Woningbouw in Utrecht (6): Wethouders nemen maatregel na maatregel tegen woningnood, maar bouw stagneert Woningbouw in Utrecht (6): Wethouders nemen maatregel na maatregel tegen woningnood, maar bouw stagneert

Woningbouw in Utrecht (6): Wethouders nemen maatregel na maatregel tegen woningnood, maar bouw stagneert

Woningbouw in Utrecht (6): Wethouders nemen maatregel na maatregel tegen woningnood, maar bouw stagneert
Als afsluiting van onze reeks over de Utrechtse woningmarkt gaan we in gesprek met de politiek verantwoordelijken, de wethouders die erover gaan. We spreken Dennis de Vries. Hij is wethouder namens de Partij van de Arbeid en verantwoordelijk voor wonen en volkshuisvesting. Ook praten we met D66-wethouder Eelco Eerenberg, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening (RO) en een aantal grote bouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone, het stationsgebied en de toekomstige nieuwbouwwijk Rijnenburg.

Als afsluiting van onze reeks over de Utrechtse woningmarkt gaan we in gesprek met de politiek verantwoordelijken, de wethouders die erover gaan. We spreken Dennis de Vries. Hij is wethouder namens de Partij van de Arbeid en verantwoordelijk voor wonen en volkshuisvesting. Ook praten we met D66-wethouder Eelco Eerenberg, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening (RO) en een aantal grote bouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone, het stationsgebied en de toekomstige nieuwbouwwijk Rijnenburg.

Tekst: Luuk Beckers

De eerste vraag die we zowel Eerenberg als De Vries voorleggen gaat over de ambitie van de gemeente die op de kaft van het Utrechtse coalitieakkoord in vette letters is gedrukt ‘kiezen voor betaalbaar wonen’. Iets wat voor veel Utrechters niet de dagelijkse praktijk is. Hoe kijken de wethouders hier tegenaan?

Op welke manier zien we in de praktijk dat Utrecht kiest voor betaalbaar wonen?
Wethouder Eerenberg wil veel en betaalbaar bouwen. Hij legt uit: “Vanuit de RO-portefeuille gezien kijk ik hier naar als een soort pijplijn. In het begin van de pijplijn stop je projecten erin en aan het einde van de pijplijn krijgen gelukkige mensen de sleutel. Ik probeer twee dingen te doen. Zoveel mogelijk projecten in de pijplijn te stoppen en de pijplijn zo kort mogelijk te houden. Dus de projecten zo snel mogelijk te realiseren. Van de nieuwbouw die Utrecht bouwt is 40 procent sociale huurwoningen, 35 procent is bestemd voor het middensegment (koop en huur) en 25 procent voor de vrije markt. Bij grotere projecten zoals het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone kan je als gemeente meer eisen stellen, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van woningen.”

De Vries legt uit dat de gemeente ook misstanden aanpakt, bijvoorbeeld huisjesmelkers. Bij nieuwbouw hanteert de gemeente een zelfbewoningsplicht. De koper van een woning mag deze dan niet verhuren maar moet er zelf gaan wonen, legt De Vries uit. Ook bij bestaande woningen neemt de gemeente maatregelen, bijvoorbeeld om leegstand tegen te gaan. Ook is er een opkoopbescherming voor woningen met een WOZ-waarde tot 487.000 euro. Dat betekent dat kopers deze woningen niet mogen verhuren, maar er zelf moeten gaan wonen. 60 procent van de koopwoningen in de stad valt onder deze grens.

Er zijn veel beperkingen waardoor echte hoogbouw vaak niet mag of waardoor buiten de stad niet gebouwd mag worden. Hebben we niet behoefte aan een tweede Leidsche Rijn of Rotterdamse hoogbouw om echt veel woningen te bouwen?
Eerenberg: “Ik denk dat we dat eigenlijk al doen. Als je kijkt naar onze strategie tot 2040 dan voegen we echt tienduizenden woningen toe aan de bestaande stad. En dat kan alleen maar met wat wij ‘hoge dichtheid’ noemen. Dat zijn gebouwen die dan redelijk de hoogte in gaan. Kijk naar het Beurskwartier. Dan gaan we toch 70 en 90 meter hoog bouwen. Het project MARK in Leidsche Rijn gaat hoger dan de Domtoren worden. Dat is bijna historisch.”

Is ‘betaalbaar wonen’ realistisch? Is het niet logisch dat wonen in een populaire stad die veel te bieden heeft duur is en blijft?
“Als je het aan de markt overlaat wel”, luidt de eerste reactie van De Vries. “We hebben in Utrecht een college met een bepaalde signatuur, we zijn een progressieve stad en we willen dus niet per definitie alles aan de markt overlaten”, licht De Vries toe.

Hij wil meer sturing door bij nieuwbouw minimaal 40 procent sociale huur en 35 procent in het middensegment te bouwen. Eerenberg denkt dat Utrecht altijd aantrekkelijk blijft. Toch is hij optimistisch over de betaalbaarheid van woningen. De markt koelt wat af. Daarnaast wijst hij naar de woningen die Utrecht bij gaat bouwen. “We kiezen nu voor 40 procent sociaal. Dat was een decennium geleden niet het geval. Er komen dus meer woningen, ze worden betaalbaarder en de markt koelt af. Dat gaat echt helpen”, stelt Eerenberg.

Deskundigen en ook veel Utrechters zijn somber over de toekomst van de woningmarkt. De migratie is hoog, Utrecht is populair en er wordt nog altijd te weinig gebouwd. Van de gemeente horen we een optimistischer geluid. Wat zien de pessimisten over het hoofd?
“Nou, er liggen ook heel veel uitdagingen, het is echt wel heel taai”, reageert Eerenberg. Deze taaiheid zit vooral in de huidige marktomstandigheden. Eerenberg noemt de gestegen bouwkosten, gestegen rente en het dalende consumentenvertrouwen. “Dat is wel ingewikkeld”, aldus Eerenberg.

Volgens Eerenberg is er geen andere keus dan heel veel woningen te bouwen. Voorwaarde hierbij is wel dat het met kwaliteit gebeurt. “Woningbouw en voorzieningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zorgen voor fijne wijken, met groen, waar je kan spelen en waarin auto’s niet de overhand hebben. Dus het gaat om kwaliteit en om aantallen”, aldus Eerenberg. Ook hanteert hij een volgorde. Eerenberg wil eerst plekken in de bestaande stad benutten om te bouwen. In de polder Rijnenburg wil hij pas later aan de slag met woningbouw.

Ook De Vries leggen we voor dat veel deskundigen en ook gewone Utrechters niet optimistisch zijn. “Als je kijkt naar hoe Utrecht zich ontwikkelt zijn we een stad die enorm hard groeit in Nederland, in vergelijking met andere steden. En ook als je kijkt naar de locaties die eraan komen zie je gewoon dat er echt veel woningen gebouwd gaan worden. Dus dat maakt dat wij optimistischer zijn.”

Toch denkt de Vries dat het een illusie is dat je ooit genoeg woningen zal hebben. “Utrecht is een enorm gewilde stad. Het heeft een aantrekkende functie. Het is een stad waar het gewoon heel fijn is om te zijn. Je moet niet de illusie hebben dat je het volledig kan oplossen”.

We hebben in het artikel van vorige week uit deze reeks gezien dat werken niet altijd loont op de Utrechtse woningmarkt. We vragen wethouder De Vries wat hij vindt van het principe ‘werk moet lonen’? Vindt u het terecht dat iemand die meer verdient meer mogelijkheden heeft op de woningmarkt?
“In de kern vind ik natuurlijk dat werk moet lonen en dat is denk ik iedereen met me eens. Wat je hier met name ziet, is dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen een rol speelt”, legt hij uit. “Dit laat dus zien dat er meer sociale woningbouw moet worden gebouwd”, aldus De Vries.

“En dat doen we nu ook met de afspraken die we in het coalitieakkoord gemaakt hebben. Minimaal 40 procent bij elk nieuw project. Daarbovenop creëert de gemeente ruimte voor tijdelijke woningen. Die zijn allemaal sociaal”, zegt De Vries.

We hebben geschreven over zelfbouw. Vindt u het niet vreemd dat Utrechters niet zelf hun eigen woning kunnen vormgeven en bouwen?
Volgens Eerenberg zijn er ook veel mensen die niet hun eigen woning willen bouwen, omdat het echt ingewikkeld is. “Het zijn complexe procedures, complexe projecten. Je moet aan heel veel voorwaarden voldoen, net zoals bouwondernemers en projectontwikkelaars dat moeten. Er zijn wel projecten waarbij mensen hun eigen huis kunnen bouwen zoals in Veemarkt, Leidsche Rijn en Wisselspoor. Ook in het Beurskwartier denkt de gemeente een aantal kavels voor CPO beschikbaar te gaan stellen”, aldus Eerenberg.

De Vries ziet veel in het voor Nederland relatief nieuwe concept van de wooncoöperatie. Het concept biedt volgens de wethouder de mogelijkheid om het eigenaarschap van de woning en de openbare ruimte eromheen te vergroten. Ook zou je het mechanisme van de markt, waarbij je een woning koopt en later weer met winst doorverkoopt, kunnen tegengaan. Het idee is dat je met gelijkgestemden gaat nadenken over hoe je ergens wil gaan wonen. Vervolgens kopen de deelnemers zich in in de wooncoöperatie. Het is een hypotheekmodel waarbij deelnemers maandelijks een hypotheek betalen, de hypotheek waarmee zij zich hebben ingekocht. Het werkt zo dat het wooncomplex van de coöperatie blijft. Als je gaat verhuizen, koopt een ander zich in en krijg je je oorspronkelijke inleg weer terug. “Daardoor hou je het over de loop van de jaren betaalbaar, je bent heel erg gericht op samenleven met elkaar en het samen verantwoordelijk zijn voor het gebouw en de omgeving ervan, met de andere leden van de coöperatie”, vat De Vries samen. De gemeente gaat dit jaar met twee wooncoöperaties starten in Zuilense Vecht en in Leidsche Rijn.

Ik kan me voorstellen dat het stormloopt als je de woning over tien jaar voor de prijs van nu op de markt brengt. Creëer je hiermee geen aanzuigende werking?
“Ja, dat zou ik juist heel mooi vinden als iedereen dit wil. Dat denk ik namelijk ook, dat iedereen dit wil,“ zegt De Vries.

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht is elf jaar. Dit wilt u tegengaan door sociale huurwoningen toe te voegen, maar organiseert de gemeente niet zelf de lange wachtlijst voor sociale huur door maar 35 procent in het middensegment te bouwen terwijl de middenklasse veel groter is dan 35 procent? Mensen hebben dan toch geen alternatief om naar koop of middenhuur door te stromen?
Volgens De Vries geeft de wachttijd van elf jaar aan hoe groot de urgentie is bij de sociale woningbouw en dat bij nieuwbouw daarom veertig procent sociaal wordt gebouwd, plus 35 procent in de middencategorie. Dat middensegment is belangrijk om doorstroming te creëren. Anders wordt het gat te groot tussen de sociale huur en de vrije sector, die steeds duurder wordt. “Iedereen wil betaalbaar wonen, dus ook mensen in het middensegment’, aldus De Vries. Je moet dus ook ‘de koek’ van sociale huurwoningen vergroten en je wil die doorstroming creëren, legt De Vries uit. Dat doet de gemeente met name door ook middensegment toe te voegen.

De Vries vervolgt: “Als je bij mij diep in m’n hart kijkt dan zeg ik: middenhuur is dure huur. Het is vaak een behoorlijk hoog bedrag. Ook voor mensen die in het onderwijs of in de zorg werken, om maar de klassieke voorbeelden te noemen”, zegt De Vries. “Vroeger zette een stad of een bedrijf samenwerkingsverbanden op om te zorgen dat arbeiders betaalbaar konden wonen. Door de dominantie van de markt zien we nu alsmaar stijgende prijzen”, legt De Vries uit. “Ik kom zelf uit het onderwijs. Ik kon niet meer in deze stad wonen. Ik woonde in Maarssen omdat het daar nog betaalbaarder was”, zegt De Vries. De Vries denkt dat het zich niet vanzelf oplost als je het niet reguleert. Wooncoöperaties kunnen volgens De Vries een oplossing zijn, maar ook dat is niet morgen gerealiseerd. “Als je dat echt goed wil inbedden, is dat misschien over 20 jaar gedaan”, zegt De Vries.

Op steeds meer plekken in Nederland valt de bouw stil omdat rentes en bouwkosten stijgen. U noemde net al even dat dit ook in Utrecht speelt. Kunt u hier wat meer over zeggen?
“Als wethouder RO stel ik juist nu de vraag: hoe kan het dan wel?” zegt Eerenberg. “En ja, ook bij ons gaan plannen vertraging oplopen. De gemeente gaat heel nadrukkelijk in gesprek met ontwikkelaars om te kijken hoe projecten toch van start kunnen gaan. Dat is heel erg nodig voor de bouwsector”, zegt Eerenberg. “Aannemers moeten ook hun werk houden, want als ze onvoldoende werk hebben stappen ze misschien over naar een andere sector. Als de bouw dan weer aantrekt, hebben we onvoldoende goede mensen. We moeten eigenlijk anti-cyclisch aan de slag gaan”, aldus Eerenberg.

Het Rijk gaat helpen met subsidie om bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Eerenberg vertelt onlangs nog met de directeur-generaal van het ministerie van BZK te hebben gesproken, om te kijken hoe Utrecht maximaal van deze subsidie gebruik kan maken. Ook is Eerenberg in gesprek met pensioenfondsen en beleggers om uit te leggen dat zij in Utrecht echt veilig kunnen investeren in de woningmarkt.

Wat leveren deze gesprekken op?
“Ik zou zeggen: vraag dat net na de zomervakantie nog een keer. Ik ben hoopvol dat we afspraken kunnen maken,” zegt Eerenberg

Zijn er heilige huisjes voor u bij deze gesprekken?
“Waar ik zelf heel erg beducht voor ben, is dat je aan paniekvoetbal gaat doen. Dat je zodanig inboet op kwaliteit of duurzaamheid dat je nu woningen bouwt waarvan je over een aantal jaar zegt: ‘Wat zonde’. Het voldoet niet aan de norm, het ziet er niet mooi uit, het is niet duurzaam. Daar probeer ik heel alert op te zijn”, zegt Eerenberg.

U zegt dat ook in Utrecht plannen vertraging oplopen. Betekent dit dat we ook in de komende jaren de doelstelling niet halen?
“Wat ik niet goed weet, is of we in een buitje zitten of in een regenstorm. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik ben van de optimistische slag. Ik denk dat we in een buitje zitten”, zegt Eerenberg. Dat betekent dat er een paar jaar iets minder gebouwd zal worden. De geplande woningbouwproductie voor zowel dit jaar als volgend jaar wordt volgens Eerenberg dan ook niet gehaald. Als het toch een storm blijkt te zijn, dan wil Eerenberg anti-cyclisch gaan bouwen.

We vragen aan De Vries of de verslechterende markt voor nieuwbouwwoningen kan betekenen dat er toch minder sociale huurwoningen worden gebouwd.
De Vries is duidelijk: “Nee, lacht hij, nee, nee, nee. We komen in de voorjaarsnota met een aantal voorstellen voor een aantal projecten die vertraging op lijken te lopen. Wij hebben onze eisen als stad en ontwikkelaars hebben ook hun eigen wensen en eisen. We kijken beiden waar we iets kunnen toegeven aan elkaar. Maar dan zal niet mijn eerste voorstel zijn om te gaan beknibbelen op het sociale- of het middensegment”, zegt De Vries. Wel overweegt de gemeente meer investeringen te gaan doen in de openbare ruimte. Ook zouden de woningen in de middenhuur bij bepaalde projecten iets kleiner kunnen worden, wat het voor ontwikkelaars betaalbaarder maakt. De gemeente wil dit niet bij alle projecten doen en voorwaarde is dat het gebeurt met open boeken, legt De Vries uit. “Mijn collega Eelco en ik kunnen het in de gemeenteraad niet verkopen dat er grote winsten op worden gemaakt”, stelt De Vries.

Gekoppelde berichten

27 Reacties

Reageren
 1. Cohen

  Interessant hoe de wethouders hier tegenaan kijken.

  Om te beginnen is het raar dat ontwikkelaars opeens geen kans meer zien om huizen voor minder dan een half miljoen te bouwen door een klein beetje rente (de rente is nog altijd laag). Ik weet dat ze in Zuid Europa hele fatsoenlijke woningen kunnen bouwen voor amper een ton. Dus iemand loopt hier de boel te bedonderen en dat begint al bij de dure grond en de speculanten daarvan.

  Daarnaast zijn die paar torens wat anders dan structurele hoogbouw. Terwijl je de probleem zo wel goed kan aanpakken denk ik. Als we kijken naar hoe de boomers huizen gekregen hebben, nou precies zo dus. Toen zijn er enorme blokken in korte tijd neergezet, vooral suburbaan. Ziet het er altijd even fraai uit? Nee, maar je kunt relatief makkelijk huizen van een hoge kwaliteit bouwen en het is beter dan dakloosheid. Maarja, toen stond de overheid meer aan de kant van de burger ipv het grootkapitaal.

  Utrecht staat nu tussen de wereldsteden als het gaat om de huurprijs. Komt het omdat de stad gewild is? Dat zal vast zo zijn. Maar dat is ook wel eens anders geweest en kan ook wel weer anders worden. In de VS zien we dat de grote steden enorme aantallen inwoners verliezen, omdat mensen het opgeven daar met fatsoen te wonen en/of toch remote werken afdwingen. Wat in de VS gebeurt, gebeurt hier vaak met wat vertraging.

  Tot slot kan ik me nog altijd niet aan de indruk onttrekken dat er teveel krachten zijn die, die schaarste helemaal niet opgelost willen zien. De reden is dat teveel mensen teveel schuld tegen een te lage rente hebben. Ruim voldoende huizen betekent dat de bubble barst en een enorm deel van het Nederlandse vermogen zit zogenaamd in stenen. Teveel mensen profiteren van deze schaarste.

 2. JdV

  @Cohen: 1) In Zuid Europa hele behoorlijke huizen voor 100k? Niet naar NL normen. Niet op de grond zoals in NL (vaak heien/schroeven) Niet met de salarissen die NL bouwvakkers betaald krijgen.
  2) Bomers huizen. Hoge kwaliteit? Dacht het niet. Kijk maar eens naar Overvecht en Kanaleneiland. Kleine woningen. Enkel glas. Slecht geisoleerd. Goedkope materialen (vurenhouten kozijnen). Voldoen op geen enkele wijze aan huidige bouwbesluit.
  3)Vertrek uit steden in VS. Klopt. Geen trek naar platteland echter. Sommige steden lopen leeg, sommige groeien erg hard. Vooral gedreven door fiscale en andere zaken (drugs, criminaliteit). NY, Californie etc lopen leeg door onbetaalbare woningprijzen en belastingen. Florida en Nevada groeien als kool.

  Dus al met al een verhaal wat van geen kant klopt.

 3. Stuurvrouwtje aan wal

  Stuurvrouwtje denkt dat het de doorstroming van sociale huurwoningen zou helpen als er ‘campuscontracten’ zijn voor alle sociale huurwoningen. Heb je drie jaar op rij een te hoog inkomen én is de verwachting dat dit zo blijft (gezond bedrijf, vaste dienst etc), dan mag je nog drie jaar blijven wonen. Ze hebben dan 3 jaar de tijd om iets anders te zoeken.

  Als het voor studenten mag, waarom dan niet voor alle sociale huur?
  Kunnen die studenten na hun campuscontract tenminste ook ergens heen.

  Stuurvrouwtje heeft vrienden die met twee goedbetaalde banen in een (kleine) sociale huurflat zitten. Ze kunnen prima kopen en ook huren, maar niet zo goedkoop als ze nu zitten. De scheefhuurboete bovenop hun huurprijs is niet afschrikwekkend genoeg. Dus blijven ze zitten. Stuurvrouwtje kan het ze ook niet kwalijk nemen, het mag immers gewoon.

  Stuurvrouwtje denkt dat de scheefhuurboete voor de Woco alleen maar welkom is; immers mee opbrengst voor zelfde woning.

 4. rmn

  We moeten woningbouw niet van de markt laten afhangen. De boom in met die pandjesbazen en vastgoedboeven. Laat de overheid maar investeren.

 5. Henk

  Wensdenkende wethouders! Werkt niet op lange termijn, intergendeel, probleem zal alleen maar groter worden. #minderoverheid

 6. Yoshua

  @Stuurvrouwtje.
  Kopen is altijd voordeliger dan huren op lange termijn.
  Ik heb in mijn leven drie woningen gekocht, vanwege verlatingsangst bezit ik ze alle drie nog.
  Twee verhuur aan expats.
  Huren is geld weggooien, ik ken veel mensen die daar geen probleem mee hebben.
  Huur stijgt jaarlijks, doe je een beetje je best, kun je een hypotheek in een jaar of twaalf afbetalen.
  Mijn eerste woning op Zuilen had een maandlast van 340 gulden, nu doet die €1600 per maand.
  Kun je kopen, dan is ieder moment het juiste moment.

 7. Uuu

  @ JdV

  Domme Amerikanen in Florida dan. Neem nu Miami. Miami is onbewoonbaar binnen nu en 20/ 30 jaar. Komt naar verloop van tijd bijna volledig onder water te staan en bij stormen rampen is die kan nog groter, en daar is niks aan te doen, vanwege poureuze ondergrond. Je kan er geen dijken aanleggen. Is al jaren naar gekeken door Nederlandse experts. En de Donald Trumps blijven er maar vastgoed ontwikkelen en tegen torenhoge prijzen verkopen; na mij de zondvloed. Kaching. Om dat nu als voorbeeld voor Nederland en Utrecht te hanteren?

 8. Koel Hoofd

  “Ook zouden de woningen in de middenhuur bij bepaalde projecten iets kleiner kunnen worden, wat het voor ontwikkelaars betaalbaarder maakt. ”
  Krimpflatie woonruimte. Kleinere verpakkingen (ruimte) leidt tot toenemende vraag (ruimte) omdat het net te klein is.

  De gemeente kan zoveel willen en nog zo optimistisch zijn met uitbreiden door hele hoge hoogbouw (70-80m+) inbreiden (implanteren mini-overvechtjes/kanaleneilandjes in bestaande wijken), er zijn grotere politiek economische krachten aan het werk wat het tot dweilen met de kraan open maakt.

 9. Katja

  “toekomstige nieuwbouwwijk Rijnenburg”.
  Pardon ? daar is nog niets over besloten. Laat het maar groen blijven met een bos.

 10. JdV

  @Uuu: Met een instroom van 1000 tandartsen en apothekers per week is Nederland en Utrecht niet over 20 of 30 jaar maar binnen 10 jaar onbewoonbaar. En voor jou een tip, Florida is echt veel groter dan alleen Miami hoor.

 11. Herman

  Prachtig dat die wethouders actie ondernemen.
  Maar iedereen weet dat de macht na de liberalisering van de woningmarkt bij de vastgoedbranche ligt.
  De overheid heeft de regie uit handen gegeven.

 12. w

  maatregel na maatregel?? lapmiddel na lapmiddel zul je bedoelen!
  die 11 jaar is in de praktijk het dubbele btw

 13. Uuu

  @JdV

  O ja, de onvervalste gecamoufleerde extreem rechtse drek wordt weer van stal gehaald.

  Het woningtekort is niet te wijten aan instroom, maar kent andere oorzaken. De vastgoedjongens zijn namelijk gebaat bij een zekere schaarste (meer vraag dan aanbod) dus wordt er een kunstmatige schaarste gecreëerd.

  Prijzen rijzen de pan uit, kaching kaching. De overheid speelt het spel mee, want dient dit belang.

 14. Nina

  @ Katja

  Zo weten we dan alvast dat polder Rijnenburg wordt volgebouwd.

  En ook dat er daardoor dus geen goed alternatief kan worden aangedragen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Dit aangezien de toekomstige ontwikkeling van polder Rijnenburg moet worden meegenomen in dit alternatief.

 15. Fred

  Elke brandweerman/vrouw kan uitleggen wat het mogelijke probleem is met hele hoge gebouwen, en elke BHV’er kan dat alleen maar herhalen: bij brand en dergelijke mag de lift niet gebruikt worden, dus moet je uitwijken naar de trap. En als de benodigde tijd voor het gebruik van de trap te lang is om het gebouw te verlaten krijg je onwenselijke gebeurtenissen als bij de brand in het WTC in New York op 11 september: foto’s van springende en vallende mensen.

 16. Cohen

  @JdV
  1)Nee hoor, huizen in Zuid Europa doen niet onder heel veel onder voor de Vinex prefab hier. De kosten zit ‘m in allerlei overhead, ik geloof dat de kale bouwkosten hier ook iets van 1000 a 2000 euro per m2 was.

  2) ik schreef niet dat de jaren 70 wijken voor boomers van goede kwaliteit waren (hoewel dat voor die tijd wel het geval was). Ik zeg dat je op dezelfde wijze vrij eenvoudig vrij veel woningen kan bouwen die voor deze tijd hoogwaardig zijn. Energie label A+, relatief ruim. Kost weinig als je dat massaal doet.
  3) in het VS verhaal is de Randstad natuurlijk het equivalent van NYC en Californië. Groningen en Maastricht zouden dan Texas en Florida zijn. Maargoed het blijft koffiedik kijken, maar dat Utrecht op een dag niet meer in trek zal zijn ligt voor de hand.

 17. Binnenstadbewoner

  @ Cohen: in zuid europa bouw je helemaal geen huizen voor onder een ton. Wel goedkoper dan hier en dat komt door goedkope arbeid (zoals Albanezen) die zonder bescherming/ ARBO etc. 7 dagen per week werken en zwart geld als het om particulieren gaat.

 18. JdV

  @Uuu:

  Bevolkingsgroei
  Hoe snel groeit de Nederlandse bevolking?
  De Nederlandse bevolking groeide in 2022 met 224 836 inwoners (inclusief correcties). Dat zijn 12,6 mensen per duizend inwoners. Aan het eind van 2022 telde de bevolking 17 815 508 mensen.
  De bevolking groeit als er meer immigranten dan emigranten zijn en als er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden. In 2022 kwamen er 227 882 mensen bij door internationale migratie (immigratie minus emigratie), en -3 046 door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Tot 2014 werd de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke aanwas, daarna vooral door migratie.

  Voor meer informatie over het aantal inwoners, zie de bevolkingsteller.

  2022*■ Natuurlijke aanwas: -3,046 duizend■ Migratiesaldo: 227,882 duizend● Bevolkingsgroei: 224,836 duizend

 19. Uuu

  @JdV

  Klopt, er komen migranten. vluchtelingen en anderen. Veel expats en studenten van elders ook. Niet zo raar, wij hebben het goed relatief, elders is het minder. Of er zijn rampen of ook oorlog. Dit is een logisch verschijnsel. Hou je niet tegen met hekken, grenzen of de dood.

  Echter is het de oorzaak van een woningtekort in NL. Dit tekort was er al toen het migratiesaldo negatief was.

  Zoals gezegd, de vastgoedwereld is gebaat bij schaarste. Kan de prijs omhoog. Bedrijfsleven en politiek in NL= hetzelfde

 20. Uuu

  *niet de oorzaak dus

 21. Utrechter2

  Wat in het buitenland vaak een kongsi genoemd wordt, is in Nederland vrij onbekend en dat is dat overheid en bedrijfsleven samenspelen. De overheid presenteert zich als tegenwicht van het bedrijfsleven maar ze heeft ze heeft de liberalisering actief en 100% bewust ingezet. Nu presenteert ze zich als een overheid die geleerd heeft van haar fouten maar buiten wat lapmiddelen geeft ze alleen maar meer macht aan het bedrijfsleven. De meesten zien dat niet vanwege het klimaatbeleid maar ook hier hebben de grootste bedrijven een escape als klimaatbeleid bun wat gaat kosten.

 22. Utrechter2

  @uuu: 1) migrate is green natuurverschijnsel maar een beleidskeus.
  2) migratie is 1) maar statushouders voorran geven is 2.. Geef niet iemand anders de schuld van een VERLENGING van de wachttijd terwijl je zelf tegelijk presenteert als gastvrij en inclusief.
  3) het gemene Nederlandse bedrijfsleven wil graag woningen bouwen maar door zeer strenge klimaatwetten zit dat muurvast

 23. FH

  Hoezo wordt groei aantal inwoners als vanzelfsprekend gezien? De slogan ‘gekomen om te blijven’, die dit zelfs stimuleerde, was toch voor overvol Utrecht echt bizar? Gezonder is het toch bv als jongeren, die naar een uni komen daarna, als vaklui, weer uitwaaieren? (Zou het ook al schelen als er minder mensen kansloze studies gaan doen, omdat die eerder hier blijven voorsukkelen?) Mensen van elders willen aantrekken (die ook weer kinderen hebben/krijgen) voor werk terwijl de productie van warme-kastomaten en terrasservice, zelfs de renovaties rn veel meer, ook gewoon wat minder,/langzamer kan als mensen dat kennelijk willen consumeren maar niet mee-produceren? Ook echt zelfs beter iets minder zorg als je kinderen en kleinkinderen dan nog normaal kunnen wonen in een niet extra volgepropt land?
  Ook Utrecht lijkt veel te korte termijn te denken en te, beperkt, gericht op zichzelf?

 24. Cio

  @Cohen: verfrissende analyse, vooral om eens uit te zoom in de geschiedenis en vanuit Europese context. Het is inderdaad een ‘zelfgekozen crisis’ om niet te bouwen ivm te weinig winst. Bouwen voor winst is een andere doel dan bouwen voor mensen.

  De ‘boomerwoningen’ vind ik alleen een wat vage term. Hebben we het nou over de jaren ’50 of jaren ’70.
  De eerste periode was armlastig, maar ook sprake van een gigantische geldinjectie (Marshall) en lage kwaliteit. Enkelsteens huizen met een gashaard, in rijen opgeleverd.
  De jaren ’70 (boomers zijn starters) had zeker goede kwaliteit, deze ‘kritiese jaren’ zagen bovendien de eerste verduurzaming (dubbel glas), betere bouwkwaliteit en oog voor de ‘menselijke maat’. Lunetten werd gebouwd voor de middenstand, stadsherstel in de binnenstad (wijkC) voor de arbeiders, Rijnsweerd voor de rijken. Nogal een verschil met de krotten uit jaren 50.
  En jazeker, allemaal werk van linkse regeringen. Bouwen voor de mensen ipv kapitaal. We leven al ruim 25 jaar onder rechtse regeringen, die hebben niet hetzelfde belang. De prijzen zijn vooral omhoog gegaan, waar gaat dat geld toch heen hm?

 25. Utrechter2

  @FH: als een land verarmd dan zie je een trek naar de hoofstad, en daarna naar andere grote steden. Zie het al een land dat door droogte is overvallen en dat mensen massaal trekken naar de plekken waar nog wel water is.
  Dat zag je in de jaren ‘ 80 al in Engeland gebeuren (iedereen naar Greater London), in Frankrijk met Parijs en Nederland gaat ondanks al het positieve nieuws kennelijk ook die kant op.
  Niet voor niet heeft het rijkste land van de EU, Duitsland, een veel betere spreiding van welvaart, hoewel dat voor de hereniging beter was.
  Onder Tatcher werd de verplaatsinggroei naar Londen uiteraard als iets heel positiefs uitgelegd.

 26. Utrechter2

  @Cio: is een regering met PvdA en met D66 links te noemen?
  D66 heeft onder de vlag van ‘modernisering’ alles geliberaliseerd.
  PvdA heeft de ‘participatiesamenleving’ ingevoerd en van bejaardentehuizen heeft daarna niemand meer gehoord.
  De pers en andere media zijn ook een klein beetje schuldig te noemen dat ze de termen als ‘modernisering’ en ‘ participatiesamenleving’ met niet erg veel kritiek heeft overgenomen.

 27. Stuurvrouwtje aan wal

  @Yoshua,

  Stuurvrouwtje is het helemaal met je eens.
  Kopen loont altijd.
  (Als je maar niet door omstandigheden hoeft te verkopen in een dal)

  Al ziet Stuurvrouwtje wel liever dat koopwoningen op de koopmarkt blijven in plaats van bij beleggers. Maar je hebt het goed voor mekaar nu! Slim gedaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).