Obs De Klimroos moet schoolgebouw delen met islamitische basisschool Al Arqam | De Utrechtse Internet Courant Obs De Klimroos moet schoolgebouw delen met islamitische basisschool Al Arqam | De Utrechtse Internet Courant

Obs De Klimroos moet schoolgebouw delen met islamitische basisschool Al Arqam

Obs De Klimroos moet schoolgebouw delen met islamitische basisschool Al Arqam
Het schoolgebouw van Al Arqam en obs De Klimroos aan de Oosterparklaan in Leidsche Rijn (Beeld: Google Maps)
De islamitische basisschool Al Arqam en openbare basisschool De Klimroos zullen het schoolgebouw aan de Oosterparklaan in Parkwijk moeten gaan delen. Dat besloot de rechter dinsdagmiddag in een kort geding dat De Klimroos had aangespannen tegen de gemeente Utrecht.

De islamitische basisschool Al Arqam en openbare basisschool De Klimroos zullen het schoolgebouw aan de Oosterparklaan in Parkwijk moeten gaan delen. Dat besloot de rechter dinsdagmiddag in een kort geding dat De Klimroos had aangespannen tegen de gemeente Utrecht.

Met de uitspraak lijkt er een einde komen aan een voortslepende discussie over waar de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam zich moet huisvesten vanaf aanstaand schooljaar. In eerste instantie had de gemeente een leegstaand schoolgebouw in De Meern in gedachten voor Al Arqam. De Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU), die basisschool Al Arqam bestuurt, ging daar niet mee akkoord. Vervolgens wees de gemeente eind juni de leegstaande lokalen van het schoolgebouw van De Klimroos toe aan de SIOU.

De Klimroos kwam tegen dat besluit in verzet. De emoties liepen hoog op, zo werd eerder een groep ambtenaren die de lokalen kwam inspecteren de toegang tot het gebouw ontzegd door De Klimroos. De gemeente ging vervolgens over tot een officieel vorderingsbesluit om de zeven leegstaande lokalen alsnog beschikbaar te stellen aan Al Arqam.

Uitspraak

De Klimroos wilde dat voorkomen en stapte naar de rechter. Die besloot vanmiddag echter dat de gemeente het volste recht heeft om de lokalen te vorderen en dat De Klimroos en Al Arqam het gebouw komend jaar dus moeten gaan delen.

De verdediging van De Klimroos beriep zich op allerlei praktische bezwaren om de komst van de islamitische school in het gebouw aan de Oosterparklaan tegen te houden, meldt het AD. Zo zou het besluit van de gemeente om beide scholen in één gebouw te huisvesten veel te laat zijn genomen, en kan de openbare basisschool zich nu niet voorbereiden op de komst van Al Arqam.

Het gebouw is volgens de Klimroos maar berekend op één school en er is geen tijd om eventuele aanpassingen door te voeren. Een tijd geleden moest De Klimroos het gebouw al tijdelijk delen met basisschool De Boomgaard. Dat verliep niet naar wens, omdat er geen fysieke scheiding was tussen beide groepen leerlingen.

Die fysieke scheiding wil de gemeente Utrecht nu wel aanbrengen en dat wil het voor het begin van het nieuwe schooljaar doen. Ook argumenten van De Klimroos dat cultuurverschillen tussen beide scholen zullen leiden tot problemen, bijvoorbeeld rondom feestdagen, werden door de rechter van tafel geveegd. De Klimroos is bang dat veel leerlingen over zullen stappen naar Al Arqam.

Oplossing

Nu is besloten dat beide partijen vanaf het nieuwe schooljaar toch met elkaar verder moeten, zoekt de gemeente een oplossing om dat in goede harmonie te laten gebeuren. Dat doen ze door met beide scholen in gesprek te gaan. Eerder deze maand vond zo’n gesprek al plaats. Daarin kwam naar voren dat de partijen het er over eens waren dat het belang van de kinderen voorop staat.

Obs De Klimroos heeft vanaf augustus 140 leerlingen, verdeeld over zeven groepen in zeven lokalen. De school heeft daarnaast naar eigen zeggen een lerarenkamer en een ‘maak-lab’ nodig. Al Arqam begint komend schooljaar met zes groepen (nog geen groep zeven en acht) en behoeft daarvoor zes lokalen en een speellokaal. De gemeente gaat uit van achttien lokalen in het schoolgebouw. Hoeveel leerlingen Al Arqam precies zal hebben is nog niet bekend. Eerder sprak een woordvoerder over bijna 300 leerlingen.

24 Reacties

Reageren
 1. Sjuul

  Waarom de arrogante school, die een aan hen toegewezen uitstekend leegstaand schoolgebouw weigert te betrekken, niet dwingen alsnog naar de Meern te verhuizen. Lijkt me een veel logischer verhaal.

  Ambtenaren bij de gemeente Utrecht zijn de laatste tijd echt het spoor volledig bijster.

 2. Gerard Brugmans

  In Nederland trekken scholen op religieuze grondslag uiteindelijk altijd aan het langste eind. Dat noemen zij ‘vrijheid van onderwijs’, maar de vrijheid is altijd in het nadeel van het openbaar onderwijs. Christelijke politieke partijen hebben deze ‘vrijheid’ in de vorige eeuw afgedwongen als prijs voor hun instemming met het vrouwenkiesrecht. Deze schaamteloze deal gaat in onze tijd steeds meer wringen, maar schoolbesturen, leerkrachten en ouders profiteren er nog steeds van, en de politiek durft er zijn handen niet aan te branden!

 3. Harry

  Gelovigen met ongelovigen in 1 gebouw?
  Als dat maar goed gaat.

 4. Dennis

  Blijkbaar zijn er 2 keer zoveel moslim leerlingen als niet religieuse/andere godsdienst kinderen? Dat zegt ook iets over de toekomst lijkt me. Er zal dus veel meer nadruk komen op islamitische gebruiken lijkt me.

 5. [email protected]

  Allamamachies zou Bassie zeggen, …………..

 6. Ben

  Verplichten gaat nooit goed natuurlijk. Vervolg is rechten opeisen. Dit kan nooit goed zijn voor de sfeer, de kinderen en de leerkrachten. Kan er niet beter een weekend koranschool komen?

 7. Jasper

  Waarom niet alle scholen openbaar? Onderwijs is een recht, geloof niet. Als je je kinderen een geloof wil meegeven, doe je dat maar lekker thuis. Scheiding van kerk en staat/onderwijs! Het woord zelf zegt het al, geloof, ik geloof in niets alleen in mezelf. 😉

 8. PD

  @Jasper: “Onderwijs is een recht, geloof niet”. Serieus?? Art. 6 van de Grondwet wel eens gelezen? En (recht op) onderwijs is juist weer niet wettelijk verankerd in Nederland: het recht op onderwijs wordt alleen beschermt via de leerplichtwet, maar die vindt zijn oorsprong eerder in het creeren van een plicht voor ouders dan een recht voor kinderen.

 9. Toine Goossens

  1. De rechter heeft korte metten met de argumenten van ouders en schoolbestuur gemaakt. Dat is te verwachten als een bevolkingsgroep (grond)rechten aan de kant schuift als hun dat even niet uitkomt. Dat is absoluut niet acceptabel, (grond)rechten gaan altijd voor deelbelangen en deelmeningen.

  2. Er zijn hier nogal wat reacties van mensen die uitsluitend openbaar onderwijs willen. Waar baseert u dat eigenlijk op? Nederlandse ouders sturen hun kinderen massaal naar het christelijk basisonderwijs terwijl zij zelf allang niet meer gelovig zijn.
  Blijkbaar is de uitstraling van het bijzondere onderwijs stukken sterker dan dat van het openbare. Wie dat wil veranderen, die dient niet te protesteren, maar dient te investeren in het openbare.

  3. Wat heeft De Klimroos tot nu toe gedaan om ouders met een islam achtergrond aan zich te binden? Volstrekt onvoldoende zo blijkt. Dat speelt al erg lang, veel te lang. Dat is af te leiden uit de grote leegstand die De Klimroos kenmerkt en uit het grote draagvlak van ouders voor een school op islam basis. Dat zijn geen dingen die van de een op de andere dag gebeuren. Dat speelt al heel lang. Waarom hebben ouders en bestuur van De Klimroos het zo ver laten komen?
  Terecht krijgen zij door niet actief alle ouders aan de school te binden, de deksel op hun neus.

 10. BdV

  En toch ben ik het met Jasper eens. Alle scholen openbaar. Alsof er zoiets als katholiek rekenen bestaat. Of boeddhistische aardrijkskunde. Islamitische vaderlandse geschiedenis. Protestantse gymles. Totaal onzinnig.

 11. Toine Goossens

  @BdV,

  Inderdaad, totaal onzinnig wat u schrijft. Denkt u nou werkelijk dat ouders daar hun keuze op baseren?

 12. Gerard Brugmans

  Onderwijs is juist heel erg verankerd in Nederlandse wetgeving, maar dan wel zo dat scholen op religieuze en levensbeschouwende grondslag alle vrijheid krijgen én bovendien royaal gefinancieerd worden met belastinggeld. Onderwijs is het laatste zwaar verzuilde bastion dat door de christelijke politieke partijen tot in het absurde wordt verdedigd, en hier is dus ook absoluut geen sprake van scheiding tussen kerk en staat!

 13. [email protected]

  Beste Toine,

  Misschien willen deze ouders wel helemaal niet integreren in NL, en is dit hun wijze van uiting om vooral vast te blijven houden aan een sprookjesboek die vrede heet maar ondertussen de wereld in vuur en vlam zet.
  Openbaar onderwijs in heel NL en scheiding tussen geloof en staat.

 14. Geertje

  Haal al de kinderen van de Klimroos maar van die school af en breng ze naar een andere. Dit gaat anders helemaal fout.

 15. Utrechter2

  @BdV: dat zeggen mensen die zelf niet gelovig zijn. Heel raar want kom je alleen op voor vrouwenrechten als je zelf een vrouw bent? Of voor ’emancipatie’ als je zelf homo of uit een Afrikaans land komt? Gelukkig zijn er ook ook mensen zonder geloof die kunnen opkomen voor de Vrijheid van Godsdienst en de Vrijheid van Onderwijs.

 16. Robbeknol

  Het onvermogen om niet te geloven is een defect in de menselijke hersenen. Elk geloof is uit het jaar nul, opgetekend vanuit volstrekte onwetendheid inzake natuurkunde, geografie, biologie, chemie, geneeskunde, sterrenkunde, psychologie, psychiatrie, en ga zo maar door, en bovendien met ervaringen verrijkt die stoelen op de invloed van schimmels en paddestoelen. Alsof wij nu de eerste de beste bejaarde Afghaanse papaverkweker zouden moeten volgen in zijn wereldbeeld. Hoe minder kinderen met religieuze onzin worden belast, hoe groter de kans op een betere wereld. Het is niet voor niets dat een Openbare School in dit geval protesteert. In mijn ogen volkomen terecht, hoezeer de wet ook anders predikt.

 17. Bert

  @toine goossens

  Omdat sinds jaar en dag artikel 6 wordt misbruikt voor dingen die in strijd zijn met artikel 1.

  En omdat openbaar onderwijs verplicht is alles en iedereen aan te nemen en religieus onderwijs niet (wat direct in strijd is met artikel 1.) Dan beginnen we niet eens over de segregatie die het bevordert en verzuiling in stand houdt.

 18. Toine Goossens

  @GsU,

  U probeert te framen. Ik heb het over alle ouders die niet gelovig zijn in Nederland en die toch massaal voor een school op basis van een godsdienst kiezen.
  Het lijkt maar niet tot u en anderen door te dringen dat het bijzonder onderwijs juist bestaat omdat ook niet gelovigen hun kinderen naar het bijzonder onderwijs sturen.

  @Bert,

  Leest u vooral:
  https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=6
  voordat u onzin uitkraamt. Zodra een school in strijd met artikel 1 handelt is het uit met de pret.

  @Allen,

  In Overvecht hoeven ouders met een islam achtergrond geen bijzondere school op te richten. Daar is de kwaliteit van het openbaar onderwijs, onwijs goed.
  Een school die het goed doet heeft geen gebrek aan leerlingen en heeft al zeker niet de halve school leegstaan. Op onze kosten overigens. De gemeente Utrecht heeft die school betaald.

  Het is bepaald niet voor de eerste keer dat ik op DUIC een aanval op ons stelsel van (grond)wetten en algemenen beginselen aan de orde stel. Leest u mijn commentaren bij Al Fitrah eens terug.
  Nog nooit echter heb ik zoveel reacties gekregen waaruit blijkt dat het sommige reageerders niets uitmaakt dat zij onze (grond)wetten en -beginselen schenden.
  U kunt beter naar het land van Poetin of Erdohan vertrekken. Ook Trump zal u van harte welkom heten.

  Veel liever heb ik dat u hier blijft en dat u alle nieuwkomers op de kern van onze democratie wijst door die zelf na te leven.

 19. Toine Goossens

  @Utrechter2,

  Bravo!

 20. Gerard Brugmans

  @Utrechter2,
  @Toine Goossens,

  Wat de wetgever ‘Vrijheid van Onderwijs’ noemt is in de praktijk het bevoordelen van religieus en levensbeschouwend onderwijs, en het achterstellen van openbaar onderwijs. Maar die mannenbroeders destijds waren natuurlijk niet gek, die snapten ook wel dat je daar een maatschappelijk acceptabele naam voor moest bedenken. En het werkt, want jullie trappen er met open ogen in! Zo kan die ordinaire deal van ruim honderd jaar geleden (met jullie steun) dus nog steeds veel ellende veroorzaken!

 21. [email protected]

  Beste Toine,

  Daar heb je een punt, daar moet ik je gelijk in geven, en ja je hebt gelijk we moeten ons aan de grondwet houden, dat is de kern van een Democratie.

 22. BdV

  Okee, dus vrouwen vragen om vrouwenrechten en gelovigen vragen om religieuze vormen van rekenen? En omdat niet gelovigen ook hun kinderen naar scholen die zichzelf profileren als school van een bepaalde religie sturen is het belangrijk dat die scholen moeten bestaan? Zou die keuze dan niet gewoon iets met de kwaliteit van de school te maken kunnen hebben? Maken de niet gelovige ouders er dan niet zelf al een iets meer openbare school van? Is het niet juist een reden om de religieuze oriëntatie af te schaffen als ouders het toch negeren, omdat alle religieuze vormen van rekenen taal en aardrijkskunde op hetzelfde neerkomen als de openbare scholen? Of moeten de religieuze scholen blijven bestaan, omdat ze juist dankzij het religieuze sausje beter van kwaliteit zijn dan openbare scholen?

  Ik vind het onzin om te zeggen dat kinderen recht hebben op katholiek, joods, islamitisch, boeddhistisch of wat voor religieus dagonderwijs dan ook. Natuurlijk mogen ouders hun kinderen daarnaast in hun eigen tijd opvoeden zoals ze willen en ze allerlei religieuze educatie vol wetenswaardigheden, vaardigheden en ideeën bijbrengen. Iedereen is daar toch vrij in? Maar volgens mij is dagonderwijs dagonderwijs. Scholen moeten zich niet discrimineren ten opzichte van andere scholen. Zodra ze dat wel doen worden het kerken of moskeeën of synagogen.

 23. Scherpschutter

  We kunnen allemaal vinden wat we willen van islamitisch onderwijs, belangrijker in de context van dit nieuwsbericht lijkt mij om nuchter te constateren dat De Klimroos zo ongeveer haar deuren wel kan sluiten. Geen niet-islamitische ouder die daar vanaf komend jaar nog een kind zal aanmelden, en voor de aanwezige islamitische kinderen is een overstap bijna een garantie. De Klimroos is de sigaar.

  Dat kan de Gemeente Utrecht ook wel bedenken, dus in die zin zou je dit gerust een heel bewuste hitpiece van de gemeente kunnen noemen. Had ze gewoon dat lege schoolgebouw in de Meern toegewezen en klaar….

 24. Bart

  @ Toine Goossens

  Dat veel niet-gelovige ouders toch kiezen voor een christelijke basisschool, wordt sterk beïnvloed door de geografische nabijheid (lekker dicht bij huis), het al dan niet bestaan van wachtlijsten op de school van 1e keuze, de kwaliteit van de school (inspectierapport) en last-but-not-least, het feit dat er behoorlijk wat basisscholen zijn die in de naam nog christelijk zijn, maar in de praktijk niets (meer) met geloof doen in de lesstof op pedagogische visie.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).