Vertraging dreigt voor bouw duizenden woningen in Utrecht; gemeente vraagt geld aan het Rijk Vertraging dreigt voor bouw duizenden woningen in Utrecht; gemeente vraagt geld aan het Rijk

Vertraging dreigt voor bouw duizenden woningen in Utrecht; gemeente vraagt geld aan het Rijk

Vertraging dreigt voor bouw duizenden woningen in Utrecht; gemeente vraagt geld aan het Rijk
Er dreigt vertraging of uitstel bij de bouw van duizenden nieuwe woningen op zestien locaties in Utrecht. De gemeente heeft nu bij het Rijk aangeklopt met de vraag voor extra geld. Het gaat om projecten als Wolvenplein, Smakkelaarspark, Kruisvaartkade, de 140 meter hoge toren MARK, Wisselspoor, de Nieuwe Defensie en Merwede.

Er dreigt vertraging of uitstel bij de bouw van duizenden nieuwe woningen op zestien locaties in Utrecht. De gemeente heeft nu bij het Rijk aangeklopt met de vraag voor extra geld. Het gaat om projecten als Wolvenplein, Smakkelaarspark, Kruisvaartkade, de 140 meter hoge toren MARK, Wisselspoor, de Nieuwe Defensie en Merwede.

De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat het niet goed gaat met de bouw van nieuwe woningen. Ontwikkelaars hebben te maken met opgelopen bouwkosten, afkoelende woningmarkt en stijgende rente. Terwijl het er een paar jaar geleden nog op leek dat alles maar gebouwd kon worden, zien we nu steeds meer berichten over vertragingen bij bouwprojecten door bovengenoemde redenen.

Het Rijk heeft daarom een pot met geld beschikbaar om bouwprojecten over de streep te trekken. Het geld is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden financieel niet meer haalbaar zijn. In Utrecht komen zestien projecten in aanmerking voor deze subsidie.

6800 woningen

In de lijst staan bekende projecten, als de herontwikkeling van Wolvenplein, de Kruisvaart de 140 meter hoge toren MARK, het havengebouw in Smakkelaarspark, een woontoren in De Nieuwe Defensie, twee nieuwe torens aan de Lomanlaan en een gedeelte van Merwede. Er is geld aangevraagd bij het Rijk voor de bouw van meer dan 6800 woningen.

Het Rijk heeft een commissie aangesteld om de aanvragen te gaan beoordelen. Er wordt maximaal 12.500 euro per woning uitgekeerd. Maar wat gebeurt er met projecten die op de lijst staan die toch geen geld gaan krijgen? De gemeente legt uit dat de bouw dan niet direct van tafel is, maar dat er wel gekeken moet worden hoe de businesscase financieel haalbaar wordt. Er kan daardoor vertraging optreden of de bouw kan uitgesteld worden.

Gekoppelde berichten

30 Reacties

Reageren
 1. S

  Ik vind het smakkelaarsveld wel iets hebben op dit moment. Een mooi visitekaartje voor de stad. Toeristen weten meteen waar ze aan toe zijn: een vieze stad vol vuilnis, stinkende containers, onafgemaakte projecten, junks etc

 2. Willow

  Project ontwikkelaars hebben gegokt dat er genoeg financiering was om te bouwen. Verkeerd gegokt blijkbaar. Dan is het tijd om de gronden weer te verkopen/pachten tegen een lagere prijs. Als de grondprijs laag genoeg is, wordt het uiteindelijk interessant om te bouwen. Belastingleden voor de bouw moeten uitsluitend naar openbare voorzieningen en sociale woningen.

 3. Rietje

  @S Hahaha !

 4. Justin

  Gaat alles goed, S?

 5. JdV

  Vreemd. Projectontwikkelaars doen hun werk, ontwikkelen een project. Vervolgens verklaren ze dat ze graag zouden willen maar helaas niet kunnen bouwen want economie, stikstof, bruine rugstreeppadden, natura 2000 etc tec.
  Maar als de overheid (= wij, de belastingbetaler) nou ff zwicht voor chantage en 12,5k per woning overmaakt aan deze commerciële partij dan komen er alsnog woningen hoor !
  De juiste aanpak zou zijn: Projectontwikkelaar krijgt vergunning met verplichting tot oplevering woningen binnen x jaar. Op het moment dat de projectontwikkelaar aangeeft niet te kunnen bouwen vervalt de vergunning. Een nieuwe partij mag gaan bouwen en kan rekening houden met de gewijzigde omstandigheden en dus andere woningen, hoger, meer, grotere of kleinere huizen bouwen. Dikke pech voor de oorspronkelijk ontwikkelaar. Weet je hoe we dat noemen? Ondernemersrisico. You win some, you lose some. Daar hoeven wij als belastingbetalers niet voor op te draaien, dat hebben we al een keer eerder gedaan bij de banken en wat mij betreft nooit meer.

 6. fam Ho

  Lijkt toch duister waarom die projecten in utrecht moeten komen. Het karakter van de stad als samenleving wordt ondermijnd door veel groei.

 7. Kees

  Politieke maatregelen op gemeentenivo en landelijk nivo maken de bouw en aankoop van huurappartementen mede zeer onaantrekkelijk en niet rendabel, dit aspect wordt ten onrechte hier niet genoemd.Denk aan grondprijzen,zelfbewoningsplicht, 10 procent overdrachtbelasting, het nieuwe zeer ongunste en niet renderende puntensysteem en straks wellicht het belasten van huurinkomsten. En nu vragen om subsidie-belastinggeld. De politiek heeft heel veel boter op het hoofd.

 8. Jeroen

  Een eenmalig bedrag van €12.500 gaat dit probleem niet oplossen. De totale kosten voor het bouwen van een woning zijn de afgelopen jaren door verschillende oorzaken gewoon enorm gestegen, terwijl de maximale leennnormen en/of verhuurprijs juist de andere kant, of minder zij ngestegen dan dat.

  Waar een leuke eensgezinswoning 10 jaar terug nog rond de 250k koste, kost die nu rond de 350k, 400k. En dan laat ik de isiote prijzen binnen Utrecht nog even buiten beschouwing. Het leenbudget van een starter is echter niet omhooggegaan, evenmin als de startsalarissen.

  Zolang die discrepantie er is, kan je intenties hebben wat je wil, maar wordt het probleem niet opgelost, en blijft wonen, en laat staat het bezitten van een woning een schaars, en voor steeds meer een onbereikbaar goed.

 9. Bert

  Welke prutser maakt daar steeds de contracten met de bouwsector, daar bij de gemeente? Hoe moeilijk is het om concrete deadlines en bedragen te noemen, zonder dat die bouwbedrijven zich er uit kunnen wurmen of hun extra kosten op de maatschappij af wentelen?

 10. Wim

  Tsja. Je zadelt de ontwikkelaar op met onmogelijke eisen over aantallen sociale huur e.d.. Vervolgens krijgt de ontwikkelaar zijn project niet meer rondgerekend. En als dan de ontwikkelaar zijn project stillegt, rent de gemeente naar het rijk om het handje op te houden; i.p.v. de voorwaarden aan te passen.

 11. w

  @S
  ben je ooit van je leven al eens buiten de stad geweest?

 12. JdV

  @Wim: de projectontwikkelaar is volwassen en wilsbekwaam en tekent bij het kruisje. Vanaf dat moment: ondernemersrisico. Winst voor jou, verlies voor jou. Rol overheid: zou 0 moeten zijn.

 13. S

  @w: in 1984 ben ik een dagje naar Amsterdam geweest. Was niks voor mij!
  Hoezo eigenlijk?

 14. Per Ommegaande

  Waarom vraagt de gemeente geld aan het Rijk voor herontwikkeling Wolvenplein? De voormalige gevangenis is inmiddels eigendom van een particulier consortium van ondernemers.
  Die kunnen dat nu gewoon zelf toch regelen? Waar bemoeit de gemeente zich mee?

 15. Koel Hoofd

  @S Eens!

  @JvD
  Je vergeet een hele belangrijke prijsopdrijvende factor waar het bedrijfsleven aan is onderworpen: wet en regelgeving gemaakt door mensen die zittend achter hun bureautje altijd achter de feiten aanhollen ter meerdere eer en glorie van zichzelf.
  De politiek zwemt in de boter op de hoofdjes want zij zijn de prijsopdrijvende macht met hun veranderende spelregels waar je niet op kan bouwen.

 16. w

  @S
  oh vandaar, dat verklaart je wereldvreemde reactie

 17. Rogier

  De locaties zijn gewoon te duur ingekocht. Eigen schuld dikke bult. Geen cent overheidsgeld hier naar toe! Toen er grote winsten werden gemaakt werd er ook niet een deel naar de overheid overgemaakt.

 18. Toine Goossens

  @Kees vergeet een andere beperking. Het is al allemaal.nog veel erger.
  Om hun winst op te schroeven hebben woningcorporaties sociale woningen verkocht. Die zijn vervolgens allemaal in de vrije sector terecht gekomen. Alleen op die manier kunnen verhuurders namelijk de hoge koopprijs terug verdienen. Dat mag niet meer.

  Het meetellen van de hoge WOZ waarde voor het aantal punten van een woning is aan banden gelegd. Het doel is dat die huizen weer sociale woningen met een dito lagere huur worden.
  Dat heeft ook tot gevolg dat investeerders van nieuwbouwhuur met lagere inkomsten te maken krijgen. Die investeerders, pensioenfondsen o.a. geven de pijp nu aan Maarten.

  6800 huizen die niet gebouwd gaan worden is slechts het begin.

 19. Bromsnor

  Bromsnor mist de 1600 geplande woningen aan de Archimedeslaan in het overzicht. Daar gebeurt ook melemaal niets. Het woonrecht is te belangrijk om aan projectontwikkelaars over te laten, met hun idiote prestige projecten die niemand kan/wil betalen. Gokken ze mis (betalen te veel voor de grond) dan willen ze gered worden door de overheid :-(. Laffe hap.

  Tijd voor een nieuw ministerie van volkshuidvesting en ruimtelijke ordening.

 20. Deelauto

  Zou het ook kunnen zijn dat mensen gewoon een huis willen ipv enkel een 2 kamer appartement voor 5 ton?

  En idd de eisen aan sociale huur zijn inmiddels onrealistisch. Misschien toch eens kijken naar de instroom van die groep huizenzoekers?

 21. Cico

  En wederom faalt de mArKtWeRkInG en de belastingbetaler mag het verschil weer ophoesten. De projectontwikkelaar spreekt van vertraging, doet alsof het om een natuurramp gaat. Maar het gaat uiteindelijk om de winstmarge die te klein is door gestegen bouwkosten, personeelskosten en energie. Ze kunnen prima bouwen, maar laten de boel bewust escaleren totdat een overheid de portemonnee trekt omdat het niet langer zo kan.
  Tijd voor een ouderwetse Dienst Publieke Werken die je direct kan aansturen en ter verantwoording kan stellen als er wat mis gaat ipv geld kieperen in onbetrouwbare derde partijen en dan nog meer geld als er weer wat mis gaat.

 22. Hadjememaar

  @Toine Goosens, “om hun winst op te schoeven….” Wat een onzin, de VVD had haar oog laten vallen op het “vermogen” van de corporaties en dat vervolgens naar zich toegetrokken, waardoor delen van de portefuille geliquideerd moesten worden om de belasting te betalen. Lang leve de VVD! LOL.

  De VVD heeft een moedwillig uitsterfbeleid geformuleerd in hun verkiezingsprogramma.

 23. Pee

  Het is een belasting kwestie die alleen maar geld oplevert voor betrokkenen.

 24. Binnenstadbewoner

  Niks uitstellen maar z.s.m. bouwen. Dit moet topprioriteit hebben. Woningnood is werkelijk enorm. Met deze woningnood die nota bene elk jaar steeds groter wordt, kan het niet lang meer duren voordat je net als in de VS hier ook in de parken e.d. grote hoeveelheden koepeltentjes zult zien van daklozen. En dan ook van daklozen met een normale baan, ofwel ”the working poor”.

 25. Toine Goossens

  @Hadjemaar,

  Dat was een zet van de PvdA ism de VVD. Niet alleen het vermogen van de corporaties maar ook dat van beleggers is getroffen.
  Alleen corporaties hebben op grote schaal sociale huizen verkocht.

  Laten we het wel over de feiten blijven hebben.

 26. Woningnood

  @jvd. De woning markt is heel wat complexer dan je schets. De markt moet de problemen maar oplossen zelf zonder hulp van de overheid. Het is de zelfde overheid die (overdrachtelijk ) voor een kleine auto wil betalen en vervolgens ook alle luxe accessoires erbij wil als eisen.
  Dat de markt niet tegen verlies wil leveren is begrijpelijk dan.
  Overheid en markt zijn tot elkaar veroordeeld om echte oplossingen te creëren. Daarbij zijn de keuze NU relevant voor lange periode.
  Alleen door bouwen met continuïteit kan ons verder helpen en dat is van zeer groot maatschappelijk belang

 27. Claire Obscur

  Precies Jeroen. Zonet nog even op Funda gekeken wat je in Utrecht kan kopen rond de 2 ton en dat zijn inmidddels al kamers en andere snel even gepimpte hokken. Letterlijk.

 28. Rottebert Peermans

  Misschien willen huizenkopers tóch gewoon plek voor een auto . Niet iedereen kan en wil thuis werken in een studio van 20m2.

 29. Volkshuisvesting

  Snel overheidsgeld erbij om de problemen op te lossen, anders zijn de lange termijn gevolgen niet te overzien.
  We moeten in Nederland maximaal bouwen om een minimum aan beschikbare ( dure ) grond, anders zijn we de laatste natuur ook kwijt.

 30. Scherpschutter

  @Rottebert Peerdmans

  Nee. Dat kan het niet zijn. Wie wil er immers nu niet als 19e eeuwse wandel-mens in een infrastructuurloze gevangeniswijk vol deel-dingen wonen en leven op 20m2, voor een startprijs vanaf 450k?

  Ondenkbaar dat er iets mis is met de briljante visie van GroenLinks en D66, als bedenkers van dit arbeidersparadijs op aarde. Bestaat niet! Het moet wel aan hebberige aannemers en de *kuch* ‘kapitalistische’ geldmarkt liggen….Dat kan niet anders.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).