  €48 euro per jaar voor huizenbezitters, dat is 4 euro per maand (1 biertje).
  Hun huis is het afgelopen jaar gemiddeld €30.000 meer waard geworden.
  Waar hebben we het over?!?!

 34. Mark de Man

  Schrap meteen het onzinnige plan van Maarten van Rossum om van de middenbaan op de Maliebaan weer een zogenaamd historisch wandel en fietspromenade te maken. Het is sowieso een vreemde combi om fietsers en wandelaars te mengen. En dit terwijl er al vier voetpaden in het groen liggen en er twee ventwegen met stoepen zijn.
  De ellendige gevolgen zijn voor de huizen omdat straks al het autoverkeer, zware vrachtwagens en bussen vlak langs de huizen moeten rijden met geluids- en trillinghinder als gevolg. Het laat zich raden dat t.z.t. dit verkeer weer naar de middenbaan moet en de zaak weer moet worden omgebouwd. Het is een luxe-project onder het mom van betere fietsdoorstroming Nachtegaal-Reigerstraat en het weren van doorgaand verkeer op de Maliebaan. Een andere afstelling van de verkeerslichten kan hetzelfde bereiken. Het project raamt de gemeente op 1,2 miljoen euro. Maar dit wordt ongetwijfeld meer dan 2 miljoen. D66 heeft zich politiek laten omkopen, waardoor er daarna een meerderheid voor in de gemeenteraad was. STOP DIT PROJECT!

 35. WvR

  @Erwin:
  Een huis keert geen dividend uit.
  Als je verkoopt krijg je er meer voor terug dan dat je er voor betaald had.
  Jammer genoeg moet je dan *nog* meer betalen om iets gelijkwaardigs terug te kopen. Of te huren natuurlijk, maar ja, de huren zijn ook niet echt gedaald.

 36. Tom

  Wat een zure reacties hier zeg. Als de stad er mooier en groener van wordt heb ik daar graag 48 euro voor over!

 37. Andere ERwin

  @Erwin

  bij welke bakker kan ik met die 30K waardestijging mijn brood betalen? Dat dus.

  Vergeet niet, dat niet alleen de OZB zelf stijgt, maar ook de waarde van je huis. Dat is dus een dubbele stijging van de te betalen OZB.

  Mijn huis is de afgelopen 10 jaar in waarde verdubbeld. In dat opzichte betaal ik dus 2 keer zoveel OZB als tien jaar geleden.
  Als ik eerst 50 euro betaalde, dan is dat nu 100. En over die honderd euro komt er nog eens 12% bij dus.

 38. ruud koek

  deze stijging van 12% is waarschijnlijk nog exclusief de ongetwijfeld hogere woz waarde! m.a.w. de stijging zal nog hoger uitvallen.

 39. Kees

  Belast maar door aan de achterban, die is door het stemgedrag verantwoordelijk voor deze belastingverhoging.

 40. woutvr

  Ja, de Utrechters mogen weer bloeden. Dank je wel gemeente Utrecht. Eh, beste Utrechters, toch maar anders gaan stemmen, volgende keer?

 41. Don

  @lombokker ik hoop dat de gemeente Utrecht snel weer onder curatele wordt gesteld slechter dan nu zal het niet worden.

 42. Koel Hoofd

  “We willen sneller en sterker uit de crisis komen.”
  Sneller en sterker dan wie/wat?
  Politieke profilering, over 10 maanden zijn er weer verkiezingen.

  “Als we in crisistijd snijden in voorzieningen zoals onze dienstverlening of onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte draagt dat niet hieraan bij.”
  De gemeente besteed al jaren geen geld aan onderhoud van de openbare ruimte. Daarom wordt elk postzegeltje stedelijk groen verkocht aan de hoogste bieder, staan kades op instorten, en als iedereen nou gaat fietsen dan gaat het asfalt ook langer mee.

  “Utrecht moet een fijne plek blijven om te wonen, werken en ontspannen.”
  – Woningen zijn onbetaalbaar
  – Werk is onbereikbaar
  – Ontspannen in propvolle steeds schaarser worden buitenruimte, en anders je maar onderdompelen in het platte vermaak van de hormonale beleving dat “je er ook bij was” en een selfie om het te bewijzen.

  De gemeente komt jaarlijks 20 miljoen te kort, en moet dus bezuinigen…
  Dat is heel eenvoudig te realiseren door betere poppetjes op de juiste plek te zetten. Want sinds de combi D66/GL aan het roer staat is groengewassen totale incompetentie de norm geworden.
  Wat zegt dat over hun achterban, hun klapvee in de Teslas en op e-bakfietsen gemaakt over de ruggen van kleine kinderen, de meelopers wiens wereld vergaat als ze geen biologische latte van melkpoeder kunnen krijgen?

 43. JdV

  Overigens, waarom niet ook de huurders zwaarder belasten? En wat is er mis met een forensenheffing? Mensen die allemaal gebruik maken van voorzieningen en infrastructuur maar niet bijdragen aan de kosten. Haal ook rustig wat geld weg bij de omliggende gemeenten. Utrecht dure voorzieningen, de omliggende gemeenten profiteren omdat ze daar zelf niet in te hoeven investeren. Pak dat voordeel maar gedeeltelijk weer af.

 44. jan

  Laat ze het geld wegtrekken bij de grote bedrijven die met hun constructen nauwelijks BTW betalen. De huisbezitter is de pineut. En al die mensen die al jaren voor een habbekrats huren bij de mitros dan? Het klopt niet. Haal het geld op de juiste plek weg ipv dit aso gebeuren

 45. CvM

  En zoals gezegd is de parkeergeld voor dit jaar met 51% verhoogd. En als ik kijk naar wanneer het ingevoerd is voor deze buurt dan is dat 8 jaar geleden. En als je dan bekijkt is dat inmiddels al een dikke +300%. En daar komen nu de andere extra belastingen en aanslagen boven op. Waar gaat dit stoppen.

 46. RABE

  Erwin mijn huis is wel meer waard geworden, maar mijn portemonee wordt daar niet voller van. De waarde zit in steen. Dus niet meer zo snel oordelen hoor.
  Verder ben ik het wel eens met lombokker.
  Utrecht heeft ooit onder curatele gestaan. Dat is helemaal niet zo slecht, voor alle partijen.
  Ik heb als alleenstaande 1 klein zakje afval per week en daarvoor betaal ik al de volle mep.

 47. Lachgas

  Welke minister was het ook al weer die zie dat bevolking niet zou bloeden voor corona?
  Dus wat doet gemeente… Misschien dat er nu in de kamer partijen zijn die werk maken van beperkte stijging.
  Maar ja gaat het niet linksom dan maar rechtsom.
  Bouw gewoon minder huizen. WOZ waarde omhoog, dus meer inkomsten.
  Oh oh wat zijn we slim.

 48. Rottebert Peermans

  Geheel terecht dat GroenLinks en D66 de huiseigenaren aanpakken! Hoe durven die vieze kapitalistische hardwerkenden een stukje Utrecht voor zichzelf te claimen?? Utrecht is van iedereen en Eigendom is Diefstal. Geef maar aan de sociale huurders.

 49. Erwin

  @rabe: als je portemonnee daar niet voller van wordt, dan doe je echt iets verkeerd beste man!

 50. Massegast

  Deze uitspraak is meer dan een eeuw oud, maar niet versleten. ‘The way to crush the bourgeoisie is to grind them between the millstones of taxation and inflation’ – Lenin. Het gaat hier over taxation, maar ik denk @Jos Stelling, dat die inflation de oplossing van je puzzel is. Het economische katern van de krant zal het antwoord gaan geven in de komende maanden en jaren.

 51. Yoshua

  Begin als eerste alle straten in Utrecht met invoeren van betaald parkeren tegen het hoogste tarief per uur en voor vergunninghouders hoogste tarief per kwartaal.
  Wijken met een hoge parkeerdruk een vergunning afgeven tegen de huidige grondprijs van het parkeervak.
  Voer een tolheffing op de fietsroute van het CS naar de Uithof vice versa.
  Vreeburg, Nachtegaalstraat naar Uithof € 5 euro enkele reis.
  Fietsen via het stadion 2 euro retourtje.
  Vervoersbewegingen, daar kan je zo veel geld uit genereren, zonde dat de gemeente dat nog steeds niet optimaal uitmelkt.
  Fiets parkeervergunningen voor het parkeren in de straat op dure gemeentegrond met 100 euro per fiets per jaar komt de gemeente heel snel in een situatie dat ze fors kunnen investeren om de klimaatnoodtoestand te bestrijden.
  Met deze maatregelen zijn verhogingen van WOZ en afval niet eens meer nodig.

 52. jos stelling

  Zolang de jongens en meisje van de gemeenteraad er voor spek en bonen bijzitten en de bestuurders dus verder voor niets en niemand ter verantwoording worden geroepen, lijkt het me tijd dat de zaak weer onder curatele wordt gesteld. Als je maar wat doet, ga je normaal gesproken failliet. Hier blijkbaar niet en dus krijg je dit. Kunnen we straks bij de verkiezingen niet eens gewoon voor kwaliteit gaan?

 53. Probleem

  In de infographic spreekt men van een structureel tekort, deze verhoging zal dus structureel in stand worden gehouden…. De afvalstoffenheffing omhoog, energiebelasting omhoog, mega accijns op stijgende benzineprijzen, stijgende zorgverzekering etc etc maar de lonen stijgen niet en veel mensen hebben niet eens vakantiegeld gekregen! Waar eindigt dit!? En wat krijg ik eigenlijk voor mijn geld? Subsidie voor een festival over gender (ik verzin het niet)? Subsidie voor de corrupte machinerie? Een met gras begroeide trap? Een opvang voor uitgeprocedeerden/illegalen? Het is tijd voor bindende gemeentelijke referenda want deze manier van besturen en belastingheffing ontstijgt elke democratische verantwoording.

 54. Angelique

  Dus nadat veel Utrechtse burgers in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de Corona-crisis, verhoogt de gemeente ook nog de vaste lasten voor de burgers. En ze verkoopt dat nota bene als hulp!
  Het is een gotspe.

 55. Jan

  Geld uitgeven uit andermans zak is geen kunst
  functioneel omgaan met de financien is een kunst
  Hoe meer groene partijen hoe slechter we er voor staan
  Burgermeester rot weer op naar het linkse Amsterdam
  Enorme blunders gemaakt de laatste jaren.
  Durf daar eens voor uit te komen
  Die geen die blunders maakt er uit bonjouren zonder wachtgeld rovers

 56. WV

  Valt me nog mee dat deze zotte plannen niet tot een acute volksopstand hebben geleid. Hoe durven ze. 15 %. Rekening houdend met de gestegen huizenprijzen loopt dat op tot 25 %. Jawel, vijfentwintig procent meer OZB, dames en heren.

 57. Scherpschutter

  @Jos Stelling

  “Kunnen we straks bij de verkiezingen niet eens gewoon voor kwaliteit gaan?”

  LOL! Dat is even vermakelijk als aandoenlijk. De reden dat we hier al 50 jaar met erbarmelijk slechte leiding zitten opgescheept, is omdat niet de succesvolle intelligente toplaag van de samenleving het voor het zeggen heeft, maar de 80% midden en onderlaag die in ruime overtal is…

  Uw wilt democratie? Dan krijgt u democratie. En zullen de slechtst mogelijke leiders tot in lengte van jaren gekozen blijven worden…door het minst gekwalificeerde deel om leiding te kiezen. Je hebt verdorie wethouders die de openbare ruimte tot 2040 aan het uittekenen zijn die 9 jaar over een studie geschiedenis deed en nog geen tuinhuis heeft ontworpen…. Je hebt een wethouder verkeer die geschiedenis studeerde met een postdoctoraaltje in buitenlandse betrekkingen. Op finance heb je een wethouder die internationaal recht studeerde en nog nooit een stuiver in het bedrijfsleven verdiend heeft. Sterker, ze gaf alleen maar geld alleen maar weg aan Brussel. De lijst hopeloos incapabelen en ongekwalificeerden is eindeloos!

  Democratie is hopeloos. Verkiezingen gaan dit niet voor je oplossen. Je krijgt gewoon weer het volgende legertje klungels om deze hulpelozen af te lossen. Je moet af van de overheid. Tot aan de laatste ambtenaar aan toe. Weg met democratie. Privatiseren die handel….

 58. Rivierenwijk

  Kan iemand mij inzicht verschaffen hoe de huidige en toekomstige tarieven in verhouding staan tot soortgelijke gemeenten?

  Lijkt me prima meer te betalen, maar krijgen we dan ook meer directe zeggenschap waar het aan uitgegeven wordt? Of blijft die inspraak van de burgers een wassen neus?

 59. Wim

  Stop al die onzinnige wegen aanpassingen oa waarom moet de Asd Straatweg weer op de schop deze is al 200% beter dan in mijn jonge tyd toen er geen fietspaden waren en parkeerhavens,
  Zorg gewoon voor handhaving en afpakken van de de racers.

 60. Henk

  Hier waarschuw ik al een half jaar lang voor. Het coronabeleid zorgt voor miljarden aan verliezen. En dit is pas het begin.
  Build back better betekent dat eerst alles gesloopt moet worden. Daarna is de vraag, wat wordt er teruggebouwd en wie wordt er beter van.

 61. Marko

  Dit levert slechts een paar miljoen op, en een grote groep inwoners die nog slechter rond kunnen komen. Er valt meer geld te halen door bijvoorbeeld steviger te onderhandelen bij grondverkopen, door meer geld van het Rijk te vragen voor taken die van het rijk zijn overgenomen (denk aan jeugdzorg), door betere susbsidieaanvragen te schrijven (denk aan de mobiliteitsinvesteringen), door projecten strakker financieel te controleren (denk aan Uithoflijn), door kruispunten in 1 keer goed aan te leggen (denk aan ‘t Goy laan), door…… etc, zo kun je even doorgaan. Verhoog de kwaliteit van het bestuur, besteed geld beter, zoek naar meer geld in subsidiepotjes (bijv. ook Europees) waar veel blijft liggen. Meer geld om te investeren kan best zonder zo’n gemakzuchtige verhoging van de gemeentebelastingen.

 62. Zuilen 030

  45 miljoen voor een cultuur paleis in Leidse Rijn, na Tivoli de tweede bodemloze put creëren terwijl het geld al jaren op is, gauw art. 12 weer invoeren en volgende keer nadenken als je gaat stemmen.

 63. Esrin W.

  Iedereen hier vindt het blijkbaar toch prima? In ieder geval zitten diegenen die dit beslissen omdat ook júllie dat zo willen. Stof tot nadenken.

 64. Wies

  Ik vind dit soort percentages, zeker in samenhang bezien met stijgingen voorgaande jaren, niet getuigen van een betrouwbare overheid. Als starter die al idioot veel heeft moeten betalen voor een huis doordat de overheid er een potje (VVD landelijk) van maakt, is dit niet leuk (GL lokaal).

  Misschien ook bezuinigen en een aantal project schrappen en kritisch naar het personeelsbestand kijken? Ik heb zelf bij een decentrale overheid gewerkt, was er gauw weer weg. Ik had het gevoel dat de kerntaken door een veel kleiner percentage van het personeel kon worden gedaan.

 65. Natte Otter

  @Marko mijn persoonlijke gripe voeg ik hier graag aan toe: het nutteloos blokkeren van het Ledig Erf met alle neven effecten in de buurt… gaat ook vast weer een miljoen kosten

 66. Bert

  @esrin

  Nee, Utrecht is een studentenstad. Dus die stemmen doorgaans links, zonder dat ze er voor gestraft worden: na 4-5 jaar zijn ze weg en belasting betalen ze nauwelijks.

  Representation without taxation, zeg maar.

  Een van de grote fouten van de democratie: de grote meerderheid die stemt dat de extreem kleine minderheid het leeuwendeel van de kosten moet betalen.

 67. Lauk

  Prima dat Utrecht investeert, maar waar in? (gemeenteraad: let op onze zaken!) en vooral ook ten koste van wie? Belasting op overwaarde van je huis graag bij verkoop, niet tijdens de bewoning. Ik heb niet om die overwaarde en die idiote marktprijzen gevraagd.
  Nu, en zeker straks, is er een enorme overwinst bij de projectontwikkelaars, bouwondernemers en grondeigenaren: die verdienen zonder veel extra kosten gigantisch veel bij de almaar stijgende woningprijzen (lonen en bouwkosten gaan veel langzamer omhoog!). Als dat nu eens grondig wordt belast! (Of dwing ze via vergunningen en bestemmingsplannen sociale huurwoningen of goede huizen voor starters tegen schappelijke prijzen te bouwen)

 68. Trol

  Marko, je hebt helemaal gelijk. Maar men gaat niet zijn eigen baan wegbezuinigen. Je zal daar maar zitten…zonder ambitie. En er heerst een gedachte van alles moet op, dat is ook vrij stuitend.

  Verder zijn al je ideeën goed, maar de mensen die er nu zitten hebben gewoonweg de competentie niet om er iets van te maken. Vanuit de top wil men enkel politiek carrière maken, iets goed doen is geen prio. Lagere ambtenaren…tja je zegt het zelf al…je was zo weer weg. De gemiddelde ambtenaar zou in een goed georganiseerd bedrijf na een maand al weer de deur gewezen zijn. Kwalitatief drama.

 69. wollie

  @yoshua fietsen naar Uithof duurder maken dan de gesubsidieerde tram? top-idee.

 70. RABE

  Erwin je hebt het niet begrepen. Mijn huis wordt meer waard, maar mijn pensioen stijgt niet. Dus kan ik alleen mijn beurs vullen als ik mijn huis verkoop. Maar waar moet ik dan heen. Een appartement is er in Utrecht niet en mijn kinderen wonen hier dus ga ik niet naar een andere provincie. Wat ik nu heb kan ik betalen, maar het is geen vetpot.

 71. Marcel

  Zoveel meningen, zoveel adviezen, zoveel goede raad. Aan wie? Het bestuur van Utrecht? Die lachen zich rot als ze de DUIC al lezen. Geweldig dat DUIC dit platform heeft voor al deze gefrustreerde vaste kern van instuurders. Ik doe er ook aan mee, maar meer om te lachen wat iedereen hier beter weet dan de ander. De verkiezingen van ons verouderde systeem van bestuur gaan ook niks veranderen. Dat is al jaren zo en dat blijft zo. Heb geprobeerd een AUB op te richten. Algemeen Utrechts Belang. Stem AUB en het antwoord was: nee. Gewoon een partij voor alle burgers. Maar…. noppes. Dus jullie allemaal: blijf insturen!!

 72. Elsbeth

  Mochten er mensen geïnteresseerd zijn in een koopwoning, wij gaan Utrecht verlaten.

 73. jos stelling

  @scherpschutter
  wellicht eens beginnen met een minderheidscollege: bij elk onderwerp proberen stemmen te verzamelen. Een zelfverklaarde kwetsbaarheid geeft in elk geval een soort debat per onderwerp. Dit leidt wellicht tot grotere belangstelling en interesse: een minimale voorwaarde om politici af te rekenen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).