Utrecht wil grip op grond krijgen en trekt gereedschapskist van grondbeleid open Utrecht wil grip op grond krijgen en trekt gereedschapskist van grondbeleid open

Utrecht wil grip op grond krijgen en trekt gereedschapskist van grondbeleid open

Utrecht wil grip op grond krijgen en trekt gereedschapskist van grondbeleid open
Onder meer rond de Ravellaan wordt actief grondbeleid gevoerd. Foto: Robert Oosterbroek
Het is wellicht een van de meest kostbare zaken in Utrecht: grond. Los van de prijs is vooral het gebrek aan grond een probleem. Want grond is bijna voor alles nodig, maar op het moment vooral voor woningbouw. In tijden van flinke woningnood is grond een kostbare factor. De gemeente Utrecht breekt daarom met het verleden, trekt de teugels strak aan en wil grip op grond krijgen in de stad. Hoe ze dat goed doen? Meer eisen en meer kopen. 

Het is wellicht een van de meest kostbare zaken in Utrecht: grond. Los van de prijs is vooral het gebrek aan grond een probleem. Want grond is bijna voor alles nodig, maar op het moment vooral voor woningbouw. In tijden van flinke woningnood is grond een kostbare factor. De gemeente Utrecht breekt daarom met het verleden, trekt de teugels strak aan en wil grip op grond krijgen in de stad. Hoe ze dat goed doen? Meer eisen en meer kopen. 

Het klinkt misschien niet heel spannend, maar overheden zoals de gemeente Utrecht voeren grondbeleid. De gevolgen van grondbeleid kunnen echter op heel veel terreinen te merken zijn. Juist in Utrecht, omdat ruimte en grond schaars beginnen te worden. Daarbij wil de gemeente ook nog van alles, zoals snel meer betaalbare woningen, extra scholen, parken en maatschappelijke voorzieningen. De grondprijs bepaalt voor een groot gedeelte ook de bouwprijs.

Grondbeleid was natuurlijk altijd wel een onderwerp in Utrecht, alleen er is nu wel echt sprake van een koerswijziging; niet alles aan de markt overlaten en als gemeente faciliteren, maar regie en sturing pakken. Dat kan wel schuren met andere belangen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ravellaan Noord

Dat niet iedereen blij is met het actieve grondbeleid werd deze maand al duidelijk. De gemeente kwam in botsing met de eigenaar van 25.000 vierkante meter grond rond de Ravellaan Noord. De gemeente trok namelijk de gereedschapskist van actief grondbeleid open en legde twee eisen op tafel. Als de eigenaar zijn grond wil verkopen, moet dat eerst aan de gemeente aangeboden worden. Daarmee heeft de gemeente het eerste recht van koop geëist.

De tweede maatregel die opgelegd werd, was het bevriezen van de huidige situatie. De eigenaar heeft nu veel minder opties om te doen wat hij wil met zijn panden en de grond. Vergunningsaanvragen kunnen bijvoorbeeld makkelijker geweigerd worden.

Waarom doet de gemeente dit? Naar eigen zeggen omdat de woningbouwplannen rond de Ravellaan niet vorderen. Er wordt al jaren gesproken met de eigenaar, maar er lijkt geen schot in de zaak te zitten. Dit heeft te maken met de discussie over het aantal en soort woningen. Deze aantallen hebben namelijk gevolgen voor de zogenoemde business case. Bepaalde woningen leveren nou eenmaal meer op voor de grondeigenaar dan andere woningen.

De gemeente ziet graag zoveel mogelijk betaalbare woningen. Daar lijkt een twistpunt te zijn. In totaal gaat het om een paar honderd woningen die hier kunnen komen. Door dit soort maatregelen op te leggen denkt de gemeente dat er sneller huizen komen en dat de huizenprijzen lager blijven.

Dat dit soort ingrepen schuren, bleek uit de reactie van de eigenaar, De Waal. De maatregelen maken namelijk inbreuk op het eigendomsrecht van De Waal. Hij kan niet zomaar zelf besluiten wat hij wil doen met zijn gebouwen en grond. Daarom is De Waal niet blij met de acties van de gemeente. De strategie van de gemeente zou volgens de eigenaar juist het vertrouwen in een goede samenwerking schaden, waardoor de komst van woningen juist weer vertraging zou opleveren.

Merwedekanaalzone

De situatie op de Ravellaan Noord is slechts een van de voorbeelden. Vorig jaar werd bijvoorbeeld het eerste recht van koop ook al geëist in de Merwedekanaalzone. Daar legde de gemeente uiteindelijk ook 9.250.000 euro neer toen een eigenaar van zijn percelen af wilde. Ook toen was het argument dat de gemeente grip wil houden op de ontwikkeling van dit gebied. Het gaat om de adressen Eendrachtlaan 280 en Zeehaenkade 48 en 50.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Eendrachtlaan 280

Hetzelfde argument werd opgevoerd: “Zo voorkomen we dat de grond (door bijvoorbeeld grondspeculatie) te duur wordt. Dat is belangrijk: want door de grond tegen een marktconforme prijs aan te kopen, vergroten we de kans dat er betaalbare woningen komen.” Doordat de grond nu van de gemeente is, kunnen ze veel makkelijker bepalen wat ermee gebeurt dan als de grond van een bedrijf is.

Het aankopen van grond hoeft natuurlijk niet altijd te gebeuren door het eerste recht van koop te eisen, maar kan ook via reguliere aankopen gebeuren. Of zelfs door onteigening. Dit laatste wordt echter een uitzondering genoemd. En het aankopen van grond kost natuurlijk wel altijd geld. Daar zijn ook financiële risico’s aan verbonden, zegt de gemeente zelf. Maar volgens de gemeente is er ook zoiets als maatschappelijke baten, wat betekent dat niet alle voordelen in euro’s uit te drukken zijn. Sommige dingen die nodig zijn kosten nou eenmaal geld. Het vraagt wel iets van de gemeentelijke organisatie om slim te kijken naar grondposities in de stad. Ambtenaren moeten hiermee actief aan de slag.

Bouwplicht

Actief grondbeleid gaat niet alleen over grond kopen. De gemeente stelt juist ook grond ter beschikking aan particulieren en bedrijven. De gemeente zegt altijd ‘marktconforme prijzen’ te hanteren. Grond moet via erfpachtconstructies worden uitgegeven, zodat de gemeente daarin regels kan opnemen.

Er zit meer in de gereedschapskist. Zo ziet de gemeente graag dat ze een bouwplicht kan invoeren. “Te vaak komt het voor dat bouwlocaties die wij als gemeente niet zelf in eigendom hebben braak blijven liggen”, is te lezen. “Soms wachten partijen in de hoop op betere tijden terwijl de opgaven waar wij voor staan niet kunnen wachten.” Daarom zou de gemeente grondeigenaren kunnen dwingen om te gaan bouwen, zover is het nog niet.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook in de Merwedekanaalzone voert de gemeente actief grondbeleid

Een andere maatregel die nog niet van kracht is, is met een moeilijk woord planbatenheffing. Dat is een belastingmaatregel waarbij grondeigenaren geld afdragen aan de gemeente als de grond veel meer geld waard wordt, dit gebeurt bijvoorbeeld als een weiland verandert in woningbouwgrond. De landelijke overheid is er nog niet over uit of dit ook echt ingevoerd gaat worden.

Met actief grondbeleid wil de gemeente dus grip op grond krijgen. Daar zijn wel financiële risico’s aan verbonden, en dit soort beleid staat soms op gespannen voet met de belangen van grondeigenaren. De gemeente wil echter met actief grondbeleid zorgen voor meer betaalbare woningen.

“Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van het coalitieakkoord. Actief grondbeleid is een belangrijke stap om betaalbaar wonen in de toekomst mogelijk te maken”, zegt wethouder Linda Voortman (Grondzaken). “Door nu in te grijpen voorkomen we dat bijvoorbeeld ontwikkelaars de kans krijgen grondprijzen verder op te drijven. Door dit soort onnodige prijsstijgingen te voorkomen, brengen we voor Utrechters betaalbaar wonen een stap dichterbij. Een eerlijke grondprijs nu betekent betaalbaarder wonen in de toekomst.”

Het nieuwe beleid van de gemeente Utrecht over grondbeleid gaat nog besproken worden door de gemeenteraad. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden.

Gekoppelde berichten

14 Reacties

Reageren
 1. Michiel

  Heel goed van de gemeente!

 2. Jan Korff de Gidts

  Als Duic citeert uit een grondbelefdnots van B & W zou ik die bron of nota ook vermelden….

 3. Rutger

  Dus de gemeente claimt meer kennis te hebben van bouwen dan de ontwikkelaars? Uiteindelijk gaan ze grond te duur inkopen en er te goedkope huizen opzetten zodat het verlies enorm veel groter wordt en de burgers alsnog de rekening krijgen. En het duurt allemaal ook nog eens veel langer zodat het woonprobleem alleen maar groter wordt.

  Gemeente hier heb je geen verstand van en blijf er buiten. Dit levert alleen maar meer zieke ambtenaren op: https://www.duic.nl/algemeen/ziekteverzuim-bij-gemeente-utrecht-al-lange-tijd-hoog-ruim-8-procent-zit-thuis/

 4. Stadsie

  Goed bezig gemeente!

 5. Henk

  Wat een ongelofelijke onzin!

 6. Pee

  Goed bezig gemeente ?
  Wie dat zegt weet niet wat dat te betekenen heeft.
  Uitleggen heeft dan ook geen zin.

 7. M.

  @Rutger. Grondpolitiek door de overheid is van alle tijden. Naar ik heb begrepen heeft de kredietcrisis van 2008 de posities van de lagere overheden sterk verslechterd. En dat terwijl er enorme behoefte is aan bouwgrond. Bouwen op zich interesseert projectontwikkelaars niet. Bij hen gaat het alleen om de winst. Daarom moet de landelijke overheid met wettelijke maatregelen zorgen voor betere posities voor de lagere overheden. Helaas valt dit van een komende rechtse regering niet te verwachten en valt te voorspellen dat de woningnood nog lange tijd zal duren.

 8. de Kreek

  Tuurlijk de gemeente weet het wel, net zo als verschillende flats die verkocht werden in Kanaleneiland, die voor een appel en een ei aan een investeerder werd verkocht uit Saoedi-Arabië, die in een paar maanden tijd honderden miljoenen meer werden verkocht! Maar ook die huizen die veel duurder werden verhuurd in de Merwede zone, terwijl de gemeente afspraken daar over hadden gemaakt, maar vergeten was de kleine lettertjes te lezen (schoenmaker blijf bij je lees). Ook vind ik dat de stad uit zijn voegen barst met al die flats in en rond het centrum en er is nog nauwelijks groen. Dan te weten dat Groen Links in de stad aan de touwtjes trek en altijd brulden tegen andere partijen dat er te weinig groen in wijken kwamen en nu komt er helemaal geen groen in die wijken bij, eerder gaat er groen af!!! Het word te druk op de fietspaden, tuurlijk wordt dat het, eerst woonde er 8000 mensen in een wijk en nu 35000 mensen.

 9. Binnenstadbewoner

  Heel goed dat de gemeente Utrecht ingrijpt. Als je dit aan de vrije markt overlaat, wordt heel Utrecht onbetaalbaar.

 10. JdV

  Midden in de stad ligt een megagroot stuk grond waar heel veel woningen zouden kunnen worden gebouwd. Dat staat nu nog bekend als de Jaarbeurs. Grond kopen, activiteit verplaatsen naar de polder en bebouwen met een mooi nieuw centrum met grachten en hoogbouw. Dat zou eindelijk van inzicht getuigen. In plaats van het steggelen over postzegelstukjes grond her en der.

 11. Nina

  Bouw bejaardenhuizen, zodat de woningen van ouderen beschikbaar komen en mensen waardig oud kunnen worden.

  Stop de instroom van mensen die uiteindelijk een woning moeten krijgen die er niet is. Bijkomende voordelen: minder druk op zorg, energie, drinkwater, infra, sociale uitkeringen, toeslagen, enz. enz.

  Blijf vluchtelingen helpen met geld, goederen en hulp in landen waar voldoende capaciteit is. Liefst in de eigen regio, zodat een uiteindelijke terugkeer naar het land van herkomst beter gewaarborgd is om dat land ook weer op te kunnen bouwen.

 12. Scherpschutter

  Als de gemeente grond koopt voor een marktconforme prijs, dan zal het gevolg uiteraard niet zijn dat de vastgoedprijzen dalen…Dat argument is totale flauwekul. Alleen als de gemeente grond koopt voor ONDER de marktprijs, zou dat hypothetisch tot gevolg kunnen hebben dat de vastgoedprijzen dalen.

  Verder vormt dit natuurlijke een flagrante schending van het eigendomsrecht en zal ook dit (net zoals bijvoorbeeld warmtenet) door de landelijke politiek worden teruggefloten. Het is hier geen Noord Korea. Het is tijd dat de gemeente zich weer eens met realistisch werkelijk beleid bezig gaat houden, in plaats zich vrijwel louter te bezigen met onhaalbare symbolische juridische experimenten. Utrecht is geen links proeflab…

 13. Blaag

  @ Iedereen

  En weer schiet misschuttert weer eens kilometers mis.

  Meneer heeft geen enkel benul van hoe wetgeving in Nederland in elkaar steekt en kent de verschillende definities van wat rechten zijn niet.

  Hij hanteert alleen zijn eigen karnkjorumme definities.

  Geen enkel recht is absoluut, ook het eigendomsrecht niet. Wanneer het recht van de één, rechten van andere mensen schaadt, grijpt de wetgever in; en terecht.

 14. Scherpschutter

  @Blaag 15:03

  Hoe vermakelijk. U weet nog steeds niet wat een recht is…Wist u dat wel, dan had u namelijk wel geweten dat een recht dat niet absoluut is, per definitie geen recht kan zijn…LOL. Dat is een vierkante cirkel. Een recht is immers enkel een recht, als ze omvervreemdbaar is.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).