455.000 inwoners in Utrecht: discussie, petitie en nu referendum? 455.000 inwoners in Utrecht: discussie, petitie en nu referendum?

455.000 inwoners in Utrecht: discussie, petitie en nu referendum?

455.000 inwoners in Utrecht: discussie, petitie en nu referendum?
Utrecht werd vroeger regelmatig een charmante provinciestad genoemd, maar Utrecht moet de komende jaren met 100.000 inwoners groeien. We gaan de hoogte in bouwen en krijgen nieuwe stadscentra. Althans, dat is wat de gemeente overal roept en schrijft. Enkele bewoners willen nu op de rem trappen en vragen zich af waarom Utrecht eigenlijk zo zou moeten groeien. Dat ze daar niet alleen in staan blijkt uit een petitie die inmiddels meer dan 2500 keer werd ondertekend. Het is de opmaat naar een referendum.

Utrecht werd vroeger regelmatig een charmante provinciestad genoemd, maar Utrecht moet de komende jaren met 100.000 inwoners groeien. We gaan de hoogte in bouwen en krijgen nieuwe stadscentra. Althans, dat is wat de gemeente overal roept en schrijft. Enkele bewoners willen nu op de rem trappen en vragen zich af waarom Utrecht eigenlijk zo zou moeten groeien. Dat ze daar niet alleen in staan blijkt uit een petitie die inmiddels meer dan 2500 keer werd ondertekend. Het is de opmaat naar een referendum.

Utrecht telt in 2040 ruim 455.000 inwoners, dat wordt al geruime tijd door het gemeentebestuur als voldongen feit gecommuniceerd. Het is niet de vraag of dit gaat gebeuren, maar hoe dit moet gaan gebeuren. Het college heeft daarvoor een visie gemaakt, die heet de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. De visie werd met 24 stemmen voor en 21 stemmen tegen door de gemeenteraad aangenomen. Dit plan moet de groei van de stad in goede banen leiden.

Officieel mag het niet de naam van ‘plan’ hebben (want het is een ‘strategische visie’), maar het document gaat in op hoe Utrecht ingericht moeten worden om die 100.000 nieuwe buren te kunnen huisvesten en op hoe we ook nog prettig kunnen leven in de stad. Zo moeten er bijvoorbeeld meerdere nieuwe stadscentra komen en in totaal 60.000 nieuwe woningen.

Maar, zo luiden de zorgen van een groep bewoners, er moet juist gekeken worden of we die groei in Utrecht wel willen. Anna Zanger is een van de pleitbezorgers voor een referendum over dit onderwerp. Zij vertelt: “Het gemeentebestuur doet wel alsof het een vast gegeven is dat Utrecht gaat groeien met 100.000 inwoners, maar het is een keuze. We moeten de fundamentele vraag met z’n allen beantwoorden; of we dit überhaupt wel willen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Drukte op het Vredenburgknooppunt in Utrecht, voor de coronamaatregelen.

Petitie
Zanger is niet de enige met deze zorgen. Samen met Jan Korff de Gidts trekt ze de kar om aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Tot op heden met succes want ze hebben inmiddels meer dan 2500 steunbetuigingen gehad in de vorm van ondertekenaars van een petitie die oproept tot het houden van een referendum.

Los van de fundamentele vraag, of Utrecht wel zo hard moet groeien, hebben ze ook kritiek op de manier waarop het gemeentebestuur dit soort plannen maakt en presenteert. Zanger, Korff de Gidts en verschillende bewonerscomités waar ze mee in contact staan zeggen zich ongehoord te voelen. “We hebben uiteraard allemaal gereageerd op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 toen dat mogelijk was. We hebben tips, kritiek en opmerkingen gegeven, maar dat wordt allemaal ambtelijk voorzien van een reactie, daarmee afgetikt en ze gaan weer verder.”

De gemeente Utrecht organiseerde een burgerpanel, hield webinars, zette een enquête uit en sprak in totaal met ongeveer 450 inwoners en organisaties voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Een deel van alle tips, opmerkingen en kritiekpunten is gebundeld in de reactienota. In zo’n 370 pagina’s gaat de gemeente in op al dit soort punten.

Een bewoner heeft bijvoorbeeld aangedragen dat de werkelijke groei van Utrecht maar beperkt is, maar dat de stad de groei zelf veroorzaakt door het creëren van woningen en werk. De gemeente reageert vervolgens: “De gemeente ziet groei niet als een bedreiging, maar als een kans om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken. Met deze Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 zorgt de gemeente ervoor dat de groei van het aantal inwoners en woningen in balans blijft met een toename van groen in de stad, met een groei van banen en voorzieningen, met een passende infrastructuur voor verkeer en vervoer en met de ambities op basis van de energietransitie. Hier profiteert ook de bestaande stad van.” De gemeente schrijft ook dat groei geen keuze is, maar noodzakelijk om een stad voor iedereen te kunnen zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Er moet flink geïnvesteerd worden in het OV om de stad te laten groeien

Hoogbouw
Zanger denkt dat het gemeentebestuur niet meer goed doorheeft wat de behoefte is van de inwoners van de stad. “Als ik bewoners spreek die wonen rondom een van de nieuwe stadscentra, dan vertellen ze echt geen behoefte te hebben aan hoogbouw in hun buurt, terwijl dat wel de plannen zijn. Daarbij speelt ook mee dat de druk op de publieke ruimte op dit moment al heel groot is. De fietspaden en parken zijn al vol. Ik merk dat bewoners gewoon cynisch worden van de plannen van de gemeente, en dat moet je als college natuurlijk niet willen.”

Overigens benadrukt Zanger dat de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 op papier ook allemaal wel leuk kan klinken – dat er is nagedacht over leefbaarheid, voorzieningen en groen die mee moeten groeien met het inwoneraantal – “maar we vertrouwen er niet blindelings op dat dit dan ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Kijk alleen al naar de Merwedekanaalzone, er werd altijd geroepen dat daar betaalbare woningen zouden komen. De eerste prijzen laten wel wat anders zien. De gemeente kan nu dus wel beloven dat woningbouw hand in hand gaat met een leefbaardere stad, maar gaan projectontwikkelaars daar wel in mee dan? Als bewoners hebben we de ervaring dat dit niet zo makkelijk gaat.”

Gemeenteraad
Hoewel de voltallige oppositie tegen de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 stemde, is het niet per definitie zo dat die partijen tegen groei zijn. Gertjan te Hoonte is raadslid voor de VVD en heeft zich de afgelopen maanden onder meer beziggehouden met de visie. “Een van de belangrijkste redenen dat de VVD tegen heeft gestemd is dat het huidige college alles binnenstedelijk wil oplossen, alles moet binnen de ring gebouwd worden.”

Het woord dat hiervoor gebruikt wordt, is verdichten. Daarbij moet de bestaande stad verder bebouwd worden. Dit kan eigenlijk alleen door veel gestapelde woningen te bouwen in bepaalde gebieden. Voorbeeld is de Merwede, hier komen meer woningen dan in Lunetten, maar die laatste wijk is tien keer zo groot. Overigens snapt het VVD-raadslid dat er gebouwd moet worden. “Maar betrek daar dan ook polder Rijnenburg bij. Wij denken dat Utrecht een prettigere stad is als de druk ook opgevangen kan worden buiten de ring, in Rijnenburg. Daar kan nog prima gebouwd worden.”

En hoe staat de lokale fractie van de VVD tegenover een referendum over de Ruimtelijke Strategie Utrecht? Te Hoonte: “Los van de vraag wat de VVD fundamenteel vindt van referenda, is het op dit moment een mogelijkheid in Utrecht. Mocht het er echt van komen dan is de specifieke vraagstelling heel belangrijk en aan de hand daarvan zal de VVD een standpunt innemen.”

DUIC heeft de gemeente Utrecht om een reactie gevraagd, maar vanwege de vakantieperiode kon die niet gegeven worden.

Route naar een referendum

Anna Zanger en Jan Korff de Gidts willen graag een referendum met de vraag: wil de bevolking van Utrecht wel dat de stad zo hard groeit? En wel binnen de stadsgrenzen? Bewoners in Utrecht kunnen zelf zorgen dat er een referendum komt, maar daar is wel het een en ander voor nodig. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Utrecht over een besluit van de gemeenteraad. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 is door goedkeuring van ChristenUnie, D66 en GroenLinks aangenomen door de gemeenteraad.

Het aanvragen van een referendum gebeurt in twee fases. Bij elke fase moeten inwoners steunverklaringen inleveren. Met die steunverklaringen laten de initiatiefnemers zien dat genoeg Utrechters het onderwerp van het referendum belangrijk vinden. Voor fase één zijn duizend handtekeningen nodig. De petitie staat al op ruim 2000 handtekeningen, maar de gemeente moet die wel allemaal nog controleren op juistheid. Inwoners van bijvoorbeeld Amsterdam die een handtekening hebben gezet, worden niet meegeteld.

Als er duizend correcte handtekeningen zijn, gaat fase twee in. Dan moeten er tienduizend steunbetuigingen verzameld worden in een periode van zes weken. Als dat slaagt organiseert de gemeente binnen zes maanden een referendum. De uitslag van het referendum gaat als belangrijk advies naar de gemeenteraad. De uitslag is niet bindend, dus de gemeenteraad is niet verplicht de uitslag te volgen.

Gekoppelde berichten

45 Reacties

Reageren
 1. Scherpschutter

  “De gemeente schrijft ook dat groei geen keuze is, maar noodzakelijk om een stad voor iedereen te kunnen zijn.”

  Dit soort abstracte toverkreten maken nog maar eens duidelijk dat de gemeente haar burgers ab-so-luut niet wil vertellen wat de werkelijke reden is dat ze de stad willen laten groeien naar 455.000 inwoners. En die uitleg weigeren ze natuurlijk niet mordicus omdat ze weten dat het een goed idee is…

 2. Aanwonende Ganzenmarkt Stadhuisplein

  Referendum,,,dat zal referendum partij D66 niet leuk vinden
  Overleg etc met bewoners,?
  ik weet als bewoner van niks
  Voorbeeldje
  Ik probeer al jaren met raadsleden in contact te komen en met wethouders verschuure en Anke klein
  Betreft enorme overlast coronaterrassen ganzenmarkt Stadhuisplein
  Geen enkele reactie,,,,,,u leest het goed,,,geen enkele reactie!!!!
  Alsof je als bewoner van Utrecht niet bestaat

 3. Baliekluiver

  De vastgoedcowboys bepalen al vele decennia wat er in Utrecht gebeurd, goedwillende gemeenteraadsleden en bevlogen burgers zijn slecht figuranten. Bovendien worden alle lange termijnplannen altijd anders uitgevoerd omdat men zich tegen die tijd beroept op ‘voortschrijdend inzicht’ en ‘marktontwikkelingen’. Kortom, een sympatieke maar kansloze actie van Anna Zanger en Jan Korff de Gidts.

 4. Bill

  Heeft Anna Zanger enig idee hoe stedenbouw en gebiedsontwikkeling werkt, of is het haar “gevoel” dat het druk wordt?

  Gezien haar LinkedIn stuurt ze gewoon met wat loze kreten op onderbuikgevoelens en een wat elitair nimby-syndroom, verder is het totaal niet onderbouwd.
  Het “na mij de deur dicht”-verhaal is hier in verwend Utrecht redelijk vertegenwoordigd.

  In de stad kunnen er nog véél meer woningen bij zonder dat de leefbaarheid daaronder lijdt, sterker nog, het gaat erop vooruit. Wil je het rustiger? Verhuis naar een dorp.

 5. Esrin W.

  Gaan we weer. Nog geen wéék geleden kwam er al een post voorbij met dezelfde inhoud. Het zal hier wel weer helemaal vol lopen in de loop van de dag met emotionele reacties. Toch maar een keer ánders gaan stemmen een keer mensen? Dan hoef je ook niet elke keer alles recht te breien wat krom is gegaan.

 6. Mark

  @Aanwonende Ganzenmarkt Stadhuisplein herkenbaar als inwoner van Transwijk. Door een aanpassing op het 24 oktoberplein ontstaan files op het kruispunt zelf. Hinderlijk en gevaarlijk. Gemeld aan de gemeente en die deden in de herfstvakantie een verkeersonderzoek waaruit bleek dat er heel weinig verkeer was en er niks aan de hand is. Op een reactie op het onderzoek kwam nooit antwoord… De dampen van de voormalige asfaltfabriek bestonden volgens de gemeente alleen uit waterdamp. Op wat ik dan rook kwam ook geen reactie… En dan vindt de politiek raar dat inwoners van dit land de overheid steeds meer wantrouwt.

 7. Pieter

  Volgend jaar zijn er gemeenteraadverkiezingen. Als je niet wil dat de stad groeit, stem je op een partij die de groei wil beperken. Wil je wel een dynamische stad waarin de huizen betaalbaar blijven, met goed OV en meerdere leuke centra, dan stem je op een partij mét ambitie. Dit is geen onderwerp dat je eenvoudig in een voor/tegen referendum kunt vatten.

 8. Jankanerwatvan

  “Een referendum is een stemming onder de inwoners van Utrecht”

  Ben benieuwd of mijn zoontje van 6, die later ook graag zelfstandig in Utrecht wil gaan wonen, ook mag stemmen.

  “Wil de bevolking van Utrecht wel dat de stad zo hard groeit?”

  En dat zegt zo’n Anna Zanger, die zelf ook van buitenaf in Utrecht is komen wonen.

  Egoïstisch na-mij-de-deur-dicht referendum.

 9. Marcel

  De opmerking: de gemeente staat gelijk aan: ambtenaren.
  Dat zijn de bestuurders. Die bereiden voor en leggen dat aan het bestuur= gemeente= raadsleden voor. Denken jullie nu echt dat raadsleden een visie hebben over 2040? Die zijn er al lang niet meer. Zal ze een biet zijn. Slecht betaald baantje om veel werk te doen. Dus ambtenaren die met ontwikkelaars praten en dan plannetje indienen en dan handtekening en dat is het. Als je denkt dat het anders gaar geloof je ook de sprookjes in het Grim boek. Verkiezingen zijn voor 4 jaar. Visie is voor 20 jaar. Ons bestuur systeem is achterhaald. Partij politiek kan niet meer. Referendum zou erg op zijn plaats zijn.

 10. Lexus

  Ik vrees dat wat de uitkomst van dit referendum ook wordt, de gemeente toch zal inzetten op groei. Zoals de afgelopen decennia maar al te duidelijk is gebleken, is de verstrengeling tussen de gemeentelijke overheid en het oppermachtige bedrijfsleven zo groot geworden dat een andere keus niet meer mogelijk is.

 11. Tim

  Dat de stad beter wordt door te bouwen in polders als Rijnenburg is zo’n hardnekkige misvatting. Wat ze er even niet bij vertellen, is dat er dan altijd geïnvesteerd moet worden in ruimteverslindende infrastructuur die miljoenen, zo niet miljarden zal kosten en hoofdzakelijk zal leiden tot (vervuilend) extra autoverkeer. En die auto’s komen ongetwijfeld naar de stad, wat tot meer files en parkeerdruk zal leiden.
  Nou hoor ik je zeggen: bij binnenstedelijke inbreiding moet dat ook! Klopt, maar dat komt omdat Utrecht dit veel te lang verzuimd heeft vooral op het gebied van OV. Ze lopen daar mee achter, wat leidt tot overvolle fietspaden die nog weinig extra drukte aankunnen. Groei in de stad is niet perse slecht, maar de gemeente moet veel beter stilstaan bij mobiliteit, en niet denken dat je het oplost met hier en daar nog een extra fietspad en fietsstraat.

 12. Derk van Dorth

  Utrecht is vooral populair, niet alleen vanwege de werkgelegenheid in Utrecht zelf, maar net zo makkelijk als men (of de partner!) een baan vindt in A’dam, R’dam of Den Haag of waar dan ook daartussen. Dat verandert pas als er meer werkgelegenheid is ver van de Randstad: Eens was er spreidingsbeleid vanuit de landelijke overheid, naar Heerlen, Veendam, Leeuwarden enz. Dat vraagt een landelijke, politieke keus, om de gebieden aan de randen van Nederland niet verder te laten ontvolken.

 13. Janah

  Het stadsbestuur en mensen die het beleid met een referendum willen tegenhouden redeneren beiden vanuit de maakbaarheidsvisie. Alsof je de toekomst op de tekentafel kunt maken. Maar de geschiedenis leert dat het altijd anders loopt dan dat je denkt. Voor de meeste mensen is niet plannen een onverdragelijke gedachte. Dus daarom zullen er ongetwijfeld vele nota’s en vergezichten komen. Terwijl de praktijk uiteindelijk zal zijn, zoals altijd: bijsturen als het niet anders meer kan.

 14. Steven

  Het klinkt zo sympathiek: ““Het gemeentebestuur doet wel alsof het een vast gegeven is dat Utrecht gaat groeien met 100.000 inwoners, maar het is een keuze.”

  Effect hiervan is dat de schaarste op de woningmarkt verder toeneemt en de huizenprijzen nog verder zullen stijgen.

 15. Herman

  En dan, mogen we het zeggen….
  Meer huizen worden waarschijnlijk afgewezen, en dan…..
  Moet Maarssen maar massaal gaan bouwen, of Nieuwegein,, of Lopik??? Of gewoon niets bouwen?
  Een referendum is theoretisch leuk, maar praktisch kun je daar geen land mee besturen.

 16. Woonwijkbewoner

  @Aanwonende Ganzenmarkt Stadhuisplein: Misschien kun je als binnenstadbewoner tijdelijk ruilen met iemand die lekker afgelegen woont, kan je een beetje tot rust komen.

 17. Subsidie

  Hoe zit het eigenlijk met de handhaving als de stad groeit? Er wordt in Lombok nauwelijks/nier gehandhaafd met een dodelijk ongeluk als gevolg. In Overvecht en Kanaleneiland is ook een mega tekort aan handhaving. Ik heb zelf ondervonden dat de handhaving zo slecht is dat wat mij betreft de overheid/gemeente nalatig is. Ik hoor echter iemand hierover.

 18. BW

  Met groei door gebiedsuitbreiding (zoals Leidse Rijn) heb ik niet zoveel moeite, maar wel met groei door verdichting (zoals de Merwedestrook of de Cartesiusdriehoek), oftewel het dichtbouwen van alle hoeken en gaten. De voorzieningen (het centrum, de parken, de wegen, het OV) kunnen de aanvoer op momenten nu al nauwelijks aan terwijl op die plekken nog geen huis is opgeleverd.

  Bovenstaande projecten zijn waarschijnlijk niet meer tegen te houden, maar prima dat iemand eens hard op de rem trapt (of in ieder geval een poging waagt).

 19. Monique

  Uitslag referendum 2002 stationsgebied, gewonnen heeft visie A, onder andere: Kleinschalig, groen, en ‘laag’ centrum met meer organische overgang tussen binnenstad en woonwijken. Twee hoofdroutes. Winkels en vermaak langs centrumboulevard. Publieke gebouwen langs tweede route de ‘stadscorridor’.

 20. Esrin W.

  Bijna 13.00. Hij gaat lékker zo. Keep posting mensen!

 21. Fred

  Alsjeblieft geen referendum, we hebben deze gemeenteraad toch democratisch gekozen ?
  Bij zo’n referendum komen vooral de tegenstanders opdagen, voorstanders houden zich er niet zo mee bezig en komen vaak niet stemmen, dus geeft het een zeer vertekend beeld.
  Daarnaast, als we de extra woningen niet in de grote steden zoals Utrecht realiseren, dan komen ze verspreid over heel Nederland, wat onwenselijk is gezien de infra (nog meer wegen nodig, nog meer verkeer) werkgelegenheid, natuur en milieu e.d.
  Het is veel logischer en verstandiger de grote steden te laten groeien.
  Wel is er een serieuze upgrade van het OV nodig met veel meer tramlijnen, langs lijnen met hoge capaciteit kan in hogere dichtheden gebouwd worden.
  Ook ben ik voorstander van direct beginnen te bouwen in Rijnenburg, leg zonnepanelen op de daken en zet die windmolens dan neer op zee / ijsselmeer of andere meer geschikte plaatsen.
  En dat geneuzel over leefbaarheid…. Utrecht heeft helemaal niet zo’n hoge dichtheid vergeleken met andere steden (aantal inwoners per km2) dus dat valt allemaal nogal mee.
  Zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dan zo onleefbaar ?
  Het stoppen van die dorpsmentaliteit in Utrecht is wellicht wel de grootste transformatie die we nodig hebben in onze stad.
  Al die mensen die op zoek zijn naar een woning hebben ook recht om ergens te leven.

 22. Katja

  Hoezo “moet” groeien ?

 23. John

  Woonwijkbewoner
  Wat een dooddoener u komt zeker uit de provincie/student die dit circus in de stad wel leuk vinden
  Maar er wonen ook al jaren mensen

 24. Realist

  De politiek laat een ongebreidelde groei van de bevolking klakkeloos toe. De opdracht is dus duidelijk. Een ander stemgedrag is de enige remedie.

 25. Uuutje

  @ Esrin

  Je vergeet gemakshalve even dat uit het vorige topic over dit onderwerp bleek dat de overgrote meerderheid van de reacties er toen op wees dat een meerderheid van de reageerders er helemaal niet zo’n moeite mee met had hoe de stad volgens het beleid zou moeten groeien.

  Ook is de conclusie dat de meerderheid van de Utrechters al bijna 20 jaar in meerderheid progressief-liberaal stemmen. Komende verkiezingen gaan daar geen veranderingen in brengen, hoe hard een handjevol (+/-10 middelbare mannetjes op 350.000 inwoners, al dan niet onder meerdere aliassen) oersconservatieve reguurders die het reactieveldengedeelte van DUIC gekaapt hebben je ook willen doen geloven.

 26. Utrechter2

  Beste kritische reaguurders: je ziet dat uit alle macht wordt voorkomen dat het open grenzen beleid van het Rijk in het debat wordt meegenomen. Dit terwijl ook Utrecht een keiharde indirecte plicht heeft om statushouders met voorrang te huisvesten.

  @Fred: de dichtheid van de bebouwde kom van Utrecht komt laag over omdat het onbebouwde Rijnenburg en de grote lappen grond tussen Maarssen en Haarzuilens ook tot het grondgebied van de gemeente Utrecht behoren. De dichtheid is dus kunstmatig verlaagd met de annexatie van de gemeente Vleuten De Meern.

  @allen: als de gemeente Utrecht een lange metrolijn of lange tramlijn wil aanleggen dan zullen alle usual suspects beweren dat de kosten deze keer wel mee zullen vallen. Maar als we een viaduct en wat straten en riolering in Rijnenburg willen aanleggen zodat daar fatsoenlijke woningen gemaakt kunnen worden (waar gezinnen hun kinderen in groot willen brengen) dan zullen ze daarentegen beweren dat het miljoenen tot miljarden zal kosten (alsof bij inbreiding geen riolen en straten aangelegd moeten worden).

  Eén punt heeft de gemeente wel: het Ministerie van VROM is in 2010 opgeheven wegbezuinigd: zowel voor infra als voor woningen is het belangrijk dat het Rijk nu op een andere manier meebetaalt, maar juist het Rijk wil graag in Rijnenburg bouwen, alleen de gemeente Utrecht wil dit om ideologische redenen niet. Met de A27 speelt de gemeente Utrecht trouwens hard spel richting het Rijk om elders 5 (of 10?) miljard euro binnen te harken maar Utrecht heeft het Rijk harder nodig dan andersom.

 27. Utrechter2

  @Uuutje: hoe zit het met de windmolens in GroenLinks Amsterdam?

 28. Jeroen

  Mensen willen in Utrecht wonen. Er is vele malen meer vraag dan aanbod op de woningmarkt. Dat is helemaal geen keuze van de gemeente, dat is de realiteit. Mensen die denken dat mensen niet meer naar Utrecht willen verhuizen als jij dat niet wilt, leven in dromenland. Of… hebben al een mooi huis dat ze straks met nog meer overwaarde willen verkopen natuurlijk. Want niet groeien betekent verder uit de pan rijzende huizenprijzen.

 29. Natte Otter

  Zoveel mogelijk mensen proppen op een plek lijkt me, ondanks wat de wethouder zegt, niet goed voor het woongenot.

 30. Fiederelsje

  Een referendum, leuk idee. Maar nagenoeg onwerkbaar. Er is een heel eenvoudige oplossing: stem op de partij die de juiste keuzes maakt. De partijen die wel hun gezonder verstand gebruiken. Die wel deskundigen in gesprek laten gaan met projectontwikkelaars zodat het beleid t.o.v. bouwen en wonen in Utrecht niet door projectontwikkelaars wordt bepaald. Laten we hopen dat het niet al te laat is, dat niet alle beschikbare grond allang is verkwanseld.

 31. Esrin W.

  In ieder geval iedereen weer tot morgen met ongetwijfeld weer nieuwe lees: elke keer weer dezélfde terugkerende onderwerpen op deze pagina en de gedachten van mensen in de bubbel welke daarmee gepaard gaan. Fijne avond!

 32. Koel Hoofd

  “De gemeente ziet groei niet als een bedreiging, maar als een kans om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken. Met deze Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 zorgt de gemeente ervoor dat de groei van het aantal inwoners en woningen in balans blijft met een toename van groen in de stad, met een groei van banen en voorzieningen, met een passende infrastructuur voor verkeer en vervoer en met de ambities op basis van de energietransitie. Hier profiteert ook de bestaande stad van.”

  Dat de gemeente dit durft te beweren tart werkelijk elke logica.
  Want je kan niet meer mensen op dezelfde krappe ruimte proppen en dan met droge ogen beweren dat er meer ruimte voor groen komt en voor een ‘gezond stedelijk leven’ voor iedereen versterkt.
  Het is echt hoog tijd dat dit totaal ontspoorde volk van D66 en GL door de bevolking die deze elite al jaren lang compleet minacht de wacht wordt aangezegd.

  Dat kan via dit referendum, maar ook op 16 maart 2022!

 33. AA

  Waarom heeft iedereen het toch over onze gemeenteraadsverkiezingen? Alsof mensen die op een partij stemmen het gelijk eens zijn over het gehele programma van zo’n partij.

 34. Cas

  @ subsidie, toen ik nog in Kanaleneiland woonde stonden ze tegenover het politiebureau te dealen in auto’s. Nog nooit een agent gezien terwijl het zeker 3 avonden per week raak was. Zet die handhaving maar uit je hoofd

 35. Subsidie

  @cas: dat is dus ook mijn ervaring. Het gaat werkelijk nergens meer over. Misschien moet dit eerst eens worden aangepakt voordat er überhaupt gesproken mag worden over groei.

 36. Realist

  @AA.. Het is nogal naïef om dat te stellen. Met uw stem laat u de partij ook de standpunten uitdragen waar u het kennelijk niet mee eens bent. Als stemmer bent u dus wel degelijk verantwoordelijk voor wat uw partij allemaal bedenkt en uitvoert.

 37. Utrechtvoorutrecht

  @Utrechter2 Iets met Schiphol en dure grond? Je hoeft geen genie te zijn om iets te Googlen.

 38. Thijs

  Er zijn nu eenmaal veel extra huizen nodig in Nederland (lees Randstad) dus ook Utrecht moet zijn steentje bijdragen. Het lijkt mij van een bijzonder niveau egoisme getuigen als de tegenstemmen vinden dat zij daar wel mogen wonen maar nieuwe huizenzoekers niet.

  Dat gezegd hebbende is Utrecht natuurlijk een dorp dat prima kan groeien. Al helemaal als er meer voorzieningen in de wijken komen om het centrum te ontlasten.

 39. Mart

  Zowel in de Ruimtelijke strategie als in de commentaren mis ik een visie op hoe Utrecht om zou kunnen c.q. moeten gaan met komende pandemieën (een stad waar mensen zeer dicht op elkaar wonen en reizen lijkt mij vatbaarder voor de gevolgen hiervan dan een stad waar mensen meer gespreid wonen en individueel reizen).
  Pandemiebestendige planning lijkt mij des te meer van belang als de meer ernstige toekomstvoorspellingen van het IPCC uitkomen en Utrecht aan het eind van deze eeuw aan zee ligt. Zo’n beetje de hele rest van de Randstad zal dan naar het oosten moeten opschuiven.

 40. Rivierenwijk

  Bijna 30% meer mensen op hetzelfde binnenstedelijke stukje oppervlakte in 19 jaar tijd. Dat wordt gezellig.

 41. AA

  @thijs: nu komt ie, zelfs als alles volgebouwd wordt is er nog niet voldoende plek. Getuigt het bovendien ook niet van egoïsme om als huizenzoeker alles maar klakkeloos vol te willen bouwen met negatieve gevolgen voor zij die al in Utrecht wonen? Maar dat perspectief komt natuurlijk niet bij u op.

  Realist: u doet alsof dit een voldongen feit is. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen wat betreft dit thema dus de prullenbak in want er is niet genoeg direct democratische invloed op. Kom maar op met dat referendum.

 42. Binnenstadbewoner

  @aanwonende Ganzenmarkt Stadhuisplein, als je al jaren in contact probeert te komen betreffende overlastgevende Corona terrassen heb je wel een vooruitziende blik aangezien die er pas staan vanaf 1 juni vorig jaar. En als de wethouder en de rest je al jaren geen antwoord meer geeft zijn ze misschien de loze klachten wel gewoon beu.

 43. Utrechter2

  @Utrechtvoorutrecht: Uuutje en ik hadden het over de weldenkende progressieve meerderheid in Amsterdam waarbij slechts met een zeer klein verschil voor windmolens werd gestemd.

 44. Toine Goossens

  GroenLinks/D66 presenteren dit op een stapelen van inwoners in konijnenhokjes als ‘De tien minuten stad’. Lopend en fietsend wel te verstaan. Zit ik daar als pensionado 15 hoog. Tegen de tijd dat ik het gebouw uitloop zijn mijn 10 minuten op.

  Ouderen blijven dus lekker in hun ruime gezinswoning wonen. De bushalte is meer dan 10 minuten lopen, dus blijft de auto lekker voor de deur. De auto het meest ultime van deur tot deur vervoer voor ouderen en kwetsbaren. En laten we wel wezen, daar komen er steeds meer van. Ook de Utrechter wordt ouder en kwetsbaarder.

  Het gaat er niet om dat Utrecht niet mag groeien. Het gaat erom dat GroenLinks en D66 Utrechters een stad willen opdringen met 12.000 inwoners op 6,5 hectare grond. En dat dan afficheren als een groene wijk. GroenLinks wordt BaksteenRechts.

 45. Gbrie

  de gemeente zou in haar visie ook meegenomen hebben hoe gereageerd is op de plannen. Laten ze nou alleen die reacties die positief waren meegenomen hebben! de tegengeluiden zijn onder het tapijt verdwenen

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).