Ultieme poging om verhuizing van dB’s in Utrecht succes te maken; maar zoektocht naar alternatief begonnen Ultieme poging om verhuizing van dB’s in Utrecht succes te maken; maar zoektocht naar alternatief begonnen

Ultieme poging om verhuizing van dB’s in Utrecht succes te maken; maar zoektocht naar alternatief begonnen

Ultieme poging om verhuizing van dB’s in Utrecht succes te maken; maar zoektocht naar alternatief begonnen
dB's in september 2019
Bijna iedereen wil dat de muzikale broedplaats dB’s in Utrecht behouden blijft, maar de onzekerheid lijkt alleen maar toe te nemen. Op dit moment wordt een ultieme poging ondernomen om de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Vlampijpstraat tot een succes te maken. Maar ondertussen zoekt dB’s ook naar een alternatief. In september komt er een go of no go.

Bijna iedereen wil dat de muzikale broedplaats dB’s in Utrecht behouden blijft, maar de onzekerheid lijkt alleen maar toe te nemen. Op dit moment wordt een ultieme poging ondernomen om de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Vlampijpstraat tot een succes te maken. Maar ondertussen zoekt dB’s ook naar een alternatief. In september komt er een go of no go.


Dit artikel in het kort

 • Verhuizing en bouw van nieuwe dB’s Vlampijpstraat loopt zeer stroef
 • Samenwerking dB’s en vastgoedbedrijf PRE loopt niet goed
 • Sleutelfiguren uit culturele sector komen met advies en scenario’s
 • Scenario 1 gaat uit van een verhuizing naar beoogde locatie Vlampijpstraat
 • Scenario 2 gaat uit van zoektocht naar nieuwe plek
 • Aan beide scenario’s wordt gewerkt
 • dB’s blijft zich zorgen maken over tijd tussen sluiting huidige plek, en opleveren nieuwe locatie
 • In september meer duidelijkheid

Het podium en complex met oefenruimtes werd in 1994 opgericht door Paul de Brabander, daarvoor was hij werkzaam bij Tivoli. De eerste locatie van dB’s zat aan de Jekerstraat, negen jaar later werd er verhuisd naar de huidige locatie in het CAB-gebouwd. In die jaren is dB’s uitgegroeid tot een belangrijke waarde voor de lokale en regionale muziekscene. Menig band die later nationale faam zou krijgen is begonnen in de oefenruimtes in Utrecht.

Maar nu hangen er donkere wolken boven dB’s. Het is al jaren bekend dat ze op de huidige plek niet kunnen blijven, hier komt namelijk de nieuwe woonwijk Cartesius met meer dan 2800 woningen. De gemeenteraad dwong wel af dat het bestemmingsplan voor woningbouw pas werd goedgekeurd, als er voor dB’s een nieuwe locatie werd gevonden.

Er werd een nieuwe potentiële locatie gevonden, een paar honderd meter verderop aan de Vlampijpstraat 63 in het Werkspoorkwartier. Plannen werden gemaakt, maar de verhuizing werd uitgesteld. Nu dreigt er zelfs afstel. Eerder dit jaar luidde De Brabander de noodklok. Hij vreest voor het voortbestaan van dB’s.

Zowel het college van B&W als een groot deel van de gemeenteraad draagt de muzikale broedplaats een warm hart toe, maar formeel is de gemeente geen partij bij de verhuizing. Wel probeert het college via begeleiding de verhuizing tot een succes te maken.

Toen de verhuizing helemaal dreigde vast te lopen werden sleutelfiguren uit de culturele sector (Jeroen Bartelse, voorzitter van het Utrechts Muziek Overleg, Margriet van Kraats van TivoliVredenburg en Arna Notten van de Plaatsmaker) gevraagd om met een advies te komen.

Ook heeft de gemeente geholpen bij de gesprekken tussen dB’s, vastgoedbelegger PRE en bouwconsortium Cartesius. Dat advies kwam recent naar buiten met een tijdlijn en enkele scenario’s voor de toekomst. (PDF)

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het CAB-gebouw. Bron: Het Utrechts Archief

Waarom lukt de verhuizing maar niet?

Toen bekend werd dat dB’s een nieuwe plek nodig had werd vastgoedbelegger PRE bereid gevonden om te investeren in een nieuwe locatie. Hun oog viel eerst op het pand aan de Vlampijpstraat 75, maar dat viel na enkele maanden af. Toen kwam de locatie op nummer 63 in beeld. PRE koopt het pand en dB’s gaat akkoord met huisvesting op deze plek.

Daarna lopen de verhalen uiteen, blijkt uit het adviesverslag. Er ontstaat onenigheid tussen dB’s en PRE. “PRE en dB’s hebben een volledig verschillende beleving van de gesprekken die zijn gevoerd. Hun startpositie, belevingswereld, referentiekaders en achtergronden lopen uiteen. Allebei werken zij vanuit goede bedoelingen, maar ze lopen vast in misverstanden en wederzijds onbegrip”, is te lezen in het adviesverslag.

‘Het onderlinge vertrouwen is inmiddels laag’

Ondertussen stapelen de uitdagingen zich op, onder meer over het aantal parkeerplaatsen, stijgende bouwkosten, wie waar verantwoordelijk voor is en oplopende vertragingen. dB’s begint zich zorgen te maken of de nieuwe locatie wel op tijd klaar is, voordat de tent dicht moet in het CAB-gebouw. In juni van dit jaar luidt De Brabander de noodklok.

Een paar maanden geleden leek de bom te barsten. “Het onderlinge vertrouwen is inmiddels laag. Beide partijen willen eigenlijk niet met elkaar verder. Opvallend genoeg verwijten zij elkaar bijna dezelfde zaken”, schrijft de adviescommissie.

De ‘sleutelfiguren’ hebben in negen dagen verschillende gesprekken gevoerd, en er gloort weer enige hoop. Er zijn drie scenario’s geschetst voor de toekomst.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De betrokkenen van dB’s, wethouder Eelco Eerenberg, Cartesius Consortium en vastgoedeigenaar Popal Real Estate in 2022, toen alle seinen op groen leken te staan voor de nieuwe locatie

Welke scenario’s liggen er nu?

Scenario 1 gaat uit van het voorzetten van de ontwikkeling van Vlampijpstraat 63. In het advies is daarover te lezen: “Dit scenario biedt naar ons idee de beste uitzichten op voortzetting van dB’s op afzienbare termijn. Maar het vergt wel een ‘leap of faith’, van zowel PRE als dB’s.”

Bij scenario 2 stopt de samenwerking tussen PRE en dB’s en moet de zoektocht naar een nieuwe locatie weer helemaal over. “Het zal grote vertraging en waarschijnlijk ook aanzienlijke meerkosten met zich meebrengen; er is immers in het recente verleden al intensief en tevergeefs gezocht naar geschikte culturele locaties.”

Dan is er nog scenario 3, dB’s stopt te bestaan. “Vooropgesteld, dit scenario zou een trieste wending in dit proces zijn. Wanneer dit scenario zich toch voordoet, dan adviseren wij de gemeente (afdeling Culturele Zaken) om een partij te zoeken die vorm en invulling wil geven aan de functie van muzikale culturele broedplaats.”

Hoe nu verder?

Alle scenario’s gaan uit van aanzienlijke vertragingen. In het meest gunstige geval kan de bouw van de nieuwe locatie op 1 mei 2024 afgerond zijn. Eerder werd gecommuniceerd dat dB’s op de huidige plek in november vertrokken moet zijn. Er wordt nog onderzocht of dat gerekt kan worden. De Brabander heeft eerder al laten weten dat een tijdelijke sluiting funest is voor de bedrijfsvoering.

Hoewel het vertrouwen bij de partijen dB’s en PRE dus laag was, hebben ze toch hun voorkeur uitgesproken voor scenario 1. Er wordt op dit moment dus onderzocht of de verhuizing naar de Vlampijpstraat nog haalbaar is, en ook belangrijk; hoe veel geld er voor nodig is. De gemeente schrijft: “Er worden werkafspraken gemaakt met alle partijen, en er wordt een externe bouwcoördinator gezocht die dit proces gaat begeleiden. Deze bouwcoördinator zal in ieder geval de benodigde budgetten toetsen en valideren, en het benodigde tijdspad in kaart gaan brengen, in nauwe samenwerking met PRE en dB’s.” Als er extra geld nodig is, en de gemeente wordt daar ook om gevraagd, zal de gemeenteraad daarover moeten besluiten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Paul de Brabander. Foto: Robert Oosterbroek

Ondertussen heeft dB’s aangegeven ook zelfstandig werk te maken van scenario 2. Want het voortbestaan van de muzikale broedplaats staat op spel. Er wordt dus ook gezocht naar een alternatieve locatie. Op dit moment moet dB’s nog steeds in november sluiten. De Brabander zegt daarover: “Dat is een enorme onzekerheid, voor ons als bedrijf, maar ook voor de twintig medewerkers, de zelfstandigen van Roots Rock Kitchen, de muzikanten en studio Moskou. We moeten dus sowieso op zoek naar een andere plek, van tijdelijke of definitieve aard.”

In september moet duidelijk worden of er een go of no go komt voor scenario 1. Dan weet Utrecht ook of dB’s gaat verhuizen naar Vlampijpstraat 63 of er werk gemaakt moet worden van een alternatieve plek.

De komende maand is nog er van alles te doen in dB’s, bekijk de agenda hier.

Gekoppelde berichten

10 Reacties

Reageren
 1. Michiel

  Lekker makkelijk voor de gemeente om te zeggen geen partij te zijn bij de verhuizing. De gemeente was wel partij bij de reden waaróm dB’s moest verhuizen. Gemeente forceert met aanwijzing bouw nieuwe woonwijk dat dB’s weg moet, maar vervolgens moet dB’s het zelf maar oplossen met vastgoedinvesteerders om een nieuwe plek te vinden, zonder enige garanties. Ja, dan had de gemeente toch kunnen zien aankomen dat het een drama zou worden. Bij de gemeente leert men blijkbaar nooit van fouten uit het verleden.

  Er is zoveel ruimte op dat hele gebied Tractieweg, Werkspoorkwartier (waar verder ook maar bar weinig gebeurt ondanks de prachtige locatie).
  Is het pand en café van het failliete De Leckere geen optie?

  Verdwijnen van dB’s zou echt een drama zijn. Het zijn niet alleen de oefenruimtes, maar ook een uniek podium, leuke bar met (voorheen) een heerlijk groot terras, de Roots Rock kitchen, de tap takeovers en exposities…

  Er blijft niet veel over aan deze kant van de stad zo. Zal me niet verbazen als de gemeente straks ook De Nijverheid nog even de nek omdraait.

 2. Uuu

  Zoals altijd runt de vastgoedsector Utrecht en die zitten helemaal niet te wachten op nobele initiatieven die de samenleving ten goede komen, die willen geld, in dit geval waarschijnlijk een huurder met nog meer geld, ondanks toezeggingen, afspraken met gemeente èn dB’s, dus ze laten de boel doelbewust escaleren/ ploffen (eigenlijk gewoon contractbreuk). De gemeente kennende (suggestie) heeft men in hun bemiddelings- en adviespogingen met de vastgoedboer weer eens verzuimt dingen sluitend zwart- op wit vast te leggen. Zoals Utrecht altijd handelt, zogenaamd per ongeluk, maar altijd in het belang van die vastgoedboeren, zo lijkt het. En dan heb je nog mensen die zeggen dat Utrecht “links” beleid voert. De mensen met het geld profiteren toch echt het meest van het beleid, zo niet als enige, zo lijkt het. So far “links”.

  En men, de vastgoedboeren, heeft ze uit de oude mooie locatie verjaagd. Plan geslaagd aldus de geldwolven.

  Heeft de gemeente niet nog vastgoed in het bezit dat (deels) leeg staat? Men kan misschien dB’s wel veel maar helpen dan men (tot) nu doet. Maatschappelijke verhuur/ verkoop is volgens mij gewoon toegestaan en aangezien dB’s een maatschappelijke functie heeft zou dit volgens EU wetgeving kunnen.

  Wordt tijd dat de gemeenteraad de regie pakt en niet de wethouder of het college, want die lijken altijd afspraken te maken in het belang van het vastgoed. Er worden achter de schermen, en dit is suggestie van mijn kant uit, zeg ik er heel nadrukkelijk bij, spelletjes gespeeld.

 3. wilma

  oude tivoli was leuk geweest

 4. Koel Hoofd

  Wat een puinhoop heeft de gemeente hier van gemaakt.
  Ze zijn wel degelijk partij, zij hebben immers besloten dat DB’s in industrieel monumentaal erfgoed moest opzouten voor de blauwegroene bubbel.
  Vervolgens ontstaat er een frontale botsing tussen twee verschillende belevingswerelden, de creatieven van DBs en het grote geld van PRE.
  En wast de gemeente haar handjes in een bak onschuldig bouwprojectgeld want zij beweert hier geen partij te zijn, maar ze leven wel erg mee..

  Mijn koffie dik zegt op dit moment dat DBs zal ophouden te bestaan en de gemeente met een nieuw topdown gekozen en keurig aangeharkt bakfietsen rafelrandje komt. Een immens verlies voor de stad, maar de gemeente zit er niet echt mee.

 5. Nina

  Is dit het resultaat van de maximale inzet?

  Scenario 3 wordt nl. al in de week gelegd, lees ik hierboven….🤔

  https://www.duic.nl/cultuur/utrechtse-wethouder-eerenberg-zegt-zich-maximaal-in-te-zetten-voor-muzikale-broedplaats-dbs/

 6. Michiel

  Wat ik ook niet snap, de gemeenteraad heeft als voorwaarde voor het wijzigen van het bestemmingsplan “afgedwongen” dat er een nieuwe locatie voor dBs gevonden moest worden.

  Dat is dus helemaal niet gebeurd. Niet echt in elk geval.
  Maar daar staan (blijkbaar) verder geen consequenties voor de bouw van de woonwijk tegenover. De voorwaarde voor het wijzigen van het bestemmingsplan lijkt me niet gehaald zolang dBs in onzekerheid zit over een nieuwe locatie, laat staan over haar voortbestaan.

  Heeft de gemeente zich nu andermaal met vage beloftes door vastgoedinvesteerders af laten schepen? Weer geen duidelijke eisen in de contracten laten opnemen?

 7. Paul

  De gemeente dient wel een actievere rol te spelen. Wethouder van Cutuur zou zeker moeten zorgen dat er een optie komt in het Werkspoor Kwartier zeker nu Central Studio invulling weg is gevallen.
  Mogelijk bij De Nijverheid wellicht? Een parel gebied uniek voor Utrecht.

 8. Marc

  Tijd voor een nieuwe rode doos die voor de Vredenburg was neergezet tijdens de verbouwing aldaar.

 9. Nuchter

  Binnenkort zal de rechter in een kortgeding vonnis dB’s tot de orde roepen. Of zou PRE van die club af willen en op willen draaien voor de gemaakte kosten.

 10. Kick Azz

  @ Marc: Bijvoorbeeld, ja. Dat suffe Leidsche Rijn kan wel ‘n dB’s gebruiken

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).