Gemeenteraad stemt voor grootse plannen voor Utrecht als ‘tien-minuten-stad’ Gemeenteraad stemt voor grootse plannen voor Utrecht als ‘tien-minuten-stad’

Gemeenteraad stemt voor grootse plannen voor Utrecht als ‘tien-minuten-stad’

Gemeenteraad stemt voor grootse plannen voor Utrecht als ‘tien-minuten-stad’
Foto: Robert Oosterbroek
De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag voor de ingrijpende plannen gestemd om van Utrecht een tien-minuten-stad te maken. Onderdeel van de plannen zijn vier nieuwe stadscentra, 60.000 nieuwe woningen en hoogwaardige ov- en fietsverbindingen. Daarmee moeten voorzieningen voor alle Utrechters binnen tien minuten bereikbaar zijn. De coalitie van D66, GroenLinks en ChristenUnie stemde voor de plannen, de oppositie tegen. Daarmee was er een meerderheid van 24 stemmen voor en 21 tegen.

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag voor de ingrijpende plannen gestemd om van Utrecht een tien-minuten-stad te maken. Onderdeel van de plannen zijn vier nieuwe stadscentra, 60.000 nieuwe woningen en hoogwaardige ov- en fietsverbindingen. Daarmee moeten voorzieningen voor alle Utrechters binnen tien minuten bereikbaar zijn. De coalitie van D66, GroenLinks en ChristenUnie stemde voor de plannen, de oppositie tegen. Daarmee was er een meerderheid van 24 stemmen voor en 21 tegen.

Doel van de plannen is om te zorgen dat Utrecht ondanks het groeiende aantal inwoners een leefbare stad blijft en dat aantallen woningen en voorzieningen ‘meegroeien’. Dat groeien moet gebeuren aan de hand van ‘de Utrechtse Barcode’.

“Als je ergens in de stad een woonwijk bouwt, komen daar mensen te wonen die hun dagelijkse voorzieningen nodig hebben”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “De barcode maakt inzichtelijk hoeveel ruimte je nodig hebt voor die dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen, groen, gezondheidscentra. Groeit de buurt, dan verandert de barcode mee.”

Nieuwe stadscentra

Een ander belangrijk onderdeel van de toekomstplannen is het idee voor vier nieuwe stadscentra. De binnenstad blijft het hart van de stad, stelt de gemeente, maar er komen nieuwe stadscentra bij: in Noord-Noordwest (Leidsche Rijn Centrum, Lage Weide, Cartesius, Werkspoorkwartier, Zuilen), Overvecht, Utrecht Oost (Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Lunetten-Koningsweg) en de A12-zone (Papendorp, Woonboulevard en Merwede).

Die nieuwe centra zijn gepland rondom bestaande stations of andere ov-knooppunten. Om Utrecht in de toekomst goed bereikbaar te houden, moet volgens de gemeente de prioriteit liggen bij vervoermiddelen die weinig ruimte innemen en uitstootvrij zijn. Daarom wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer, deelmobiliteit en het verbeteren van het netwerk voor fietsers en voetgangers.

Bezwaren

Verschillende oppositiepartijen maakten woensdagnacht hun bezwaren bij de plannen duidelijk. PvdA stemde tegen de plannen, onder meer omdat door hen ingediende amendementen over de betaalbaarheid van woningen eerder op de avond verworpen werden.

Verschillende andere partijen, waaronder VVD en Student & Starter stemden tegen, omdat zij woningen in de polder Rijnenburg te belangrijk vinden. Het college wil daar voorlopig windmolens en zonnepanelen neerzetten en pas in de toekomst woningen bouwen.

Gekoppelde berichten

31 Reacties

Reageren
 1. vak K

  Dit College wil er alles nog voor de Gemeenteraads verkiezingen door heen drukken! Tekenend dat alle andere partijen tegen zijn.

  De Overheid moet hier niet intrappen en tot na maart 2022 wachten, want dan is er een ander College met hopelijk geen GroenLinks en D66 meer.

 2. Rob van der Hilst

  Begrijpen wij het nou goed dat de uitbreidingsplannen de (allang niet meer dreigende maar inmiddels volop gerealiseerde) eenzijdigheid in de bevolkingssamenstelling van Utrecht als Paradijs/Hel -kiest u maar- van hoger-, theoretisch opgeleiden (HBO, WO) slechts versterkt?
  Brrr….

 3. Wim Vreeswijk

  Superdom van de coalitie om er, ondanks of dankzij een minimale meerderheid, er geen enkele rekening mee te houden dat Utrecht ondertussen dat zij landelijk op een 2e plaats staat qua vluchtende jonge gezinnen, toch weer 60.000 woningen bij wil proppen met gemiddeld 2,3 inwoners per woning om zo snel mogelijk 100.000 extra inwoners te scoren wat volgens de bron ‘waarstaatjegemeente.nl’ goed is voor, niet schrikken svp,, jaarlijks 229,9 miljoen extra uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. Kassa ping dus voor de uiterst minimale meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad dus, maar of hiermee de leefbaarheid in onze stad gediend is? Ik dacht het totaal niet, want Utrecht scoort nu al ontzettend slecht zo concludeerde ik ook uit de jaarstukken (754 pagina’s) van de ingehuurde extra registeraccountant waaruit ik 83 stellingen en hieruit respectievelijke vragen traceerde. Jammer, heel jammer dat Utrecht, willens en wetens, zo naar de knoppen geholpen wordt.

 4. Bakfiets

  Linkse luchtfietserij, bouw de polder vol en verlaag de druk op de stad. Zat ruimte om woningen met zonnepanelen en genoeg groen te bouwen daar.

 5. Aad Burger

  Jammer dat het College en de krappe meerderheid in de gemeenteraad niet eerlijk aangeven dat met hun plannen veel te weinig betaalbare woningen gebouwd worden en dat de grote achterstand die de afgelopen jaren is ontstaan op deze manier niet wordt ingehaald. Er zijn tot 2030 niet 60.000, maar ongeveer 90.000 woningen nodig. Dat lukt alleen als er ook zo snel mogelijk gebouwd wordt in de polder Rijnenburg en niet pas na 2035. De Utrechtse woningcorporaties die daar grond hebben, kunnen daar snel mee beginnen als de gemeente toestemming geeft. Tegelijk met de bouw moet het openbaar vervoer naar Rijnenburg met voorrang worden aangelegd.
  Aad Burger, oud-raadslid

 6. Toine Goossens

  GroenLinks wil voor de aankomende verkiezingsnederlaag de stad beperken om vrije keuzes voor de lange termijn te maken. Dat is een regelrecht voorbeeld van de dictatuur van de meerderheid, voorspeld door Alexis de Tocqueville in zijn gezaghebbende werken die de grondslag voor de liberale democratie van Europa vormen.
  GroenLinks draagt de rechtsstaat Nederland naar het graf. O wat zullen Wilders en Baudet hiervan smullen. Kunnen zij straks hetzelfde doen. Verschrikkelijk.

 7. Toine Goossens

  D66 verraad haar liberale principes. Op naar een college met PvdA en VVD.

 8. Utrechter2

  Wat is de echte keus?
  Achter dit concept dat wellicht nieuwsgierigheid oproept (10 minuten-stad) zit de keuze om niet te bouwen in Rijnenburg (heel veel klimaatregels vanuit de EU naar het VVD-kabinet tot en met de gemeenten toe).

  Woningnood?
  Burgers wordt weer opnieuw beloofd dat de woningnood echt opgelost gaat worden met verdichting, ondanks alle leermomenten tot nu toe.
  Weinig tot geen totaaloverzichtstabellen maar wel suggesties dat een heleboel kruimels met een paar grotere zoals LRC en MWKZ bij elkaar opgeteld genoeg zal zijn.

  Stedelijke gebieden = verdichting = hoogbouw
  Voor zover het de woningnood zal oplossen is zijn de stedelijke centra en de term verdichting een eufemisme voor veel hoogbouw van 15 tot 20 verdiepingen hoog en wijken die nog intensiever gebruikt gaan worden (drukte in parken, los van Corona) en met steeds minder restruimte. Voor groen (een achtertuin is passé in deze plannen, en stadsparken worden dus steeds drukker) moet je dan maar naar Amelisweerd en Rhijnauwen dat GroenLinks wil uitbreiden.

  Verder kost het 7,1 miljard, uiteraard wordt verwezen naar andere overheden die hier ook aan moeten bijdragen.

 9. Esrin W.

  Klagen hier helpt niet, een keer verstándig gaan stemmen straks wél. Maak niet elke keer dezelfde fout opnieuw.

 10. Pee

  en dankzij dat alles word vol gebouwd toch die klimaatdoelen proberen te halen.
  vergeet het maar.

 11. Anne Marie ten Berge

  @ Aad Burger, Mijn vraag: Hoe komen Utrechtse woningbouwcorporaties aan die grond daar in Rijnenburg?

 12. Anne Marie ten Berge

  Wat is de bedoeling van de ’10-minuten-stad? Wie 10 minuten loopt is de stad al uit!

 13. Probleem

  In het plan staat dat er voor de groei van de bevolking ook 10000den banen gecreeerd moeten worden. Dit lijkt mij de omgekeerde wereld, mensen zouden naar Utrecht moeten komen omdat hier banen zijn en niet omgekeerd. Laten we die banen vooral ergens anders ‘creeren’ zodat Utrecht niet overbevolkt wordt. Mijn vraag is derhalve niet zozeer hoe Utrecht de groei aan kan maar hoe Utrecht deze wenst te beperken om de leefbaarheid van inwoners te garanderen. De partijen in het college zijn er vaak als de eerste bij om de doctrine van oneindige economische groei te veroordelen maar staan wel te juichen als een stad in tien jaar groei met 100 000 man en er aan deze groei geen einde lijkt te komen.

 14. Toine Goossens

  @Aad,

  Het schandelijke is dat die tien minutenstad niet voor ouderen en slecht ter been zijnde is weggelegd. Alleen al het gaan van huis naar de bushalte kost meer dan 10 minuten. Zo wordt de auto voor het van deur tot deur vervoer voor ouderen meer en meer de geëigende en maatschappelijk noodzakelijke vervoerswijze.

  Utrecht is op weg om de meest gesegregeerde stad van Nederland te worden.

  Jong en hoog opgeleid krijgt konijnenhokjes van 40-65 m² in de binnenstad. Die zijn zo duur dat autorijden er niet meer inzit. Zo creëer je fietsmobiliteit en mobiliteit naar buiten de stad als er gezinnen in die hokjes ontstaan. Die verhuismobiliteit is een belangrijke CO² veroorzaker. Alles wordt dan nieuw aangeschaft.

  Er komen in het centrum van Utrecht nauwelijks nog ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ha, Utrecht, de meest inclusieve stad van het land als de politici het hebben over voldoen aan het VN gehandicaptenverdrag. Maar in de praktijk kunnen die de stad niet meer in.

  Per konijnenhokje ontvangt de gemeente Utrecht minimaal € 33.000 van de projectontwikkelaar, zo schrijft Diepenveen deze week aan de raad. En dan maar koeientranen huilen als de inwoners de woonlasten veeel te hoog vinden. Zo hadden wij dat niet gewild. Om met Rutte te zeggen: ‘Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nog weet dat ik zei dat ik me dat achteraf VERKEERD herinnerde’.

  Nog zoiets. Woningcorporaties hebben een uitweg voor het scheefwonen. Wie in een sociaal konijnenhokje woont en te veel gaat verdienen gaat meer huur betalen, zo kom je boven de huurgrens voor sociaal huren uit. De gemeente stemt in met het onttrekken van die woning aan het sociaal segment en ontvangt daar van de corporatie per woning een grote bijbetaling voor de grond voor. Tel uit je winst. En dan maar blijven beweren dat je links bent.

 15. Toine Goossens

  @Anne Marie,

  Dat is zoooo simpel. De gemeente verplicht de ontwikkelaar om sociale woningen te bouwen. Die werken daar graag aan mee.

 16. Aad Burger

  N.a.v. De vraag van Anne Marie ten Berge: jaren geleden hebben de woningcorporaties daar een deel van de grond gekocht. Ze hebben de plannen voor de bouw van woningen klaar, maar hebben toestemming van de gemeente nodig om daar te gaan bouwen. Tot nu toe weigert de gemeente die toestemming te geven.

 17. Herman

  Best mooie plannen en goed dat er visie is.
  Nu nog paar miljard 8n Den Haag ophalen…..

 18. Lachgas

  En winkelcentrum Kanaleneiland totaal in verval

 19. Voormalig Zuilen

  Zuilen-Overvecht lijkt me een veel logischere combinatie dan Zuilen – Lage Weide – Leidsche Rijn.

 20. Rob H.

  De Gemeenteraad moet ook vooruitkijken en een visie voor de toekomst neerzetten. Waar willen we heen met de stad. Als ze alleen maar plannen maakt die lopen tot de volgende verkiezingen dan wordt het een puinhoop en weet niemand waar deze aan toe is. Kortom, een goed idee. Plannen kunnen altijd gewijzigd worden. De “aanvallen op de rechtstaat” kloppen dan ook helemaal niet.

  Stel dat we de Dom zo gebouwd hadden, dan was het ding nooit afgekomen.

  Opvallend ook dat bejaarden en slecht ter been zijnden voor de bus gegooid worden, alleen maar om auto te blijven rijden. In een stad. De auto als heilige koe, autobobilisme als religie. Triest.

 21. n Utrechter

  Zorg ervoor dat dat hoogwaardige openbaar vervoer rijdt voordat de eerste woning wordt gebouwd. Anders krijg je een herhaling van leidsche rijn. Eerst 2 auto’s per huishouden en dan die mensen niét meer uit diezelfde auto krijgen.

 22. Lachgas

  30Km/uur, 10 minuten berijkbaarheid is dus 3 km af te leggen in die minuten. Nu sta ik regelmatig op de bus of tram te wachten, minuten lang. Dus die 3 km is puur theoreties.

 23. Bromsnor

  Bromsnor ziet wel wat in de plannen. Hopen dat het geen “do or die” wordt en dat er wordt bijgestuurd als dat nodig blijkt.

 24. Angelique

  Tienminutenstad wordt het alleen als de bewoners dan ook hun wereldje beperken tot hun eigen centrum, dus wonen, werken, sporten, ontspanning. Niet naar een anders stadscentrum gaan. En ook nooit naar buiten de stad, laat staan bezoekers van buiten Utrecht ontvangen in een van de stadscentra….
  Hoe realistisch is dat nou?

 25. Massegast

  60000 nieuwe woningen. Voor wie? Een woord wat helemaal niet valt, niet in het artikel, maar ook niet bij de reacties, is immigratie. En daarmee bedoel ik niet asielzoekers, maar rijke immigranten. Expats, gesteund door een prettig belastingregime en hun werkgevers. Studenten uit het buitenland, die na hun studie hier blijven hangen. En ook huisjesmelkers krijgen een mooie kans. Allemaal nieuwe Utrechters, die de stad een schaalvergroting bezorgen, gefaciliteerd door een aantal politieke partijen. De huidige bewoners zal het veel gaan kosten, in geld en leefbaarheid, maar ze zullen met zo’n schaalvergroting niet veel opschieten. De gemeente Utrecht behandelt z’n huidige bewoners zoals de energiebedrijven hun klanten behandelen. Trouwe vaste klanten krijgen geen enkel voordeel, maar nieuwkomers een aardige welkomstpremie. Waar hebben ze het aan verdiend? Aan die 10 minuten besteed ik verder geen aandacht; we zijn geen kinderen.

 26. Kadoendra

  Het moet toch nu echt duidelijk zijn dat Utrecht al op een zeer korte termijn enorm gaat groeien, want het zit er dik in dat de bevolking van Limburg binnen een paar dagen in Utrecht aan gaat spoelen.

 27. Joop

  Wat “n Utrechter” zegt inderdaad,
  Er moet een serieuze upgrade van het OV-netwerk komen met meer tramlijnen, eventueel zelfs ondergronds.
  Langs die lijnen met hogere capaciteit kun je in hogere dichtheden bouwen en zo ook het gewenste aantal woningen realiseren, en tevens de doelstelling halen de stad autoluw te maken en leefbaarder, zeker als OV ondergronds gaat, we hoeven dat wiel niet opnieuw uit te vinden.
  Als we inderdaad bouwen zoals in LR gebeurt is, dus eerst woningen, en daarna voorzieningen zoals OV, dan krijg je een autowijk waar mensen die auto echt niet gaan inruilen voor OV, als gevolg daarvan is hoogwaardig OV zoals een tram dan weer niet rendabel/haalbaar.
  Dit moet dis op grootstedelijke wijze aangepakt worden.

 28. Daan

  Belachelijk plan ! Er is maar een centrum en dat moet ook met de auto bereikbaar blijven.

 29. Ooginaller

  @Daan: je voert een achterhoedegevecht, kerel. De enige manier waarop we de Utrechters per auto fatsoenlijk naar het centrum kunnen krijgen, is als we de Catharijnesingel weer terugveranderen in een Autobahn (en vergelijkbare maatregelen). Het zijn er simpelweg te veel voor de huidige infrastructuur, om over parkeerplaatsen nog maar te zwijgen.

  Wel moet ik zeggen dat ik mezelf niet zo snel naar voor de gezelligheid naar de Woonboulevardbuurt zie gaan ipv het oude centrum. Ik vind het plan wel getuigen van getuigen van een hoog maakbaresamenlevingsgehalte. En helaas voor de wethouder: samenlevingen zijn maar zelden maakbaar.

 30. Katja

  Eerst een totale herbezinning op de mobiliteit. Kijk naar het stratenplan hoe de doorstroming beter kan en ga niet uit van de bestaande situatie. Zorg voor kleinschaliger OV, en durf straten gewoon af te sluiten, of alleen te reserveren voor OV.

 31. Yoshua

  Groeien van de stad heeft dus al gevolgen voor de huidige bewoners.
  We worden verplicht langer dan gewend de dagelijkse dingen te doen.
  Sinds mijn geboorte is Utrecht de absolute 5 minuten stad, in Lombok liep ik binnen 5 minuten naar school. huisarts, tandarts, supermarkt, slager, etc.
  In oost is dit exact hetzelfde zoals ik mijn leven gewend ben.
  Dagelijkse levensbehoefte is binnen vijf minuten lopen beschikbaar.

  Wat is er erg aan dat bewoners van Utrechtse wijken binnen vijf minuten bij de winkel, apotheek of gezondheidscentrum kunnen zijn.

  Denk niet dat ik het nog mee zal gaan maken maar zou mij niets verbazen dan aan het eind van de eeuw, Utrecht een 2 uren stad is geworden.
  Naar de bakkers, supermarkt, apotheek doe je verplicht twee uur over.
  Toch een vreemd verhaal, vijf minuten veel handiger en efficiënter.
  Zal mij benieuwen hoe dit zal worden gehandhaafd.
  Mag ik straks uitsluitend boodschappen doen in Tuindorp of op Overvecht?
  Maar niet meer op dit Bilt en Nachtegaalstraat vanwege de tien minuten taks?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).