Twee onderdelen van plan voor Weerdsingel aangepast na reacties en dat zijn niet het asfalt en het kruispunt Twee onderdelen van plan voor Weerdsingel aangepast na reacties en dat zijn niet het asfalt en het kruispunt

Twee onderdelen van plan voor Weerdsingel aangepast na reacties en dat zijn niet het asfalt en het kruispunt

Twee onderdelen van plan voor Weerdsingel aangepast na reacties en dat zijn niet het asfalt en het kruispunt
Het plan voor de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht is na reacties van omwonenden op twee punten aangepast. Zo komen de fietsenrekken op andere plekken en wordt het wandelpad rechtgetrokken. In een deel van de reacties werd gevraagd voor het behoud van de rotonde en klinkers, maar deze onderwerpen stonden volgens de gemeente niet ter discussie.

Het plan voor de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde in Utrecht is na reacties van omwonenden op twee punten aangepast. Zo komen de fietsenrekken op andere plekken en wordt het wandelpad rechtgetrokken. In een deel van de reacties werd gevraagd voor het behoud van de rotonde en klinkers, maar deze onderwerpen stonden volgens de gemeente niet ter discussie.

Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde en dan met name over de rotonde bij de Noorderbrug en de verharding van de weg, de twee grote pijnpunten van het dossier. De gemeente wil de rotonde vervangen door een kruispunt en de klinkers door rood asfalt (met een klinkerstrook in het midden). Een groep bewoners ziet dit echter vanwege uiteenlopende redenen helemaal niet zitten.

Zo is nu in de reacties bijvoorbeeld te lezen dat asfalt het historisch aanzicht aantast en ook zou asfalt minder duurzaam zijn dan klinkers. “Asfalt is minder duurzaam dan klinkers, vraagt meer onderhoud, is milieubelastend en moet over tien jaar al eer vervangen worden”, meent een van de mensen die heeft gereageerd op de plannen.

Reacties

Een herinrichting kent meerdere fases, waarin het ontwerp steeds concreter wordt. Op verschillend momenten in dat proces kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de plannen, en dat kon nu ook weer op de ideeën voor de Weerdsingel Oostzijde. Volgens het college van B&W hebben veertig mensen gereageerd. “Een deel van de reacties vraagt om behoud van de rotonde en de keuze voor klinkers als verharding. Deze onderwerpen stonden in deze ronde echter niet meer ter discussie.”

Wat wel ter discussie stond en wat wel is aangepast zijn de plekken van de fietsenrekken. “Méér nabij de kruising met de Koekoek- en Duifstraat, en iets minder tussen de Bellamystraat en de Hopakker, waar de woningen een voortuin hebben.” En ook wordt het wandelpad tussen de weg en het water rechtgetrokken. “Zodat we geen graafwerk nabij de boomwortels hoeven uitvoeren.”

Binnenstadsas

De Weerdsingel Oostzijde moet volgens de gemeente opnieuw worden ingericht omdat het een herkenbare fietsroute moet worden, met meer groen. “Het verbeteren van de fietsroute betekent een vermindering van de groei van het fietsverkeer over de binnenstadsas met ongeveer 30 procent.” Om ook daadwerkelijk herkenbaar te zijn als fietsroute komt er rood asfalt met in het midden een strook van klinkers. De rotonde maakt plaats voor een voorrangskruising zodat fietsers op deze route voorrang hebben.

De volgende stap in het proces is het vaststellen van het definitieve ontwerp. Dit is volgens het college een ‘technische vertaling’ van de plannen die er nu liggen. “We verwachten het definitieve ontwerp eind dit jaar gereed te hebben, zodat de uitvoering in de loop van 2025 van start kan.”

Gekoppelde berichten

22 Reacties

Reageren
 1. Katja

  Herkenbare fietsroute meet meer groen ? Het is al behoorlijk groen, en de rotonde, met veel groen, moet dan weg ?
  Maar o wat zijn we blij, fietsrekken op een andere plaats…

 2. Loeise

  Het zwakste punt van het hele plan is dat er weinig te zeggen valt over wie deze fietsroute zal gaan gebruiken. Dat het zal leiden tot een vermindering van 30% van de verwachte groei van het fietsverkeer op de binnenstadsroute is niet meer dan een vaag geformuleerde aanname, men verwacht dus nog steeds een fikse toename van het fietsverkeer in de binnenstad.

 3. Overvechter

  Ik citeer: “Asfalt is minder duurzaam dan klinkers, vraagt meer onderhoud, is milieubelastend en moet over tien jaar alweer vervangen worden”, meent een van de mensen die heeft gereageerd op de plannen.

  Alsof wegen met klinkers geen onderhoud vragen. Sommige wegen zijn niet meer fatsoenlijk met een fiets te berijden, of je wil graag van je nierstenen af.

  En dat soort klinkerwegen komen er steeds meer in Utrecht, want fatsoenlijk onderhoud is in Utrecht best wel een dingetje

 4. Karla

  Vaarwel, mooie rotonde 😢😢😢

 5. Toine Goossens

  “zodat de uitvoering in de loop van 2025 van start kan.”

  De NIMBY’s van de Weerdsingel kennende gaat dat niet gebeuren. Tegen het definitieve ontwerp volgen bezwaar en daarna beroep bij de Raad van State.

  Het bestuursrecht van Nederland kent burgers rechten toe waarmee zij het functioneren van de rechtsstaat mogen ontwrichten en andere, in dit geval fietsende, medeburgers mogen treiteren totdat het iedereen de nek uitkomt.

  Hoelang gaan wij door met het onderdrukken van het algemeen belang in de vorm van bezwaar en beroep in het bestuursrecht en geven wij ultieme prioriteit aan individuele NIMBY belangen?

  Het frustreert de bouw van woningen;
  Het frustreert de aanleg van het versterken van het elektra transportnet;
  Het frustreert de bouw van windturbines;
  Het frustreert de CO² reductie met verzet tegen kernenergie;
  Het frustreert de opslag van CO² in lege gasvelden;
  Het gaat de aanleg van militaire infrastructuur frustreren;
  …..;

  En dit zijn slechts de nationale belangen. DUIC heeft de afgelopen tien jaar laten zien hoe NIMBY burgers allerlei projecten in de directe Utrechtse leefomgeving gefrustreerd hebben.

  Hoe lang laten wij individuele belangen het algemeen belang nog domineren?

 6. Cico

  Herkenbaarheid en uniformheid is 1 van de meest belangrijke dingen voor de verkeersveiligheid. Vandaar dat er ruim 40 jaar voor rood asfalt wordt gekozen.

  Daarnaast zijn klinkers ongeschikt voor zware vervoersstromen zoals stadsbussen en bestelautos, de klinkers gaan dan ‘rollen’ (op hun zij liggen) of kletteren tegen elkaar aan waardoor ze afbrokkelen.

  Nimby gezeik van mensen die zich vervelen. Voeren het hoogste woord in iedere VvE vergadering en elke inspraakavond.

 7. Donald

  Jee zeg, ik dacht dat het gezanik van die buurtbewoners over de kleur van de weg na het raadsbesluit nu eens klaar was. Dus niet kennelijk, het gezeur gaat maar door.

 8. Pee

  Als het net zo’n fiasco gaat worden als de marnixlaan , dan is de burger de schuldige omdat deze zich niet aanpast.

 9. tja…

  En dan kom je aan bij de Hopakker en dan stopt het fietspad opeens…
  Waar moet je dan naar toe?
  Via Nijntjepleintje?
  Langs de sluizen?

 10. Sj

  Toine stel je niet zo aan zeg. Met de crisis- en herstelwet in de hand drukken de diverse overheden alles door.

 11. robert van steensel

  Ik zou gek worden van dat geklotst van die los liggende steentjes .ik woon er niet maar rij er vaak over en dan denk ik wanneer word dit probleem nou eens opgelost. Wat betreft de rotonde dat gaat mij aan het hard een van de mooiste plekjes van de vogelen buurt . Ik ben geboren in de kievitdwsrstraat voor mij is het altijd een soort thuiskomen. In herinneringen.

 12. w.

  @toine: kun je wat concrete voorbeelden geven van verzet tegen kernenergie dat verantwoordelijk is voor uitstel van de bouw van nieuwe kerncentrales? Volgens mij is het de overheid zelf die treuzelt.
  Graag ook een voorbeeld mbt nimy’s die de bouw van woningen zou frustreren. Ook hier geldt: het ligt aan de overheid.
  Militaire infra idem dito.
  Hoop geblaat en desinfo weer.

 13. Toine Goossens

  @Sj,

  Verwijten zijn alleen toelaatbaar onder naam en toenaam.
  De crisis- en herstelwet heeft slechts minimaal effect. Het bewijs blijkt uit alle gelukte vertragings- en treiterracties.

 14. De Utrechtse 5-stappen

  Wedje leggen dat deze verandering ‘op z’n Utrechts’ gaat met het inmiddels bekende 5-stappenplan?
  Stap 1: Neem een groene omgeving met veel grote bomen.
  Stap 2: Maak een plan om de weg anders in te richten ‘met veel groen’.
  Stap 3: Kap alle mooie oude bomen, met de opmerking dat dit noodzakelijk is en de belofte dat er ‘ruimschoots gecompenseerd’ wordt.
  Stap 4: Plaats er een paar jonge boompjes voor terug.
  Stap 5: De Utrechtse politiek geeft zichzelf een schouderklopje.

 15. Rob H.

  @Pee: De Marnixlaan is anders aardig opgeknapt.

 16. Hans

  @ Rob H.

  Inderdaad, een fantastisch gezicht, die rijen stilstaande auto’s daar. Not.

 17. Peter

  De twee heikele punten waren de rotonde en asfalt ipv klinkers, daar wilde de wethouder op beide punten winnen terwijl je in een normale situatie daar een win-win van zou maken.

  Het geneuzel nu met een fietsenrek en recht ipv krom paadje voelt als afleiding van het eigenlijke issue.

 18. Katja

  @Hans. Ja. stilstaande auto’s . Nou en ?

 19. S

  @hans: dan moeten de mensen een keer de auto laten staan en gaan wandelen, fietsen of ov nemen

 20. Wim

  @Peter

  De Utrechtse burger heeft gewonnen, niet de nimby’s ter plekke.
  Soms doet de wethouder van fietsen ook wel eens wat goed.

 21. Peter

  @Wim ik reken ook op jouw zelfde reactie als je eigen straat wordt aangepakt.

 22. Toine Goossens

  @W,

  Gelijk oversteken. Ik ga uitgebreid op een van de punten in. Daarna doet u dat ook.

  Her Rijk wilde 25 jaar geleden kerncentrales voor de opwekking van elektra bouwen. Het toenmalige kabinet wilde niet afhankelijk zijn van gascentrales. Achteraf had het kabinet toen volledig gelijk. Misleid door de natuur- en milieuorganisaties heeft de bevolking zich daar grootschalig tegen verzet. Toen bleef als alternatief alleen het bouwen van kolencentrales over. Daar hebben we spijt als haren op ons hoofd over. Nederland werd Europees CO2 uitstoot kampioen.

  Geen van de organisaties heeft ooit het boetekleed aangetrokken en excuses aangeboden. In tegendeel in de gesprekken over het Klimaatakkoord kwam het verzet opnieuw bovendrijven. Alleen nu reareageerde bevolking nuchter; ditmaal geen steun en geen schijn van kans.

  Kolen zijn vervangen door hout. De vervuiling is daardoor nog meer toegenomen. Hoor je deze gesubsidieerde organisaties ook niet over.

  Waar gaat u het over hebben @W? Of gaan de lezers zien dat u anderen verwijten maakt en zelf niets inbrengt. Dat is populisme in het kwadraat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).