Wethouders kijken na vier jaar terug op woonbeleid in Utrecht: wat is er bereikt? Wethouders kijken na vier jaar terug op woonbeleid in Utrecht: wat is er bereikt?

Wethouders kijken na vier jaar terug op woonbeleid in Utrecht: wat is er bereikt?

Wethouders kijken na vier jaar terug op woonbeleid in Utrecht: wat is er bereikt?
Cartesiusdriehoek is een van de plekken waar nieuwe woningen moeten komen.
Het mag ondertussen bekend zijn: er is een woningcrisis, de huizenprijzen blijven stijgen, het aanbod is zeer gering en de wachttijden voor sociale huurwoningen worden alsmaar langer. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan is het tijd om de balans op te maken. Hoe kijken wethouders Kees Diepeveen en Klaas Verschuure naar de stand van zaken, wat is er bereikt de afgelopen vier jaar?

Het mag ondertussen bekend zijn: er is een woningcrisis, de huizenprijzen blijven stijgen, het aanbod is zeer gering en de wachttijden voor sociale huurwoningen worden alsmaar langer. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan is het tijd om de balans op te maken. Hoe kijken wethouders Kees Diepeveen en Klaas Verschuure naar de stand van zaken, wat is er bereikt de afgelopen vier jaar?

De woningmarkt lijkt er sinds het aantreden van het gemeentebestuur na de verkiezingen in 2018 niet veel beter op geworden. Wat ook niet meehelpt, zijn de fikse huizenprijzen die af en toe in het nieuws komen, zoals bij de eerste woningen in de Merwedekanaalzone en de appartementen in Wonderwoods.  Maar zo moet ook gezegd worden, de woningcrisis in Utrecht is niet uniek. Het is een landelijk probleem en de gemeente kan ook niet zomaar overal regels voor maken. Wethouder Verschuure (ruimtelijke ontwikkeling): “Het eerlijke verhaal is gewoon dat er een stille ramp aan de gang is, en er is geen makkelijke oplossing. Maar we doen er alles aan om excessen tegen te gaan. We zijn kampioen woningbouwen in Utrecht, er worden jaarlijks heel veel huizen opgeleverd, maar het is nooit genoeg.”

‘Het is echter onmogelijk om aan de vraag te voldoen’

Dat het nooit genoeg is, komt onder meer door de populariteit van de stad Utrecht. Verschuure: “Utrecht staat op veel lijstjes bovenaan, het is een van de aantrekkelijkste woonsteden van Nederland.  Utrecht heeft goede voorzieningen, ligt centraal en er is werkgelegenheid. Mensen uit de regio willen hier graag wonen, en veel studenten willen hier na hun studie blijven. Het is echter onmogelijk om aan de vraag te voldoen. We kunnen in Utrecht helaas niet de totale woningnood oplossen. Wat we wel doen, is bouwen, heel veel bouwen, en zorgen dat we met beleid misstanden op de woningmarkt tegengaan.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Wethouder Kees Diepeveen

Middenhuur

We zien onszelf graag als voorlopers in Utrecht, en volgens wethouder Kees Diepeveen (wonen) is dat in veel opzichten ook zo. “Zo was Utrecht de eerste gemeente met een actieplan Middenhuur.” De huurmarkt wordt veelal ingedeeld in sociale huur, middenhuur en dure huur. De wetgever regelt daarbij alleen sociale huur. “Wij zagen in Utrecht dat er veel behoefte is aan middenhuur en zijn daarom met het actieplan in de hand zelf afspraken gaan maken met de markt. Daardoor zijn er veel meer kwalitatieve duurzame middenhuur-woningen gebouwd.” Door te zorgen voor middenhuur-woningen te beoogt de wethouder ook dat meer mensen met voorrang doorstromen vanuit sociale huurwoningen, zodat zij weer een plekje vrijmaken voor iemand op de wachtlijst.

Verschuure vult aan: “We hadden echt een inhaalslag te maken en via de middenhuur-categorie konden we dat bereiken. Doordat de maximale huurprijs voor twintig jaar vaststaat blijven de woningen ook heel lang betaalbaar.” Bij betaalbare koopwoningen ligt dat iets ingewikkelder. Een koopwoning kan wel ‘betaalbaar’ zijn als die gebouwd wordt en voor het eerst verkocht wordt – want ook daar maakt de gemeente afspraken over met ontwikkelaars – maar als de bewoners dan verhuizen en het huis te koop zetten valt ie waarschijnlijk niet meer in de categorie betaalbaar. De huizenprijzen stijgen nou eenmaal ontzettend hard.

‘Wij willen bereiken dat de woningen ten goede komen voor wie ze bedoeld zijn’

Andere maatregelen waar Diepeveen zich  hard voor heeft gemaakt, is de zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming. Zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een nieuwbouwhuis er ook daadwerkelijk moet gaan wonen, en de woning dus niet mag gaan verhuren. Voor bestaande huizen heet deze regel opkoopbescherming. “In de hele stad willen we een verbod om een huis met een WOZ-waarde tot en met € 440.000 na de koop te verhuren.” Ook is er nog zoiets als anti-speculatiebeding, dat betekent dat een koper van een nieuwbouwwoning het huis niet direct weer mag doorverkopen om er winst mee te maken. Dit soort maatregelen moeten ervoor zorgen dat beleggers en speculanten geweerd worden, waardoor starters en mensen met een middeninkomen een stevigere positie hebben op de woningmarkt. “Wij willen bereiken dat de woningen ten goede komen voor wie ze bedoeld zijn.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Wethouder Klaas Verschuure

Cijfers

De afgelopen vier jaar zijn er elk jaar ongeveer ruim 3000 woningen opgeleverd in Utrecht. Goed om nog eens te vermelden; de gemeente Utrecht bouwt deze niet zelf, maar moet met beleid zorgen dat woningcorporaties en ontwikkelaars goede woningen bouwen die aansluiten bij de behoeftes van Utrechters.

In totaal stonden er begin 2021 in de gemeente 159.671 woningen. Opvallend is dat het totale aantal koopwoningen al twee jaar op rij afneemt. Het aantal huurwoningen nam daarentegen flink toe.

Op 1 januari 2021 was 45 procent van alle woningen een koopwoning (drie jaar geleden was dit nog 47 procent), 31 procent een corporatiewoning (dit aandeel is al drie jaar hetzelfde) en 23 procent particuliere verhuur (dit was drie jaar geleden nog 20 procent). Bij particuliere huur viel 20 procent in de categorie duur, de rest was middenhuur of sociale huur.

De afgelopen jaren daalde het aantal goedkope en betaalbare koopwoningen in Utrecht, het aantal dure koopwoningen steeg juist.

Tekst gaat verder onder grafieken

Bouwen

Bouwkampioen, zo noemt Verschuure Utrecht dan ook vaker. “We zijn de snelst groeiende stad van Nederland en we moeten dus heel veel woningen toevoegen. Afgelopen vier jaar hebben we het mogelijk gemaakt dat er 13.000 woningen bij zijn gekomen. In Leidsche Rijn zijn de bouwkranen niet te tellen, zo veel staan er nu. Er gaat in de nabije toekomst onder meer gebouwd worden in de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Werkspoor, Papendorp en Groenewoud. Er komen woningen bij voor tienduizenden bewoners.” Diepeveen vult aan: “En daarbij kijken we dus goed naar de verdeling van soorten woningen. In de nieuwe stadswijk Merwede komen bijvoorbeeld zo’n 6.000 woningen, waarvan ruim 55 procent betaalbare huur- en koopwoningen worden.”

Verschuure: “Tot 2040 willen we zelfs 60.000 woningen extra hebben in de stad. Er wordt heel veel werk verzet, we doen er echt alles aan om de vraag naar woningen enigszins bij te houden.” De woningnood oplossen, kan de gemeente Utrecht niet alleen, zo geeft Verschuure ook ruimschoots toe. “Hoewel ik trots ben op de resultaten die we bereikt hebben, moet ik ook toegeven dat het gewoonweg een nationaal probleem is waar we met z’n allen de schouders onder moeten zetten. En met alleen de titel bouwkampioen koop je ook niks.” Diepeveen zegt daarbij ook: “We hebben de woningcrisis niet zelf veroorzaakt, maar wij hebben in Utrecht wel heel erg ons best gedaan om ons deel te leveren om de crisis te bestrijden.”

‘Er moet wel geld gaan vrijkomen zodat er geïnvesteerd kan worden in infrastructuur’

Verschuure en Diepeveen kijken daarbij ook naar het Rijk. “Er moet wel geld gaan vrijkomen zodat er geïnvesteerd kan worden in infrastructuur, want zonder die investeringen kunnen er op veel plekken geen woningen komen of wordt de bereikbaarheid een stuk lastiger.” Dat is ook de reden dat de gemeente Utrecht al langer lobbyt in Den Haag om geld vrij te maken voor extra tramlijnen in de stad en zelf een metro. Het gaat dan om miljardeninvesteringen.

Dan was er nog een laatste onderwerp wat niet onberoerd gelaten kon worden als het over woningbouw gaat in Utrecht; polder Rijnenburg. Want in de campagne voor de verkiezingen is dat een van de grote twistpunten tussen de partijen van de wethouders, waarbij D66 snel wil bouwen en GroenLinks dat voorlopig liever niet ziet gebeuren. Dit terwijl de partijen van Verschuure (D66) en Diepeveen (GroenLinks) in de huidige coalitie juist samen hebben gezegd dat er voorlopig geen woningbouw plaatsvind in Rijnenburg. De uitslag van de verkiezingen kan  voor de toekomst van polder Rijnenburg dus weleens doorslaggevend zijn. Maar wat daar ook uitkomt, benadrukken beide wethouders, er moet sowieso (ook) in de bestaande stad heel veel gebouwd gaan worden.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.

10 Reacties

Reageren
 1. Zuilen030

  Foute aanname: “we moeten dus veel woningen bouwen”. We moeten meer spreiden in NL, alleen al om de stad leefbaar te houden en de juiste balans te vinden in wonen, recreëren en leefomgeving. Deze balans raakt in Utrecht steeds verder zoek.

 2. Lauk

  Er is nog zoveel loze ruimte in de stad, bedrijventerreinen (o.a. parkeer, opslag, reservering en/of speculatie) die niet, nauwelijks of spaarzaam worden gebruikt. Bedrijven die vooral laagbouw hebben terwijl er op werkplaatsen uitstekend kantoorlagen kunnen komen etc.
  T.a.v. Rijnenburg: wordt de discussie wel helder met alle informatie gevoerd? Bijvoorbeeld: welke projectontwikkelaars, banken en andere financiële partijen e.d. hebben daar al grondposities ingenomen die zij nu graag te gelde willen maken? Hoe werken zij samen met politieke partijen/ Kan hier eens goed onderzoek naar worden gedaan.

 3. Wim

  @ Lauk

  En wat dacht je van de laagbouw in LR.
  Ongelooflijke hoeveelheid ruimte is daar verspild omdat er niet de hoogte in is gegaan.

 4. Bromsnor

  Bromsnor constateert dat het aandeel beschikbare koopwoningen daalt en dat de aandelen “beleggigspandjes” en “dure koopwoningen” stijgen. Goed gedaan Kees!

 5. Koel Hoofd

  Eigenwoningbezit wordt -zeker indien er een tuintje bij zit- steeds zeldzamer en kostbaarder in Utrecht.

 6. Utrechter2

  Goed dat DUIC de ruimte neemt om diep op het probleem in te gaan. Helaas wordt de ruimte weer eens gebruikt om de gemeentestraat schoon te vegen.

  1) we werken er hard aan is een cliche, dat net zo goed in VVD kringen kan worden gebruikt.
  2) de woningnood wordt gebracht als natuurverschijnsel (of regeringsbeleid) waar de gemeente niks aan kan doen. Dan hoeft ze natuurlijk geen woord meer vuil te maken aan de gemeentekeuzen op klimaatgebied (windmolens in Rijnenburg, en het proactief verwelkomen van immigranten). Het is trouwens misleidend om het Rijk de schuld te geven aangezien de gemeente het Rijksbeleid (voorrang voor statushouders) van harte ondersteunt. De college partijen staan ook 100% achter de EU, die gemeenten dwingt om met corporaties en projectontwikkelaars in zee te gaan.
  3) de woningzoekende wordt de schuld gegeven: die wil in een veel te luxe stad wonen. De werkgelegenheid wordt als laatste puntje genoemd terwijl dat de kern van het probleem is: in een globaliserende wereld verdwijnt werkgelegenheid naar Azie of Oost Europa (productie/fabrieken) en ontstaat er een grote trek naar de steden in Nederland aangezien de provincie verarmd.

 7. Paul

  @zuilen 030. Dat is 80 er jaren denken… mensen willen wonen waar de banen zijn. Hier in de randstad zijn de meeste top banen gewoon, daarom komen ze hier ook heen. Bedrijven spreiden is heel lastig gebleken in de vorige eeuw, bedrijven wil daar zitten waar goede netwerken zijn van andere specialistische bedrijven of organisaties.
  Utrecht heeft een perfecte positie, 30 min van Schiphol Europese vierde luchthaven, wegen, spoor, water knoop punt, en een zeer goed hoog opgeleide internationale bevolking…

 8. Anne Marie ten Berge

  Wethouders Klaas Verschuren (Demonen 66) en Kees Diepenveen (GifgroensLinks) waren eerlijk geweest als zij in hun verklaringen gestart waren met: “het mag ondertussen algemeen bekend zijn: ook in Utrecht is er een langeduur bestuurscrisis aan de orde”. Dat betekent ‘ondertussen’ dat Openbaar Bestuur en Gezag in een langdurige aanhoudende, blijvende, hardnekkige, slepende en uitgebreide crisis zitten waar zij zelf de schuld van zijn. De macht zit niet aan de knoppen van de feiten. Als er wachttijden zijn wil dat zeggen dat het beleid niet deugt. De vraag is groter dan het aanbod. Ergens in de afgelopen tijd hebben de leidende kartel-leiders van dit land namens de Koning besloten niet voldoende huizen voor haar inwoners te bouwen. Goed voor de marktwerking. Zo doorzichtig is het nu: de langeduur leugen regeert.

 9. Utrechter2

  @Paul: bedrijven zijn de aanjager van de race to the bottom. Daarom investeren ze massaal in Oost- en Zuid Europa en als dat niet goedkoop genoeg is, in China of desnoods Vietnam. Het is niet zo dat de randstad economisch sterker is geworden sinds de 21e eeuw (behalve Amsterdam als toeristenmotor) maar meer dat de provincie in Nederland enorm aan het verarmen is. Het gevolg is dat iedereen die vanuit de provincie in de randstad gestudeerd heeft blijft plakken en in steeds mindere mate een baan vind in de regio van herkomst.

  Het gevolg binnen Nederland is een optische groei: mensen zien de geconcentreerde welvaart in Utrecht (en Amsterdam) en verwarren verplaatsingsgroei met echte groei. De verplaatsingsgroei (en concentratie) zorgt helaas voor problemen die je zoals je zelf zegt heel moeilijk kunt oplossen.

 10. Utrechter2

  @Paul; aanvulling: binnen de provincie zie je nog wel een andere trend: de steden daar worden weer populair door een lokale trek van de kleine provinciale gemeenten naar de provinciesteden. En de steden in de tussenzone (op forenzen -afstand van de Randstad) profiteren uiteraard van de uitstraling van de Randstad.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).