Coalitieakkoord Utrecht bekend, met onderwerpen als mobiliteit, Rijnenburg, woningen en meer Coalitieakkoord Utrecht bekend, met onderwerpen als mobiliteit, Rijnenburg, woningen en meer

Coalitieakkoord Utrecht bekend, met onderwerpen als mobiliteit, Rijnenburg, woningen en meer

Coalitieakkoord Utrecht bekend, met onderwerpen als mobiliteit, Rijnenburg, woningen en meer
Na enkele weken van onderhandelingen was het woensdag 1 juni zover, de plannen voor Utrecht voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd. Met 76 pagina’s aan tekst en cijfertjes is het plan niet even kort samen te vatten. DUIC kan in dit artikel dus ook echt niet alles opschrijven. Maar laten we ook wel wezen, met GroenLinks en D66 wederom als grootste partijen waait er ook niet ineens een hele andere wind door Utrecht. We worden met het nieuwe college niet in een andere stad wakker. Wat staat er wel in? We lopen door wat zaken heen.

Na enkele weken van onderhandelingen was het woensdag 1 juni zover, de plannen voor Utrecht voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd. Met 76 pagina’s aan tekst en cijfertjes is het plan niet even kort samen te vatten. DUIC kan in dit artikel dus ook echt niet alles opschrijven. Maar laten we ook wel wezen, met GroenLinks en D66 wederom als grootste partijen waait er ook niet ineens een hele andere wind door Utrecht. We worden met het nieuwe college niet in een andere stad wakker. Wat staat er wel in? We lopen door wat zaken heen.

Om maar gelijk te benoemen wat volgens de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie de komende jaren de belangrijkste thema’s zijn: de groeiende kansenongelijkheid, woningnood en de klimaatcrisis. 

Om even met de groeiende kansenongelijkheid te beginnen, met heel veel Utrechters gaat het goed maar er zijn bijvoorbeeld ook 12.240 huishouden met problematische schulden. En er is ook nogal een verschil of je geboren wordt of woont in Overvecht of in Oog in Al. Bij kansenongelijkheid speelt ook mee dat recente ontwikkelingen zoals de coronacrisis, inflatiecijfers en de stijging van de energieprijzen bij groepen die het al wat zwaarder hebben harder erin hakken. Al met al wil de coalitie meer gaan investeren in wijken en buurten waar dat volgens hen ook meer nodig is, en dan op allerlei terreinen als gezondheid, onderwijs, werkloosheid en armoede. Dat de aanpak van kansenongelijkheid belangrijk is voor het nieuwe gemeentebestuur blijkt ook wel uit de lengte van het hoofdstuk in het akkoord.

Tekst loopt door onder de foto

Polder Rijnenburg

Er zijn van die onderwerpen waarvan veel Utrechters willen weten wat het nieuwe gemeentebestuur ermee gaat doen. In het akkoord staat dat er geen woningbouw in Polder Rijnenburg gaat plaatsvinden voor 2035, maar er moeten uiteindelijk wel woningen komen. Rijnenburg moet een stedelijke wijk worden met een eigen centrum. Er gaat gebouwd worden met hoge dichtheden, maar huizen komen er alleen als het zeker is dat er een tram komt. Daarvoor is dus een flinke smak geld nodig van het Rijk. Sowieso blijft men werken aan het energielandschap in Rijnenburg met windmolens en zonnepanelen. Het energielandschap in het noorden van de polder moet er permanent blijven liggen. Over die windmolens staat geschreven: “We schuwen geen middelen om het maximaal aantal mogelijke windmolens te verwezenlijken binnen de kaders van het zoekgebied.”

In Polder Rijnenburg komt mogelijk ook roeiwater, maar zeker is dat nog niet. Er gaat ook onderzoek gedaan worden naar roei- en trainingswater in Vianen. “We gaan uiteindelijk voor het beste en meest gedragen alternatief.”

Veel van de ontwikkelingen die afgelopen jaren zijn ingezet komen uiteraard terug in dit nieuwe akkoord. Daarbij gaat het ook vooral over de groei van de stad. Die groei noemt de nieuwe coalitie overigens geen doel op zich, maar ze benadrukt wel dat veel nieuwe huizen nodig zijn voor woningzoekers. Qua gebiedsontwikkeling hebben de Merwedekanaalzone, Papendorp, de A12-zone en Lunetten-Koningsweg de hoogste prioriteit. Dit zijn gebieden waar de stad flink moet gaan uitbreiden. In de Merwedekanaalzone gebeurt natuurlijk al een hoop, en de eerste plannen voor Papendorp zijn ook al gepresenteerd. Er moeten meerdere stadscentra komen en het aantal voorzieningen, openbaar vervoer en groen moeten meegroeien met de stad. Zowel in Overvecht als op het Utrecht Science Park moeten ook nieuwe woningen komen waarbij die laatste buurt een upgrade moet krijgen met bijvoorbeeld ook een grote supermarkt.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Het nieuwe gemeentebestuur wil ook doorgaan op de ingeslagen weg waarbij de rode loper wordt uitgerold voor fietsers en voetgangers. Om de groei van de stad in goede banen te leiden moet er ook geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. In het akkoord staat verder specifiek dat er geen brug komt over de Weerdsluis, maar dat er wel een kans is op een brug over de singel bij Wolvenplein. Bij het Ledig Erf moet een knip komen waardoor het gebied meer ‘kwaliteit’ gaat krijgen. Deelmobiliteit wordt verder gestimuleerd en het stallingstekort in de binnenstad moet verder worden aangepakt. Ook de Merwedelijn, een metro/tramlijn vanaf Utrecht Centraal naar Nieuwegein wordt met ‘urgentie’ genoemd. “Een ondergrondse variant zal serieus worden verkend.” En ook altijd een discussiepunt, de partijen zien graag dat er in de hele stad betaald parkeren ingevoerd gaat worden en de tarieven gaan ook omhoog. Ook wordt er doorgegaan met het jaarlijks opheffen van parkeerplaatsen op straat.

Tekst loopt door onder de foto

Cultuur

Dan hadden we recent nog een noodroep om extra geld van Bibliotheek Utrecht. Als er niet snel geld beschikbaar komt zouden er mogelijk vijf vestigingen sluiten. De bieb ziet graag structureel veel geld vrijkomen, maar had voor 2023 in ieder geval om 1,3 miljoen euro gevraagd. Met dit bedrag kon tijd gekocht worden om de plannen voor de toekomst verder vorm te geven. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er volgend jaar 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Verder staat er over cultuur geschreven dat er een permanente evenementenlocatie moet komen voor grootschalige evenementen en wordt er werk gemaakt van een Utrechtse Nachtvisie om het nachtleven – van bands tot dance – naar een hoger niveau te tillen. 

Al het geld dat extra geïnvesteerd gaat worden komt natuurlijk ook ergens vandaan. De OZB in Utrecht gaat daarom omhoog. In het coalitieakkoord staat dat de opbrengst van de OZB verhoogd wordt met 18 procent. De toeristenbelasting gaat van 6 naar 7 procent. Ook worden er een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo komt er een versobering van de inrichting van de openbare ruimte en gaan handhavers niet meer in de nachten op maandag, dinsdag en woensdag op pad.

Zoals eerder geschreven hebben we in dit artikel niet het gehele coalitieakkoord kunnen behandelen. Daarbij hebben bewoners allemaal hun eigen belangen. In de loop van de dagen komen wij met meer berichtgeving. Wil je zelf in de stukken duiken? Dat kan hier. 

Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling

Er zijn zeven wethouders voorgedragen:

– Lot van Hooijdonk (GroenLinks) 

Mobiliteit, Energie en Klimaat, Ruimtelijke projecten: Lunetten-Koningsweg en Overvecht. Wijken Zuid en Vleuten-De Meern.

– Linda Voortman (GroenLinks)

Werk en Inkomen, Wmo en Welzijn, Diversiteit en Inclusie, Grondzaken, Groen, Dierenwelzijn, Publieksdienstverlening. Wijk West.

– Eelco Eerenberg (D66) 

Ruimtelijke Ordening, Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting, bibliotheek), Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Ruimtelijke projecten: Groot Merwede (inclusief Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Westraven, A12-zone), Rijnenburg. Wijk Leidsche Rijn.

  Susanne Schilderman (D66) 

Financiën (inclusief Belastingen, Control, Subsidies), Economische Zaken, Circulaire Economie, Openbare Ruimte, Markten en Havens, Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park. Wijk Noordoost.

– Dennis de Vries (PvdA) 

Wonen, Jeugd en Jeugdzorg, Wijk- en Buurtaanpak, mbo, Vastgoed. Wijken Zuidwest en Noordwest.

– Eva Oosters (Student & Starter)

Cultuur (inclusief evenementen), Sport, Participatie, Milieu, Emissieloos Vervoer. Wijken Binnenstad, Oost.

– Rachel Streefland (ChristenUnie)

Asiel en Integratie, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Samen voor Overvecht, Erfgoed (inclusief werven), Personeel en Organisatie. Wijk Overvecht.

Vervolg

Op donderdagavond 9 juni worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd in een buitengewone vergadering van de gemeenteraad. De volgende ochtend, vrijdag 10 juni, wordt in een ‘constituerend beraad’ de portefeuilleverdeling definitief vastgelegd, waarna de nieuwbenoemde wethouders direct aan de slag gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord.

Gekoppelde berichten

48 Reacties

Reageren
 1. Lachgas

  OZB omhoog met 18%. Hugo de Jonge wil huiseigenaren verplichten huis te verduurzamen, renteloze lening, 0% nu en in de toekomst?
  Moet allemaal betaald worden. Voor hoe lang gaat dit goed?

 2. Massegast

  Wat een mooie oplossing: een permanente evenementenlocatie. Dan kunnen de evenementen die nu de binnenstad teisteren ergens ‘onder Woerden’ geparkeerd worden. Ik begin zowaar liefde voor de kneiterlinkse aanpak te krijgen……

 3. Natte Otter

  Utrecht krijgt waar het voor gekozen heeft. Hadden maar meer mensen moeten stemmen (voor iets anders).

  Zin in veel belastingen en in de file staan. But so be it.

  Lullig voor Utrechters die buiten de stad werken op een industrie terrein oid. Hadden ze maar moeten doorleren zodat ze in een kantoorpand werkten vlakbij een station…

 4. Don

  Zoals gevreesd utrecht onbetaalbaar (OZB verhoogd met 18 procent, betaald parkeren tarieven gaan omhoog) onleefbaar (versobering van de inrichting van de openbare ruimte en gaan handhavers niet meer in de nachten op maandag, dinsdag en woensdag op pad) onbereikbaar (bij het Ledig Erf moet een knip komen, opheffen van parkeerplaatsen).

 5. JdV

  Heerlijk. Mijn nieuwe woning met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein is zojuist 100k meer waard geworden. Dank, college!!

 6. Nina

  Binnenkort wordt Polder Rijnenburg gewoon door de regering aangewezen om te bebouwen. LOL

 7. Koel Hoofd

  In het akkoord staat dat er geen woningbouw in Polder Rijnenburg gaat plaatsvinden voor 2035.

  @JdV
  We gaan compleet binnenlopen dankzij de gentrificatie door Pyongyang aan de Oudegracht. Voor al die mensen die naast de woningpot pissen en verplicht moeten fietsen, had je maar de verkiezingsprogramma’s moeten lezen…

  @natte otter
  Daar hoef je niets voor te leren of te weten, vol zelfvertrouwen beetje brallend onzin uitkramen is voldoende.

 8. Wilma

  Utrecht krijgt waar het om gevraagd heeft.
  Verloedering openbare ruimte
  Minder handhaving
  18 % meer ozb.
  Ofwel: minder leefbaarheid voor meer geld.

 9. Fred

  OK. Dus burgers die al geconfronteerd worden exploderende energieprijzen en torenhoge inflatie krijgen ook nog even 18% verhoging van de ozb voor de kiezen. Dit is toch te debiel voor woorden. Dan maak je maar wat minder ambitieuze plannen als B&W. Ik vind dit echt onbestaanbaar.

 10. Timo Berger

  Hahaha wat een extreem incompetente bestuurders dit college. Ongekende woningnood, wat doen we; bouwen in Rijnenburg pas in 2035. Door de flink gestegen woningprijzen is de WOZ afgelopen jaren ook al met 20% gestegen waardoor de OZB dus mee steeg. Wat doen deze linkse vrienden, nog meer roven; hup woningeigenaar, u zult nog veel meer betalen.

  Ver van de gewone Utrechtse burger staat dit college, moge dat duidelijk zijn.

 11. Bella Nutella

  Vaak met de auto onderweg over het Ledig erf Don? Tip: omrijden via Albatros kost 1 minuut extra.

 12. Utrechter

  Wat een verhoging van de OZB met 18 % wie verzint dit komen deze mensen wel eens buiten hebben ze iets mee gekregen van de gasprijzen en inflatie. Is gewoon niet meer op te brengen tijd voor revolutie.

 13. Geenstijl@Utrecht

  Dit is dus teleurstellend college links Utrecht, met allemaal goedbedoelde luchtkastelen, en waar de hardwerkende burger wordt uitgeperst voor deze luchtkastelen.

 14. Leon

  Prima. Succes.

 15. Lekke Band

  Ingrijpen vanuit Den Haag a.u.b.

  De stad moet leefbaar blijven (ook voor de mensen met een smalle beurs)

 16. PeterH

  Ben benieuwd hoe er over pakweg 40 jaar naar dit en het voorgaande college gekeken gaat worden. De singeldempers dachten per slot van rekening ook visionair te zijn. Glazen bol, iemand?
  Met vriendelijke groet,
  PeterH

 17. Lexus

  @PeterH: in het Rampjaar 1672 was in de Republiek der Verenigde Nederlanden het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Zeer vergelijkbaar met nu. De Republiek is er nooit meer helemaal bovenop gekomen, maar in onze tijd hebben we met een crisis te maken die direct naar de totale ineenstorting lijdt, tenzij er onmiddellijk verreikende veranderingen worden doorgevoerd, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Maar daar ziet het allerminst naar uit, dus… Ik ben blij dat ik er over veertig jaar niet meer ben, maar heb medelijden met de jongere en toekomstige generaties

 18. Len

  Maar voor dat geld hebben we wel mooi een regenboogfietspad, een Spaans wielren event en een paar twijfelachtige kunstwerken.

 19. arbeider

  In wat voor ” linkse” bubbel leven deze mensen? Ik ben opgevoed door mijn ouders met het idee dat links voor de armen en minder bedeelden opkomt. Links is tegenwoordig iedereen op kosten jagen, de stad onbereikbaar maken, yuppies en studenten op 1 zetten,burgers die gewoon hun auto nodig hebben de stad uitjagen of in files zetten, en een deugmens zijn door ” excuses ” aan te bieden aan allerlei bevolkingsgroepen die hier alle mogelijkheden krijgen om uit de shit van hun vaderland een nieuw bestaan op te bouwen, maar blijven klagen wat er 500 jaar geleden misschien is gebeurd!

  Hans Spekman, waar ben je als de stad Utrecht je nodig hebt?

 20. Scherpschutter

  “Veel minder voor nog veel meer”, lijkt me een prachtige slogan voor dit college.

  Waar is de door dit college zo bewierrookte diversiteit gebleven overigens…?

 21. Realist

  Het lijkt de landelijke politiek wel, wie van dit bestuur staat nu echt in contact met de Utrechtse burgers. Is er enig besef wat er zoal leeft of worden deze mensen alleen maar gedreven door partijidealen die veelal gebaseerd zijn op een parallelle werkelijkheid of op activisme. Utrecht is een fantastische stad, laat het niet veranderen in een stad met een woke-beleid.

 22. Nina

  Je kunt ook gewoon verhuizen naar een provinciaal dorp met goede luchtkwaliteit en weinig auto’s i.p.v. de vierde stad van Nederland met gemeenschapsgeld en wensdenken willen ombouwen tot een provinciaal dorp.

 23. Natte Otter

  @Bella Nutella

  Leuk voor de mensen op de Albatros! En de omliggende wijk die niet meer richting Kanaleneiland kan rijden (want dat hoort ook bij deze ingreep). Leuk man nutteloos extra kilometers rijden. Ik heb me in deze zaak verdiept omdat ik een buurtbewoner ben.

 24. Wim

  Zijn we mooi klaar mee, die wethouder voor de binnenstad. Enige concrete beleidsmaatregel in interview Volkskrant: loslaten regels voor evenementen, tegen de vertrutting…

 25. Lombokker

  Met een dikke plaat voor de kop marcheren onze bestuurders stug verder naar de roze wolk die ze nooit zullen bereiken.

  Mede mogelijk gemaakt door degenen die bij de laatste verkiezingen thuis bleven!

 26. Wouter

  “In het coalitieakkoord staat dat de opbrengst van de OZB verhoogd wordt met 18 procent.”
  De _opbrengst_ gaat omhoog met 18 procent. Dat gaat op een aantal manieren:

  1. De WOZ stijgt, dus stijgen de opbrengsten van OZB automatisch mee
  2. Utrecht breidt uit. Nieuwe panden leveren extra OZB inkomsten op
  3. De OZB belasting op woningen wordt verhoogd
  4. De OZB belasting op niet-woningen wordt verhoogd (e.g. winkels, kantoren, etc)

  Ik weet niet hoeveel 1 en 2 extra gaan opleveren, maar het zou me sterk verbazen als ze alles uit nummer 3 en 4 moeten halen. En de verhoging van OZB kan eventueel dus ook geheel uit niet-woningen worden gehaald.

 27. Johanneke

  @Timo, wacht even, dit stuk gaat over Utrecht he. Weet je zeker dat je vindt dat er weinig huizen worden gebouwd in deze stad? Kom je er weleens de laatste 10 jaar? Jaarbeurs, Cartesius, Veemarkt, Leidsche Rijn, Uithof, Nijenoord, Merwedekanaal, Overvecht West, zegt je dat iets?

  Of dacht je dat alleen Rijnenburg de woningnood in één klap zou oplossen?

 28. Ihsan

  18% verhoging van de OZB belasting betekent voor de gemiddelde woningeigenaar in Utrecht een verhoging van 45 euro per jaar. Met de huidige inflatiecijfers mogen wij ons gelukkig rekenen. Niet zo zeuren dus. Als je het geluk hebt om in de afgelopen 20 jaar een woning in Utrecht te hebben bemachtigd heb je echt geen recht om te klagen over die paar tientjes.

 29. Hans

  Heel rechts Utrecht lijkt, als dit forum dat segment tenminste een beetje weerspiegelt – te struikelen over dit zogenaamde ‘kneitelinkse college’. Kom op jongens en meisjes van rechts! Er is maar 1 conclusie mogelijk: jullie zijn er niet in geslaagd om jullie kiezers (van FvD, PVV en VVD en nog wat meer van die richting) te mobiliseren. Het geklaag en gezeur op voorhand over dit nieuwe college is vrij kinderachtig, als je het in dat licht beziet.

 30. Lombok

  Laten we ze eens helpen waar nog meer wat te halen is .. naast wederom de huizen- en autobezitters zwaarder te belasten.

  Ik zal een voorzet doen:
  – Ga eindelijk eens de forensenheffing inzetten (niet te verwarren met toeristenbelasting). Een belasting die we hebben. Máár de gemeente kiest ervoor deze niet te innen. Dus… er komen expats en die komen halen…. en dat alles op kosten van de vaste inwoners… Dat wat de expats brengen komt ten goede aan een selecte groep.
  – Ga de roerende woningen nu ook eindelijk eens belasten op een manier die gelijkwaardig is aan de onroerende woningen

  Wie heeft nog meer tips voor ze?

 31. Utrechter2

  @Hans: Nederland had ook pas later door dat ze met Lubbers veel beter af waren dan met Den Uyl. Maar toen had Den Uyl het economisch al zo verbruid dat Lubbers 3 kabinetten mocht leiden in Nederland ondanks de enorme bezuinigingen die hij toen moest doorvoeren.

  Ik heb al aangegeven voor de verkiezingen dat de starter in Utrecht een electorale minderheid is in een stad waarin de meesten student zijn of een oudere generatie woningbezitter die in kon stappen op het beginmoment van het piramidespel dat de woningmarkt is (zonder vermenigvuldigingseffect maar wel met stapeleffect). De enorme waardestijging (ook de huizenwelvaart voor al die tevreden linkse Utrechters in de bakfietswijken) moet telkens opgebracht worden door een jongere generatie die zich steeds dieper in de schulden moet steken, en de geldpersen MOETEN aan om de rente kunstmatig laag en daarmee betaalbaar te houden. Dat de belastingen nu verhoogt worden is het volgden symptoom dat er beleidsmatig van alles ernstig mis aan het gaan zijn in Utrecht.

 32. Joop

  Ach is er niet zoiets als belastingvoordeel voor huizenbezitters … zit niet te zeuren een deel van je lasten brengen we met z’n allen op. Mensen in huurhuizen betalen dan weliswaar geen direkte OZB belasting maar deze is uiteraard wel verdisconteerd in de (extreem) hoge huren. Huurders betalen dus eigen tweemaal, uw ozb- en de ozb belasting van de woningeigenaar.

 33. Don

  @Lombok als ik zie dat de toeristenbelasting met 1 % verhoogd wordt tegen de schofterige 18 % voor de inwoners van utrecht kan daar ook wel een procentje of 10 bij. Scheelt gelijk weer een horde bachelors party’s die al schreeuwend de binnenstad onder kotsen. En bij de roerende goederen zie in toenemende mate dat hele stukken openbare ruimte cq kade toegeëigend worden bij de huidige grondprijzen een aardige bron van inkomsten. En wat te denken van snelheidscontroles op bepaalde punten zet een camera neer en die verdient zich tig keer terug. Maakt het niet alleen veiliger verbeterd ook de leefbaarheid kunnen gelijk een aantal herinrichtingen geschrapt worden win win win win zou ik zeggen.

 34. walter

  Utrecht is verloren.

 35. Koel Hoofd

  Dit Duic artikel is pacificerend en slechts een systematische verwijzing naar eerdere Duic artikelen. Hier is het coalitie akkoord te vinden, mijn advies is om het toch maar eens door te lezen.
  https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/_coalitieakkoord/2022-06-coalitieakkoord-2022-2026-investeren-in-utrecht.pdf

  Op pagina 35 van het coalitie akkoord staat bijvoorbeeld het volgende:
  “We blijven inzetten op volle capaciteit van het energielandschap. We zijn bereid dit te optimaliseren door als overheid een stevige rol te nemen en de middelen toe te passen die nodig zijn, zoals actief grondbeleid en onteigening.”
  Kortom, als de grondeigenaren in Rijnenburg niet meewerken aan de door de politiek gewenste maximum aantal windmolens of zonnepanelen op hun grond, dan krijgen ze te maken met onteigening want Utrecht moet en zou het wereldklimaat redden.

  En op pagina 43 staat : “We blijven tempo maken met nieuwe energieproductie ondanks de congestie op het elektriciteitsnet. We ondersteunen de uitbreiding van het net met soepele gemeentelijke procedures.”
  Maar dan is er nog steeds een groot gebrek aan geld en mankracht om het elektriciteitsnet aan te passen aan de politieke wensen.
  We gaan dus te maken krijgen met veel blackouts omdat dit het klimaat zou redden..

  De titel van Hoofdstuk 3 in het coalitie akkoord is dan ook:
  We gaan de klimaat crisis tegen…

  Hoe aandoenlijk want de ironie is werkelijk weer meesterlijk.
  Want de EU/NL wil het klimaat in heel rap nog verder verpesten door Russische fossiele brandstoffen in de ban te doen zodat er nu weer op (bruin)kolen stookt moet worden en LNG, schaliegas, zandolie, diepzeeolie en biomassa van over de hele wereld moet worden geïmporteerd. Ook uit landen welke tot 22-2-22 nog werden verkettert vanwege mensenrechtenschendingen, wat nu totaal geen issue meer is….
  Dat geeft niet alleen bizar hoge energieprijzen (waar 35% van de bevolking door in de problemen gaat komen, en risico op recessie en instabiliteit in de wereld ook heel sterk wordt verhoogd), maar ook een extra immense hoeveelheid nodeloze emissies en het milieu gaat er ook nog eens aan. Want schaliegas, zandolie en biomassa wordt allemaal aan de oppervlakte gewonnen en is dus zeer milieubelastend. Daarnaast geeft het ook fors verhoogd risico op milieurampen tijdens productie, transport en verwerking. Echter, LNG, schaliegas en oliezand zijn ook zeer kostbare processen die nu heel rendabel en zelfs lucratief worden door deze policor maar antiplanetaire beslissingen waar ze Putin de schuld van geven terwijl ze het zelf moedwillig doen. Maar zowel Putin als Biden zijn dolgelukkig met de EU idiotie omdat ze er rijk door worden.

  En dan de klap op de Nederlandse vuurpijl…
  D66 (Vijlbrief) heeft net akkoord gegeven om gaswinning in de Waddenzee (natuurgebied en Unesco werelderfgoed) te beginnen om maar geen Russisch gas te hoeven kopen. Groningen open wil men niet omdat dan het kabinet de macht kwijt raakt wegens kiezersbedrog maar de EU heeft ons gas wel nodig vanwege die hysterische moraal politiek …

  Dit betekend dat er eigenlijk helemaal geen klimaatcrisis is en dat het milieu, duurzaamheid en mensenrechten de machtshebbers ook totaal geen moer interesseert. Als dat namelijk wel het geval zou zijn, dan had de politiek wel andere keuzes gemaakt. Keuzes die nu niet eens worden overwogen omdat maximaal grof geld verdienen en pluchekleven belangrijker zijn.
  Dat heet de politiek monetaire triomf der moreel verschroeide aarde.

  En dan wil de Utrechtse coalitie die kennelijk helemaal niet bestaande klimaatcrisis tegen gaan? Dat is kiezersbedrog en het klapvee van D66/GL is er volledig ingetrapt.

 36. JR

  @ Hans

  Inclusie, beste jonge, daar gaat het om.
  Een fatsoenlijke partij als het CDA wint, maar wordt buitengesloten.
  De verliezers, GL/D66, doen of hun neus bloedt en gaan door, door de gelijkgestemde jonkies van S&S aan boord te trekken.

 37. GeenStijl@Utrecht🛑

  Kun je nog wel spreken van een echte Democratie als er jaarlijks linkse stemmers worden geïmporteerd door middel van studenten met een roze bril op.
  Ik kan mij niet voorstellen dat nieuwe Utrechters zo links zijn,dat men stemt voor verloedering en uitgeknepen worden door linkse luchtkastelen.

 38. Lombok

  @ Don, mooie aanvullingen. Die forensenbelasting (is niet toeristenbelasting) niet heffen blijf ik zo onvoorstelbaar vinden en ook niet meer uit te leggen aan de inwoners die de stad financieren. Dus ik als inwoner betaal en passanten plukken de stad leeg en gaan met gevulde zakken weer weg.

  Die kade die gratis toegeëigend wordt is een mooi voorbeeld. Waarom geen huur heffen óf deze kades worden openbaar terrein (wat ze nu ook feitelijk zijn).

 39. Lexus

  @GeenStijl@Utrecht en andere rechtse reaguurders op dit forum: het nieuwe Utrechtse college van b. en w. berust op een meerderheid in de raad. Zo werkt democratie. Maar in een democratie is het ook toegestaan om georganiseerd kritiek te organiseren en verandering te bepleiten. Daarom, kom op rechts, laat de kiezers op democratische wijze weten hoe het anders en beter kan en probeer zo bij de volgende verkiezingen een meerderheid te halen. En wanneer rechtse partijen als de VVD en het CDA daaraan niet mee willen doen, doe het dan buiten hen om. Daarom nogmaals: ontwaakt verworpenen van rechts!!!

 40. Utrechter2

  @Lexus: je gaat niet op het punt in van GeenStijl@Utrecht. Je reageert alleen met spot. Zelf ben ik wel voor democratie, ook/juist als de uitslagen mij niet bevallen.

  Mijn antwoord op GeenStijl@Utrecht is dat de informatievoorziening aan studenten beter kan, en ook in het middelbaar onderwijs. Je ziet grote groepen mensen rechtser gaan stemmen als ze (wat langer) in de grote mensen wereld zitten. Zeker als ze zich moeten redden in de commerciële sector zonder de luxe van een (semi)overheidsbaan of van de overheid als grootste opdrachtgever. Sommigen denken dat de stemshift alleen maar een kwestie is van opgedane ervaring maar ik weet van hoger opgeleide mensen die bijvoorbeeld jaren in een probleemwijk hebben gewoond. En die er daar achter kwamen dat de positieve maatschappijvisie die ze op school hadden meegekregen nogal eenzijdig was 🙂

 41. Bert

  @lexus

  Andere partijen bij voorbaat uitsluiten is niet echt democratisch, dan wel demonstraties verbieden (of de veiligheid niet garanderen) net zo min.

 42. Rob H.

  @Lexus: Overschat de verworpenen van rechts niet. Die doen vooral aan leunstoelactivisme.

 43. Lexus

  @Utrechter2: laat ik nou zelf tot die groep behoren die altijd zelf de broek heeft moeten ophouden. Dat heeft me niet rechtser gemaakt, hooguit realistischer. Jongeren politiek bewust maken, wie kan daar op tegen zijn? In ieder geval weet inmiddels een groeiende groep dat het eenzijdig economisch neoliberalisme van de afgelopen decennia — zoals vertegenwoordigd door VVD, CDA en in mindere mate ook door D66 en PvdA — ten verderve voert en dat de problemen die het gecreëerd en vergroot heeft alleen met rigoureuze maatregelen kunnen worden opgelost. Laten we hopen dat die groep nog groter wordt en de mensheid kan blijven voortbestaan.

 44. Ted Danson

  @Rob H.: Haha! Raker zie je het zelden gesproken hier.

 45. Utrechter2

  @Lexus: je broek ophouden is prima, je geeft alleen niet aan of je dat doet met de (semi-)overheid als je belangrijkste werkgever of, dat vergeten mensen in de ICT, bouw, consultancy, enz. wel eens, met de overheid als de belangrijkste opdrachtgever.
  Niet dat ik je daarmee wil afserveren. Maar het valt me wel op dat mensen uit die hoek zaken als automobiliteit en economische groei heel makkelijk afdoen als ongewenste zaken.

  Laten we hopen dat al die jongeren die niet meer geïndoctrineerd zijn door onbenullige zaken als economische groei, bereid zijn om ook in hun eigen hobby’s te snijden. Zaken als cultuur en kunst zijn dingen die alleen zeer rijke beschavingen zich kunnen veroorloven. En hoop ik dan dat studenten geen privileges meer willen t.a.v. studenthuisvesting in een maatschappij waarin economische groei wordt overgewaardeerd, maar gewoon netjes achter de statushouders gaan aansluiten 😉
  En eh, OV-studentenkaart alleen nog maar voor college, en niet meer voor pretreizen want dan scheelt mobiliteit, een trein vervuilt immers ook maar minder. Kan met de huidige OV-chipkaart makkelijk geregeld worden.

 46. Lexus

  @Utrechter2: zoals gebruikelijk bij rechts strooit u uw ontevredenheid, uw rancune en uw ressentiment over alle groepen uit waarvan u denkt dat ze tegen uw rechtse belang ingaan en waaraan u dus een enorme hekel hebt. En dat terwijl u hoogstwaarschijnlijk zelf heel comfortabel leeft. Tegen al uw opmerkingen is een heleboel in te brengen. Ik ga daar niet eens aan beginnen, omdat het toch niet helpt. Waar ik op wil wijzen is dat het voortbestaan van de mensheid zich in een kritieke fase bevindt. Om dat te keren zullen in de eerste plaats de welgestelden — en die leven vooral in de westerse wereld — het meest moeten inleveren. Een deel van de jeugd begrijpt die heel goed en ik ben blij dat het door u verguisde, zogenaamd indoctrinerende onderwijs daar aan bijdraagt. Maar het is nog lang niet genoeg.

 47. Utrechter2

  @Lexus: nee hoor ik stel kritische vragen, en mijn ervaring is dat als mensen geen weerwoord hebben (en dat is zeker pijnlijk voor groeperingen die vaak claimen de feiten aan hun kant te hebben en intellectueel en moreel superieur te zijn).excuses zoeken om de discussie maar snel te beëindigen.

  Om te voorkomen dat uw aanvallen op mijn persoon anderen afleiden herhaal ik de vragen nogmaals:
  Zijn al die studenten die weten “dat het voortbestaan van de mensheid zich in een kritieke fase bevindt” ook bereid om zelf in te leveren? Of stemmen die Groen omdat ze als arme studenten toch worden ontzien? En eh, willen zij zelf ook statushouders voor laten gaan in de kamer-race?

  Ik heb nog steeds niet gehoord of u bereid bent om op kunst en cultuur te bezuinigingen als de economie de klimaatprijs betaald: u weet wel “mensheid in kritieke fase, etc. etc.”.

  Indoctrinatie is een term waar u mee aan komt zetten. Ik observeer meer dat scholen niet altijd de volledige waarheid vertellen, maar eenzijdig zijn.

 48. Ooginaller

  Joh, D66 heeft dat onzalige Rijnenburgplan van GL alleen geaccepteerd omdat ze toch al lang (officieus) gehoord hebben van hun vriendjes uit de landelijke regering dat die locatie gewoon aangewezen gaat worden als bouwlocatie. Kan GL hoog, laag, heel hoog, of heel laag springen: de spades gaan gewon de grond in.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).