Zes vragen over de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMC Utrecht Zes vragen over de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMC Utrecht

Zes vragen over de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMC Utrecht

Zes vragen over de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMC Utrecht
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers heeft vorige week bekendgemaakt dat de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking geconcentreerd gaan worden in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Dat betekent dat de centra in Utrecht en Leiden verdwijnen. Dat besluit is genomen, nadat eind 2021 voormalig minister van VWS Hugo De Jonge juist besloot om de zorg te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht. Hoe zit dat precies met concentratie van zorg? En waarom moet het centrum voor kinderhartchirurgie in Utrecht verdwijnen? 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ernst Kuipers heeft vorige week bekendgemaakt dat de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking geconcentreerd gaan worden in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Dat betekent dat de centra in Utrecht en Leiden verdwijnen. Dat besluit is genomen, nadat eind 2021 voormalig minister van VWS Hugo De Jonge juist besloot om de zorg te concentreren in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht. Hoe zit dat precies met concentratie van zorg? En waarom moet het centrum voor kinderhartchirurgie in Utrecht verdwijnen? 

Wat wordt bedoeld met ‘concentratie’ van zorg? 

Concentratie van de zorg betekent eigenlijk dat specialistische zorg op één plek geconcentreerd wordt, in plaats van op verschillende locaties. Door die zorg in één ziekenhuis te hebben zou de kwaliteit van de zorg ook beter geborgd zijn en verbeterd kunnen worden.

Waarom moeten er twee kinderhartcentra in Nederland verdwijnen? 

Er zijn in de toekomst niet genoeg patiënten voor vier kinderhartcentra, waardoor artsen niet voldoende operaties kunnen uitvoeren om hun expertise op peil te houden. Het idee achter de concentratie is dat de kwaliteit van de gespecialiseerde zorg behouden blijft. Daarnaast is het belangrijk om de kennis en expertise op het gebied van hartchirurgie- en katheterisatie te bundelen en te kunnen verbeteren.

Landelijk zijn er twaalf gespecialiseerde kinderhartchirurgen, waarvan er drie binnen nu en vier jaar met pensioen gaan. Om deze zorg op hoog niveau te kunnen blijven leveren en verder te verbeteren is het belangrijk dat deze operaties in twee ziekenhuizen worden uitgevoerd. 

Eerder werd er besloten om de centra in Leiden en Groningen te sluiten en Utrecht en Rotterdam open te houden. Waarom is dat veranderd? 

Hugo de Jonge, voorganger van Kuipers, nam ruim een jaar geleden het voorgenomen besluit om Utrecht en Rotterdam open te houden. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) kwam daartegen in verweer. Volgens het NZa zou het sluiten van de centra voor gespecialiseerde hartzorg in Leiden en Groningen er onder andere voor zorgen dat de toegankelijkheid van deze zorg verzwakt in zowel Leiden als regionaal in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

Vanwege het NZa-advies besloot minister Kuipers vorige maand om de koepelorganisatie van de ziekenhuizen nog één kans te geven om onderling te bepalen welke twee van de vier centra in Nederland dicht moeten. Doordat de universitaire ziekenhuizen er samen niet uit zijn gekomen, heeft minister Kuipers vorige week het besluit genomen om de kinderhartcentra in Utrecht en Leiden te sluiten. 

Waarom kiest minister Kuipers voor het behouden van de centra in Rotterdam en Groningen? 

Kuipers heeft gekozen voor Rotterdam, omdat dit het grootste en meest complete kinderziekenhuis is met de grootste IC-capaciteit. Rotterdam voldoet aan alle criteria met het grootste aantal experts en chirurgen. Daarmee blijft de keuze van Hugo de Jonge onveranderd. 

Groningen is, op advies van de NZa, gekozen als tweede centrum vanwege de regionale spreiding en toegankelijkheid. Met de keuze op het centrum in Groningen, vervalt het eerdere besluit om het centrum in UMC Utrecht open te houden. 

Hoe reageert het UMC Utrecht op het besluit?  

Het UMC Utrecht gaf eerder aan ‘enorm teleurgesteld’ te zijn in het voorgenomen besluit van minister Kuipers. 

Daarnaast doen het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum op maandag 20 februari een oproep aan de minister: “houd het hart centraal”. Dat doen ze met een flyer met drie argumenten waarom zij het niet eens zijn met het voorgenomen besluit van de minister van VWS. Ook kan er een QR code worden gescand om een petitie van een groep ouders van patiënten te tekenen. Deze was op 19 februari al ruim 24.000 keer ondertekend

“Het voorgenomen besluit betekent dat ook na concentratie van centra er nog steeds onvoldoende operaties zijn in sommige centra, waardoor kans op vermijdbare sterfgevallen en andere complicaties nog niet is geminimaliseerd”, zo is te lezen op de flyer. 

Het tweede argument is: “Het voorgenomen besluit leidt niet tot een structurele en robuuste oplossing. Ook na concentratie van centra er nog steeds onvoldoende operaties zijn in sommige centra, waardoor kans op vermijdbare sterfgevallen en andere complicaties nog niet is geminimaliseerd.” 

Als laatste zegt het UMC Utrecht: “Het voorgenomen besluit leidt niet tot optimale toegankelijkheid: gemiddelde reistijd neemt met 10% toe ten opzichte van concentratie in Rotterdam en Utrecht.”

Is het besluit al definitief genomen? 

Nee, de keuze die minister Kuipers vorige week bekend heeft gemaakt, is vooralsnog een voorgenomen besluit. Een definitief besluit wordt genomen als de betrokkenen hun zienswijze hebben toegelicht. Dat kan tot 27 februari. Als het definitieve besluit is genomen, dan gaat er volgens Kuipers een overgangsperiode van zo’n 2,5 jaar in om de concentratie van de zorg goed te regelen. 

 

Gekoppelde berichten

5 Reacties

Reageren
 1. Koel Hoofd

  “Doordat de universitaire ziekenhuizen er samen niet uit zijn gekomen, heeft minister Kuipers vorige week het besluit genomen om de kinderhartcentra in Utrecht en Leiden te sluiten. ”
  Universitaire ziekenhuizen strijden om studenten omdat de overheid wil dat universiteiten met elkaar concurreren in het kader van prestige in de mondiale kenniseconomie.
  Kuipers is helemaal geen politiek dier (zoals de Jonge dat wel is) maar een zorgverlener en heeft voor de patientjes gekozen. Hopelijk gaat dat benul nu ook indalen bij de academici?

 2. .

  Er wordt aangegeven dat met 4 locaties de expertise en het aantal gewenste operaties per arts niet gehaald kan worden. Dit begrijp ik echter niet goed. Artsen werken vaak in een maatschap, en zijn niet per ce in dienst van een ziekenhuis. Wat is er dan op tegen dat deze artsen verplicht worden om tussen verschillende locaties te reizen? Het aantal operaties per jaar zal niet veranderen met het sluiten van een locatie, en per werkzame arts zullen er dus nog steeds evenveel operaties over blijven, dus wat is er op tegen om arts A samen met een vast team op maandag in Groningen te laten werken en op dinsdag in Utrecht?

 3. Ihsan

  Haha, KH. Hoezo is Kuipers geen ‘politiek dier’?? Het was zijn grote wens om minister te worden. Daarom meldde hij zich voor de verkiezingen ook al bij de PvdA, die hem afwezen Blijkbaar hebben ze bij D66 lagere standaarden.

 4. Herman

  Achterhoede gevecht tegen een zeer logisch besluit.
  Utrecht ligt vlakbij Rotterdam en voor groot deel Nederland is Groningen veel dichterbij. Alleen zuiden komt er bekaaid af.

 5. Piet

  @. artsen in een academisch ziekenhuis werken niet in een maatschap maar in loondienst.

  Terwijl als je dit soort werk doet wat ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste is zowel mentaal als technisch je echt wel wat mag verdienen. Want het is natuurlijk wel iets anders als je een baby van een paar dagen oud waar dus alles heel klein is en heel prematuur vergelijkt met een cardio chirurg die een bejaarde van ver in de 70/80 moet opereren.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).